Home

Trykt i Byavisa 22.03.00, men tittel ble endret til "Altfor høye bøter!"
Svar fra Parkeringsjefen ble trykt uken etter (se nedenfor)

9 minutter sein - 300 kroner i bot!

En ærend i Midtbyen tok mer tid enn beregnet, og da ble det plutselig mye stress og et vanskelig valg: skal jeg springe tilbake til bilen og legge på to kroner i parkeringsautomaten, eller skal jeg gjør ferdig det jeg holder på med?   Vel, tre minutter ble fire ble fem, og da jeg kom til bilen var jeg hele 9 minutter etter utløpt tid.  Og der lå parkeringsbot i frontruten - en giro på 300 kroner!   Ettersom jeg bor på Ila og må betale bompenger uansett om jeg kjører mot byen eller mot E6/Heimdal, er jeg vant til bilavgifter som virker urettferdig.  Men 300 kroner?!   Hvor ellers i vår hverdag risikere vi en slik straff for å være noen få minutter forsinket?

Jeg tror ikke Trondheim Parkering egentlig mener at jeg fortjente en så høy straff for å ha kommet litt sein tilbake til bilen.  De kunne sikkert ha nøyet seg med et gebyr på for eksempel 50 kroner i dette tilfellet.  Men de har ikke funnet på en måte å ilegge en liten bot for en liten forsinkelse.  Det er kanskje fordi de har det for travelt, kanskje fordi de mangler motivasjon.  Når de er opptatt med å skrive bøter for titalls millioner kroner i året, kan jeg skjønne at de vil mangle både tid og motivasjon.

Men nå har jeg fått motivasjon til å hjelpe dem litt, og her er et forslag på hvordan de kan ilegge en liten bot, la oss si 50 kroner, for en liten overtredelse.  På gebyrlappen kan det stå nøyaktig når parkeringstiden gikk ut.  Dersom bileieren kommer tilbake innen få minutter og finner en giro i frontruten, kan han kvikk legge på 50 kroner i nærmeste parkeringsautomat.   Han tar billetten som bevis på når han kom tilbake.  Hvis bileieren var mindre enn 10 minutter sein, kan denne 50-kroner billett være hele boten, mens den 300-kroner giro ikke lenger gjelder.  Han sender denne 50-kroner billetten sammen med den ubetalte 300-kroner giro til Trondheim Parkering, og ferdig med det.

Ved å bruke datateknologi kunne Trondheim Parkering også blitt mer rettferdig på andre måter.  Noen bileiere feilparkerer ofte.  Når de blir tatt er det firmaet som betaler boten på 500 kroner.  Andre feilparkere en sjelden gang, kanskje pga. en misforståelse, og for dem kommer boten som et sjokk.  Trondheim Parkering kunne sjekke rullebladet til bilen før gebyret skrives.  Dersom det er første gang med en slik overtredelse, kunne det holde med et varsel eller en liten bot.  For hyppige syndere, kunne gebyret være tilsvarende høyere.

Men Trondheim Parkering er en kommunal virksomhet uten konkurranse og uten behov for å ha fornøyde kunder.  Nå er det enkelte som mener at kommunale virksomheter bør privatiseres.  Flott!   Da kunne Trondheim Parkering AS skrive ut sine giroer til konkurransedyktige priser.  De kunne gå med et pent lite overskudd som privatbedrifter flest.  Og om vi var litt ekstra heldig, kunne de kanskje gå konkurs.

Allan Krill
 


Svar til Krill

Hei Allan Krill!
Takk for innspill når det gjelder hvordan vi bør drive butikken.
Jeg har dessverre ikke så stort spillerom til spesialbehandling av enkelttilfeller som du tror:

AVGIFT
Når parkeringsproblemene blir så store i en by at parkeringen må reguleres gjennom å betale avgift,  må ordningen godkjennes av Samferdselsdepartementet.  I Trondheim er det over 30 år siden kommunestyret fikk innført en slik ordning.  Kommunene må dokumentere at det er nødvendig, de får ikke lov å innkreve avgift for parkering bare for å få penger i kassa, derfor denne godkjenningen.

Størrelsen på avgiften som skal betales for å parkere, og hvor lenge du kan stå ulike steder, bestemmer kommunestyret selv. Både nivået på avgiften og maks parkeringstid har som mål at flere skal  kunne bruke de plassene som fins.

Prinsippet er som ellers i samfunnet, er det knapphet på en vare/tjeneste så kan etterspørselen reguleres gjennom prisen.  Gratis parkering i Midtbyen ville føre til at arbeidstakere i sentrum som kommer først, la beslag på plassene. Kundene som kommer til butikken/banken eller hva det måtte være ville ikke finne en eneste plass, og det er lett å tenke seg hva det ville bety for omsetningen i Midtyen!

GEBYR/TILLEGSAVGIFT
Men hva som skal betales når du har glemt klokka, eller feilparkerer, står i Vegtrafikkloven.  Denne, som andre lover gjelder hele landet, og lovmakeren er Stortinget.  Står du på en av våre parkeringsplasser, men uten å ha betalt, må du ut med kr 300,- i tilleggsavgift.  Har du parkert der det ikke er tillatt å parkere, altså brutt trafikkreglene ved å stå på fortau/gangfelt osv får du et gebyr på kr 500,-.

ORGANISERING
Når det gjelder organisering av virksomheten, så er det kun kommunene som kan ivareta avgiftsparkering i tilknytning til offentlig veg/gate. Virksomheten kan organiseres som et as, men da forutsettes det i Vegtrafikkloven at kommunen eier alle aksjene.  En privat grunneier kan derimot leie ut en tomt til et privat parkeringsselskap, som det fins flere av i Norge. Disse krever inn avgift på samme måte som oss, men til litt ulike priser. Disse har også en kontrollavgift som må betales dersom avgiften ikke er betalt.

Du er opptatt av at de som gjør feil en sjelden gang, kunne slippe unna litt billigere, men det er altså ikke opp til oss å avgjøre det.
Trondheimsbilistene er etter hvert blitt godt vant til ordningen, men jeg forstår at man i en travel hverdag gjør som du, og tar sjansen i stedet for å gå og legge på mere penger.  Men å ta sjansen var ditt valg, ikke sant?

Hilsen
Turid Innstrand
parkeringsjef