Olav Magnus Søndenå Fredheim

Cand.med., MBA, PhD

 

Professor

Nasjonalt kompetansesenter for sammensatte lidelser og Forskningsgruppe smerte og palliasjon, ISB, DMF, NTNU

 

Overlege

Palliativt senter

Akershus Universitetssykehus

 

olav.m.fredheim@ntnu.no / mobil 41628318

 

 

Curriculum vitae

 

Arbeidserfaring

 

Januar -14 →

Overlege, Palliativt senter, Akershus Universitetssykehus

Januar -13 →

Professor i anestesiologi/smertemedisin, Det medisinske fakultet, NTNU

Mai -12 til desember -13

Lege i spesialisering (anestesiologi), Akuttklinikken, Oslo Universitetssykehus

April -11 til mai -12

Lege i spesialisering (anestesiologi), Klinikk for anestesi og akuttmedisin, St. Olavs H.

Okt. -10 til mars -11

Kst. overlege, Avdeling for smerte og sammensatte lidelser, St. Olavs Hospital

Aug. -08 til juli -10

Lege i spesialisering (anestesiologi), Klinikk for Akuttmedisin, Sykehuset Telemark

Aug. -07 til desember 12

Forsker (30%), Forskningsgruppe smerte og palliasjon, NTNU, Trondheim

Sept. -07 til juli -08

Marinelege (løytnant), Saniteten i Sjøforsvaret (Skipslege, KV Nordkapp)

Feb. -07 til aug. -07

Turnuslege, Kommunelegekontoret, Bindal kommune

Feb. -06 til feb. -07

Turnuslege, Medisinsk og kirurgisk avdeling, Sandnessjøen sykehus

Aug. -05 til feb. -06

Stipendiat, Forskningsgruppe smerte og palliasjon, NTNU, Trondheim

Sommer -05

Legevikar, Ørnen legesenter, Haugesund

Sommer -04

Legevikar, Seksjon lindrende behandling, Kreftavdelingen, St. Olavs Hospital

Sommer -01/-02/-03

Ambulansesjåfør, Haugesund sykehus / Helse Fonna

Juni -98 til aug -99

Arb. med stikning, kvalitetssikring og dokumentasjon, Veidekke ASA

 

 

Utdanning

 

2009

Master of Business Administration, Handelshøyskolen i Bodø

2007

PhD i klinisk medisin, NTNU [fulltekst av avhandling]

2005

Cand.med., NTNU

 

 

 

 

 

Forskningsinteresse

 

Opioider: kliniske studier, farmakokinetikk og farmakoepidemiologi

Måling av smerte, helserelatert livskvalitet og funksjonsnivå hos smertepasienter

Effekt av tverrfaglig behandling av kroniske ikke-maligne smerter

Behandling av akutt og postoperativ smerte hos pasienter i legemiddelassistert rehabilitering

Måling og behandling av postoperative/postanestetiske symptomer; smerte, fatigue og kvalme

 

Forskningsveiledning

 

Fullførte veilederoppgaver

Hovedveileder for master i farmasi Kristian Svendsen, disputert mai 2012 ved NTNU        

Avhandling: Methodological challenges in pharmacoepidemiological studies of opioid consumption

Hovedveileder for Line Pedersen som fullførte forskerlinjen/medisinstudet på NTNU høsten -11.

Prosjekt: Sammenligning av kortvirkende vs. lengevirkende formuleringer av opioider ved kronisk smerte

Hovedveileder for Andreas Mellbye som fullførte forskerlinjen/medisinstudiet på NTNU våren -13

         Prosjekt: Komedisinering hos pasienter som bruker opioider fast mot kronisk smerte

 

Pågående veilderoppgaver

Hovedveileder for PhD-stidpendiat ved NTNU, cand.med. Line Pedersen

Prosjekt: Sammenligning av kortvirkende vs. lengevirkende formuleringer av opioider ved kronisk smerte

Hovedveileder for PhD-stidpendiat ved NTNU, cand.med. Andreas Mellbye

         Prosjekt: Komedisinering hos pasienter som bruker opioider fast mot kronisk smerte

Biveileder for PhD-stipendiat, cand.med. Torkjell Nøstdahl ved Sykehuset Telemark / UiO

         Prosjekt: Postanestetisk fatigue og kvalme etter TIVA versus gass-anestesi

 

Publikasjoner

 

Trykk her for lenke til fulltekst av publiserte artikler (via PubMed).