LRSK Østfold
                              Den Lokale Rapport og Sjeldenhetskommiteen i Østfold

LRSK Siste nytt Rapportering Bilder Lokaliteter


Gjølsjøen

Skrevet av Morten Viker og Per BuertangeGjølsjøen ligger 114 m.o.h., er ca. 5 km. lang, har en overflate på ca 1 kvadratkilometer, slik at gjennomsnittsbredden blir bare ca. 200 m. Sjøen er meget grunn, det meste av sjøen mindre enn 2m. Maksdypet er trolig 3m. Gjølsjøen er orientert nord-sør og vannflaten kan ligge nokså utsatt for vind. Totalt er det registrert 178 arter + 1 ubestemt sumpterne i og ved sjøen.

Gjølsjøen er i dag sterkt utsatt for oversvømmelser på våren og forsommeren, slik som også er tilfelle i Kallaksjøen og Hærsetsjøen, og dette har ført til at flere av de tidligere karakter- og hekke-artene nå er helt eller nesten forvunnet. Strakstiltak er sterkt påkrevet om disse reservatene i Indre ikke skal ende opp som ren sumpmark og deretter bli dyrket opp. Gjølsjøen berger seg vel en stund ennå pga. de dypere delene, men Kallak er snart ødelagt.

Gjølsjøen ligger i jordbrukslandskapet rettsydøst for Ørje tettsted, da parallellt med og øst for den mye større Øymarksjøen. Sjøen finnes lettest ved å ta utgangspunkt i Ørje sentrum, for derfra å kjøre sydover mot Halden langs riksvei 21. Etter ca. 4 km kommer den første skikkelige avkjørselen mot venstre, og her er det skiltet mot Kasbu. Ta av denne og sjøen dukker opp på høyre side etter noen hundre meter.

Den lille bukta som da ligger tett inntil veien kan være et fint startpunkt for en rundtur langs Gjølsjøen, i det det her er ofte er gressender og vadere på våren. Parkering er mulig i den krappe svingen som kommer rett etter at en har passert vika, og her har en også godt utsyn over store deler av sjøens sørlige del. I de dypere delene dypere delene av denne finner vi blant annet toppdykkere og diverse dykkender.

Kjør så videre ca. 100 meter, og en vil finne Gjølsjøen bro. Dette er det eneste punktet hvor en vei passerer over sjøen. Her er det parkeringsmuligheter for en bil i forkant av broa, da på begge sider av vegen. Broa her er et godt utgangspunkt for studier av sjøens varierte fugleliv, i det mange av reservatets fugler ofte frekventerer tett opptil denne og også ofte passerer over. Ta gjerne også beina fatt med broa som utgangspunkt. Tett inntil sjøen på nordøst-siden ligger det et lite skogsholt, og gjennom dette går det en slags sti. Ved å følge denne utydelige stien gjennom kronglete skog til det første åpne jordet, vil en da befinne seg på en liten forhøyning i kanten av skogen. Herfra har en godt utsyn over den mest gjengrodde og antagelig også mest fuglerike delen av sjøen, som da befinner seg rett nord for broa. Eksempelvis ser sangsvanene ut til å foretrekke dette området vår og høst, og dette er også den delen av sjøen som har det høyeste antallet av vadere, gressender og sothøns.

Kjører vi videre østover fra broa kommer vi etter ca. 300 meter til Kasbu gård, og her deler veien seg i to. Ta av til venstre, og veien følger da sjøen på østsiden nordover igjen mot Ørje. Her ser vi sjøen fra litt langt hold, og det er ikke før en kommer til Krossby gård at en finner et godt utkikkspunkt. Gårdene langs sjøen har forøvrig flotte navnskilt plassert langs veien, slik at det skal være lett å finne Krossby. Parker i forkant av gården, som forøvrig ligger på venstre side av veien. Her går det inn en liten stump av en jordbruksvei som det er mulig å sette fra seg bilen på, denne fortsetter forøvrig inn på gårdstunet uten at dette er synlig fra parkeringspunktet. Gå så over den lille haugen som ved parkeringen sperrer for utsynet ned mot sjøen, og i bakkant av denne har vi panorama-utsikt mot en stor del av sjøens nordlige del. Dette er plassen hvor vi får det beste utsynet over den nodlige delen av sjøen, og herfra kan vi også med en skikkelig tube studere fuglelivet helt ned til broa igjen. I det dypere partiet rett nedenfor utkikkspunktet ligger vanligvis de fleste dykkendene, slik som f. eks. taffelender og bergender.

Fortsetter vi så videre veien nordover, er vi etter et par minutter ute på E-18 igjen, da rett øst for Ørje.

Artsliste over fugler som er registert dette året og totalt:


Webmaster: Peter Sjolte Ranke :: psranke@gmail.com :: Øvre Bergsvingen 3 : 7051 Trondheim ::