latest edit .september 18. 2005

 

M/S "ELMINA"

I bought Elmina in October 1994 and sold her in august 2005 to Helge Larsen on the island of Fjellværøya outside the Trondheimsfjord.

I had 7 wonderfull years with the ship - restoring her and learning wooden ship building - experiences I will cherish for the rest of my life. The four last years however, were sad, with a growing understanding that I no longer har the time and energy to keep the vessel alive.

This page is a description of the project the way she was when I sold her. Made as information material for prospective buyers. Maybe if Helge is succsessfull I will be able to finish the tale with a happy ending...

 

The presentation below is in Norwegian only, but most of the data and images should be understandable.
October 15. 2004 I took some fresh pictures which also have some short english texts

Prospektet nedenfor kan lastes ned som PDF dokument med bilder 16Mb eller uten bilder 140Kb

Elmina selges

kjennetegn i NOS: LFWH

Elmina  ble bygd i 1906 av båtbygger Lars Th. Djuve fra gården Djuve ved Markhus i krefjorden nordøst for Haugesund

Sønnen hans, Sverre Djuve var 82 år gammel  i februar 1997 da jeg ringte ham. Han kunne fortelle mye om sin far: "Lars Th. Djuve ble født i 1872. Som 17 åring (1889) flyttet han til Hesthammer i Hardanger hvor han gikk i lære hos en gammel båtbygger i et år. Etterpå flyttet han tilbake til gården og tok til å bygge båt sjøl. Hans første båt var hønerævskøyta "Duen" på ca 50 fot. Med den vant han 1. Premie i en konkurranse  i Bergen. Torstein A Mehlen malte bilde av skøyta, og halvmodellen ble hengt opp på veggen på plakett med messingskilt under. Lars Th. var produktiv. På sitt største sysselsatte gården 5-6 mann og hadde 5 kuttere på stabel samtidig!"

På denne tiden var det få som hadde noen formell båtkonstruksjonsutdannelse. Båtene ble ikke tegnet og kalkulert slik man gjør i dag. I stedet bygde man halvmodeller som gjerne ble tælja til for hånd. Det var opp til båtbyggerens  erfaring og gode øye for skrogform om konstruksjonen ble vellykket. Av denne grunn finnes det ingen tegninger av Elmina. Kun en modell som båtbyggeren kunne  ta fra hverandre for å løfte ut målene." Sverre spekulerte på om halvmodellen fortsatt kunne finnes på loftet på hjemgården.

Denne lista viser noen av båtene Djuve bygget, i kronologisk rekkefølge.

Båtnavn

Type

Byggeår

Eier

Duen

høneræv-skøyte

1890

Fram

Os

Bergljot

skøyte

1903

Ole Barende

Aurora

skøyte

1905

Ole Barende

Elmina

skøyte

1906

Olaf og Jonas Løchling

Barry

slupp

1907

Ole Barende

Ruth

skøyte

1910

Ole Barende

Fram

Os

Sverre forteller videre:

"Det var lite maskinellt utstyr de hadde til å hjelpe seg med. Til å begynne med ble alt tømmer bearbeidet for hånd, med øks og sag. Senere lot Lars bygge en vannhjulsdrevet sirkelsag som arbeidet på 160 runder per minutt. Den står på gården ennå.

En av Lars seks sønner, Olav, overtok gården, og sønnen hans Roar Djuve bor der idag. Dessverre er bygda  fraflyttet. Det er bare Roar som er igjen.

Av de seks sønnene var det mange som ble båtbyggere, Olav, Asmund, Sverre,"

Den 18. desember 1929, 13 år etter sjøsettingen skulle skøyten registreres i skipsregisteret og båtbyggeren fremstod for Notarius Publikus i Sunnhordland og opplyste følgende:

"Skøiten er bygget paa eget verft paa Djuve, Aakrefjorden i 1906. Materialene er furu, undtagen stilk, stevner og lukekarmer som er av ek. Dens største lengde er 54,5 eng. fot, største bredde utenbords 17,8 eng. fot, dybde i risset 7,3 eng.fot. Skøiten er kutterbygget med 2 master og 1 dekk. Drektigheten er brutto 35,71 ton, netto 23,21.

Fartøiet blev bygget for brødrene Jonas og Olaf Løkling, Engøien pr. Stavanger, som overtok det.

