LRSK Østfold
                              Den Lokale Rapport og Sjeldenhetskommiteen i Østfold

LRSK Siste nytt Rapportering Bilder Lokaliteter


Kurefjorden

Skrevet av Rune Botnermyr og Per-Arne Johansen

Grensen mellom Råde og Rygge kommuner deler Kurefjorden i to. Fjordarmen er ca. 6 km lang, og 2 km bred. De indre deler av fjorden består av grunne områder, mens det blir dypere lengere ut. Det er i de grunne områdene i Rossnesbukta og Nordre Ovenbukt at det er det største artsmangfoldet. Fjorden er naturreservat, og ble fredet 22. des. 1978. Det er innført ferdselforbud i de indre deler i trekktidene. Ferdselforbudet er delt i to perioder, og gjelder i tidene 01.04-10.07 og 20.08-01.10. Da det er flere hytter, og fiskere som fisker i fjorden, er det gitt dispensasjoner fra forbudet for trafikken dette medfører. Det er få holmer og skjær i fjorden.

Holmene i Kurefjorden:

Ytterst ligger Taralden hvor det hekker terne, måker, rødstilk og noe småfugl som tornsanger, sanglerke, skjærpiplerke og heipiplerke. Det er ikke ferdselforbud på denne holmen slik at hekkefuglene blir mye forstyrret noe som gir meget dårlige hekkeresultater.

Like ved Taralden ved ligger Steinene, som er kun hva navnet sier en opphopning av rullestein. Her hekker 60-70 par makrellterne, sandlo, tjeld, ærfugl, og enkelte måker. Det var også her dvergternen hekket som eneste plass i Norge fram til 1998. Selv om det ikke er ferdselforbud er det ikke mye forstyrrelser her. På grunn av høyden på holmen er det største problemet fuglene har her, høyvann.

Lenger inn ligger Knappholmene. De består av 3 mindre og en stor holme. Her hekker det bra med svartbak og gråmåke. Ærfugl hekker også i et ganske bra antall. Grågås hekker med flere par, og det var også her snadderand ble funnet hekkende for første gang i Norge i 1966.

Labuholmen ligger innerst av holmene, og er en bra holme for ærfugl og svartbak. I 1998 hekket det på denne relativt små holmen 43 ærfugl og 7 svartbak. Totalt hekker det over 200 par med ærfugl i Kurefjorden.

Observasjonsplasser:

Fjorden er ganske bred og det er flere gode plasser for å se etter fugl. Et fugletårn er satt opp på den vestre siden, og er et godt sted å observere fra på ettermiddag og kveld, da solen vil komme inn bakfra. Tårnet står litt langt ute for å få god oversikt over de beste vaderlokalitetene innerst i fjorden, så for å få en god oversikt over disse er Kanaholmen innerst i Rossnesbukta den beste plassen. Nordre Ovenbukt er også et fint utkikkspunkt for vade og andefugl. Under sen høst, vinter og tidlig vår kan de helt ytterste deler være et bra sted for lommer, alkefugl og dykkender som svartand og sjøorre.

Hvordan komme til de forskjellige plassene:

Til fugletårnet kommer man ved å av fra riksvei 118 mot Rygge stasjon. Forsett veien mot Rygge kirke. Ved kirken svinger man venstre mot Larkollen. Etter 4 km går det en mindre vei til venstre merket Kureveien. Følg denne 700 m. Du vil da se tårnet på høyre side inne i en treklynge.

Kanaholmen kan være litt verre å finne. Ta av fra riksvei 118 mot Rygge stasjon. Følg så veien mot Rosnes. Etter 2,4 km. deler veien seg i tre deler. Ta her rett over kysset merke Rosnes 0,3. Dette er en sandvei, og går igjennom flere gårdstun, så vis hensyn. Følg denne veien til enden. Det er en mindre parkeringsplass helt nede i bunn av bakken. Kanaholmen er da det skogholtet rett ut mot fjorden. Fra toppen av fjellet er det bra utsikt ut i fjorden og til vaderområdene. Helt nede på holmen finnes en obsbok som ligger i en postkasse. Noter i denne når du har vært ute.

Nordre Ovenbukt finner du ved å ta av i rundkjøringa mellom Halmstad og Råde på riksvei 118. Ta av mot Saltnes/Tomb på Rv 116. Fra rundkjøringa er det 3,1 km. før avkjøring merket Oven. Etter dette er det bare å følge veien videre 3,7 km., så vil du få Nordre Ovenbukt ut på høyere side. Det kan være vanskelig å finne parkering, men det er liten lomme på toppen av bakken.

De ytre deler finner du ved å fortsette veien til Nordre Ovenbukt. Etter en butikk på venstre hand tar du til høyere mot Hestholmen camping. Følg denne veien til du får en campingplass på venstre side. Parker på løkka, og gå stien mot friluftsområde. Da vil være helt ytterst i fjorden med sikt over mot Taralden og Steinene. Lenger ut ligger Danmark, som er et nes stikkende ut fra Larkollen, og enda lenger ut Sletterøyene.

Artsliste over fugler som er registert dette året og totalt:


Webmaster: Peter Sjolte Ranke :: psranke@gmail.com :: Øvre Bergsvingen 3 : 7051 Trondheim ::