Hydromekanikk h-1999 Øving 3

Oppgave 1

a) Skriv opp formelen for hydrostatisk trykk.

b) Skriv opp og forklar den generelle formelen for kraftresultanten på et legeme nedsenket i vann.

 

Oppgave 2  
 
a) Et vertikalt stigerør er ført ned i havbunnen til et reservoar og er injisert fast nede under havbunnen. Røret er utsatt for strekket  ved havoverflaten. Røret har tykkelsen t = 0.01 d og densitet . Bestem diameteren d til røret slik at aksialkraften i snitt A-A ved bunnen blir lik null. 
 
 
b) Figuren viser en neddykket rørbro som krysser en fjord. Broen er fritt opplagt med glidelager til venstre. Bestem aksialkraften i snitt D-D når broen har ytre diameter d og dybden er z ved D-D.
 
Oppgave 3
 
     
 
 
Et flytende legeme har et tverrsnitt med form som et kvadratisk prisme med dimensjon  og densitet r

Bestem for hvilke verdier av  legemet er stabilt for rotasjon om lengdeaksen. (ortogonalt på papirplanet).