Fartøiet hadde oprindelig ikke motor."

Jeg har ikke bilder av ELMINA som seilskute dette er et tidstypisk eksemplar.

 

ELMINAs mål

 

Lengde Over Alt                                                  54,5 engelske fot (16,6 meter)

Bredde Over Alt                                                   17 engelske fot (5,18 meter)

Dypgående                                                           7,3 engelske fot (2,23 meter)

Størrelse:                                                             35 Brutto Reg. Tonn

Lasteevne:                                                           70 Dwt

Materialer:                                                           Furu på Eik


Fremdrift:

1906

seil

2 mastet kutterrigg

1919?

12 hk + seil

Wichmann + 1 mast

1938

30 hk

Union

1970?

116 hk

Scania D10R41 m. PRM 302 gear

1996

200 hk

Volvo TD100A m. TwinDisc 509 gear

 

Eiere:

1906

Jonas & Olaf Larsen Nøkling

Sannsynligvis  makrelldorging og sildefiske.

Hjemmehavn Engøy pr. Stavanger

1919

Ole Hilde & Lars Seglem Grindheim

 

Ukjent eierforhold

1928

Ludvig & Sigval Skimmeland

Ukjent drift

Mosterhavn på Bømlo

1931

Nils Leiren

Sandfrakt og sildefiske

Stamnes

1946

Brita Leiren (enka etter Nils) & Halstein Møster

Sandfrakt

Stamnes

1966

Halsein Møster &

ge Møster (sønn)

Sandfrakt

Stamnes

1973

Kristian Bognøy

Ukjent drift og

hjemmehavn

1985

Helge Gudmestad

Fritidsbåt og dykkerbåt

Sotra

1992

John Hausberg

Reparasjoner og, noen turer i tømmerfrakt

Forlandsvåg, Sotra

1994

Urd Schjetne &

Trond Are Oritsland

Fritidsbåt, omfattende rekonstruksjon mot tomastet seilskøyte.  Trondheim

2005

Helge Larsen

Legge dekk og innrede som fritidsbåt

Fjellværøya pr Hitra

 


Skrogform og riggtegning

 

Fra slippsetting i 1995 før restaurering tok til: Elmina er bygget uten motor, skrogformen er skapt for seiling. Styrhuset eksisterte fra 1945 til 97. Akterstevn er foret ut og nytt ror er laget for å få plass til propell. 3 blad fastpropell Ellers original skrogform

 

Riggtegning basert på Colin Archer redningsskøyte for Russland 1902. Justert for CLR og lagt til høyde. (NB dårlig scanning ikke rette dimensjoner)
Tilstandsbeskrivelse pr. februar 2003

Jeg har tilstrebet en skikkelig fagmessig restaurering med tradisjonelle byggemåter og materialer.

Skroget er restauret ved Mellemverftet i Kristiansund i 1996-97:

 

Fra Mellemverftet etter sjøsetting feb 1998. Viser omfanget av ny hud. Før skroget ble impregnert med Gjøko olje og malt grått. Skroget er drevet opp til ca 1 meter over vannlinjen og natet med kitt.

 

 

Forskipet

 

Ny innerstevn i Lerk 10x10 Ny stråstevn 5" furu. 3 galvaniserte stål knær i baugen. Ny hud ned til vannlinjen. 2" furu festet m. 32mm trenagler og 2 5" spiker i støytene. 6" bredde x 5" formet furu spant fra 2,5 meter ned avtrappende til 0,7 meter ned 4 meter akterover.

 

   

Bilder: Sb og Bb baug under restaureringen. Spant ble skiftet ned til vannlinjen forut. Det ble tatt hensyn til sikkelig støytfordeling når huden ble skifet. Flere bord ble ekstra lange for å fordele belastningen.


Akterskipet

 

Ny inner og ytterstilk ned til vannlinjen i Furu 14"x 6" innvendig, 6"x8" utvendig. Ny hud ned til vannlinjen 2" furu, trenaglet, spiker i støyter.

Skiftet mye spant i 6"x5" furu + 5 hele laminerte spant i 5"x5" trykkimpregnert furu laminert og installert av Bremsnes båtbyggeri. Noen få spant gjenstår på Sb side, et par hudbord til bør skiftes og garnering mangler siste 7 meter. Garnering 1,5", Livholt 3"x13".

