LRSK Østfold
                              Den Lokale Rapport og Sjeldenhetskommiteen i Østfold

LRSK Siste nytt Rapportering Bilder Lokaliteter


Jeløy

Skrevet av Peter Sjolte Ranke

Jeløy ligger i Moss kommune og er en stedvis tettbebygd øy. I sørenden finnes et stort landskapsvernområde, med et flott skogsterreng, rullsteinstrender og noen mudderflater. Det finnes også et naturreservat lenger nord, Rambergbukta (Fig.1), der det er god forekomst med fugler på trekk.


Fig.1: Rambergbukta sett fra Bjørnåsen. I bakgrunnen skimtes Jeløy Radio og Gullholmen. Foto: Peter Sjolte Ranke.

Artsliste over fugler som er registert dette året og totalt:


Webmaster: Peter Sjolte Ranke :: psranke@gmail.com :: Øvre Bergsvingen 3 : 7051 Trondheim ::