Oppatt, til historie/ættegransking (Back to history/genealogy-page)
Oppatt, til kyrkjeboka (Back to parish registry page)

Kyrkjeboka for Volda (med Ørsta) 1741 - 1760, Jordfesting

Parish registry for Volda (with Ørsta) 1741 - 1760, Graveside ceremonies


Avskrift ved (transcript by) Ivar S. Ertesvåg   HEIMESIDE (home page)
Lagt ut 25. mai 1998, sist endra 12. juni 2000
Hit Counter

Denne avskrifta kan du (gratis) bruke til eige bruk, men ikkje spreie eller
publisere på nokon måte. Eg har opphavsretten til denne avskrifta, og skal
refererast til om du brukar data herifrå.
(Fordi dette er meir enn ei rein avskrift, jfr. normalisering av gardsnamn,
vil verket få meir enn 'katalogvern').

I avskrifta er innførslene oppdelte med felt for årstal, dag og dato,
kyrkje (V=Volda; Ø=Ørsta), nummer for dagen, namn på den døde,
normalisert gardsnamn.
Originalen har ei spalte med kyrkjestad og kyrkjeleg tidfesting og ei spalte
for jordfesting. Det er ikkje alltid fullt samsvar mellom desse spaltene, slik at
for nokre innførsler kan dagen vere uviss. Datoen er stort sett ikkje med i
originalen, så det har eg føya til ut frå den kyrkjelege dagsetjinga.

Gardsnamna har eg stort sett normalisert etter namneformene nytta i bygdebøkene,
men med ubunden form når det er vanleg i slektsnamn. Nokre gardsnamn er det
vanskeleg å identifisere nøyaktig. (Døme: Reite kan vere Hjorthaugreite,
Fyrdsreite, Folkestadreite, eller Reite i Dalsfjord (Dravlausreite)).

Avskrifta ligg på ei tekstfil som liknar utskrifta nedanfor, men der feltskilja
er litt tydlegare. Eg har laga eit lite program (Fortran) som les tekstfila og
handterar tekstdelane slik det passar meg. Dersom du har framlegg til
eller ønskje om andre format, kan det nok late seg ordne.

Dersom du finn feil, eller lurer på noko, vil eg gjerne høyre frå deg.


You can use this transcription (freely) for your own use. However, you are
not allowed to publish or spread it in any other way. I have the originators
right (copyright), and shall be referred when you use data from the
transcription.

In the transcription, the records are separated into columns for year,
day and date, church (V=Volda; Ø=Ørsta), name of the deceased,
normalized farm name.


#KYRKJEBOKA VOLDA 1741 - 1760
#JORDFESTING (Funeralia)
#
#
#Sidetal viser til oppslagsside (dobbeltside).
#
#Boka er ført etter handteikna skjemaformat, med parallele spalter for
#Dag og kyrkjestad, Nattverdgjestar, Truloving, Ektevigsel, Intoduksjon, Jordfesting.
#Jordfestinga kjem heilt til høgre, slik at skit og slitasje -- og samantrykt
#skrift pga. knapt med plass -- gjer at nokre innførsler er vanskelege å lese.
#
#-----
#Avskrifta er gjort etter mikrofilmkort. Fullstendig korrektur er lest
#mot mikrofilmkort, og deretter mot papirkopien på Statsarkivet i
#Trondheim. Vanskelege/uklare stadar er kontrollerte mot originalen.
#----
#
# *)= originalen er vanskeleg å lese/tyde
# -- =opplysning manglar; ! = slik (ikkje feilskrive)
#----
#Felta inneheld:
#|sidenummer (oppslagsside)|årstal|dag for gudstenesta|dato(*)|kyrkje
#|nummer innafor gudstenesta|kjønn
#|eigen merknad(*)|normalisert gardsnamn(*)
#kyrkje: V=Volda, Ø=Ørsta, u=ukjent/uvisst
#(*)= mine framlegg, stend ikkje i boka
#
#[Første innførsle: 20.s.e.tr (15.10) 1741]

#s.1
|1|1741|die 18.oct |18.10|V|1|k|Johanna Chatrina Gads|53 aar ||--??|
|1|1741|21.s.e.tr |22.10|Ø|1|m|Peder Obsal|44 aar ||Oppsal|
|1|1741|21.s.e.tr |22.10|Ø|2|k|Anna Stølen|73 aar ||Årflot|
|1|1741|22.s.e.tr |29.10|V|1|k|Solvi Olsd. Høydalsnes|72 aar ||Høydalsnes|
|1|1741|22.s.e.tr |29.10|V|2|m|Anders Arnesøn Eidem|52 aar ||Eidem|
|1|1741|22.s.e.tr |29.10|V|3|m|Joen Jacobsøn Berchviig|1/2 aar ||Berkvik|
|1|1741|22.s.e.tr |29.10|V|4|m|Elias Jacobsøn Sætre|8 uger ||Sætre-D|
|1|1741|22.s.e.tr |29.10|V|5|m|Ole Anders. Drabløes|18 aar ||Dravlaus|
|1|1741|22.s.e.tr |29.10|V|6|k|Berthe Langvand|64 Aar ||Langvatn|

#s.2
|2|1741|1.s.ad |3.12|V|1|m|Stener Rasmussøn Kongsvold|68(*) aar |(*)uklar orig.|Kongsvoll|
|2|1741|1.s.ad |3.12|V|2|m|Peder Stenersøn Kongsvold|28 Aar ||Kongsvoll|
|2|1741|1.s.ad |3.12|V|3|m|Amund Helgesøn Velsvig|36 Aar ||Velsvik|
|2|1741|1.s.ad |3.12|V|4|k|Berthe Erichsd. Brende|70 Aar ||Brenne|
|2|1741|3.s.ad |17.12|V|1|m|Aslach Hendrichsøn Follen|61 Aar ||Sunndalsfolla|
|2|1741|3.s.ad |17.12|V|2|k|Ingeborg Povelsd. Bøen|52 Aar ||Folkestad.I (Bøen) (sk.,V3.418)|
|2|1741|3.s.ad |17.12|V|3|m|Povel Olsen|25 aar ||--|
|2|1741|3.s.ad |17.12|V|4|k|Anna Olsd.|14 aar ||--|

#s.3 (ikkje jordf.)

#s.4
|4|1742|N.å.dag |1.1|V|1|k|Solvi Aasebøe|79 aar ||Åsebø|
|4|1742|N.å.dag |1.1|V|2|k|Lisbet Morch|46 aar ||Mork-V|
|4|1742|N.å.dag |1.1|V|3|k|Dorothea Holsviig|15 aar ||Holsvik|
|4|1742|N.å.dag |1.1|V|4|k|Britha Haaschiold|12 uger ||Håskoll|
|4|1742|s.sept |21.1|Ø|1|m|Christen Kolbensøn|36 aar ||--|
|4|1742|s.sexag |28.1|V|1|m|Lars Ødegaad|71 aar ||Øygard|
|4|1742|s.sexag |28.1|V|2|k|Ingeborg Rasm.d.|64 aar ||--|
|4|1742|f.pur.Mar |2.2|Ø|1|k|Berthe Hauen|43 aar ||Haugen-Ø|
|4|1742|f.pur.Mar |2.2|Ø|2|k|Ingebor Hauen|12 (aar) ||Haugen-Ø|
|4|1742|d.quinq (fastela.s.) |4.2|V|1|m|Jacob Førde|48 aar ||Fyrde|

#s.5 (ingen jordf.)

#s.6
|6|1742|2.på.d |26.3|V|1|k|Elen Vadsteen|68 aar ||Vadstein|
|6|1742|2.på.d |26.3|V|2|k|Berte Schindvig|56 aar ||Skinnvik|
|6|1742|2.på.d |26.3|V|3|k|Berthe Grefsnes|88 aar ||Greivsnes|
|6|1742|2.på.d |26.3|V|4|m|Joen Hansøn Klep|11 aar ||Klepp|
|6|1742|2.på.d |26.3|V|5|k|Syneve Flaate|42 aar ||Flotane|
|6|1742|2.på.d |26.3|V|6|k|Hilde Joensdatter|1 dag ||--|
|6|1742|4.s.e.på |22.4|V|1|k|Berthe Joensd. Syndal|76 aar ||Sunndal|
|6|1742|4.s.e.på |22.4|V|2|k|Marthe Iversd. Haaviig|81 aar ||Håvik|
|6|1742|4.s.e.på |22.4|V|3|m|Verner Førdes Barn|-- ||Fyrde|
|6|1742|4.s.e.på |22.4|V|4|u|Ole Omelfots Barn|-- ||Åmelfot|
|6|1742|5.s.e.på |29.4|V|1|m|Mads Schrubbenes|64 aar ||Nesheim|
|6|1742|5.s.e.på |29.4|V|2|m|Joen Dalsbakke|73 aar ||Dale.Y|
|6|1742|5.s.e.på |29.4|V|3|m|Rasmus ....(*)|25 aar |(*)gardsn. uleseleg i orig.|--(*)|
|6|1742|5.s.e.på |29.4|V|4|m|Joen Engeberg|89 aar ||Engjaberg|
|6|1742|5.s.e.på |29.4|V|5|m|Rasmus ....(*)|23 aar |(*)gardsn. uleseleg i orig.|--(*)|
|6|1742|5.s.e.på |29.4|V|6|k|Marthe Birchedal|8 d. ||Bjørkedal|

#s.7
|7|1742|1.s.e.tr |27.5|Ø|1|m|Hans Stølen|70 aar ||Årflot|
|7|1742|1.s.e.tr |27.5|Ø|2|m|Hans Stenes|22 aar ||Steinnes|
|7|1742|1.s.e.tr |27.5|Ø|3|m|Rasmus Peders. Sørem|10 aar ||Sørheim|
|7|1742|1.s.e.tr |27.5|Ø|4|m|Lars Peders. ibid (Sørem)|8 aar ||Sørheim|
|7|1742|1.s.e.tr |27.5|Ø|5|k|Olina Olsd. Selbergvig|14 dage ||Selbervik|
|7|1742|3.s.e.tr |10.6|Ø|1|k|Maria Brudevol|72 aar ||Brudevoll|
|7|1742|3.s.e.tr |10.6|Ø|2|m|Joen Brudevol|32 aar ||Brudevoll|
|7|1742|3.s.e.tr |10.6|Ø|3|k|Ragnilda Liedal|64 aar ||Liadal|
|7|1742|4.s.e.tr |17.6|V|1|m|Knud Feeten|26 aar ||Lauvstad|
|7|1742|4.s.e.tr |17.6|V|1|k|Margrethe Furrenes|53 aar ||Furneset|

#s.8
|8|1742|6.s.e.tr |1.7|V|1|k|Marthe Drabløs|65 aar ||Dravlaus|
|8|1742|6.s.e.tr |1.7|V|2|m|Anders Stensvig|32 aar ||Steinsvik|
|8|1742|10.s.e.tr |29.7|Ø|1|m|Erich Velle|81 aar ||Velle|
|8|1742|10.s.e.tr |29.7|Ø|2|k|Syneve Sporstøel|63 aar ||Sporstøyl|
|8|1742|10.s.e.tr |29.7|Ø|3|k|Anna Stennes|65 aar ||Steinnes|
|8|1742|11.s.e.tr |5.8|V|1|m|Sivert Brune|88 aar ||Brune|
|8|1742|11.s.e.tr |5.8|V|2|k|Maren Reite|51 aar ||Reite-?|

#s.9
|9|1742|17.s.e.tr |16.9|V|1|m|Jacob Birchedal|66 aar ||Bjørkedal|
|9|1742|17.s.e.tr |16.9|V|2|u|Anders Lienesis barn|14 dage ||Lianes|

#s.10
|10|1742|Fest.Sanct |1.11|V|1|m|Peder Sandvig|35 aar ||Sandvik|
|10|1742|Fest.Sanct |1.11|V|2|k|Anna Sandvig|85 aar ||Sandvik|
|10|1742|Fest.Sanct |1.11|V|3|k|Solvi Stenes|87 aar ||Steinnes|

#s.11
|11|1742|2.s.adv |9.12|Ø|1|k|Syneve Moe|87 aar ||Mo|
|11|1742|2.s.adv |9.12|Ø|2|k|Syneve Eliad. Mele|8 dage ||Mele|
|11|1742|2.s.adv |9.12|Ø|3|u|Ole Moes barn uden lif|(dødf.) ||Mo|

#s.12
|12|1743|ephi |6.1|Ø|1|m|Arne Moe|53 aar ||Mo|
|12|1743|3.s.e.epiph |27.1|V|1|m|Povel Lien|94 aar ||Lida, (fr/ne?)|
|12|1743|3.s.e.epiph |27.1|V|2|k|Malene Drabløes|72 aar ||Dravlaus|
|12|1743|3.s.e.epiph |27.1|V|3|k|Malene Aurstad|72 aar ||Aurstad|
|12|1743|3.s.e.epiph |27.1|V|4|m|Joen Osdal|62 (aar) ||Osdal|
|12|1743|f.pur.Mar |2.2|V|1|k|Hilde Engeset|1/2 aar ||Engeset-V|
|12|1743|f.pur.Mar |2.2|V|2|k|Lisbet Hundenes|8 dage ||Hunneset|
|12|1743|f.pur.Mar |2.2|V|3|k|Berthe Kile|8 uger ||Kile|

#s.13
|13|1743|s.sexag |17.2|V|1|m|Ole Aasen|40 aar ||Åsen-?|
|13|1743|s.sexag |17.2|V|2|k|Karen Aasebøe|62 aar ||Åsebø|
|13|1743|Die Saturni et Dom Miscer (laurd + 2.s.f) |9.+10.3|V|1|m|Jacob Helset|25 aar ||Helset|
|13|1743|Die Saturni et Dom Miscer (laurd + 2.s.f) |9.+10.3|V|2|m|Lars Helset|62 aar ||Helset|
|13|1743|Die Saturni et Dom Miscer (laurd + 2.s.f) |9.+10.3|V|3|m|Rasmus Dale|62aar ||Dale|
|13|1743|Die Saturni et Dom Miscer (laurd + 2.s.f) |9.+10.3|V|4|k|Karen Jacobsd.|2 dage ||Helset|
|13|1743|Die Saturni et Dom oculi 3.s.faste |16.+17.3|Ø|1|m|Torger Brudevold|43 aar ||Brudevoll|

#s.14
|14|1743|1.s.e.på |21.4|V|1|m|Peder Stensvig|97 aar ||Steinsvik|
|14|1743|1.s.e.på |21.4|V|2|k|Karen Knudsd. ibid. (Stensvig)|6 dag ||Steinsvik|
|14|1743|1.s.e.på |21.4|V|3|m|Ole Eiseset|73 aar ||Eidset|
|14|1743|1.s.e.på |21.4|V|4|k|Marthe Løevig|83 aar ||Løvik|
|14|1743|1.s.e.på |21.4|V|5|m|Findved Aasebøen|73 aar ||Åsebø|
|14|1743|4.s.e.på |12.5|Ø|1|m|Ole Velle|23 aar ||Velle|
|14|1743|4.s.e.på |12.5|Ø|2|m|Ole Brunegat|30 aar ||Brungot|
|14|1743|4.s.e.på |12.5|Ø|3|m|Elling Brunegaat|33 aar ||Brungot|
|14|1743|4.s.e.på |12.5|Ø|4|m|Jetmun Engeset|48 aar |orig. svært svak|Engeset-Ø|
|14|1743|4.s.e.på |12.5|Ø|5|m|Siver Engeset|14 aar ||Engeset-Ø|
|14|1743|4.s.e.på |12.5|Ø|6|k|Anna ....(*)|52 (aar) |(*)gardsn. uklart i orig.|--(*)|

#s.15
|15|1743|kr.hf |23.5|V|1|k|Martha Oxnøen|83 aar ||Yksnøy|
|15|1743|6.s.e.på |26.5|Ø|1|k|Martha Breche|70 aar ||Brekke|
|15|1743|1.+2.pi.d |2.+3.6|V|1|m|Arne Ommefot|71 aar ||Åmelfot|
|15|1743|1.+2.pi.d |2.+3.6|V|2|m|Hans Omelfot|24 aar ||Åmelfot|
|15|1743|1.+2.pi.d |2.+3.6|V|3|m|Lars Gunners. Nødevig|8 aar ||Nautvik|
|15|1743|2.s.e.tr |23.6|V|1|m|Peder Nødevig|76 aar ||Nautvik|
|15|1743|2.s.e.tr |23.6|V|2|m|Knud Søndal|86 aar ||Sunndal|
|15|1743|2.s.e.tr |23.6|V|3|m|Niels Rødevans barn|-- ||Rotevatn|
|15|1743|2.s.e.tr |23.6|V|4|m|Knud Lies barn|-- ||Lid|

