Universitetsavisa   Nr. 2/1  feb. 1996

Ordskifte  s. 19


NTHsaurus´ død betyr en ny geologisk epoke i Trondheim

ENKELTE PÅ GLØSHAUGEN innbiller seg at NTH har fått nytt navn.  Neida, det er UNIT som har fått nytt navn.  NTH er borte, akkurat som Tyrannosaurus rex.

Dinosaurene fortjente ikke å bli utslettet -- de levde i beste velgående i over 150 millioner år og kunne levd bra også i dag om de ikke hadde blitt tatt av meteoritt-nedslagene ved slutten av kritt-tiden.  At dinosaurene ble borte, var likevel bra for pattedyrene.  De levde også under hele mesozoikum, men bare i skyggen, bokstavelig talt.   Med dinosaurenes bortgang fikk pattedyrene nye muligheter til utfoldelse.

Heller ikke NTH fortjente å bli utslettet -- institusjonen levde bra i 85 år, men ble da drept av et nedslag fra Stortinget.  Men NTHs bortgang vil nok gagne geologi-studiet i Trondheim, som i alle disse årene har vært begrenset til sivilingeniørstudiet.  Nå har geologi nye muligheter til utfoldelse som fag innenfor NTNU.

I Trondheim utdannes mange av landets fremtidige lærere, men de har ikke hatt mulighet til å ta en geologisk utdanning innen Unit, fordi NTHs geologi kurs var skreddersydd for sivilingeniørstudiet.  Nå vil vi også tilby solid geologiundervisning til alle NTNU-studenter.  NTNU-geologene er tungt belastet med undervisning og forskning i forbindelse med siv.ing. og dr.ing. studier, men er villige til å strekke seg lengre.  Da Folkeuniversitetet ba NTH om geologisk undervisning for voksne studenter i Finnmark, ble det lagt opp en 20-vektalls emnegruppe i geologi.  Dette gjennomføres ved at NTNU-geologer reiser til Alta for helgeundervisning, og ved eksamener som avvikles i Alta får studentene eksamens-papir fra NTNU.  Når NTNUs egne studenter nå krever en tilsvarende mulighet å ta en Cand.mag.- eller Cand.scient.-grad i geologi, må dette også kunne tilfredstilles.

Ikke alle på Institutt for geologi og bergteknikk vil bli med på den raske evolusjonen som kommer, og instituttet vil med fordel kunne deles.   Igjen kan vi se på det som hendte for 65 millioner år siden ved kritt-tidens plutselige slutt.  Dinosaurene døde jo ut, mens andre reptiler levde og utviklet seg videre frem til i dag.   Men det var pattedyrene som fikk en voldsom diversifisering i tertiær-tiden.  Bergteknikk-gruppen vil hverken ha behov eller forståelse for den geologiske utviklingen som kommer.

En eventuell deling av Institutt for geologi og bergteknikk blir intet tap, fordi instituttet likevel ikke er levedyktig.  Det er et udyr som ble skapt i 1988 ved sammenslåing av institutter med ulike næringer og habitater.  Så ulike dyr kan gjerne prøve seg, men avkom blir det ikke!  Sammenslåingen har hverken fungert faglig, sosialt eller økonomisk.  Fra og med 1992 har instituttet hatt et 6-sifret underskudd på driftsbudsjettet, med omtrent ingenting til reiser, utstyr eller andre investeringer.  Under slike forhold er det i stor grad faggrupper og enkelte personer som handler fritt.  Bergteknikkere reiser verden rundt på oppdragsvirksomhet.  Inntekten går ikke til instituttet, men til deres egne Sintef-konti.  Geologer, som har andre interesser og svært begrensete inntjeningsevner, tar betaling for å undervise geologi for 15 ivrige sjeler i Alta.

Ved en deling av Institutt for geologi og bergteknikk kan geologi-gruppen bedre takle de nye utfordringene med tverrfaglig undervisnings- og forsknings-samarbeid over hele NTNU-miljøet.   Samtidig kan bergteknikk-gruppen forsterkes med tilføyelse av faggruppen for anleggsteknikk (Fakultetet for bygningsingeniørfag) som anbefalt av Underdalutvalget.   Dermed blir begge institutter målrettet og handlekraftig.  Det nye Bergfakultetet vil i så fall ha tre sterke institutter: Geologi, Bergteknikk, og Petroleumsteknologi, som også vil ha godt samarbeid seg imellom.

Geologi er et spennende realfag, som spenner over alt fra naturvitenskap og naturhistorie til teknologi, ressursøkonomi, miljø, geografi og arkeologi.  Faget er som skapt for NTNU!  Med eller uten et levedyktig geologisk institutt kan alle glede seg til en ny epoke med mye mer geologisk aktivitet i Trondheim.

(*For de som måtte være interessert i dinosaurer av mesozoiske alder har vi også denne typen på Gløshaugen.  Dinosaur-egg og -knokkeldeler, samt andre fossiler, bergarter og en fabelaktig mineralsamling er stilt ut for publikum i geologibygningen, Høgskoleringen 6.   Dette var gamle NTHs eget lille vitenskapsmuseum, som også er moden for NTNU-samarbeid.)

ALLAN KRILL
Professor i geologi