 

     

Fra Mellemverftet dekk og barkholt er ikke skiftet på disse bildene.

 

Totalt skiftet vi 200 spiker i undervannsskroget, og la blybot og tjærefilt på alle støyter. Betydelige deler ble også drevet opp, ut fra støytene.

 

Figur: Spantkonstruksjonen er spesiell, med 5" mellomklosser i hvert spantpar. Delene er satt sammen med trenagler. Mellomklossene er ikke tatt vare på i restaureringen


Dekk

 

Dekk og motor har jeg gjort selv i Trondheim fra 1998 til 2001:

Nye dekksbjelker i 6" furu på 70-80 cm senteravstand. Lasteromsbjelker og stormastbjelke 8" furu.

Dekksmaterialer ca 300 løpemeter innkjøpt og tørket 5"x2 1/4".

Litt dekk er spikret m. 5" skipspiker mellom luke og ruff og midtskips forut. Frest for drivnat og Bitumen gummi natemasse (Thiodikt eller Arbokol). Fasettert og hvitmalt under. Hengeknær (raiders) i lukebjelkene er installert i galvanisert smidd stål. De går helt forbi kimingen og livholtene. Treknær til bjelkene er ikke montert. Jeg har tatt vare på ca 10 gamle og har gravd og tørket 4 nye. Det trengs flere. Knær i forbindelse med stormast bjelkene er tenkt utført i stål. Skandekksmaterialer mangler. Skandekket er tenkt utført i 3 til 4". 1" høyere enn dekket, med dreneringsrør midtskips. Jeg har begynt å lage fyllklosser mellom rekkestøttene forut og akter. Det gjenstår ca 8 fyllstykker midtskips på hver side.

 

Nye rekkestøtter rundt det hele. (noen få fra 1980 tallet) ca 1/4 part av rekken står der fra 1980 tallet.

Software: Microsoft Office

 

AppleMark
        

Karm til nedgangsluke forut, og vegger til samme er bygd opp.
Interiøret

 

Dørkbjelker 2"x4", 5"x5" under skott, 120mm bred 1" furu dørk i grålasert furu er lagt tilbake til lasterommets akterende. Karmer til lugar, køyer og en lugarvegg er bygd opp forrut. Garnering er slipt og hvitmalt.

 

En liten fyllingsdør til lugar er skaffet, men ikke malt opp.

 

Gamle møbler til pauserom i lugar: 4 stoler, bordunderstell og bordplate.

 

Stålunderstell og stor bordplate til arbeidsplass i lasterommet.

Kraftig trapp til lasterommet.

 

Påbegynt innredning forut

 

AppleMark
      

Garnering mangler akterut


Motor

 

Motoren er montert på 4 epoxystøpte labber. Volvo TD100 fra ca 1972. Har tidligere stått i en cabincruiser i noen år og stått lagret innendørs i mange  år. Twindisc 509 gear som er overhalt i forbindelse med endring av utveksling for 1500 timer siden. Motoren er kompresjonstestet av Hansen og Moe Mek. og har fått friskmelding for mange år med fritidsbåt drift. Hansen og Moe a.s. har også gjort sammenbygging av motor og gear. Den har tørr eksos med ny Volvo potte som vender oppover. Mangler rørkjøling og elektrisk. Starter og går godt.

 

       Gass og gearhendler og stoppwire montert til motor men ikke festet i båten da ruffen ikke er bygget opp ennå.

       1000 liter diesel tank i 7mm stålplate med skvalpeskott og mannhull er innvendig renset og restaurert, montert med nødvendige slanger og koblinger til motoren, og festet i skroget.

       Instrumentpanel VDO, delvis nytt, delvis restaurert er montert på plate.

       60Ah 24V Lucas  dynamo renovert av Trondheim Elektromotor as (TEM)

       2 stk 3 år gamle 180Ah batterier

       12/24 volt konverter Mascot

       220V strømmåler og masse automatsikringer

 

AppleMark

Midlertidig kjølesløyfe til oljefat foran motoren.

 


Utstyr

 

 

AppleMark
Pris

 

 

Familiesituasjonen vår tilsier at vi ikke kan fulføre prosjektet. Bud ønskes derfor fra noen som kan fullføre prosjektet på en god måte.

Vi vil også vurdere en båt som delbetaling eller bytte.

 

ELMINA slik hum fremstod pr. sommeren 2004