#s.16
|16|1743|8.s.e.tr |4.8|V|1|m|Lars Qvangersnes|73 aar ||Kvangardsnes|
|16|1743|8.s.e.tr |4.8|V|2|k|Anna Søevig|65 aar ||Syvik|
|16|1743|8.s.e.tr |4.8|V|3|k|Marthe Axnes|48 aar ||Aksnes|
|16|1743|8.s.e.tr |4.8|V|4|k|Anna Larsd. Helset|5 uger ||Helset|
|16|1743|9.s.e.tr |11.8|Ø|1|m|Lars Nachen|72 aar ||Hovdenakk|
|16|1743|9.s.e.tr |11.8|Ø|2|m|Joen Sætre|9 aar ||Sætre-Ø|
|16|1743|9.s.e.tr |11.8|Ø|3|m|Niels Sætre|7 1/2 aar ||Sætre-Ø|
|16|1743|10.s.e.tr |18.8|V|1|k|Seri Syndals Follen|35 aar ||Sunndalsfolla|
|16|1743|12.s.e.tr |1.9|V|1|m|Jaen Birchedal|64 aar ||Bjørkedal|
|16|1743|12.s.e.tr |1.9|V|2|u|Ole Giedevigs 2 børn(1)|-- ||Geitvik|
|16|1743|12.s.e.tr |1.9|V|3|u|Ole Giedevigs 2 børn(2)|-- ||Geitvik|

#s.17
|17|1743|17.s.e.tr |6.10|V|1|k|Anna Velsvig|13 aar ||Velsvik|
|17|1743|17.s.e.tr |6.10|V|2|m|Joen Brendis barn|6 uger ||Brenne|
|17|1743|17.s.e.tr |6.10|V|3|u|Hans Lids barn dødfød|(dødf.) ||Lid.(Y?)|

#s.18
|18|1743|22.s.e.tr |10.11|Ø|1|m|Anders Aam|79 aar ||Åm|
|18|1743|22.s.e.tr |10.11|Ø|2|m|Arne Myclebust|76 aar ||Myklebust|

#s.19
|19|1743|1.s.adv |1.12|V|1|m|Aamund Dalen|-- ||Høydalsdal|
|19|1743|1.s.adv |1.12|V|2|m|Verner Biørneset|-- ||Bjørneset|
|19|1743|2.s.adv |8.12|V|1|m|Niels Giøsdal|-- ||Gjøsdal|
|19|1743|2.s.adv |8.12|V|2|m|Joen Gierthau|-- ||Hjorthaug|
|19|1743|2.s.adv |8.12|V|3|k|Boel Folchestad|-- ||Folkestad|
|19|1743|2.s.adv |8.12|V|4|m|Peder Nes|-- ||Nes|
|19|1743|2.s.adv |8.12|V|5|m|Ole Langvand|-- ||Langvatn|
|19|1743|2.s.adv |8.12|V|6|u|Ole Aasens barn|-- ||Åsen-?|
|19|1743|3.s.adv |15.12|Ø|1|m|Joen Mychlebust|-- ||Myklebust|
|19|1743|3.s.adv |15.12|Ø|2|k|Karen Søerheim|-- ||Sørheim|
|19|1743|2.juled |26.12|V|2|k|Hans Furrens barn|3 ug ||Furneset|

#s.20
|20|1744|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|1|k|Ingeborg Høydalsnes|79 aar |absol.priv. s.e.jul [29.12]|Høydalsnes|
|20|1744|s.sept |26.1|V|1|k|Ragnilda Søre Kaldvand|45 aar ||Kalvatn.S|

#s.21
|21|1744|s.invoc (1.s.f) |16.2|V|1|k|Anna Nes|-- ||Nes|
|21|1744|s.invoc (1.s.f) |16.2|V|2|m|Jens Holen|-- ||Holen|
|21|1744|s.invoc (1.s.f) |16.2|V|3|k|Martha Oxnøen|-- ||Yksnøy|
|21|1744|s.invoc (1.s.f) |16.2|V|4|k|Jacob Berchvigs barn|-- ||Berkvik|

#s.22
|22|1744|Løwerdag et Dom 5 i fasten |14.+15.3|Ø|1|k|Ragnilda Simonsdatter Folstad|63 aar ||Follestad|
|22|1744|2.s.e.på |12.4|Ø|1|k|Anna Mychlebust|83 aar ||Myklebust|

#s.23
|23|1744|kr.hf |7.5|V|1|m|Gabriel Skredder|56 aar ||Halkjelsvik (V1.303)|
|23|1744|6.s.e.på |10.5|Ø|1|k|Maren Aasen|64 aar ||Åsen-?|
|23|1744|6.s.e.på |10.5|Ø|2|k|Ragnilda Dirnes|76 aar ||Digernes|

#s.24
|24|1744|1.s.e.tr |31.5|Ø|1|m|Niels Sætre|65 aar ||Sætre-Ø|
|24|1744|1.s.e.tr |31.5|Ø|2|m|Ole Hofde|67 aar ||Hovden|
|24|1744|1.s.e.tr |31.5|Ø|3|k|Randi Hofde|67 aar ||Hovden|
|24|1744|3.s.e.tr |14.6|V|1|k|Martha Folden|87 aar ||Folla (?Sunndals-)|
|24|1744|3.s.e.tr |14.6|V|2|k|Karen Ervig|79 aar ||Ervik|
|24|1744|4.s.e.tr |21.6|Ø|1|m|Povel Lystad|77 aar ||Lystad|
|24|1744|4.s.e.tr |21.6|Ø|2|m|Knud Hauen|38 aar ||Haugen-Ø|

#s.25
|25|1744|7.s.e.tr |12.7|V|1|m|Povel Joensøn Aasebøe|15 aar ||Åsebø|
|25|1744|7.s.e.tr |12.7|V|2|m|Andes Nielssøn Røedevand|8 dage ||Rotevatn|
|25|1744|8.s.e.tr |19.7|Ø|1|k|Seri Olsd. Røeste|10 uger ||Ryste|
|25|1744|12.s.e.tr |16.8|V|1|k|Barbra Ulleland|86 aar ||Ullaland|
|25|1744|12.s.e.tr |16.8|V|1|k|Syneve Olsd. Holsviig|11 dage ||Holsvik|

#s.26
|26|1744|15.s.e.tr |6.9|V|1|m|Hans Ousdahl|65 aar ||Osdal|
|26|1744|15.s.e.tr |6.9|V|2|m|Lars Balsnes|46 aar ||Balsnes-Eid|
|26|1744|16.s.e.tr |13.9|Ø|1|k|Syneve Barstad|25 aar ||Barstad|
|26|1744|16.s.e.tr |13.9|Ø|2|m|Iver Pedersøn Barstad|8 dage ||Barstad|
|26|1744|19.s.e.tr |4.10|V|1|k|Martha Wige|82 aar ||Høydalsvik (sk, V3.130)|

#s.27
|27|1744|26.s.e.tr |22.11|Ø|1|k|Ragnhilda Dirnes|53 ||Digernes|

#s.28
|28|1744|2.s.adv |6.12|Ø|1|m|Engelbrigt Kaalaas|103 aar |(sjå mk. til neste)|Kolås|
|28|1744|2.s.adv |6.12|Ø|2|k|Inge Kaalaas; Hans Kone|96 aar |"hafde levet udi egteskab tilsam. 73 aar"|Kolås|
|28|1744|2.s.adv |6.12|Ø|3|k|Guri Aam|83 aar ||Åm|
|28|1744|3.s.adv |13.12|V|1|m|Ole Ulvestad|65 aar ||Ulvestad|
|28|1745|epiph |6.1|Ø|1|m|Knud Melle|54 aar ||Mele|
|28|1745|epiph |6.1|Ø|2|m|Rasmus Krøvelen|35 aar ||Krøvel|
|28|1745|epiph |6.1|Ø|3|m|Engelbrigt Foldael|25 ||Fyldal|
|28|1745|epiph |6.1|Ø|4|m|Morthen Olsøn Melle|7 dage ||Mele|
|28|1745|epiph |6.1|Ø|5|k|Rasmus Grøvigs barn|3 uger ||Grøvik|
|28|1745|1.s.e.epiph |10.1|V|1|m|Gammel Løndal|67 aar ||Løndal-?|

#s.29
|29|1745|3.s.e.epiph |24.1|V|1|m|Ole Aasen|59 aar ||Åsen-?|
|29|1745|3.s.e.epiph |24.1|V|2|k|Karen Wasbotnen|61 aar ||Vassbotn|
|29|1745|s.sept |14.2|Ø|1|k|Berthe Hofden|45 aar ||Hovden|
|29|1745|s.sexag |21.2|V|1|k|Arne Lies Barn|-- ||Lid|
|29|1745|s.quinq (fastela.s.) |28.2|V|1|m|Anders Christen Jocumsøn Molberg|8 dager ||Dravlaus.I|
|29|1745|s.miseri (2.s.f) |14.3|V|1|m|Rasmus Rasmuss. Echrem|-- ||Eikrem|

#s.30
|30|1745|oculi (3.s.f) |21.3|V|1|k|Syneve Klep|62 aar ||Klepp|
|30|1745|oculi (3.s.f) |21.3|V|2|k|Ingebor Birchedal|81 aar ||Bjørkedal|
|30|1745|oculi (3.s.f) |21.3|V|3|k|Anna Biørneset|66 aar ||Bjørneset|
|30|1745|oculi (3.s.f) |21.3|V|4|u|Daniel Helsets barn dødfødt|(dødf.) ||Helset|
|30|1745|palmes |11.4|V|1|m|Iver Engeset|44 aar ||Engeset-V|
|30|1745|skjært |15.4|Ø|1|m|Jøen Grøvig|77 aar ||Grøvik|
|30|1745|1.+2.på.d |18.+19.4|V|1|m|Peder Hoelen|26 aar ||Holen|
|30|1745|1.+2.på.d |18.+19.4|V|2|u|Hans Furrenesses barn uden liv|(dødf.) ||Furneset|
|30|1745|1.+2.på.d |18.+19.4|V|3|u|Stener Biørnesets barn|14 dager ||Bjørneset|
|30|1745|1.+2.på.d |18.+19.4|V|4|u|Hans Lieds Barn|8 dage ||Lid.(Y?) |

#s.31
|31|1745|2.s.e.på |2.5|Ø|1|k|Anna Moe|72 aar ||Mo|
|31|1745|2.s.e.på |2.5|Ø|2|m|Dirich Haugen|54 aar ||Haugen-Ø|
|31|1745|2.s.e.på |2.5|Ø|3|m|Knud Breche|85 aar ||Brekke|
|31|1745|2.s.e.på |2.5|Ø|4|m|Peder Engeset|22 aar ||Engeset-Ø|
|31|1745|2.s.e.på |2.5|Ø|5|m|Lars Føeldahl|24 aar ||Fyldal|
|31|1745|2.s.e.på |2.5|Ø|6|m|Peder Føeldahl|20 aar ||Fyldal|
|31|1745|4.s.e.på |16.5|Ø|1|k|Ingeborg Iversd. Stennes|76 aar ||Steinnes|
|31|1745|5.s.e.på |23.5|V|1|k|Anna Elisabet Kile|42 aar ||Kile|
|31|1745|5.s.e.på |23.5|V|2|m|Knud Iversøn Hiorthaug|32 aar ||Hjorthaug|
|31|1745|5.s.e.på |23.5|V|3|m|Knud Knudsøn Hiorthaug|4 uger ||Hjorthaug|
|31|1745|2.pi.d |7.6|V|1|m|Stenr Jacobsøn Homberset|72 aar ||Humberset|
|31|1745|2.pi.d |7.6|V|2|k|Ingeborg Rasm.d. Hiorthaug|61 aar ||Hjorthaug|

#s.32
|32|1745|trin |13.6|V|1|k|Berthe Larsd. Jelle|31 aar ||Hjellane|
|32|1745|trin |13.6|V|2|m|Povel Olsøn Liden|1/2 aar ||Lida (fr/ne?)|
|32|1745|1.s.e.tr |20.6|Ø|1|k|Bertha Halvorsd. Folstad|55 aar ||Follestad|
|32|1745|1.s.e.tr |20.6|Ø|2|k|Ingeborg Rasmusdatter Barstad|70 aar ||Barstad|
|32|1745|1.s.e.tr |20.6|Ø|3|m|Knud Nielsøn Øy|20 ||Øy|
|32|1745|1.s.e.tr |20.6|Ø|4|k|Berthe Olsd. Øye|8 dage ||Øy|
|32|1745|jonsokd. |24.6|V|1|k|Dorothea Christensd. Klep|63 aar ||Klepp|
|32|1745|2.s.e.tr |27.6|Ø|1|m|Hans Joensøn Mychlebust|42 aar ||Myklebust|
|32|1745|2.s.e.tr |27.6|Ø|2|k|Ingeborg Knudsdatter Moe|32 aar ||Mo|

#s.33
|33|1745|6.s.e.tr |25.7|V|1|m|Lars Olsøn Løefold|42 aar ||Løfoll|
|33|1745|7.s.e.tr |1.8|Ø|1|k|Dorothea Joensd. Hagen|76 aar ||Hagen|
|33|1745|7.s.e.tr |1.8|Ø|2|k|Anna Povelsd. Mychlebost|7 uger ||Myklebust|

#s.34
|34|1745|19.s.e.tr |24.10|Ø|1|m|Joen Søreims Barn|10 uger ||Sørheim|
|34|1745|19.s.e.tr |24.10|Ø|2|m|Ole Nubens (barn)|3 dage ||Nupen|

#s.35
|35|1745|21.s.e.tr |7.11|Ø|1|m|Joen Velle|73 aar ||Velle|
|35|1745|21.s.e.tr |7.11|Ø|2|k|Elen Hansd. Moe|13 uger ||Mo|
|35|1745|22.s.e.tr |14.11|V|1|k|Lisbet Dale|62 aar ||Dale|
|35|1745|22.s.e.tr |14.11|V|2|m|Ole Holsviigh|71 aar ||Holsvik|
|35|1745|22.s.e.tr |14.11|V|3|m|Rasmus Vasbotnes barn|13 dage ||Vassbotn|

#s.36
|36|1745|1.s.adv |28.11|V|1|m|Lars Morch|84 aar ||Mork-V|
|36|1745|1.s.adv |28.11|V|2|k|Giertrud Vadsten|77 aar ||Vadstein|
|36|1745|3.s.adv |12.12|V|1|m|Ole Klocher|61 aar ||Klepp|
|36|1745|3.s.adv |12.12|V|2|m|Joen Eide|51 aar ||Eide|
|36|1746|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|1|m|Rasmus Bentsøn Klep|91 aar ||Klepp|
|36|1746|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|2|k|Elen Berge|92 ||Berget (øv/ne?)|
|36|1746|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|3|m|Berthel Ulvestad|77 ||Ulvestad|
|36|1746|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|4|m|Hans Birchnes|72 aar ||Berknes|
|36|1746|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|5|k|Martha Ommelfot|90 aar ||Åmelfot|
|36|1746|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|6|k|Martha Giedevig|66 aar ||Geitvik|
|36|1746|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|7|m|Niels Olsøn Giedvig|18 aar ||Geitvik|
|36|1746|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|8|k|Martha Nielsd Rødevand|7 aar ||Rotevatn|

#s.37
|37|1746|epiph |6.1|Ø|1|m|Joen Ribbestad|76 aar ||Rebbestad|
|37|1746|epiph |6.1|Ø|2|k|Anna Sporstøel|74 aar ||Sporstøyl|
|37|1746|s.sexag |13.2|Ø|1|k|Johanna Nielsd. Moe|14 dage ||Mo|

#s.38 (ingen jordf.)

