ALLAN  KRILL  
Professor i geologi      "Gråstein er alt annet enn grå!"
Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU)
(The Norwegian University of Science and Technology  English web pages)

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi
Institutt for Geologi og Bergteknikk  
office:  (map, for building picture click word "Oppredning/Gruvedrift")"      home, home office:
Sem Sælands vei 1, room 241,   N-7491 Trondheim     Brodtkorbs vei 4
telefon office: +47 73594803  fax: 73594814
email: krill@ntnu.no
    N-7018   Trondheim, Norway
    telephone home: 73512451
        telephone any time (mobil/cellular):  (+47) 91897197   

Krill's current pdf book (2014): 
Not Getting the Drift: A hard look at the early history of plate tectonic ideas
Free open-access downloads here: (5 Mb Pdf, with low-resolution figures.)       (40 Mb Pdf, with high-resolution figures.)  

Krill's previous version (2011):  Fixists vs. Mobilists in the geology contest of the century, 1844-1969
Krill's research on the history and future of place-value numbers:  (2005)  (2009)

Online geologiske kart / geologic maps Norway   Zoom in!
Online flyfotoer og kart / air photos and maps Norway   Zoom in!
 
BERGARTER        Geologi NTNU undervisning
   Bli kjent med bergarter!
   Geologipresentasjon for skoleklasser
          Geologi Innføring 2007
            Ekskursjoner:  Gauldalen  Fosen
    Geologi utstilling / exhibit             Orkanger  Tautra   Korsvika
    Korsvika (Lade Trondheim)           Regionalgeologi 2008
    Mineraljakt i Trondheim             Ekskursjoner: Oslo  Oppdal,
   Fjellets livsløp - tur fra Trondheim             Røragen   Ørland
    Skistua-Kobberdammen           Feltkurs Alta 2008
    Flatholman (Muruvik/Malvik)  
   Fossiljakt i Trondheim         Publikasjoner / aktiviteter
   Trollheimen & Dovrefjell            Publikasjoner  /  NGU database, search field Forfatter: Krill
   Magerøya og Nordkapp            Forskningsdagene 2000   2004   2005   2006   2007   2009   2010
   About trondhjemite
  .        CHRONOGRAMS       
CV   Portrett
  1976  B.S.   U.C.S.C.

      Debatt
  1980  Ph.D. Yale University       2001-20xx Flere leserbrev
        2001 Dårlig prioritering av språkundervisningstid
   1980 - '82 Post doc. MGM-UiO          2001 Sju innlegg om NTNUs organisasjonsstruktur
  1982 - '88 Statsgeolog NGU          2000 9 minutter sein - 300 kroner i bot!
  1988 - Professor i geologi          2000 Utviklingslæren er kun teori
           1999 Geologiske teorier oppfattet som sprøyt
 Pressesaker          1999 Norsk fjell tagges?
  (2.00)  Eksamensvikt           1998 Ikke bare bra med SINTEF-B og NTNU
  (8.99)  Alta-fossiler          1998 Jantemodul 1, jantemodul  2
  (11.99) Geologi for skolebarn          1997 NTH heter fortsatt NTH...men...
           1996 Veibetong på geologiske naturminner
Links            1996 NTHsaurus' død - ny geologisk epoke

uansvarlig for denne hjemmesiden:  "webmaster Krill"