Filosofi-lenker


Institutter i Norge

Filosofisk institutt ved NTNU

Filosofisk institutt ved Universitetet i Oslo

Idèhistorie, insitutt for kulturstudier ved Universitetet i Oslo

Filosofisk institutt ved Universitetet i Bergen


Tidsskrift

ARR * Idéhistorisk tidsskrift

Nytt Norsk Tidsskrift

Universitetsforlagets Tidsskrifter Inquiry, Norsk Filosofisk Tidsskrift, Historisk Tidsskrift og andre.

Faklen Et stridsskrift for humanister, relativister og erkendelsesterrorister!

Parabel Tidsskrift for filosofi og vitenskapsteori

Agora Journal for metafysisk spekulasjon


Kjøp av bøker på nettet

Akademika

Tapir

Amazon

Tysk Amazon

Internet bookshop (i Oxford)


Forlag

Yahoo! Business and Economy:Companies:Publishing

Yahoo! Business and Economy:Companies:Publishing:College and University Presses

Gads Forlag

H. Aschehoug & Co

Velkommen til Gyldendal Norsk Forlag

Bokförlaget Nya Doxa

Christian Ejlers' Forlag

Welcome to the Wadsworth Publishing Company Home Page

Welcome to AK Press

Prentice Hall

HarperCollins Publishers

Welcome to Brooks/Cole

Polity Press

Welcome to Routledge

SAGE Publications Ltd home page

Cambridge University Press

Blackwell Publishers Home Page v2

The Penguin Group Online

Universitetsforlaget

Oxford University Press

Macmillan Press: Home Page

University of Chicago Press Online, books division homepage

South End Press

Glencoe/McGraw-Hill Educational Publishing

Harcourtbrace College Publishers


Diverse

Norges forskningsråd

Deichmanske bibliotek


Ordbøker og oppslagsverk

Oppslagsverk på nettet Inneholder ordlister for begge målformene.

Webster's Dictionary

Latin -> English Dictionary

English -> Latin Dictionary

Encyclopædia Britannica


Philosophy University of Bristol

Stanford encyclopedia of philosophy

Continental philosophy


Sider viet til de enkelte tenkere

Foucault Patrick Jennings

Heidegger Ereignis

Leibniz Hosei university Tokyo

Nietzsche University of southern California

Nietzsche Lord Etrigan

Nietzsche Philosophybooks

Nietzsche Friedrich Nietzsche society

Schopenhauer Hedbergska Skolan

Wittgenstein archives at the University of Bergen

Wittgenstein Seanet

Zapffe Håvar Brendryen


Lesestoff på nettet


Kant: The criticue of practical reason

Kant: The criticue of pure reason

Kant: The criticue of pure reason (el. ed.)

Nietzsche: Thus spoke Zarathustra