#s.39
|39|1746|2.s.e.på |24.4|V|1|k|Ingbor Dahlbache|62 aar ||Dale.Y|
|39|1746|2.s.e.på |24.4|V|2|k|Berthe Inselset|27 aar ||Innselset|
|39|1746|2.s.e.på |24.4|V|3|k|Anna Haugen|2 aar ||Haugen-V?|
|39|1746|2.s.e.på |24.4|V|4|m|Lars Helset|5 dage ||Helset|
|39|1746|2.s.e.på |24.4|V|5|m|Ole Reite|78 aar ||Reite-?|
|39|1746|3.s.e.på |1.5|Ø|1|k|Sæbor Fagerhoel|78 aar ||Fagerhol|
|39|1746|3.s.e.på |1.5|Ø|2|k|Seri Watne|72 aar ||Vatne|
|39|1746|3.s.e.på |1.5|Ø|3|m|Ole Olsøn Nachen|8 dage ||Hovdenakk|
|39|1746|5.s.e.på |15.5|Ø|1|k|Anna Aasen|38 aar ||Åsen-Ø|
|39|1746|5.s.e.på |15.5|Ø|2|m|Knud Nuben|85 aar ||Nupen|
|39|1746|kr.hf |19.5|V|1|m|Joen Oxnøen|73 aar ||Yksnøy|
|39|1746|kr.hf |19.5|V|2|m|Joen Reite|28 aar ||Reite-?|
|39|1746|kr.hf |19.5|V|3|m|Anders Løeset|3 dage ||Løset|
|39|1746|6.s.e.på |22.5|Ø|1|k|Bertha Engeset|41 aar ||Engeset-Ø|

#s.40
|40|1746|jonsokd. |24.6|V|1|m|Lars Icornberg|82 aar ||Kornberg|
|40|1746|jonsokd. |24.6|V|2|k|Giertrud Icornberg|81 aar ||Kornberg|
|40|1746|jonsokd. |24.6|V|3|k|Martha Brauten|76 aar ||?Fylsvik|
|40|1746|jonsokd. |24.6|V|4|m|Jacob Birchedahl|23 aar ||Bjørkedal|
|40|1746|jonsokd. |24.6|V|5|m|Verner Biørneset|3 dage ||Bjørneset|

#s.41
|41|1746|5.e.tr |10.7|Ø|1|m|Rasmus Liedahl|65 aar ||Liadal|
|41|1746|5.e.tr |10.7|Ø|2|m|Stener Ouse|61 aar ||Ose|
|41|1746|8.s.e.tr |31.7|V|1|m|Samund Birchedahl|89 aar ||Bjørkedal|
|41|1746|8.s.e.tr |31.7|V|2|m|Povel Wigene|12 uger ||Rossetvik|
|41|1746|11.s.e.tr |21.8|V|1|m|Sven Scrubenes|43 aar ||Nesheim|
|41|1746|11.s.e.tr |21.8|V|2|k|Martha Ulvestad|54 aar ||Ulvestad|
|41|1746|11.s.e.tr |21.8|V|3|m|Ole Kile|8 dage ||Kile|

#s.42 (øvre v.+h. hjørne skadd/uleseleg på mf)
|42|1746|13.s.e.tr |4.9|V|1|m|Arne Lillebøe|85 aar ||Lillebø-?|
|42|1746|15.s.e.tr |18.9|V|1|m|Rasmus Rønestad|86 ||Rønnestad|
|42|1746|15.s.e.tr |18.9|V|2|k|Berthe Heltne|6 uger ||Heltne|
|42|1746|16.s.e.tr |25.9|Ø|1|m|Joen Folstad|69 aar ||Follestad|
|42|1746|Fest.Mich |29.9|V|1|m|Rasmus Stornes|66 aar ||Storenes|
|42|1746|17.s.e.tr |2.10|V|1|k|Ingebor Joensd. Inselset|10 dage ||Innselset|

#s.43 (øvre v. hjørne skadd/uleseleg på mf)
|43|1746|19.s.e.tr |16.10|V|1|m|Ole Sundahl|39 aar ||Sunndal|
|43|1746|2.s.adv |4.12|V|1|m|Jacob Kile|67 aar ||Kile|
|43|1746|2.s.adv |4.12|V|2|k|Anna Nachen|50 aar ||Nakken-V?|
|43|1746|2.s.adv |4.12|V|3|k|Ingebor Stensvig|56 aar ||Steinsvik|
|43|1746|2.s.adv |4.12|V|4|m|Anders Furnæs|8 dage ||Furneset|
|43|1746|2.s.adv |4.12|V|5|m|Siur Sætre|6 maaneder ||Sætre-D|
|43|1746|2.s.adv |4.12|V|6|m|Aamund Mech|6 dage ||Mek|

#s.44
|44|1746|4.s.adv |18.12|V|1|m|Ole Søevig|81 aar ||Syvik|
|44|1746|4.s.adv |18.12|V|2|m|Ole Giedevig|56 aar ||Geitvik|
|44|1746|4.s.adv |18.12|V|3|k|Karen Birchnes|68 aar ||Berknes|
|44|1746|4.s.adv |18.12|V|4|k|Chathrina Sundahl|10 dage ||Sunndal|

#s.45
|45|1747|3.s.e.epiph |22.1|Ø|1|k|Barbra Røedøen|80 aar ||Raudøy|
|45|1747|f.pur.Mar |2.2|V|1|m|Joen Reite|82 aar ||Reite-?|
|45|1747|f.pur.Mar |2.2|V|2|k|Lisbet Undenes|79 aar ||Hunneset|
|45|1747|s.sexag |5.2|Ø|1|k|Ingebor Nossen|78 aar ||Nosen|
|45|1747|s.quinq (fastela.s.) |12.2|V|1|m|Jacob Andersøn Kromsviig|8 dage ||Krumsvik|
|45|1747|oculi (3.s.f) |5.3|Ø|1|m|Ole Ribbestad|46 aar ||Rebbestad|

#s.46
|46|1747|1.s.e.på |9.4|Ø|1|m|Hans Liedahl|80 aar ||Liadal|
|46|1747|1.s.e.på |9.4|Ø|2|k|Syneve Ouse|85 aar ||Ose|
|46|1747|2.s.e.på |16.4|V|1|k|Martha Axnes|85 aar ||Aksnes|
|46|1747|2.s.e.på |16.4|V|2|k|Karen Echrem|75 aar ||Eikrem|
|46|1747|2.s.e.på |16.4|V|3|m|Ole Ulvestads Barn|-- ||Ulvestad|
|46|1747|3.s.e.på |23.4|Ø|1|m|Kolben Engeset|78 aar ||Engeset-Ø|
|46|1747|4.s.e.på |30.4|V|1|m|Peder Ervig|14 dage ||Ervik|
|46|1747|4.s.e.på |30.4|V|2|k|Lisbet Reite|14 dage ||Reite-?|
|46|1747|5.s.e.på |7.5|Ø|1|m|Hans Liedahl|3 uger ||Liadal|

#s.47
|47|1747|kr.hf |11.5|V|1|k|Martha Aursnes|69 aar ||Orsnes|
|47|1747|trin |28.5|V|1|m|Morids Danielsøn Birchedahl|8 dage ||Bjørkedal|
|47|1747|3.s.e.tr |18.6|Ø|1|k|Berthe Engeset|79 aar ||Engeset-Ø|

#s.48
|48|1747|jonsokd. |24.6|V|1|k|Chirstine Røedvand|41 aar ||Rotevatn|
|48|1747|jonsokd. |24.6|V|2|k|Zizilia ibid (Røedvand)|6 dage ||Rotevatn|
|48|1747|jonsokd. |24.6|V|3|k|Berthe Qvangersnes|8 dage ||Kvangardsnes|
|48|1747|8.s.e.tr |23.7|Ø|1|k|Karen Moene|54 aar ||Moane|
|48|1747|8.s.e.tr |23.7|Ø|2|m|Elling Folstad|78 aar ||Follestad|

#s.49
|49|1747|10.s.e.tr |6.8|V|1|m|Joen Hundenes|5 dage ||Hunneset|
|49|1747|10.s.e.tr |6.8|V|2|k|Hilde Birchnes|19 uger ||Berknes|
|49|1747|11.s.e.tr |13.8|Ø|1|k|Syneve Ribbestad|75 aar ||Rebbestad|
|49|1747|11.s.e.tr |13.8|Ø|2|m|Anders Aam|24 aar ||Åm|

#s.50
|50|1747|21.s.e.tr |22.10|Ø|1|m|Aamund Nachen|85 aar ||Hovdenakk|
|50|1747|21.s.e.tr |22.10|Ø|2|k|Guri Hammeren|77 aar ||Hamar-Ø|
|50|1747|21.s.e.tr |22.10|Ø|3|k|Martha Biørdahl|88 aar ||Bjørdal|
|50|1747|21.s.e.tr |22.10|Ø|4|m|Jon Folstad|14 uger ||Follestad|
|50|1747|23.s.e.tr |5.11|V|1|u|Lars Eiseflot sit barn dødfød|(dødf.) ||Eidseflot|
|50|1747|24.s.e.tr |12.11|Ø|1|k|Metthe Hendrichsd Krøvelen|5 uger ||Krøvel|

#s.51 (ingen jordf.)

#s.52
|52|1747|2.s.adv |10.12|V|1|k|Ingebor Nøddevig|59 aar ||Nautvik|
|52|1747|2.s.adv |10.12|V|2|m|Torbiørn Drabløes|6 dage ||Dravlaus|
|52|1748|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|1|k|Syneve Hiorthaug|46 aar ||Hjorthaug|
|52|1748|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|2|m|Arne Lyngnæses barn|-- ||Lyngnes|

#s.53
|53|1748|1.s.e.epiph |7.1|Ø|1|m|Knud Aarseter|56 aar ||Årsæter-Ø|
|53|1748|1.s.e.epiph |7.1|Ø|1|k|Elen Aam|9 uger ||Åm|
|53|1748|Die Luna (måndag) |22.1|Ø|1|m|Ole Haugsholm|62 aar ||Ørstavik|
|53|1748|f.pur.Mar |2.2|V|1|m|Moritz Birchedahl|83 aar ||Bjørkedal|
|53|1748|f.pur.Mar |2.2|V|2|k|Zizilia Hameren|71 aar |abs.priv. 2.s.e.ep [14.1]|Hamre-V|
|53|1748|f.pur.Mar |2.2|V|3|k|Martha Kioge|97 aar ||--??|
|53|1748|f.pur.Mar |2.2|V|4|k|Syneve Birchedahl|40 uger ||Bjørkedal|
|53|1748|f.pur.Mar |2.2|V|5|m|Ander Kile|8 dage ||Kile|
|53|1748|f.pur.Mar |2.2|V|6|k|Malene Engeset|6 dage ||Engeset-V|

#s.54
|54|1748|Die Satur et s.miseri (2.s.f) |9.+10.3|Ø|1|m|Jan Barstad|32 aar ||Barstad|
|54|1748|Die Satur et s.miseri (2.s.f) |9.+10.3|Ø|2|m|Jetmund Barstad|22 aar ||Barstads|
|54|1748|Die Satur et s.miseri (2.s.f) |9.+10.3|Ø|3|k|Dorothea Aam|1 aa 14 uger ||Åm|
|54|1748|Die Satur et lætare (midfaste) (4.s.f) |23.+24.3|Ø|1|m|Hans Mychlebust|1 aar ||Myklebust|
|54|1748|Die Satur et lætare (midfaste) (4.s.f) |23.+24.3|Ø|2|k|Eli Hofde|5 aar ||Hovden|
|54|1748|skjært |11.4|Ø|1|m|Jetmund Wolden|47 aar ||Vinjevoll|
|54|1748|skjært |11.4|Ø|2|m|Niels Øye|35 aar ||Øy|
|54|1748|skjært |11.4|Ø|3|m|Joen Wollen|49 aar ||Vinjevoll|
|54|1748|skjært |11.4|Ø|4|m|Anders Welle|59 aar ||Velle|
|54|1748|langf |12.4|V|1|k|Berth Øye|1 aar |dette er eit Ørsta-namn og høyrer kanskje til skj.torsd. 11.4|Øy|

#s.55
|55|1748|3.s.e.på |5.5|V|1|k|Ragnilda Holen|60 aar ||Holen|
|55|1748|3.s.e.på |5.5|V|2|m|Niels Morch|59 aar ||Mork-V|
|55|1748|3.s.e.på |5.5|V|3|m|Elias Reite|11 uger ||Reite,?Hjorthaugreite|
|55|1748|3.s.e.på |5.5|V|4|k|Berthe Drabløes|13 uger ||Dravlaus|
|55|1748|4.s.e.på |12.5|Ø|1|k|Kirsten Ouse|2 aar ||Ose|
|55|1748|5.s.e.på |19.5|V|1|k|Else Løevig|8 dage ||Løvik|

#s.56
|56|1748|1.s.e.tr |16.6|Ø|1|m|Iver Wiig|44 aar ||Ørstavik|
|56|1748|1.s.e.tr |16.6|Ø|2|k|Eli Rosten|13 uger ||Ryste|
|56|1748|1.s.e.tr |16.6|Ø|3|m|Ole Øye|11 dage ||Øy|
|56|1748|3.s.e.tr |30.6|V|1|m|Johannis Knudsøn Høydal|1/2 aar ||Høydal|
|56|1748|3.s.e.tr |30.6|V|2|k|Berthe Størchersd. Berchvig|1 1/2 aar ||Berkvik|
|56|1748|4.s.e.tr |7.7|V|1|m|Jørgen Folchestad|62 aar ||Folkestad|
|56|1748|4.s.e.tr |7.7|V|2|m|Peder Dahle|19 aar ||Dale|
|56|1748|6.s.e.tr |21.6|V|1|k|Anna Løndahl|25 aar ||Løndal-?|

#s.57
|57|1748|10.s.e.tr |18.8|Ø|1|m|Anders Foeldahl|63 aar ||Fyldal|
|57|1748|10.s.e.tr |18.8|Ø|2|m|Bent Selbergviig|57 aar ||Selbervik|
|57|1748|10.s.e.tr |18.8|Ø|3|k|Anna Otthesd. Ribbestad|10 dage ||Rebbestad|

#s.58
|58|1748|19.s.e.tr |20.10|V|1|k|Berthe Gielbachen|46 aar ||Hjellbakkane|
|58|1748|19.s.e.tr |20.10|V|2|k|Gunille Biørnenachen|56 aar ||Bjørnenakken|
|58|1748|19.s.e.tr |20.10|V|3|k|Dorothea Ulvestad|11 uger ||Ulvestad|
|58|1748|19.s.e.tr |20.10|V|4|u|Sven Aursnes barn uden liv|(dødf.) ||Orsnes|
|58|1748|22.s.e.tr |10.11|Ø|1|m|Ole Krøvelen|25 aar ||Krøvel|
|58|1748|22.s.e.tr |10.11|Ø|2|k|Lisbet Øye|13 uger ||Øy|
|58|1748|23.s.e.tr |17.11|V|1|k|Gunild Morch|90 aar ||Mork-V|
|58|1748|23.s.e.tr |17.11|V|2|k|Martha Sætre|54 aar ||Sætre-D|
|58|1748|23.s.e.tr |17.11|V|3|m|Povel Stensvig|16 aar ||Steinsvik|
|58|1748|23.s.e.tr |17.11|V|4|k|Barbra Stensviig|6 maand. ||Steinsvik|

#s.59 (ingen jordf.)

