Til NTNUs hovedside
 
bilde

Stig A. Slørdahl

Dekanus / Professor dr. med.
Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk,
NTNU, Medisinsk Teknisk Forskningssenter,
7489 Trondheim
Overlege
Hjertemedisinsk avdeling,
St. Olavs Hospital HF
7006 Trondheim 
Telefon:    +47 73 59 86 18 (kontor)
     
E-post:     stig.slordahl@medisin.ntnu.no

Undervisning:

Innføring i medisin for ikke-medisinere
IA
IB
IIB
Teknologisk F-lab
Hovedoppgaver
Ultralyd
Kasuistikker/Bilder

Forelesninger ved kurs for leger
Idrettsforskning 
Ultralydforskning 
Hjerneslag og hjertet 
Hjerteinfarktregister

Publikasjoner:

Artikler 
Abstracts 
Rapporter 
Retningslinjer 
Kompendier 
Avhandling 
Hovedoppgaver ved DMF 
Administrative utredninger
Bakgrunn- CV English 
Familie 
Litteraturgruppe
Forskningsgruppe


 

Redaktør:Tonni Franke Johansen, Kontaktadresse:tonni.f.johansen@medisin.ntnu.no , Sist oppdatert:2.juli.2002 .