LRSK Østfold
                              Den Lokale Rapport og Sjeldenhetskommiteen i Østfold

LRSK Siste nytt Rapportering Bilder Lokaliteter


          
Dette er LRSK Østfolds offisielle nettside. Her kan du finne informasjon om LRSK og om sjeldne fugler i Østfold.

Medlemmer av Østfolds sjeldenhetskomité er for tiden:
Stein Engebretsen, Fredrikstad
Tommy Andre Andersen, Fredrikstad
Rune Botnermyr, Moss
Peter Sjolte Ranke, Moss (sekretær)
Frister

Beskrivelser av observasjoner må legges inn innen 1. februar året etter observasjonen er gjort. Det vil si at beskrivelser av observasjoner gjort i 2017 må legges inn innen 1. februar 2018. Dette gjelder både beskrivelser som skal til NSKF og LRSK. Dersom funn ikke er tilstrekkelig beskrevet innen fristen risikerer de å bli tagget som «ufullstendig rapportert».

Link til funn som må beskrives til NSKF innen 1. februar 2018 for å unngå å bli skjult av systemet.
Link til funn som må beskrives til LRSK innen 1. februar 2018 for å unngå å bli skjult av systemet.

Observasjoner som legges inn for tidligere år bør beskrives umiddelbart da det kontinuerlig ryddes i funnmassen. Funn som ikke er tilstrekkelig beskrevet risikerer derfor uten forvarsel å bli tagget som «ufullstendig rapportert». For mer informasjon om beskrivelser gå til 'Rapportering'.

Når et funn tagges som «ufullstendig rapportert» har du ikke lenger tilgang til å beskrive funnet. Dersom du ønsker å beskrive et slikt funn, send epost til sekretær om dette slik at funnet kan tagges om. Spesifiser i eposten hvilket funn det gjelder.Historikk

Den Lokale Rapport- og Sjeldenhetskomité (LRSK) ble etablert i 1975 (Hardeng 1975). I årene 1975-82 var det Atle Haga og Geir Hardeng som bearbeidet og publiserte artiklene fra LRSK. En mengde observasjoner og kunnskap om Østfolds fugleliv ville uten dette arbeid lett kunne gått tapt. Roar Eilertsen, Fredrikstad var også innom i denne perioden 1979-82. Den som siden 1982 har vært den store drivkraften i LRSK er Morten Viker, Kråkerøy. Morten har stått for all publisering i årene 1982-93. Han sitter på en enorm mengde kunnskap om fuglelivet i Østfold, og har en finger med i de fleste senere rapporter også. Roar Frølandshagen, Råde overtok jobben som sekretær i 1996, og holdt på til 1998. Videre hadde Bjørn Frostad, Fredrikstad vervet i perioden 1998-99. Etter dette ledet Per-Arne Johansen LRSK og var sekretær fra og med 1999 i over en 10års-periode til 2011. Han stod i denne lange perioden for all publisering. Ved årsmøtet i februar 2011 ble Peter Sjolte Ranke valgt inn i LRSK som sekretær.Publikasjoner

Johansen, P-A. 2008. Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 2006, -nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold 27(1-2): 13-52

Johansen, P-A. 2007. Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 2005, -nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold 26(1-2): 69-91

Johansen, P-A. 2006. Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 2004, -nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold 25(1-2): 83-103

Johansen, P-A. 2004. Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 2003, -nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold 23(1-2): 47-70

Johansen, P-A. 2003. Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 2002, -nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold 22(1-2): 71-92

Johansen, P-A. 2002. Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 2001, -nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold 21(1-2): 57-72

Hardeng, G. 2001. Meget sjeldne fugler i Østfold pr. 2000. Arter registrert 1-5 ganger. Østfold Natur 39 138-161

Johansen, P-A. 2001. Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 2000, -nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold 20(1/2): 43-62

Johansen, P-A. 2000. Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 1999, -nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold 19(2): 137-153

Johansen, P-A. & Viker, M. G. 1999. Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 1998. Nytt fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold 18(2): 139-158

Frostad, B. & Viker, M. 1998. Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 1997, -nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK) -del 2. Natur i Østfold 18(1): 35-57

Frostad, B. 1998. Ornitologiske observasjoner i Østfold t.o.m. 1997 - nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold 17(1-2): 47-54

Frølandshagen, R. 1997. Ornitologiske observasjoner i Østfold - nytt fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold 16: 48-57

Frølandshagen, R. 1996. Ornitologiske observasjoner i Østfold - nytt fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold 15: 5-21

Viker, M. 1995. Ornitologiske observasjoner i Østfold. Nytt fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold 14(1): 21-47

Viker, M.G. 1994. Ornitologiske observasjoner i Østfold. Nytt fra Den lokale rapport og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold 13: 8-31

Viker, M. 1992b. Ornitologiske observasjoner i Østfold -Nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskommiteen (LRSK). Natur i Østfold 11(2): 65-77

Viker, M. 1992a. Ornitologiske observasjoner i Østfold -Nytt fra den lokale rapport og sjeldenhetskommiteen (LRSK). Natur i Østfold 11(1): 15-27

Viker, M. 1991. Ornitologiske observasjoner i Østfold. -Nytt fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold 10(1): 9-22

Viker, M. 1989. Ornitologiske observasjoner i Østfold. Nytt fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomitè (LRSK). Natur i Østfold 8(2): 84-95

Viker, M. 1988. Ornitologiske observasjoner i Østfold. Nytt fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold 7(2): 90-97

Viker, M.G. 1987. Ornitologiske observasjoner i Østfold. Nytt fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen. Natur i Østfold 6(2): 60-68

Viker, M. & Ludvigsen, S. 1986. Ornitologiske observasjoner i Østfold. Nytt fra den lokale rapport- og sjeldenhetskomiteen (LRSK). Natur i Østfold 5: 56-70

Viker, M. 1984. LRSK-saker behandlet fra 1.3-83 til 1.12-83 - og andre interessante observasjoner innsendt i samme tidsrom. Natur i Østfold 3: 35-44

Viker, M. 1983. LRSK-saker behandlet fra 18-82 til 13-83 - og andre interessante observasjoner innsendt i samme tidsrom. Natur i Østfold 2(2): 78-83

Eilertsen, R. 1982. LRSK-innkommet materiale 1980. Natur i Østfold 1: 28-30

Anonym 1981. Observasjoner innkommet til LRSK, 1978 og 1979. Østfold-Ornitologen 8: 82-85

Anonym 1979. LRSK - innkommet materiale 1978. Østfold-Ornitologen 6: 103-109

Eilertsen, R. 1979. LRSK - innkommet materiale 1977. Østfold-Ornitologen 6: 66-69

Haga, A. & Hardeng, G. 1975. Observasjoner forelagt den lokale rapport- og sjeldenhetskomite i Østfold pr. oktober 1975. Østfold-Ornitologen 2(3-4): 21-23

Webmaster: Peter Sjolte Ranke :: psranke@gmail.com :: Øvre Bergsvingen 3 : 7051 Trondheim ::