#s.60
|60|1748|2.s.adv |8.12|V|1|m|Hans Folchestad|84 aar ||Folkestad|
|60|1748|2.s.adv |8.12|V|2|m|Rasmus Egset|31 aar ||Ekset|
|60|1748|3.s.adv |15.12|Ø|1|m|Arne Diernes|88 1/2 aar ||Digernes|
|60|1748|3.s.adv |15.12|Ø|2|k|Martha Moe|88 aar ||Mo|
|60|1748|3.s.adv |15.12|Ø|3|k|Bertha Nossen|88 aar ||Nosen|
|60|1748|3.s.adv |15.12|Ø|4|m|Elling Nossen|54 aar ||Nosen|
|60|1748|s.e.jul |29.12|Ø|1|m|Anders Fagerhol|70 aar ||Fagerhol|
|60|1748|s.e.jul |29.12|Ø|2|k|Ragnilda Røeste|28 1/2 aar ||Ryste|
|60|1749|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|1|m|Jon Ulvestad|82 1/2 aar ||Ulvestad|
|60|1749|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|2|m|Niels Jelle|48 aar ||Hjellane|
|60|1749|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|3|k|Inge Egset|75 aar ||Ekset|
|60|1749|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|4|k|Johanne Hundenes|8 dage ||Hunneset|
|60|1749|s.e.n.å |5.1|Ø|1|m|Elling Ytrestøel|8 1/2 aar ||Ytrestøyl|

#s.61
|61|1749|3.s.e.epiph |26.1|Ø|1|k|Martha Øye|71 1/2 aar ||Øy|
|61|1749|s.quinq (fastela.s.) |16.2|V|1|k|Berthe Eisesets|76 aar ||Eidset|
|61|1749|s.quinq (fastela.s.) |16.2|V|2|m|Peder Jonsøn Birchedahl|1/2 aar ||Bjørkedal|
|61|1749|s.quinq (fastela.s.) |16.2|V|3|u|Sven Kiles Barn dødfødt|(dødf.) ||Kile|

#s.62
|62|1749|palmes |30.3|Ø|1|m|Lars Ouse|36 (år) og 16 uger ||Ose|
|62|1749|langf |4.4|Ø|1|m|Iver Øye|73 aar ||Øy|
|62|1749|langf |4.4|Ø|2|m|Gutorm Stølen|36 aar ||Årflot|
|62|1749|langf |4.4|Ø|3|m|Henrich Barstad|37 aar ||Barstad|
|62|1749|langf |4.4|Ø|4|k|Berthe Lystad|92 aar ||Lystad|
|62|1749|langf |4.4|Ø|5|m|Joen Biordahl|22 aar ||Bjørdal|
|62|1749|2.på.d |7.4|V|1|k|Martha Kongsvold|55 aar ||Kongsvoll|
|62|1749|2.på.d |7.4|V|2|k|Zizilia Lillebotnen|17 aar ||Litlebotnen|
|62|1749|2.på.d |7.4|V|3|m|Knud Drabløs|5 dage ||Dravlaus|
|62|1749|2.på.d |7.4|V|4|m|Rasmus Haasciold|8 dage ||Håskoll|
|62|1749|1.s.e.på |13.4|V|1|k|Martha Røedvand|40 aar ||Rotevatn|
|62|1749|1.s.e.på |13.4|V|2|u|Hendis barn uden liv |(dødf.) ||Rotevatn|

#s.63
|63|1749|Die veneris (fred.) |25.4|V|1|m|Ole Fardal|64 aar ||Halkjelsvik (V1.302)|
|63|1749|Die veneris (fred.) |25.4|V|2|k|Gunnilda Fardal|62 aar ||Halkjelsvik (V1.302)|
|63|1749|3.s.e.på |27.4|Ø|1|m|Peder Sætre|88 aar ||Sætre-Ø|
|63|1749|3.s.e.på |27.4|Ø|2|k|Agaate Brunegot|88 aar ||Brungot|
|63|1749|3.s.e.på |27.4|Ø|3|k|Anna Røste|68 1/2 aar ||Ryste|
|63|1749|3.s.e.på |27.4|Ø|4|k|Berthe Halse|60 aar ||Halse|
|63|1749|3.s.e.på |27.4|Ø|5|m|Erich Folstad|22 aar ||Follestad|
|63|1749|3.s.e.på |27.4|Ø|6|k|Pernille Mele|13 aar ||Mele|
|63|1749|3.s.e.på |27.4|Ø|7|m|Johannis Folstad|14 dage ||Follestad|
|63|1749|4.s.e.på |4.5|V|1|m|Ole Kaldvand|65 aar ||Kalvatn|
|63|1749|4.s.e.på |4.5|V|2|k|Zizilia Bratteberg|64 aar ||Bratteberg|
|63|1749|4.s.e.på |4.5|V|3|m|Lars Brende|35 aar ||Brenne|
|63|1749|4.s.e.på |4.5|V|4|k|Syneve Wasbotnen|4 aar ||Vassbotn|
|63|1749|5.s.e.på |11.5|Ø|1|k|Berthe Barstad|66 aar ||Barstad|
|63|1749|5.s.e.på |11.5|Ø|2|k|Elizabeth Halse|64 aar ||Halse|
|63|1749|5.s.e.på |11.5|Ø|3|k|Siri Riaanes|62 aar ||Rjånes|
|63|1749|kr.hf |15.5|V|1|m|Niels Botnen|89 1/2 aar ||Botnen-?|
|63|1749|kr.hf |15.5|V|2|m|Michel Haascold|27 aar ||Håskoll|
|63|1749|kr.hf |15.5|V|3|m|Amund Sætre|41 1/2 aar ||Sætre-D|
|63|1749|kr.hf |15.5|V|4|m|Hans Schindvig|72 aar ||Skinnvik|
|63|1749|kr.hf |15.5|V|5|k|Anna Lyngnes|77 aar ||Lyngnes|
|63|1749|kr.hf |15.5|V|6|k|Lisbet Hiorthaug|45 aar ||Hjorthaug|
|63|1749|kr.hf |15.5|V|7|m|Jon Berge|18 aar 19 uger ||Berget (øv/ne?)|
|63|1749|kr.hf |15.5|V|8|m|Anders Løndal|19 uger ||Løndal-?|
|63|1749|kr.hf |15.5|V|9|k|Karen Danielsd.|5 dage ||Helset|
|63|1749|kr.hf |15.5|V|10|m|Gulech Jonsøn|23 1/2 aar ||--|
|63|1749|6.s.e.på |18.5|Ø|1|k|Dorothea Haavold|67 aar ||Håvoll|
|63|1749|6.s.e.på |18.5|Ø|2|k|Martha Røste|78 aar ||Ryste|
|63|1749|2.pi.d |26.5|V|1|k|Anna Hambre|40 aar ||Hamre-V|
|63|1749|2.pi.d |26.5|V|2|m|Jacob Wiige|53 aar ||Vikane-?|
|63|1749|2.pi.d |26.5|V|3|m|Ole Stranden|69 aar ||Strand|
|63|1749|2.pi.d |26.5|V|4|m|Ole Høydalsnes|41 aar ||Høydalsnes|
|63|1749|2.pi.d |26.5|V|5|m|Rasmus Echrem|33 aar ||Eikrem|
|63|1749|2.pi.d |26.5|V|6|m|Knud Espenach|18 aar ||Espenakk|
|63|1749|2.pi.d |26.5|V|7|u|Arne Nødeviigs barn uden liv|(dødf.) ||Nautvik|
|63|1749|2.pi.d |26.5|V|8|u|Rasmus Stensvigs barn uden liv|(dødf.) ||Steinsvik|

#s.64
|64|1749|trin |1.6|V|1|m|Ole Omelfotdal|68 aar ||Åmelfotdal|
|64|1749|trin |1.6|V|2|m|Jacob Dyviig|55 aar ||Djuvik|
|64|1749|trin |1.6|V|3|k|Malena Øren|80 aar ||Øyra|
|64|1749|2.s.e.tr |15.6|V|1|m|Jon Hambre|74 aar ||Hamre-V|
|64|1749|jonsokd. |24.6|V|1|m|Knud Torbiørnsøn Mech|8 dage ||Mek|

#s.65
|65|1749|5.s.e.tr |6.7|V|1|k|Martha Stensviig|83 aar ||Steinsvik|
|65|1749|5.s.e.tr |6.7|V|2|k|Anna Inselset|83 aar ||Innselset|
|65|1749|6.s.e.tr |13.7|Ø|1|k|Karen Brauteset|78 aar ||Brautaset|
|65|1749|7.s.e.tr |20.6|V|1|m|Ole Aaselie|45 aar ||Åslid|
|65|1749|7.s.e.tr |20.6|V|2|k|Malena Wigen|44 aar ||?Høydalsvik (V3.133)|
|65|1749|7.s.e.tr |20.6|V|3|k|Anna Lien|72 aar ||Lida-?|
|65|1749|9.s.e.tr |3.8|Ø|1|m|Lars Hofden|62 aar ||Hovden|
|65|1749|9.s.e.tr |3.8|Ø|2|m|Jon Folstad|75 aar ||Follestad|
|65|1749|9.s.e.tr |3.8|Ø|3|k|Ragnilda Folstad|66 aar ||Follestad|
|65|1749|9.s.e.tr |3.8|Ø|4|m|Ole Biørdalsbache|67 aar ||Bjørdalsbakke|
|65|1749|10.s.e.tr |10.8|V|1|k|Syneve Helset|7 dage ||Helset|
|65|1749|11.s.e.tr |17.8|Ø|1|k|Berthe Hagen|76 aar ||Hagen|
|65|1749|12.s.e.tr |24.8|V|1|m|Rasmus Welsvig|72 aar ||Velsvik|
|65|1749|12.s.e.tr |24.8|V|2|k|Anna Ervig|40 aar ||Ervik|
|65|1749|12.s.e.tr |24.8|V|3|k|Ingebor Engeset|11 aar ||Engeset-V|
|65|1749|13.s.e.tr |31.8|V|1|m|Stener Wasbotnen|7 aar ||Vassbotn|

#s.66
|66|1749|14.s.e.tr |7.9|Ø|1|m|Knud Mele|70 aar ||Mele|
|66|1749|16.s.e.tr |21.9|Ø|1|m|Johannes Krøvelen|75 aar ||Krøvel|
|66|1749|16.s.e.tr |21.9|Ø|1|k|Ragnilda Watne|5 aar 16 uger ||Vatne|
|66|1749|18.s.e.tr |5.10|Ø|1|k|Anna Lienes|49 aar ||Lianes|
|66|1749|19.s.e.tr |12.10|V|1|k|Johanna Fardahl|18 1/2 aar ||Halkjelsvik (V1.302)|
|66|1749|19.s.e.tr |12.10|V|2|m|Torbiørn Brauten|16 aar ||?Fylsvik|
|66|1749|20.s.e.tr |19.10|Ø|1|m|Lars Stenes|80 aar ||Steinnes|
|66|1749|20.s.e.tr |19.10|Ø|2|m|Stener Biørdahl|1 aar ||Bjørdal|
|66|1749|20.s.e.tr |19.10|Ø|3|k|Martha Welle|14 uger ||Velle|
|66|1749|21.s.e.tr |26.10|V|1|m|Ole Dalen|8 dage ||?Høydalsdal|
|66|1749|21.s.e.tr |26.10|V|2|k|Martha Løvig|14 uger ||Løvik|
|66|1749|21.s.e.tr |26.10|V|3|m|Jacob Drabløes|6 maaneder ||Dravlaus|

#s.67
|67|1749|Fest.Sanct |1.11|Ø|1|k|Anna Grøvig|80 aar ||Grøvik|
|67|1749|Fest.Sanct |1.11|Ø|2|m|Hans Folstad|1 1/2 aar ||Follestad|
|67|1749|22.s.e.tr |2.11|Ø|1|m|Ole Røsten|96 aar ||Ryste|
|67|1749|22.s.e.tr |2.11|Ø|2|k|Berthe Sørem|46 aar ||Sørheim|
|67|1749|23.s.e.tr |9.11|V|1|m|Rasmus Echrem|68 aar ||Eikrem|
|67|1749|23.s.e.tr |9.11|V|2|m|Hans Birchedal|80 aar ||Bjørkedal|
|67|1749|23.s.e.tr |9.11|V|3|k|Dorothea Egset|51 1/2 aar ||Ekset|
|67|1749|23.s.e.tr |9.11|V|4|k|Berthe Lien|46 1/2 aar ||Lida-?|
|67|1749|25.s.e.tr |23.11|Ø|1|k|Elen Aam|76 aar ||Åm|

#s.68
|68|1749|1.s.adv |30.11|V|1|m|Mads Torvig|75 aar ||Torvik|
|68|1749|1.s.adv |30.11|V|2|k|Lisbet Drabløs|78 aar ||Dravlaus|
|68|1749|2.s.adv |7.12|V|1|m|Johan Roeset|5 aar ||Rotset|
|68|1749|2.s.adv |7.12|V|2|k|Else Lisbet Roeset|4 aar ||Rotset|
|68|1749|3.s.adv |14.12|Ø|1|m|Arne Øye|25 aar ||Øy|
|68|1749|4.s.adv |21.12|V|1|m|Koben[!] Roeset|3 aar ||Rotset|
|68|1749|4.s.adv |21.12|V|2|k|Giertrud Christina Roeset|1 aar ||Rotset|
|68|1749|s.e.jul |28.12|Ø|1|m|Lars Direnes|38 aar ||Digernes|

#s.69
|69|1750|epiph |6.1|Ø|1|k|Ragnilda Liedal|3 aar ||Liadal|
|69|1750|1.s.e.epiph |11.1|V|1|k|Astri Omelfot|93 aar ||Åmelfot|
|69|1750|1.s.e.epiph |11.1|V|2|k|Anna Giersdahl|18 aar ||Gjersdal|
|69|1750|2.s.e.epiph |18.1|Ø|1|m|Ole Aam|90 aar ||Åm|
|69|1750|2.s.e.epiph |18.1|Ø|2|m|Knud Andersøn|14 dage ||--|
|69|1750|2.s.e.epiph |18.1|Ø|3|m|Peder Andersøn|8 dage ||--|
|69|1750|s.sept |25.1|V|1|m|Ole Espenachen|1 1/2 aar ||Espenakk|
|69|1750|s.sexag |1.2|Ø|1|m|Iver Sporstøel|71 aar |absol.priv. f.grat [13.1]|Sporstøyl|
|69|1750|s.sexag |1.2|Ø|2|k|Ingebor Diernes|26 aar ||Digernes|
|69|1750|f.pur.Mar |2.2|--|1|m|Siur Halse|18 aar ||Halse|
|69|1750|f.pur.Mar |2.2|--|2|m|Amund Liedal|10 aar ||Liadal|
|69|1750|f.pur.Mar |2.2|--|3|k|Anna Liedal|10 aar 2 uger ||Liadal|
|69|1750|f.pur.Mar |2.2|--|4|k|Martha Liedal|6 aar ||Liadal|
|69|1750|s.quinq (fastela.s.) |8.2|Ø|1|m|Knud Biørnenach|50 aar ||Bjørnenakken|
|69|1750|s.quinq (fastela.s.) |8.2|Ø|2|k|Martha Lillebøe|18 aar ||Lillebø-?|
|69|1750|s.quinq (fastela.s.) |8.2|Ø|3|k|Seri Lillebøe|24 1/2 aar ||Lillebø-?|

#s.70 (orig. og mikrof. uklar i hjørnet nede )
|70|1750|die sat. (laurd.) et s.invoc (1.s.f) |14.+15.2|V|1|m|Ole Morstøel|25 aar ||Morstøyl|
|70|1750|die sat. (laurd.) et s.invoc (1.s.f) |14.+15.2|V|2|m|Niels Sætre|19 aar ||Sætre-D|
|70|1750|die sat. (laurd.) et s.invoc (1.s.f) |14.+15.2|V|3|k|Martha Homborset|30 aar ||Humberset|
|70|1750|die sat. (laurd.) et s.invoc (1.s.f) |14.+15.2|V|4|k|Karen Sætre|7 aar ||Sætre-D|
|70|1750|die sat. (laurd.) et s.invoc (1.s.f) |14.+15.2|V|5|k|Martha Strøm|1/2 aar ||Straume|
|70|1750|die sat. (laurd.) et oculi (3.s.f) |28.2+1.3|V|1|k|Massi Olsd. Indre Høydal|17 aar ||Høydal.I|
|70|1750|die sat. (laurd.) et oculi (3.s.f) |28.2+1.3|V|2|k|Berthe Morch|7 aar ||Mork-V|
|70|1750|die sat. (laurd.) et oculi (3.s.f) |28.2+1.3|V|3|k|Lisbeth Morch|1 1/2 aar ||Mork-V|
|70|1750|skjært |26.3|Ø|1|m|Ole Watne|26 aar ||Vatne|
|70|1750|1./2.på.d |29./30.3|V|1|m|Rasmus Heltne|84 aar ||Heltne|
|70|1750|1./2.på.d |29./30.3|V|2|k|Berthe Engeset|66(*) aar |alder uklar. i orig., @88, @68|Engeset-V|
|70|1750|1./2.på.d |29./30.3|V|3|m|Peder Stensvig|15 aar ||Steinsvik|
|70|1750|1./2.på.d |29./30.3|V|4|k|Elsebe Velsvig|7 aar ||Velsvik|
|70|1750|1./2.på.d |29./30.3|V|5|k|Sirene Velsvig|4 aar ||Velsvik|
|70|1750|1./2.på.d |29./30.3|V|6|k|Eli Welsvig|4 aar ||Velsvik|
|70|1750|1./2.på.d |29./30.3|V|7|m|Rasmus ...vig(?)(*)|8 aar |(*)gardsn. ulesel. i orig.|--(*)|
|70|1750|1./2.på.d |29./30.3|V|8|u|Giertrud(?) ....(*)|20 uger |(*)ulesel. i orig.|--(*)|
|70|1750|1./2.på.d |29./30.3|V|9|m|Werner Drabløs|3 aar ||Dravlaus|
|70|1750|1./2.på.d |29./30.3|V|10|k|Anna Torvig|2 aar ||Torvik|
|70|1750|1./2.på.d |29./30.3|V|11|m|Amund Ulvestad|5 aar ||Ulvestad|

