ansvarlig

Det er en tynn linje som skiller det som er ansvarlig fra det som er uansvarlig.
Jeg er godt kjent med denne linjen.  Den har formen av bokstaven u.