Faginformasjon TVM 4116 Hydromekanikk, våren 2005

Dette faget er laget i samarbeide mellom Insititutt for vann og miljøteknikk (IVM) og Institutt for bygg, anlegg og transport (BAT). Fagkoordinator er professor Nils Reidar B. Olsen ved IVM. Han vil forelese halvparten av kurset, mens professor Geir Moe ved BAT vil forelese den andre halvparten.

Merk at tidligere har fagnummeret for dette faget vært SIB5025 og TVM 4115. Endel av dokumentene som kan lastes ned fra web-siden vil derfor være merket med et av disse nummerene i stedet for TVM 4116.

Beskjeder:

(29/6-05) Våren 2006 vil faget ikke bruke denne web-siden. "It's learning" vil bli brukt i stedet.

(29/6-05) Oppgavetekst og løsningsforslag for vårens eksamen er lagt ut.

(24/6-05) Karakterene i faget er fastsatt. De kan fåes ved å ringe vårt instituttkontor på telefon 7359 4751. Vi gratulerer klassen med bedre snitt enn tidligere år. En spesiell gratulasjon til studentnr. 666847 som fikk alt riktig (100 %), noe som aldri har hendt tidligere i faget.

Vitenskaplig assistent:

Nils Rüther

Forelesninger/øvingstimer:

Forelesning: Mandag 10-12, S 5
Forelesning: Tirsdag 8-10, KJEL2

Øvingsveiledning: Torsdag 13-15, Tower of London, Lerkendalsbygget.

Laboratorieøvinger

Det er to obligatoriske laboratorieøvinger i faget. Det er ikke enda fastlagt hvilket tidspunkt disse kommer på, men de vil være omtrent midt i semesteret. Studentene skriver seg på hvilken dag de ønsker, på oppslagstavla utenfor Tower of London. Laboratorieøvingene holdes ved Insitutt for vann og miljøteknikk, og oppmøte er utenfor instituttet (inne i gangen hvis det regner).

Når studentene velger dag, velger de også hvilken gruppe de ønsker å være på. Det er fire eller fem grupper på hver øving. Det er også fire eller fem stasjoner med forskjellige modeller som skal brukes. En roterer så mellom stasjonene, slik at alle gruppene får vært innom hver stasjon. En rapport skrives mens labbøvingen pågår, og den godkjennes av vit.ass/stud.ass etter øvingen.

Lærebøker og pensum

Følgende lærebøker vil bli benyttet:

- "Engineering Fluid Mechanics", Crowe, Roberson & Elger, 7th Edition, Wiley Publishers, 2001.
- "Introduksjon til bølger og bølgekrefter", Kompendium skrevet av Geir Moe. Dette fåes kjøpt ved Institutt for Bygg, Anlegg og Transport.

Pensum i faget er :

- kapittel 1-8,10-11 og 15 i boken til Crowe, Roberson & Elger.
- kompendiet til Geir Moe
- regneøvingene og laboratorieøvingene

De delene av pensum som er presentert i forelesningene er mer sentralt enn resten.

Annen faginformasjon

Faginformasjon på PDF format (2005)
Stikkord fra BAT's forelesninger (1999)
Notater fra IVM's forelesninger (PDF) (7. April 2016)
Transparanger fra BAT's forelesninger fra 2005:
11. januar (PowerPoint)
18. januar (PDF)
14. februar (PowerPoint)
15. februar (PowerPoint)
21. februar (PowerPoint)
Forelesn3 (PDF)

Web-side for hydraulikk fag i Melbourne, med lærebok

Kanalhydraulikk-bok på PDF format. Merk at denne boken ikke er pensum, kun til orientering.

Lenker til web-sider med CFD eksempler som er vist i forelesningene:
- Hvirvler rundt sylinder
- Lokalerosjon
- Strømningsvisualisering i fiskeoppdrettskar
- Falltap i lukepropp
- Meandrerende kanal
- Elv med stor ruhet
- Overløp
- Flombølge som treffer hus
- Strømning rundt en dykket bune

Øvinger

Øvingsoppgaver med kun nummer betyr at de er hentet fra læreboka (Crowe 2001). Regneøvingene leveres inn i boksene som står i 2. etg. i Lerkendalsbygget. Kun håndskrevne øvinger blir godkjent. Laboratorieøvingene leveres ut i laboratoriet, og leveres inn ved slutten av øvingen. Ved laboratorieøvingen arbeider en i grupper, og hver gruppe leverer inn en besvarelse.

Merk at laboratorieøvingene er obligatoriske. Hvis en er syk må en vise legeattest. Hvis andre spesielle forhold kommer i veien, må en søke om fritak på forhånd. Regneøvingene må leveres innen tidsfristen. En må ha godkjent 7 regneøvinger i tillegg til de to obligatoriske labb-øvingene for å få gå opp til eksamen. Dette vil bli praktisert strengt, og hvis en ikke har nok øvinger kan en ikke gå opp til eksamen i 2005, og en må ta øvingsopplegget om igjen neste år.

