Hjem

Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell MR er oppnevnt av Helse og Omsorgs departementet og organisert under Klinikk for bildediagnostikk, St. Olavs Hospital. Nasjonal kompetansetjeneste for funksjonell MR er nært tilknyttet forskningsaktiviteten i Trondheim fMRI gruppe ved NTNU

Kompetansetjenesten tilbyr informasjon til pasienter og frivillig, samt veiledning og praktisk hjelp om bruk av ulike funksjonelle MR metoder, utstyr for MR diagnostikk og utredning av ulike hjernesykdommer og kliniske MR studier til fagpersonell. Forskning på psykiatriske problemstillinger er spesialområdet for Bergen fMRI gruppe 

Kompetansetjenesten driver forskning, utvikling og kompetansebygging innen et bredt spekter av avanserte MR bildedannende metoder inkludert fMRI, MR perfusjons- og diffusjonsavbildning og kvantitativ morformetri. 

 

Nyheter

2 videoer som viser fremstilling av fasiculus arcuata og corona radiata.


Fasiculus arcuata

 

Corona radiata