#s.71
|71|1750|1./2.på.d |29./30.3|V|10|m|Jon Ulvestad|3 aar ||Ulvestad|
|71|1750|1./2.på.d |29./30.3|V|11|k|Ragnilda Sætre|1 1/2 aar ||Sætre-D|
|71|1750|1./2.på.d |29./30.3|V|12|m|Rasmus Wiigen|3 aar ||Dravlausvik|
|71|1750|1./2.på.d |29./30.3|V|13|k|Lisbet Reite|2 aar ||Reite-?|
|71|1750|1./2.på.d |29./30.3|V|14|k|Anna Løestet|1 1/2 aar ||Løset|
|71|1750|1.s.e.på |5.4|V|1|m|Niels Birchedal|26 aar ||Bjørkedal|
|71|1750|1.s.e.på |5.4|V|2|m|Anders Dalen|1 aar ||?Høydalsdal|
|71|1750|1.s.e.på |5.4|V|3|k|Olava Ulvestad|5 aar ||Ulvestad|
|71|1750|1.s.e.på |5.4|V|4|k|Berthe Ulvestad|2 aar ||Ulvestad|
|71|1750|2.s.e.på |12.4|V|1|m|Ole Bøen|58 aar ||Folkestad.I (Bøen)|
|71|1750|2.s.e.på |12.4|V|2|k|Ingebor Bøen|2 1/2 aar ||Folkestad.I (Bøen)|
|71|1750|2.s.e.på |12.4|V|3|m|Elias Berge|1/2 aar ||Berget (øv/ne?)|
|71|1750|3.s.e.på |19.4|Ø|1|m|Jon Moe|50 aar ||Mo|
|71|1750|3.s.e.på |19.4|Ø|2|m|Ole Moe|48 aar ||Mo|
|71|1750|3.s.e.på |19.4|Ø|3|m|Siur Moe|32 aar ||Mo|
|71|1750|3.s.e.på |19.4|Ø|4|m|Knud Breche|41 aar ||Brekke|
|71|1750|3.s.e.på |19.4|Ø|5|m|Povel Morch|53 aar ||Mork-Ø|
|71|1750|3.s.e.på |19.4|Ø|6|k|Ingebor Hundenes|43 1/2 aar ||Hunneset|
|71|1750|3.s.e.på |19.4|Ø|7|m|Ole Haavold|43 aar ||Håvoll|
|71|1750|3.s.e.på |19.4|Ø|8|k|Berthe Welle|15 1/2 aar ||Velle|
|71|1750|3.s.e.på |19.4|Ø|9|k|Sara Watne|24 aar ||Vatne|
|71|1750|3.s.e.på |19.4|Ø|10|m|Ole Welle|2 aar ||Velle|
|71|1750|3.s.e.på |19.4|Ø|11|k|Kari Engeset|9 1/2 aar ||Engeset-Ø|
|71|1750|3.s.e.på |19.4|Ø|12|m|Knud Welle|5 aar ||Velle|
|71|1750|3.s.e.på |19.4|Ø|13|m|Arne Mychelbust|8 dage ||Myklebust|

#s.72
|72|1750|4.s.e.på |26.4|V|1|m|Ole Høydalsdal|15 aar ||Høydalsdal|
|72|1750|4.s.e.på |26.4|V|2|m|Ole Høydal|7 aar ||Høydal|
|72|1750|4.s.e.på |26.4|V|3|m|Ole Lie|6 aar ||Lid|
|72|1750|4.s.e.på |26.4|V|4|k|Inge Lie|4 aar ||Lid|
|72|1750|4.s.e.på |26.4|V|5|m|Elling Lie|12 aar ||Lid|
|72|1750|4.s.e.på |26.4|V|6|k|Syneve Balsnes|18 aar ||Balsnes-Eid|
|72|1750|4.s.e.på |26.4|V|7|k|Ingebor Morch|1/2 aar ||Mork-V|
|72|1750|5.s.e.på |3.5|Ø|1|m|Simen Wiig|23 aar ||Ørstavik|
|72|1750|5.s.e.på |3.5|Ø|2|k|Ragnilda Wiig|19 aar ||Ørstavik|
|72|1750|5.s.e.på |3.5|Ø|3|k|Randi Folstad|57 aar ||Follestad|
|72|1750|5.s.e.på |3.5|Ø|4|k|Eli Morch|17 aar ||Mork-Ø|
|72|1750|5.s.e.på |3.5|Ø|5|k|Anna Engeset|23 aar ||Engeset-Ø|
|72|1750|5.s.e.på |3.5|Ø|6|m|Hans Engeset|11 aar ||Engeset-Ø|
|72|1750|5.s.e.på |3.5|Ø|7|m|Knud Hofden|4 1/2 aar ||Hovden|
|72|1750|5.s.e.på |3.5|Ø|8|m|Rasmus Hofden|1 1/2 aar ||Hovden|
|72|1750|kr.hf |7.5|V|1|k|Martha Helset|35 aar ||Helset|
|72|1750|kr.hf |7.5|V|2|m|Morthen Helset|7 dage ||Helset|
|72|1750|kr.hf |7.5|V|3|m|Ole Høydahl|5 aar ||Høydal|
|72|1750|kr.hf |7.5|V|4|k|Janniche Strøme|1/2 aar ||Straume|
|72|1750|kr.hf |7.5|V|5|k|Ingebor Birchnes|5 aar ||Berknes|
|72|1750|kr.hf |7.5|V|6|k|Ragnilda Birchnes|1/2 aar ||Berknes|
|72|1750|kr.hf |7.5|V|7|k|Ragnilda Holen|11 uger ||Holen|
|72|1750|kr.hf |7.5|V|8|k|Syneve Wigen|57 aar ||Vika-?|
|72|1750|6.s.e.på |10.5|Ø|1|m|Andereas Rødding|75 aar ||--??|
|72|1750|6.s.e.på |10.5|Ø|2|m|Ole Stenes|20 aar ||Steinnes|
|72|1750|6.s.e.på |10.5|Ø|3|m|Jacob Halse|1 1/2 aar ||Halse|
|72|1750|2.pi.d |18.5|V|1|m|Elling Drabløs|14 aar ||Dravlaus|
|72|1750|2.pi.d |18.5|V|2|k|Martha Drabløs|8 aar ||Dravlaus|
|72|1750|2.pi.d |18.5|V|3|k|Anna Drabløs|5 aar ||Dravlaus|
|72|1750|2.pi.d |18.5|V|4|k|Elen Aaselien|22 aar ||Åslid|
|72|1750|2.pi.d |18.5|V|5|k|Anna Ulleland|1/2 aar ||Ullaland|
|72|1750|2.pi.d |18.5|V|6|k|Anna Biørneset|2 1/2 aar ||Bjørneset|
|72|1750|2.pi.d |18.5|V|7|k|Martha Liden|3 uger ||?Fremmerlid|
|72|1750|2.pi.d |18.5|V|8|m|Povel Axnes|2 dage ||Aksnes|

#s.73
|73|1750|1.s.e.tr |31.5|V|1|k|Berthe Birchedal|15 aar ||Bjørkedal|
|73|1750|1.s.e.tr |31.5|V|2|k|Berthe Birchnes|8 aar ||Berknes|
|73|1750|1.s.e.tr |31.5|V|3|m|Lars Icornberg|1/2 aar ||Kornberg|
|73|1750|1.s.e.tr |31.5|V|4|m|Ole Haavig|1/2 aar ||Håvik|
|73|1750|2.s.e.tr |7.6|Ø|1|k|Ragnilda Brauteset|7 aar ||Brautaset|
|73|1750|2.s.e.tr |7.6|Ø|2|m|Ole Brauteset|4 aar ||Brautaset|
|73|1750|2.s.e.tr |7.6|Ø|3|m|Knud Brauteset|2 aar ||Brautaset|
|73|1750|2.s.e.tr |7.6|Ø|4|m|Lars Brauteset|1/2 aar ||Brautaset|
|73|1750|2.s.e.tr |7.6|Ø|5|k|Kirsten Ouse|9 aar ||Ose|
|73|1750|2.s.e.tr |7.6|Ø|6|m|Jon Hofde|6 aar ||Hovden|
|73|1750|3.s.e.tr |14.6|V|1|m|Povel Egset|75 aar ||Ekset|
|73|1750|4.s.e.tr |21.6|V|1|m|Ole Reite|62 aar ||Reite-?|
|73|1750|4.s.e.tr |21.6|V|2|k|Syneve Leite|4 aar ||Leite|
|73|1750|jonsokd. |24.6|Ø|1|m|Erich Barstad|33 aar ||Barstad|
|73|1750|jonsokd. |24.6|Ø|2|k|Karen Liedal|82 aar ||Liadal|
|73|1750|jonsokd. |24.6|Ø|3|m|Peder Brungaate|9 aar ||Brungot|
|73|1750|jonsokd. |24.6|Ø|4|k|Karen Welle|54 aar ||Velle|
|73|1750|jonsokd. |24.6|Ø|5|m|Arne Folstad|4 aar ||Follestad|
|73|1750|jonsokd. |24.6|Ø|6|k|Ragnilda Folstad|11 uger ||Follestad|
|73|1750|jonsokd. |24.6|Ø|7|m|Jon Folstad|3 aar ||Follestad|
|73|1750|jonsokd. |24.6|Ø|8|m|Rasmus Grøevig|1 aar ||Grøvik|
|73|1750|5.e.tr |28.6|V|1|m|Morits Birchedal|1 1/2 aar ||Bjørkedal|
|73|1750|5.e.tr |28.6|V|2|k|Johanna Birchedal|11 aar ||Bjørkedal|
|73|1750|5.e.tr |28.6|V|3|k|Martha Birchedal|7 aar ||Bjørkedal|

#s.74
|74|1750|6.s.e.tr |5.7|Ø|1|k|Ragnilda Folstad|1/2 aar ||Follestad|
|74|1750|6.s.e.tr |5.7|Ø|2|k|Martha Fagerhol|82 aar ||Fagerhol|
|74|1750|6.s.e.tr |5.7|Ø|3|k|Mette Mele|1 aar 12 uger ||Mele|
|74|1750|6.s.e.tr |5.7|Ø|4|m|Niels Hagen|3 aar ||Hagen|
|74|1750|6.s.e.tr |5.7|Ø|5|k|Anna Hagen|20 uger ||Hagen|
|74|1750|6.s.e.tr |5.7|Ø|6|k|Randi Wollen|20 aar ||Vinjevoll|
|74|1750|6.s.e.tr |5.7|Ø|7|m|Torbiørn Mele|7 1/2 aar ||Mele|
|74|1750|7.s.e.tr |12.7|V|1|m|Frands Biørneset|47 aar ||Bjørneset|
|74|1750|7.s.e.tr |12.7|V|2|m|Jacob Aarset|8 aar ||Årset-V|
|74|1750|8.s.e.tr |19.7|Ø|1|m|Torgier Moe|1 aar 12 uger ||Mo|
|74|1750|8.s.e.tr |19.7|Ø|2|m|Jon Kaalaasen|9 dage ||Kolås|
|74|1750|8.s.e.tr |19.7|Ø|3|k|Johanne Mychlebust|1/2 aar ||Myklebust|
|74|1750|8.s.e.tr |19.7|Ø|4|m|Lars Røsten|8 dage ||Ryste|
|74|1750|12.s.e.tr |16.8|V|1|m|Hans Lillebøe|46 aar ||Lillebø-?|
|74|1750|12.s.e.tr |16.8|V|2|m|Erich Kaldvand|4 1/2 aar ||Kalvatn|

#s.75
|75|1750|14.s.e.tr |30.8|V|1|m|Samund Birchedal|19 aar 8 uger ||Bjørkedal|
|75|1750|17.s.e.tr |20.9|V|1|m|Ole Flaate|35 1/2 aar ||Flotane (sk.,V3.392)|
|75|1750|17.s.e.tr |20.9|V|2|k|Anna Løndahl|unnder(?*) 5 uger |(*)vanskeleg å tolke|Løndal-?|

#s.76
|76|1750|20.s.e.tr |11.10|Ø|1|m|Albert Engeset|9 aar ||Engeset-Ø|
|76|1750|20.s.e.tr |11.10|Ø|2|m|Colben Engeset|2 aar ||Engeset-Ø|
|76|1750|20.s.e.tr |11.10|Ø|3|k|Zizilia Engeset|6 aar ||Engeset-Ø|
|76|1750|20.s.e.tr |11.10|Ø|4|m|Peder Engeset|1 aar ||Engeset-Ø|
|76|1750|20.s.e.tr |11.10|Ø|5|k|Anna Melle|8 dage ||Mele|
|76|1750|21.s.e.tr |18.10|V|1|m|Niels Hesteflot|52 aar ||Hesteflot|
|76|1750|21.s.e.tr |18.10|V|2|k|Hilde Hatlen|62 1/2 aar ||Aksnessæter|
|76|1750|21.s.e.tr |18.10|V|3|k|Lisbet Engeset|70 aar ||Engeset-V|
|76|1750|21.s.e.tr |18.10|V|4|k|Siri Wichene|28 aar ||?Rossetvik|
|76|1750|21.s.e.tr |18.10|V|5|k|Ingebor Nødevig|12 uger ||Nautvik|
|76|1750|21.s.e.tr |18.10|V|6|m|Ole Kile|5 dage ||Kile|
|76|1750|25.s.e.tr |15.11|V|1|m|Kolben Solid|93 aar ||Solli|

#s.77
|77|1750|2.juled |26.12|V|1|k|Martha Høydalsdal|3 uger ||Høydalsdal|
|77|1751|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|1|m|Rasmus Lillebøe|37 aar ||Lillebø-?|
|77|1751|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|2|m|Jacob Haavig|43 aar ||Håvik|
|77|1751|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|3|k|Anna Schrubbenes|80 aar ||Nesheim|
|77|1751|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|4|k|Martha Giere|50 aar ||Heltne (Gjerde)|

#s.78
|78|1751|1.s.e.epiph |10.1|V|1|k|Syneve Homborset|74 aar ||Humberset|
|78|1751|1.s.e.epiph |10.1|V|2|k|Helvig Drabløs|46 aar ||Dravlaus|
|78|1751|1.s.e.epiph |10.1|V|3|k|Zizilia Kaldvand|54 aar ||Kalvatn|
|78|1751|1.s.e.epiph |10.1|V|4|m|Elling Oursnes|1 aar 13 uger ||Orsnes|
|78|1751|3.s.e.epiph |24.1|V|1|k|Anna Qvangersnes|82 aar ||Kvangardsnes|
|78|1751|3.s.e.epiph |24.1|V|2|m|Lars Helset|6 dage ||Helset|
|78|1751|3.s.e.epiph |24.1|V|3|k|Berthe Hiorthoug|1/2 aar ||Hjorthaug|
|78|1751|4.s.e.epiph |31.1|V|1|m|Peder Moe|71 aar ||Mo|
|78|1751|f.pur.Mar |2.2|V|t|m|Ole Johansøn|81 aar ||--|
|78|1751|s.miseri (2.s.f) |7.3|Ø|1|k|Guri Lystad|82 aar ||Lystad|

#s.79
|79|1751|Die Saturn (laurd.) et lætare (midfaste) (4.s.f) |21.3|V|1|m|Rasmus Wasbotten|41 aar ||Vassbotn|
|79|1751|judica (5.s.f) |28.3|V|1|m|Ole Søre Birchedal|7 dage ||Bjørkedal|
|79|1751|skjært |8.4|V|1|m|Stener Biørneset|47 aar ||Bjørneset|
|79|1751|langf |9.4|Ø|1|k|Anna Mychlebust|66 aar ||Myklebust|
|79|1751|langf |9.4|Ø|2|m|Hans Fagrehol|11 dage ||Fagerhol|
|79|1751|2.på.d |12.4|V|1|m|Knud Ulvestad 75 aar|||Ulvestad|
|79|1751|2.på.d |12.4|V|2|k|Pernilla Kromsvig|10 dage |orig. uklar.|Krumsvik|
|79|1751|2.på.d |12.4|V|3|m|Ole Stensviig|7 uger ||Steinsvik|
|79|1751|3.på.d |13.4|Ø|1|m|Rasmus Wigen|7 dage ||Dravlausvik|

