Universitetsavisa, 28.11.97

NTH heter fortsatt NTH...men det lever ikke nå

I intervju med banksjefen i siste Universitetsavisa stilte journalisten følgende spørsmål: "Du er gammel NTH-student.  Har du lært at det nå heter NTNU?"
Spørsmålet gjenspeiler en typisk holding på Gløshaugen: at NTH har fått et nytt navn.  På opplysningsbrosjyrer o.l. leser man ofte "NTNU (tidligere NTH)".
Da må det minnes om at det er UNIT som har fått et nytt navn.   NTH er lagt ned som institusjon, selv om mye av NTHs virksomhet lever videre som en del av NTNU.  NTH heter fortsatt NTH på samme måte som vår yndlings dinosaur heter fortsatt Tyrannosaurus rex (se mitt innlegg i Universitetsavisa 1. feb. 1996).

Banksjefen, på sin side, har en klarere oppfattning av fortiden og nåtiden.  Han svarer journalisten slik: "Jeg ... beklager at NTH forsvant."   Når vi bruker begrepene NTH og AVH mener vi institusjoner som forsvant - de ble ikke omdøpt.  Å skrive "NTNU (tidligere NTH)" gir et snevert inntrykk av hva NTNU er og hva den kan bli.  Har vi klar forståelse for fortiden og nåtiden er vi bedre i stand til å skape en verdifull fremtid.

Allan Krill
Professor i geologi
NTNU (tidligere NTH m.m.)

til Krill's hjemmeside