Hjem

Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell MR er oppnevnt av Helse og Omsorgs departementet og organisert under Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs Hospital. Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell MR er nært tilknyttet forskningsaktiviteten i Trondheim fMRI gruppe ved NTNU

Kompetansetjenesten tilbyr informasjon til pasienter og frivillig, samt veiledning og praktisk hjelp om bruk av ulike funksjonelle MR metoder, utstyr for MR diagnostikk og utredning av ulike hjernesykdommer og kliniske MR studier til fagpersonell. Forskning på psykiatriske problemstillinger er spesialområdet for Bergen fMRI gruppe 

Kompetansetjenesten driver forskning, utvikling og kompetansebygging innen et bredt spekter av avanserte MR bildedannende metoder inkludert fMRI, MR perfusjons- og diffusjonsavbildning og kvantitativ morformetri. 

 

Sigurd på MR

Her finner du informasjon til barn som skal på MR undersøkelse. Sigurd er 6 år og skal på sin første MR undersøkelse.

 

Nyheter

Read about the 1. white matter meeting on Nansen Neuronscience Network web site.

Symposium on fMRI - current challenges and future promises will be held in Bergen, Hordaland, 25 - 27 September 2014.

5. Nasjonal PhD konferanse i medisinsk avbildning arrangeres i Tromsø, Troms 2. og 3. oktober 2013