#s.80
|80|1751|1.s.e.på |18.4|V|1|m|Isach Øren|75 aar ||Øyra|
|80|1751|1.s.e.på |18.4|V|2|k|Maren Koppen|30 aar ||Koppen|
|80|1751|1.s.e.på |18.4|V|3|m|Povel Remme|50 aar ||--??|
|80|1751|4.s.e.på |9.5|Ø|1|m|Hendric Øye|84 aar ||Øy|
|80|1751|4.s.e.på |9.5|Ø|2|m|Jacob Brauteset|11 dage ||Brautaset|
|80|1751|5.s.e.på |16.5|V|1|m|Hans Omelfotdal|45 aar ||Åmelfotdal|
|80|1751|5.s.e.på |16.5|V|2|k|Maren Wigen|54 aar ||Vika-?|
|80|1751|5.s.e.på |16.5|V|3|m|Anders Dalene|17 uger ||?Høydalsdal|
|80|1751|5.s.e.på |16.5|V|4|k|Johanne Eide|11 uger ||Eide|

#s.81
|81|1751|jonsokd. |24.6|Ø|1|m|Lars Ouse|7 uger ||Ose|
|81|1751|jonsokd. |24.6|Ø|2|m|Knud Nuben|8 dage ||Nupen|
|81|1751|fest.visit.Mar |2.7|V|1|k|Anna Søevig|1 aar 15 uger ||Syvik|
|81|1751|5.e.tr |11.7|V|1|m|Povel Wasbache|8 dage ||Vassbakke|

#s.82
|82|1751|9.s.e.tr |8.8|V|1|k|Ingebor Hambre|50 aar ||Hamre-V|
|82|1751|9.s.e.tr |8.8|V|2|k|Lisbet Birchedal|3 aar ||Bjørkedal|
|82|1751|11.s.e.tr |22.8|V|1|m|Ole Kile|96 aar ||Kile|
|82|1751|11.s.e.tr |22.8|V|2|k|Stenanna Folsvig|5 dage ||Fylsvik|
|82|1751|11.s.e.tr |22.8|V|3|k|Berthe Folsvig|3 dage ||Fylsvik|

#s.83
|83|1751|17.s.e.tr |3.10|Ø|1|k|Martha Larsd. Barstad|49 aar |Larsd. er overstroke (orig.)|Barstad|
|83|1751|d. 19 oct |19.10|V|1|k|Drude Friman Sal Hr. Otte Findes|86 aar |presteenkja|Halkjelsvik|
|83|1751|19.s.e.tr |17.10|Ø|1|m|Johannis Barstad|4 uger ||Barstad|

#s.84
|84|1751|22.s.e.tr |7.11|V|1|k|Berthe Birchnes|25 aar ||Berknes|
|84|1751|22.s.e.tr |7.11|V|2|m|Niels Holen|5 dage ||Holen|
|84|1751|23.s.e.tr |14.11|Ø|1|k|Hilde Nachen|76 aar ||Hovdenakk|

#s.85
|85|1751|2.s.adv |5.12|V|1|m|Hans Folden|37 aar ||Sunndalsfolla (sk., V3.55)|
|85|1751|2.s.adv |5.12|V|2|k|Metthe Løeset|77 aar ||Løset|
|85|1751|2.s.adv |5.12|V|3|k|Anna Klep|65 aar ||Klepp|
|85|1751|2.s.adv |5.12|V|4|m|Lars Birchedal|82 aar ||Bjørkedal|
|85|1751|2.s.adv |5.12|V|5|k|Erasmine Wasbotnen|6 uger ||Vassbotn|
|85|1751|3.s.adv |12.12|Ø|1|k|Hilde Biørdal|37 aar ||Bjørdal|
|85|1751|4.s.adv |19.12|V|1|k|Anna Icornberg|90 aar ||Kornberg|
|85|1751|4.s.adv |19.12|V|2|k|Margretha Dalberg|21 aar ||Dalberg|
|85|1751|4.s.adv |19.12|V|3|m|Peder Hiorthaug|2 uger ||Hjorthaug|
|85|1752|2.s.e.epiph |16.1|V|1|k|Anna Helset|46 aar ||Helset|
|85|1752|2.s.e.epiph |16.1|V|2|k|Berthe Qvangersnes|56 aar ||Kvangardsnes|
|85|1752|2.s.e.epiph |16.1|V|3|m|Ole Heltne|37 aar ||Heltne|
|85|1752|2.s.e.epiph |16.1|V|4|k|Berthe Oxenøen|38 aar ||Yksnøy|
|85|1752|2.s.e.epiph |16.1|V|5|m|Halvor Eiseflot|12 dage ||Eidseflot|

#s.86
|86|1752|3.s.e.epiph |23.1|Ø|1|m|Jon Sørem|1/2 aar ||Sørheim|
|86|1752|3.s.e.epiph |23.1|Ø|2|m|Peder Aarset|12 dage ||Årsæter-Ø|
|86|1752|s.sexag |6.2|Ø|1|k|Solvi Biørdal|35 aar ||Bjørdal|
|86|1752|s.sexag |6.2|Ø|2|m|Rasmus Krøvelen|27 aar ||Krøvel|
|86|1752|s.miseri (2.s.f) |27.2|Ø|1|m|Knud Barstad|82 aar ||Barstad|
|86|1752|s.miseri (2.s.f) |27.2|Ø|2|m|Lars Barstad|92 aar ||Barstad|

#s.87
|87|1752|1.s.e.på |9.4|V|1|k|Anna Bueide|1 1/2 aar ||Bueide|
|87|1752|1.s.e.på |9.4|V|2|m|Ole Klep|6 dage ||Klepp|
|87|1752|1.s.e.på |9.4|V|3|u|Verne Førdes barn uden liv|(dødf.) ||Fyrde|
|87|1752|2.s.e.på |16.4|V|1|m|Simon Feten|35 aar ||Lauvstad|
|87|1752|2.s.e.på |16.4|V|2|m|Jacob Sætre|52 aar ||Sætre-D|
|87|1752|2.s.e.på |16.4|V|3|m|Ole Ulvestad|28 aar ||Ulvestad|
# nr.4-8 er førte på plassen til neste teneste, men er skilde ut for seg; berre Voldanamn
|87|1752|2.s.e.på |16.4|V|4|m|Paavel Aasebøe|25 aar |nr.4-8 er førte på plassen til neste teneste, men er skilde ut for seg; berre|Åsebø|
|87|1752|2.s.e.på |16.4|V|5|m|Knud Haavig|22 aar ||Håvik|
|87|1752|2.s.e.på |16.4|V|6|m|Knud Kaldvand|77 aar ||Kalvatn|
|87|1752|2.s.e.på |16.4|V|7|m|Erich Liden|97 aar ||?Fremmerlid|
|87|1752|2.s.e.på |16.4|V|8|m|Anders Drabløes barn|-- ||Dravlaus|
|87|1752|3.s.e.på |23.5|Ø|1|k|Ingebor Liedal|80 aar ||Liadal|
|87|1752|3.s.e.på |23.5|Ø|2|m|Knud Obsal|25 aar ||Oppsal|
|87|1752|3.s.e.på |23.5|Ø|3|m|Erich Engeset|19 aar ||Engeset-Ø|
|87|1752|3.s.e.på |23.5|Ø|4|m|Elling Moe|19 aar ||Mo|
|87|1752|3.s.e.på |23.5|Ø|5|m|Peder Welle|21 aar ||Velle|
|87|1752|5.s.e.på |7.5|Ø|1|k|Inge Haugen|82 aar ||Haugen-Ø|
|87|1752|5.s.e.på |7.5|Ø|2|k|Guni Røste|18 aar ||Ryste|
|87|1752|5.s.e.på |7.5|Ø|3|k|Eli Brauteset|9 dage ||Brautaset|

#s.88
|88|1752|kr.hf |11.5|V|1|k|Anna Førde|32 aar ||Fyrde|
|88|1752|6.s.e.på |14.5|Ø|1|k|Ingebor Sørem|46 aar ||Sørheim|
|88|1752|6.s.e.på |14.5|Ø|2|m|Lars Nachen|25 aar ||Hovdenakk|
|88|1752|6.s.e.på |14.5|Ø|3|m|Søren Nachen|21 aar ||Hovdenakk|
|88|1752|6.s.e.på |14.5|Ø|4|m|Mads Nachen|14 aar ||Hovdenakk|
|88|1752|6.s.e.på |14.5|Ø|5|m|Knud Sørems barn|-- ||Sørheim|
|88|1752|2.pi.d |22.5|V|1|k|Lisbet Drabløslid|66 aar ||Dravlaus|
|88|1752|trin |28.5|V|1|m|Rasmus Inselset|3 uger ||Innselset|
|88|1752|trin |28.5|V|2|m|Jørgen Wasbotnens bar|-- ||Vassbotn|
|88|1752|1.s.e.tr |4.6|Ø|1|k|Ingebor Nuben|80 aar ||Nupen|
|88|1752|1.s.e.tr |4.6|Ø|2|k|Anna Hofde|48 aar ||Hovden|
|88|1752|2.s.e.tr |11.6|V|1|m|Ole Omelfot|33 aar ||Åmelfot|
|88|1752|3.s.e.tr |18.6|Ø|1|k|Anna Engeset|89 aar ||Engeset-Ø|
|88|1752|jonsokd. |24.6|V|1|m|Rasmus Feten|62 aar ||Lauvstad|
|88|1752|fest.visit.Mar |2.7|Ø|1|k|Kirsti Biørdal|66 aar ||Bjørdal|

#s.89
|89|1752|6.s.e.tr |9.7|V|1|m|Knud Stensvig|78 aar ||Steinsvik|
|89|1752|6.s.e.tr |9.7|V|2|k|Dorothea Brune|64 aar ||Brune|
|89|1752|8.s.e.tr |23.7|V|1|k|Anna Dyvig|34 aar ||Djuvik|
|89|1752|9.s.e.tr |30.7|V|1|m|Ole Eidem|90 aar ||Eidem|
|89|1752|13.s.e.tr |27.8|Ø|1|k|Martha Liedal|69 aar ||Liadal|
|89|1752|13.s.e.tr |27.8|Ø|2|k|Elen Myclebust|77 aar ||Myklebust|
|89|1752|14.s.e.tr |3.9|V|1|m|Erich Homberset|50 aar ||Humberset|
|89|1752|16.s.e.tr |17.9|V|1|m|Rasmus Jelbache|19 aar ||Hjellbakkane|
|89|1752|Fest.Mich |29.9|Ø|1|k|Catarina Liedal|47 aar ||Liadal|
|89|1752|Fest.Mich |29.9|Ø|2|k|Guni Røste|11 uger ||Ryste|

#s.90
|90|1752|20.s.e.tr |15.10|V|1|k|Elen Lid|68 aar |Abs.priv. 14.s.e.tr [8.10]|Lid.Y|
|90|1752|20.s.e.tr |15.10|V|2|k|Berthe Folsvig|8 dage ||Fylsvik|

#s.91
|91|1752|24.s.e.tr |12.11|V|1|m|Sivert Wigen|8 dage ||Dravlausvik|

#s.92
|92|1752|2.s.adv |10.12|V|1|m|Hans Dalberg|38 aar ||Dalberg|
|92|1752|2.s.adv |10.12|V|2|m|Stener Hatlen|30 1/2 aar ||Aksnessæter|
|92|1752|2.s.adv |10.12|V|3|k|Ragnilda Eidem|56 aar ||Eidem|
|92|1752|2.s.adv |10.12|V|4|m|Ole Aaselie|24 aar ||Åslid|
|92|1753|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|1|k|Elen Ulvestad|66 aar ||Ulvestad|
|92|1753|epiph |6.1|Ø|1|k|Anna Grøviig|53 aar ||Grøvik|

#s.93
|93|1753|4.s.e.epiph |28.1|Ø|1|k|Hilda Wiig|68 aar ||Ørstavik|
|93|1753|4.s.e.epiph |28.1|Ø|2|k|Pernilla Foldal|1 dag ||Fyldal|
|93|1753|f.pur.Mar |2.2|V|1|m|Lars Aaselien|17 aar ||Åslid|
|93|1753|f.pur.Mar |2.2|V|2|k|Elen Strømme|1 dag ||Straume|
|93|1753|f.pur.Mar |2.2|V|3|m|Peder Welsvigs barn|-- ||Velsvik|
|93|1753|f.pur.Mar |2.2|V|4|k|Karen Torvig|85 aar ||Torvik|
|93|1753|f.pur.Mar |2.2|V|5|k|Anna Ulvestad|79 aar ||Ulvestad|
|93|1753|s.quinq (fastela.s.) et Die Sat. (Laurd.) |3.+4.3|Ø|1|k|Ingbor Nachen|81 aar ||Hovdenakk|
|93|1753|Die Satur (laurd.) |10.3|V|1|k|Marthe Øren|77 aar |Abs.priv.6.s.e.ep [9.2]|Øyra|
|93|1753|Die Satur (laurd.) |10.3|V|2|k|Giertrud Furrenes|8 dage ||Furneset|
|93|1753|Die Satur (laurd.) |10.3|V|3|m|Lars Eiseflots barn|-- ||Eidseflot|
|93|1753|Die Satur (laurd.) s.miseri (2.s.f) |17.+18.3|V|1|k|Martha Heset(!)|8 dage ||Helset|

#s.94
|94|1753|judica (5.s.f) |8.4|Ø|1|m|Povel Øy|2 uger ||Øy|
|94|1753|palmes |15.4|V|1|m|Ole Kaldvand|83 aar ||Kalvatn|
|94|1753|palmes |15.4|V|2|m|Jon Ulvestad|26 aar ||Ulvestad|
|94|1753|skjært |19.4|V|1|k|Ingebor Nachen|65 aar |Abs.priv. 2.s.f. [18.3]|Nakken-V|
|94|1753|2.s.e.på |6.5|V|1|k|Martha Ourstad|69 aar ||Aurstad|
|94|1753|2.s.e.på |6.5|V|2|m|Lars Klep|14 dage ||Klepp|

#s.95
|95|1753|4.s.e.på |20.5|V|1|m|Jetmund Botnen|73 aar ||Botnen-?|
|95|1753|5.s.e.på |27.5|Ø|1|k|Elen Røsten|64 aar ||Ryste|
|95|1753|5.s.e.på |27.5|Ø|2|k|Anna Brauteset|28 aar ||Brautaset|
|95|1753|5.s.e.på |27.5|Ø|3|m|Knud Røste|4 aar ||Ryste|
|95|1753|1.+2.pi.d |10.+11.6|V|1|k|Martha Helset|2 aar ||Helset|
|95|1753|2.s.e.tr |1.7|V|1|k|Malena Grøvig|37 aar ||Grøvik|
|95|1753|2.s.e.tr |1.7|V|2|k|Guri Biordalsbache|67 aar ||Bjørdalsbakke|
|95|1753|2.s.e.tr |1.7|V|3|k|Syneve Hofde|58 aar ||Hovden|
|95|1753|2.s.e.tr |1.7|V|4|m|Anders Wiig|8 dage |Ørsta-namn?|Ørstavik|
|95|1753|fest.visit.Mar |2.7|V|1|k|Karen Viigen|56 aar ||Vika-?|
|95|1753|fest.visit.Mar |2.7|V|2|m|Otthe Søre Kaldvand|45 aar ||Kalvatn.S|
|95|1753|fest.visit.Mar |2.7|V|3|m|Rasmus Wasbotn|7 dage ||Vassbotn|

#s.96
|96|1753|5.e.tr |22.7|V|1|m|Sven Gaaten|54 aar ||Bjørneset (Gotene) (sk.,V3.188)|
|96|1753|11.s.e.tr |2.9|V|1|m|Simon Sætre|98 aar ||Sætre-D|
# (desse tre er førde over kolonna for pub.abs, og funer - må vere jordf.):
|96|1753|14.s.e.tr |23.9|V|1|m|Povel Wasbache|88 aar ||Vassbakke|
|96|1753|14.s.e.tr |23.9|V|2|k|Syneve Kaldvand|51 (aar) ||Kalvatn|
|96|1753|14.s.e.tr |23.9|V|3|m|Lars Sætre|7 dage ||Sætre-D|
|96|1753|Fest.Mich |29.9|V|1|m|Arne Aurstad|79 aar ||Aurstad|
|96|1753|Fest.Mich |29.9|V|2|m|Rasmus Inselset|7 dage ||Innselset|
|96|1753|Fest.Mich |29.9|V|3|m|Peder Hambre|13 dage ||Hamre-V|
|96|1753|Fest.Mich |29.9|V|4|m|Jacob Dyvig|3 dage ||Djuvik|

#s.97
|97|1753|16.s.e.tr |7.10|Ø|1|k|Solvi Biørdal|8 dage ||Bjørdal|
|97|1753|16.s.e.tr |7.10|Ø|2|k|Eli Brauteset|13 uger ||Brautaset|
|97|1753|17.s.e.tr |14.10|V|1|m|Lars Søre Birchedal|8 dage ||Bjørkedal.S|
|97|1753|17.s.e.tr |14.10|V|2|k|Helvig Drabløs|21 uger ||Dravlaus|
|97|1753|18.s.e.tr |21.10|Ø|1|k|Berthe Aasen|65 aar ||Åsen-Ø|
|97|1753|Fest.Sanct |1.11|V|1|m|Jon Ervig|63 aar ||Ervik|

#s.98 (ingen jordf.)