Øving nr. - Innlevering Veiledning (torsdager) Oppgaver Løsningsforslag
1 - 24/1 Geir Moe 2.32, 2.41, 2.51, 2.56 Løsning Ø1 (PDF)
2 - 31/1 Geir Moe 3.2, 3.4, 3.6, 3.20 Løsning Ø2 (PDF)
3 - 7/2 Geir Moe Øving 3 Løsning Ø3 (PDF)
4 - 14/2 Nils Olsen Øving 4 (PDF) Løsning Ø4 (PDF)
5 - 21/2 Nils Rüther Øving 5 (PDF) Løsning Ø5 (PDF)
6 - 28/2 Geir Moe 11.40, 8.6, 8.22 Løsning Ø6 (PDF)
L I, Uke 9+10 Nils Rüther Laboratorieøving I (PDF)
L II, Uke 10+11 Nils Rüther Laboratorieøving II (PDF)
7 - 4/4 Geir Moe Øving 7 (PDF) Løsning Ø7 (PDF)
8 - 11/4 Geir Moe Øving 8 (PDF) Løsning Ø8 (PDF)
9 - 18/4 Nils Rüther Øving 9 (PDF) Løsning Ø9 (PDF)
10 - 25/4 Nils Rüther Øving 10 (PDF) Løsning Ø10 (PDF)
Alternativ løsning, oppg. 1 (PDF)
11 - 2/5 Nils Rüther Øving 11 (PDF) Løsning Ø 11

Tekst for labb-øving 1 (PDF). Tekst for labb-øving 2 (PDF). Hver gruppe får utdelt en papirkopi av denne teksten på øvingen. Denne fylles ut og leveres ved slutten av labben. Hvis dere vil ha egne kopier, eller dere vil lese om øvingen på forhånd, kan dere laste ned teksten her.

Interaktiv dataøving. Dette er en frivillig øving som bruker et dataprogram med et ekspertsystem. Programmet er under utvikling, og tilbakemeldinger taes i mot med takk (kan sendes til Geir Moe). Programmet er planlagt forbedret og utvidet.

Pirbadøving (PDF). Dette er en frivillig øving som kan taes i stedet for en av regneøvingene. I øvingen vil det bli veiledning og gratis inngang i badet. Husk å ta med studentlegetimasjon. Innlevering av øvingen er til foreleser eller vit. ass. Nils Rüther, og ikke i hyllene i Lerkendalsbygget.

Eksamen

Eksamen er skriftlig og vil vare i fire timer tirsdag 7. juni 2005. Ingen trykte eller håndskrevne hjelpemidler er tillatt på eksamen, og kun godkjent kalkulator er tillatt. Merk at dette er en endring i forhold til tidligere eksamner i dette faget.

Eksamensoppgaver

Eksamensoppgave 7/6-05, Oppgave 1 og 2, PDF format
Løsning eksamensoppgave 7/6-05, Oppgave 1 og 2, PDF format
Eksamensoppgave 7/6-05, Oppgave 3 og 4 med løsningsforslag på PDF format

Eksamensoppgave 26/5-04, Oppgave 1 og 2 med løsningsforslag på PDF format
Eksamensoppgave 26/5-04, Oppgave 3 og 4 på PDF format
Eksamensoppgave 26/5-04, Løsningsforslag oppgave 3 og 4 på PDF format

Eksamensoppgave 8/12-03, Oppgave 1 og 2 med løsningsforslag på PDF format
Eksamensoppgave 8/12-03, Oppgave 3 og 4 på PDF format
Eksamensoppgave 8/12-03, Løsningsforslag oppgave 3 og 4 på PDF format

Eksamensoppgave 14/8-03 (kont), Oppgave 1 og 2 med løsningsforslag på PDF format
Eksamensoppgave 14/8-03, Oppgave 3 og 4 på PDF format
Løsningsforslag, eksamen 14/8-03, Oppgave 3 og 4 på PDF format

Eksamensoppgave 3/12-02, Oppgave 1 og 2 med løsningsforslag på PDF format
Eksamensoppgave 3/12-02, Oppgave 3 og 4 på PDF format
Løsningsforslag, eksamen 3/12-02, Oppgave 3 og 4 på PDF format

Eksamensoppgave 9/8-02 (kont.), Oppgave 1 og 2 på PDF format
Løsningsforslag 9/8-02 (kont.) Oppgave 1 og 2 på PDF format
Eksamensoppgave 9/8-02 (kont.), Oppgave 3 og 4 med løsningsforslag på PDF format

Eksamensoppgave 8/12-01, Oppgave 1 og 2 på PDF-format
Løsningsforslag 8/12-01, Oppgave 1 og 2 på PDF-format
Eksamensoppgave 8/12-01, Oppgave 3 og 4 med løsningsforslag på PDF-format

Eksamensoppgave 21/12-00, Oppgave 3 og 4 med løsningsskisse på PDF format

Eksamensoppgave 25/11-99, oppgave 1 og 2 med løsningsforslag på PDF-format