#s.99
|99|1753|2.juled |26.12|V|1|k|Pernille Kromsvig|9 uger ||Krumsvik|
|99|1754|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|1|m|Jacob Birchnes|41 aar ||Berknes|
|99|1754|epiph |6.1|Ø|1|m|Jon Watne|70 aar ||Vatne|

#s.100
|100|1754|4.s.e.epiph |3.2|--|1|k|Berthe Holen|5 dage ||Holen|
|100|1754|s.sept |10.2|Ø|1|k|Elen Aambøe|66 aar ||Åmbø|
|100|1754|s.sept |10.2|Ø|2|k|Pernille Welle|5 dage ||Velle|
|100|1754|s.sexag |17.2|V|1|m|Ole Høydalsdal|9 dage ||Høydalsdal|
|100|1754|s.sexag |17.2|V|2|k|Margrehe Reite|5 dage ||Hjorthaugreite|

#s.101
|101|1754|Die sat Dom oculi (3.s.f) |16.+17.3|V|1|m|Mads Birchnes|8 dage ||Berknes|
|101|1754|Die Saturn (laurd.) D. Remin[!] (2.s.f?) |9./10.3?|V|1|k|Guri Birchedal|6 dage ||Bjørkedal|
|101|1754|Die Saturn (laurd.) D. Remin[!] (2.s.f?) |9./10.3?|V|2|k|Else Løedevig|8 dage ||Løvik|
|101|1754|Visit Maria |25.3|V|1|m|Povel Engeset|55 aar ||Engeset-V|
|101|1754|skjært |11.4|Ø|1|m|Knud Mele|73 aar ||Mele|
|101|1754|skjært |11.4|Ø|2|k|Johanne Mele|33 aar ||Mele|
|101|1754|skjært |11.4|Ø|3|k|Berthe Myclebust|1/2 aar ||Myklebust|
|101|1754|skjært |11.4|Ø|4|k|Syne Biørdal|8 dage ||Bjørdal|
|101|1754|langf |12.4|Ø|1|m|Jacob Brauteset|85 aar ||Brautaset|
|101|1754|langf |12.4|Ø|2|k|Martha Lienes|31 aar ||Lianes|
|101|1754|langf |12.4|Ø|3|k|Christina Wollen|27 aar ||Vinjevoll|
|101|1754|langf |12.4|Ø|4|m|Lars Lienes|14 dage ||Lianes|
|101|1754|1.s.e.på |21.4|V|1|m|Jon Sætren|82 aar ||Sætre-D|
|101|1754|1.s.e.på |21.4|V|2|m|Anders Dahlen|67 aar ||Høydalsdal|
|101|1754|1.s.e.på |21.4|V|3|m|Peder Megaard|46 aar ||Høydal.I (sk.,V3.145)|
|101|1754|1.s.e.på |21.4|V|4|m|Ole Stranden|23 aar ||Strand|
|101|1754|1.s.e.på |21.4|V|5|m|Ole Hougen|46 aar ||Haugen-V?|
|101|1754|1.s.e.på |21.4|V|6|m|Povel Wasbache|33 aar ||Vassbakke|
|101|1754|2.s.e.på |28.4|Ø|1|m|Peder Liedal|94 aar ||Liadal|
|101|1754|2.s.e.på |28.4|Ø|2|k|Ingebor Sætre|88 aar ||Sætre-Ø|
|101|1754|2.s.e.på |28.4|Ø|3|m|Peder Ouse|29 aar ||Ose|
|101|1754|2.s.e.på |28.4|Ø|4|m|Hans Liedal|6 maaner ||Liadal|
|101|1754|3.s.e.på |5.5|V|1|k|Inge Stensviig|92 aar ||Steinsvik|

#s.102
|102|1754|5.s.e.på |19.5|V|1|m|Lars Høydalen|71 aar ||Høydal|
|102|1754|d. 18 Maii |18.5|V|2|m|Lieutnant Pettersden|-- ||Høydal (Petersten)|
|102|1754|kr.hf |23.5|V|1|k|Karen Strømme|26 aar ||Straume|
|102|1754|kr.hf |23.5|V|2|m|Aamund Nødevig|43 aar ||Nautvik|
|102|1754|6.s.e.på |26.5|Ø|1|m|Ingebrigt Nuben|-- ||Nupen|
|102|1754|2.pi.d |3.6|V|1|k|Sophia Nødevig|64 aar ||Nautvik|
|102|1754|2.pi.d |3.6|V|2|m|Anders Lyngnes|37 aar ||Lyngnes|
|102|1754|trin |9.6|V|1|m|Anders Ragnsetter|41 aar ||Rangseter|
|102|1754|trin |9.6|V|2|m|Elling Morstøl|80 aar ||Morstøyl|
|102|1754|trin |9.6|V|3|m|Rasmus Morstøl|43 aar ||Morstøyl|
|102|1754|trin |9.6|V|4|m|Frands Welsvig|23 aar ||Velsvik|
|102|1754|1.s.e.tr |16.6|Ø|1|m|Ole Yttre Hofde|63 aar ||Hovden.Y|

#s.103
|103|1754|2.s.e.tr |23.6|V|1|m|Niels Welsviig|15 aar ||Velsvik|
|103|1754|2.s.e.tr |23.6|V|2|m|Anders Brenne|10 aar ||Brenne|
|103|1754|jonsokd. |24.6|Ø|1|m|Lars Moe|23 aar ||Mo|
|103|1754|3.s.e.tr |30.6|V|1|m|Ole Folden|65 aar ||Løfoll (sk., V3.99)|
|103|1754|3.s.e.tr |30.6|V|2|m|Peder Icornberg|26 aar ||Kornberg|
|103|1754|3.s.e.tr |30.6|V|3|k|Martha Icornberg|8 dage ||Kornberg|
|103|1754|5.e.tr |14.7|Ø|1|m|Lars Liedal|54 aar ||Liadal|
|103|1754|5.e.tr |14.7|Ø|2|m|Povel Velle|45 aar ||Velle|
|103|1754|7.s.e.tr |28.7|V|1|m|Erich Folsvig|85 aar ||Fylsvik|
|103|1754|7.s.e.tr |28.7|V|2|k|Giertrud Kile|64 aar ||Kile|
|103|1754|7.s.e.tr |28.7|V|3|k|Anna Løndal|75 aar ||Løndal-?|
|103|1754|7.s.e.tr |28.7|V|4|m|Anders Echrem|83 aar ||Eikrem|
|103|1754|7.s.e.tr |28.7|V|5|k|Anna Gielle|64 aar ||Hjellane|
|103|1754|7.s.e.tr |28.7|V|6|m|Hans Kile|23 aar ||Kile|
|103|1754|7.s.e.tr |28.7|V|7|k|Kari Homborset|56 aar ||Humberset|

#s.104
|104|1754|8.s.e.tr |4.8|Ø|1|m|Rasmus Heltne|14 dage |truleg Volda, fullt på føreg. side|Heltne|
|104|1754|8.s.e.tr |4.8|Ø|2|k|Kari Folsvig|13 uger |truleg Volda, fullt på føreg. side|Fylsvik|
|104|1754|8.s.e.tr |4.8|Ø|3|m|Niels Hagen|65 aar ||Hagen|
|104|1754|8.s.e.tr |4.8|Ø|4|k|Martha Aam|82 ||Åm|
|104|1754|9.s.e.tr |11.8|V|1|m|Torbørn Berchedal|84 aar ||Bjørkedal|
|104|1754|9.s.e.tr |11.8|V|2|k|Martha Birchedal|73 aar ||Bjørkedal|
|104|1754|9.s.e.tr |11.8|V|3|m|Halver Eiseflot|83 aar ||Eidseflot|
|104|1754|9.s.e.tr |11.8|V|4|m|Erich Undernes|51 aar ||Hunneset|
|104|1754|9.s.e.tr |11.8|V|5|m|Peder Rødvand|29 1/2 aar ||Rotevatn|
|104|1754|9.s.e.tr |11.8|V|6|k|Karen Birchedal|62 aar ||Bjørkedal|
|104|1754|9.s.e.tr |11.8|V|7|m|Rasmus Wasbotnen|14 dage ||Vassbotn|
|104|1754|9.s.e.tr |11.8|V|8|m|Erich Giøsdal|6 uger |truleg Erica - jfr dp. (3 kv. fadd.)|Gjøsdal|
|104|1754|10.s.e.tr |18.8|Ø|1|k|Berthe Moe|87 aar ||Mo|
|104|1754|10.s.e.tr |18.8|Ø|2|m|Sivert Moe|15 uger ||Mo|
|104|1754|11.s.e.tr |25.8|V|1|k|Elen Engeberg|55 aar ||Engjaberg|
|104|1754|11.s.e.tr |25.8|V|2|m|Ole Strømme|12 uger ||Straume|
|104|1754|11.s.e.tr |25.8|V|3|m|Simon Ulvestad|3 uger ||Ulvestad|
|104|1754|13.s.e.tr |8.9|Ø|1|k|Maren Obsal|13 aar ||Oppsal|
|104|1754|14.s.e.tr |15.9|V|1|k|Johanne Rødvand|32 aar ||Rotevatn|

#s.105
|105|1754|18.s.e.tr |13.10|Ø|1|m|Ole Moe|8 dage ||Mo|

#s.106
|106|1754|1.s.adv |1.12|Ø|1|m|Knud Wele|63 aar ||Velle|
|106|1754|1.s.adv |1.12|Ø|2|k|Anna Mele|70 aar ||Mele|
|106|1754|1.s.adv |1.12|Ø|3|k|Syneve Lienes|70 aar ||Lianes|
|106|1754|d. 3 Dec. 1754 |3.12|Ø|4|m|Sivert Fendrich|82 aar ||--??|
|106|1754|2.s.adv |8.12|V|1|k|Berthe Feten|83 aar ||Lauvstad|
|106|1754|2.s.adv |8.12|V|2|k|Karen Follisviig|40 aar ||Fylsvik|
|106|1754|3.s.adv |15.12|Ø|1|m|Gulech Bugen|56 aar ||Osborg|
|106|1754|3.s.adv |15.12|Ø|2|m|Ole Bugen|20 aar ||Osborg|
|106|1754|2.juled |26.12|V|1|m|Peder Hiorthaug|75 aar ||Hjorthaug|
|106|1754|2.juled |26.12|V|2|m|Ole Dahle|73 aar ||Dale|
|106|1754|2.juled |26.12|V|3|k|Zizilia Reite|22 aar ||Reite-?|
|106|1754|2.juled |26.12|V|4|m|Daniel Heset(!)|8 dage ||Helset|
|106|1755|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|1|m|Ole Wadsten|97 aar ||Vadstein|
|106|1755|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|2|k|Mette Søvig|39 aar ||Syvik|
|106|1755|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|3|k|Marthe Folchestad|24 aar ||Folkestad|
|106|1755|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|4|m|Rasmus Løndal|9 dage ||Løndal-?|
|106|1755|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|5|k|Anna Ervig|8 dage ||Ervik|
|106|1755|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|6|m|Povel Søevig|1 dag ||Syvik|

#s.107
|107|1755|s.sept |26.1|V|1|m|Elias Ulleland|54 aar ||Ullaland|
|107|1755|s.sept |26.1|V|2|k|Ragnilda Klep|77 aar ||Klepp|
|107|1755|s.sept |26.1|V|3|m|Andreas Inselset|14 dage ||Innselset|
|107|1755|s.invoc (1.s.f) |16.2|V|1|k|Martha Ulvestad|42 aar ||Ulvestad|
|107|1755|s.invoc (1.s.f) |16.2|V|2|k|Syneve Stranden|56 aar |Abs.priv. s.sept [26.1]|Strand|
|107|1755|s.invoc (1.s.f) |16.2|V|3|m|Hans Klep|14 aar ||Klepp|
|107|1755|s.invoc (1.s.f) |16.2|V|4|k|Magrethe Reite|8 dage ||Hjorthaugreite|
|107|1755|s.invoc (1.s.f) |16.2|V|5|k|Anna Magrethe Løvig|8 dage ||Løvik|
|107|1755|oculi (3.s.f) et Satur. (laurd) |1.+2.3|V|1|k|Martha Birchedal|35 aar ||Bjørkedal|
|107|1755|oculi (3.s.f) et Satur. (laurd) |1.+2.3|V|2|m|Jacob Birchedal|14 dage ||Bjørkedal|
|107|1755|oculi (3.s.f) et Satur. (laurd) |1.+2.3|V|3|k|Anna Kile|13 uger ||Kile|
|107|1755|oculi (3.s.f) et Satur. (laurd) |1.+2.3|V|4|k|Lisbet Wiigen|16 dage ||Dravlausvik|
|107|1755|Remin (midfaste) D. Sat. (4.s.f) |8.+9.3|V|1|k|Ingebor Hundenes|3 dage ||Hunneset|

#s.108
|108|1755|judica (5.s.f) et D.Sat (laurd) |15.+16.3|Ø|1|m|Knud Biørdal|12 uger ||Bjørdal|
|108|1755|Anun Maria, Palm. |22.+23.3|V|1|m|Samund Bircedal|8 dage ||Bjørkedal|
|108|1755|langf |28.3|Ø|1|k|Karen Lystad|63 aar ||Lystad|
|108|1755|langf |28.3|Ø|2|m|Karl Lystad|17 dage ||Lystad|
|108|1755|2.på.d |31.3|V|1|m|Gulech Ulvestad|37 aar |Abs.priv. 1.s.f. [16.2]|Ulvestad|
|108|1755|2.på.d |31.3|V|2|m|Ole Engeset|19 uger ||Engeset-V|
|108|1755|2.på.d |31.3|V|3|m|Peder Wadsten|8 dage ||Vadstein|
|108|1755|2.på.d |31.3|V|4|m|Hans Brune|11 dage ||Brune|
|108|1755|2.på.d |31.3|V|5|m|Peder Aasen|8 dage ||Hjorthaugås|
|108|1755|1.s.e.på |6.4|V|1|k|Giertrud Giedevig|37 aar ||Geitvik|
|108|1755|1.s.e.på |6.4|V|2|k|Martha Giedevig|1/2 aar ||Geitvik|
|108|1755|1.s.e.på |6.4|V|3|k|Berthe Morch|74 aar ||Mork-?|
|108|1755|2.s.e.på |13.4|V|1|m|Moris Birchedal|7 dage ||Bjørkedal|
# nr.2-13 er frå Ørsta og omkom i skredulukke; dei er førte under denne tenesta, men høyrer truleg til 4.s.e.på
|108|1755|2.s.e.på |27.4|Ø|1|m|Anders Lienes|41 aar ||Lianes|
|108|1755|2.s.e.på |27.4|Ø|2|k|Martha Brauteseth|71 aar |nr.2-13 er frå Ørsta og omkom i skredulukke; dei er førte under denne|Brautaset|
|108|1755|2.s.e.på |27.4|Ø|3|k|Anna Sætre|51 aar ||Sætre-Ø|
|108|1755|2.s.e.på |27.4|Ø|4|m|Eling Sætre|14 aar ||Sætre-Ø|
|108|1755|2.s.e.på |27.4|Ø|5|m|Daniel Sætre|11 1/2 aar ||Sætre-Ø|
|108|1755|2.s.e.på |27.4|Ø|6|k|Brynella Sætre|88 aar ||Sætre-Ø|
|108|1755|2.s.e.på |27.4|Ø|7|k|Hilda Sætre|33 aar ||Sætre-Ø|
|108|1755|2.s.e.på |27.4|Ø|8|k|Brithe Sætre|5 aar ||Sætre-Ø|
|108|1755|2.s.e.på |27.4|Ø|9|k|Anna Sætre|48 aar ||Sætre-Ø|
|108|1755|2.s.e.på |27.4|Ø|10|m|Aslach Sætre|5 aar ||Sætre-Ø|
|108|1755|2.s.e.på |27.4|Ø|11|k|Karen Sætre|11 aar ||Sætre-Ø|
|108|1755|2.s.e.på |27.4|Ø|12|k|Berthe Sætre|14 aar ||Sætre-Ø|
|108|1755|4.s.e.på |27.4|Ø|13|m|Ole Morch|57 aar ||Mork-Ø|
|108|1755|4.s.e.på |27.4|Ø|14|k|Martha Morch|63 aar ||Mork-Ø|
|108|1755|4.s.e.på |27.4|Ø|15|k|Siri Morch|21 aar ||Mork-Ø|
|108|1755|4.s.e.på |27.4|Ø|16|k|Johane Morch|39 aar ||Mork-Ø|
|108|1755|4.s.e.på |27.4|Ø|17|m|Anders Morch|5 aar ||Mork-Ø|
|108|1755|4.s.e.på |27.4|Ø|18|m|Kolben Morch|1 1/2 aar ||Mork-Ø|

#s.109
|109|1755|5.s.e.på |4.5|V|1|m|Knud Kile|39 aar ||Kile|
|109|1755|5.s.e.på |4.5|V|2|m|Povel Engeset|8 dage ||Engeset-V|
|109|1755|5.s.e.på |4.5|V|3|m|Rasmus Grevsnes|1 aar ||Greivsnes|
|109|1755|5.s.e.på |4.5|V|4|m|Niels Hesteflot|17 dage ||Hesteflot|
|109|1755|kr.hf |8.5|V|1|k|Jennicha Grefsnes|19 1/2 aar ||Greivsnes|
|109|1755|6.s.e.på |11.5|Ø|1|m|Christen Stenes|67 aar ||Steinnes|
|109|1755|6.s.e.på |11.5|Ø|2|k|Ingebor Stenes|56 aar |Abs.priv. 4.s.e.pi [27.4]|Steinnes|
|109|1755|6.s.e.på |11.5|Ø|3|k|Anna Hofde|66 aar ||Hovden|
|109|1755|6.s.e.på |11.5|Ø|4|k|Ragnilda Røste|15 uger ||Ryste|
|109|1755|6.s.e.på |11.5|Ø|5|m|Jan Barstad|8 dage ||Barstad|
|109|1755|6.s.e.på |11.5|Ø|6|m|Jetmund Wolden|8 dage ||Vinjevoll|
|109|1755|2.pi.d |19.5|V|1|m|Elias Lid|1/2 aar ||Lid (y/i?)|
|109|1755|2.pi.d |19.5|V|2|k|Berthe Aaselien|8 dage ||Åslid|
|109|1755|1.s.e.tr |1.6|Ø|1|k|Karen Klep|4 aar ||Klepp|
|109|1755|2.s.e.tr |8.6|V|1|k|Lisbet Birchnes|54 aar ||Berknes|
|109|1755|2.s.e.tr |8.6|V|1|k|Ingebor Haugen|33 aar ||Haugen-V?|
|109|1755|2.s.e.tr |8.6|V|1|k|Elen Lid|62 aar ||Lid.Y|
|109|1755|2.s.e.tr |8.6|V|1|k|Zizilia Klep|31 (aar) ||Klepp|
|109|1755|2.s.e.tr |8.6|V|1|m|Zacharias Ulvestad|15 aar ||Ulvestad|
|109|1755|2.s.e.tr |8.6|V|1|k|Ingebor Hogen|16 aar ||?Hoggen|
|109|1755|2.s.e.tr |8.6|V|1|m|Eling ibid. (Hogen)|5 d. ||?Hoggen|

#s.110
|110|1755|3.s.e.tr |15.6|V|1|k|Syne Birchedal|8 dage ||Bjørkedal|
|110|1755|4.s.e.tr |22.6|Ø|1|k|Elen Morch|75 aar ||Mork-Ø|
|110|1755|4.s.e.tr |22.6|Ø|2|m|Stephan Fagerhol|33 aar ||Fagerhol|
|110|1755|4.s.e.tr |22.6|Ø|3|m|Anders Hameren|76 aar ||Hamar-Ø|
|110|1755|jonsokd. |24.6|V|1|k|Karen Biørneset|39 aar ||Bjørneset|
|110|1755|jonsokd. |24.6|V|2|k|Lisbet Klep|15 aar ||Klepp|
|110|1755|5.s.e.tr |29.6|Ø|1|m|Peder Moe|8 dage ||Mo|
|110|1755|fest.visit.Mar |2.7|V|1|m|Aamund Gieldbache|57 (aar) ||Hjellbakkane|
|110|1755|fest.visit.Mar |2.7|V|2|k|Anna Øren|71 aar ||Øyra|
|110|1755|fest.visit.Mar |2.7|V|3|k|Karen Helset|8 dage ||Helset|
|110|1755|fest.visit.Mar |2.7|V|4|k|Pernille Syndal|-- ||Sunndal|

#s.111
|111|1755|9.s.e.tr |27.7|V|1|m|Ole Birchedal|77 aar ||Bjørkedal|
|111|1755|9.s.e.tr |27.7|V|2|k|Ingebor Rangsetter|93 aar ||Rangsæter|
|111|1755|9.s.e.tr |27.7|V|3|k|Mette Omelfot|59 aar ||Åmelfot|
|111|1755|9.s.e.tr |27.7|V|4|m|Dirich Ervig|19 uger ||Ervik|
|111|1755|10.s.e.tr |3.8|Ø|1|k|Martha Engeset|46 aar ||Engeset-Ø|
|111|1755|10.s.e.tr |3.8|Ø|2|m|Sivert Moe|8 dage ||Mo|
|111|1755|12.s.e.tr |17.8|V|1|m|Helie Kaldvand|55 aar ||Kalvatn|
|111|1755|12.s.e.tr |17.8|V|2|m|Anders Dyvig|30 aar ||Djuvik|
|111|1755|12.s.e.tr |17.8|V|3|m|Elias Wasbotnen|8 dage ||Vassbotn|
|111|1755|14.s.e.tr |31.8|Ø|1|k|Martha Nossen|1 aar ||Nosen|
|111|1755|14.s.e.tr |31.8|Ø|1|k|Berthe Nossen|1 aar ||Nosen|
|111|1755|15.s.e.tr |7.9|V|1|k|Karen Strømme|8 dage ||Straume|

#s.112
|112|1755|18.s.e.tr |28.9|V|1|m|Hans Ulvestad|80 aar ||Ulvestad|
|112|1755|18.s.e.tr |28.9|V|2|k|Ragnilda Hiorthaug|81 (aar) ||Hjorthaug|
|112|1755|Fest.Mich |29.9|Ø|1|m|Peder Foldal|73 aar ||Fyldal|
|112|1755|Fest.Mich |29.9|Ø|2|k|Mette Føldal|62 aar ||Fyldal|
|112|1755|Fest.Mich |29.9|Ø|3|k|Berthe Sporstøl|80 aar ||Sporstøyl|
|112|1755|Fest.Mich |29.9|Ø|4|k|Berthe Biørdal|70 aar ||Bjørdal|

#s.113
|113|1755|21.s.e.tr |19.10|Ø|1|k|Berthe Watne|45 aar ||Vatne|
|113|1755|21.s.e.tr |19.10|Ø|2|k|Elen Aarset|29 aar ||Årsæter-Ø|
|113|1755|22.s.e.tr |26.10|V|1|k|Mette Botnen|71 aar ||Botnen-?|
|113|1755|22.s.e.tr |26.10|V|2|k|Giertrud Moene|82 aar |Ørsta-namn|Moane|
|113|1755|Fest.Sanct |1.11|Ø|1|m|Ole Morch|75 aar ||Mork-Ø|
|113|1755|Fest.Sanct |1.11|Ø|2|m|Arne Moe|8 dage ||Mo|
|113|1755|23.s.e.tr |2.11|V|1|m|Anders Kromsvig|56 aar ||Krumsvik|

#s.114 (ingen jordf.)

#s.115
|115|1755|3.s.adv |14.12|Ø|1|m|Rasmus Barstad|84 aar ||Barstad|
|115|1755|3.s.adv |14.12|Ø|2|k|Hilda Aam|84 aar ||Åm|
|115|1755|1.+2.juled |25.+26.12|V|1|k|Kristina Aarset|8 aar ||Årset-V|
|115|1755|1.+2.juled |25.+26.12|V|2|k|Martha Stensviig|95 aar ||Steinsvik|
|115|1755|1.+2.juled |25.+26.12|V|3|k|Syneve Birchedal|90 aar ||Bjørkedal|
|115|1755|1.+2.juled |25.+26.12|V|4|m|Povel Løndal|12 uger ||Løndal-?|
|115|1755|3.juled + s.e.jul |27.+28.12|Ø|1|m|Jon Hofden|56 aar ||Hovden|
|115|1755|3.juled + s.e.jul |27.+28.12|Ø|2|m|Ole Hofden|75 aar ||Hovden|
|115|1756|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|1|k|Martha Biørneset|92 aar ||Bjørneset|
|115|1756|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|2|k|Lisbet Brune|66 aar ||Brune|

#s.116
|116|1756|1.s.e.epiph + die grat. |11.+13.1|V|1|k|Berthe Birchedal|10 dage ||Bjørkedal|
|116|1756|f.pur.Mar |2.2|V|1|k|Marthe Flaate|76 aar ||Flotane|
|116|1756|f.pur.Mar |2.2|V|2|k|Inger Lid|78 aar ||Lid.Y|
|116|1756|f.pur.Mar |2.2|V|3|m|Peder Olsøn|1 aar 14 uger ||--|

#s.117
|117|1756|5.s.e.epiph |8.2|Ø|1|k|Eli Aam|66 aar ||Åm|
# Anna handskrift resten av sida, signert K.T.S.Hiorth
# her er det skrive "Lars Joen Simen Peder" med stor skrift i feltet for denne tenesta (over)

#s.118 (anna handskrift)
|118|1756|skjært |15.4|V|1|m|Christian i Lid|31 aar ||Lid.Y|
|118|1756|skjært |15.4|V|2|m|Jon Engeset|86 aar ||Engeset-V|
|118|1756|skjært |15.4|V|3|k|Martha Folchestad|58 aar ||Folkestad|
|118|1756|skjært |15.4|V|4|m|Ole Birchedal|3 1/2 aar ||Bjørkedal|
|118|1756|skjært |15.4|V|5|k|Pernille Indre Høydal|10 uger ||Høydal.I|

#s.119
|119|1756|1.s.e.på |25.4|V|1|k|Berthe Egset|74 aar ||Ekset|
|119|1756|1.s.e.på |25.4|V|2|k|Anna Aurstad|77 aar ||Aurstad|
|119|1756|1.s.e.på |25.4|V|3|m|Peder Aurstad|56 aar ||Aurstad|
|119|1756|1.s.e.på |25.4|V|4|m|Pitter Wasten|6 dage ||Vadstein|
|119|1756|2.s.e.på |2.5|Ø|1|k|Seri Ouse|55 aar ||Ose|
|119|1756|2.s.e.på |2.5|Ø|2|m|Ole Barstad|10 dage ||Barstad|
|119|1756|2.s.e.på |2.5|Ø|3|k|Karen Barstad|11 dage ||Barstad|
|119|1756|2.s.e.på |2.5|Ø|4|k|Pernille Welle|1 aar ||Velle|
|119|1756|2.s.e.på |2.5|Ø|5|k|Malena Grøvig|3 uger ||Grøvik|
|119|1756|2.s.e.på |2.5|Ø|6|m|Iver Liedal|13 uger ||Liadal|
|119|1756|2.s.e.på |2.5|Ø|7|k|Inge Wiig|3 dage ||Ørstavik|
|119|1756|3.s.e.på |9.5|V|1|m|Rasmus Morstøel|8 dage ||Morstøyl|
|119|1756|4.s.e.på |16.5|V|1|k|Karen Helset|7 dage ||Helset|

#s.120
|120|1756|kr.hf |27.5|V|1|m|Jetmund Liescar|24 aar ||Liaskar|
|120|1756|kr.hf |27.5|V|2|k|Alet Botnen|61 aar ||Botnen-?|
|120|1756|kr.hf |27.5|V|3|k|Anna Haavig|8 dage ||Håvik|
|120|1756|2.pi.d |7.6|V|1|m|Ole Dahle|71 aar ||Dale|

#s.121
|121|1756|1.s.e.tr |20.6|Ø|1|m|Ole Moe|22 uger ||Mo|
|121|1756|1.s.e.tr |20.6|Ø|2|k|Hilda Wollen|8 dage ||Vinjevoll|
|121|1756|jonsokd. |24.6|V|1|k|Anna Kile|13 uger 1 dag ||Kile|
|121|1756|2.s.e.tr |27.6|Ø|1|k|Berthe Engeset|68 aar ||Engeset-Ø|
|121|1756|4.s.e.tr |11.7|V|1|m|Ole Wiigene|70 aar ||?Rossetvik|
|121|1756|4.s.e.tr |11.7|V|2|k|Ingebor Klep|83 aar ||Klepp|

#s.122
|122|1756|8.s.e.tr |8.8|V|1|m|Colben Folchestad|76 aar ||Folkestad|
|122|1756|8.s.e.tr |8.8|V|2|k|Berthe Leite|68 aar ||Leite|
|122|1756|8.s.e.tr |8.8|V|3|m|Peder Horthaug(!)|4 aar ||Hjorthaug|
|122|1756|9.s.e.tr |15.8|V|1|k|Elen Ulleland|9 dage ||Ullaland|
|122|1756|13.s.e.tr |12.9|V|1|k|Syneve Wasbotnen|7 uger ||Vassbotn|

#s.123
|123|1756|14.s.e.tr |19.9|Ø|1|k|Syneve Myclebust|16 uger ||Myklebust|
|123|1756|Fest.Mich |29.9|V|1|k|Helvig Ulvestad|54 aar ||Ulvestad|
|123|1756|Fest.Mich |29.9|V|2|k|Ingebor Wiigenes|67 aar ||Vikeneset|
|123|1756|Fest.Mich |29.9|V|3|m|Jetmund Lillebotnen|31 aar ||Litlebotnen|
|123|1756|19.s.e.tr |24.10|V|1|k|Martha Inselset|17 uger ||Innselset|

#s.124 (anna handskrift herifrå)
|124|1756|21.s.e.tr |7.11|Ø|1|m|Jon Vatne|76 (aar) ||Vatne|
|124|1756|21.s.e.tr |7.11|Ø|2|m|David Øy|13 uger ||Øy|
|124|1756|3.s.adv |12.12|V|1|m|Paul Aassen|62 (aar) ||Åsen-?|
|124|1756|3.s.adv |12.12|V|2|m|Mads Rødvatn|86 (aar) ||Rotevatn|
|124|1756|3.s.adv |12.12|V|3|m|Ole Vige|22 (aar) ||Vikane-?|
|124|1756|3.s.adv |12.12|V|4|u|2 børn af Lilbøe (1)|-- ||Lillebø-?|
|124|1756|3.s.adv |12.12|V|5|u|2 børn af Lilbøe (2)|-- ||Lillebø-?|
|124|1756|4.s.adv |19.12|Ø|1|k|Borni Aarsæter|76 aar ||Årsæter-Ø|
|124|1756|4. tirsdag (i adv.) |21.12|V|1|m|Iver Munte; Hr.|58 aar |presten|Halkjelsvik|

#s.125
# Volda var utan fast prest frå desember 1756 til august 1758
# Føringa er difor mindre systematisk, og mange handlingar er utførte utanfor ordinære gudstenester
# og på andre dagar, eller i andre kyrkjer
|125|1757|epiph (h3k) |6.1|V|1|k|Marte Giære|10 dage ||Heltne (Gjerde)|
|125|1757|epiph (h3k) |6.1|V|2|k|Britte Strøme|11 dage ||Straume|
|125|1757|epiph (h3k) |6.1|V|3|u|2 dødføde barn (1)|(dødf.) ||--|
|125|1757|epiph (h3k) |6.1|V|4|u|2 dødføde barn (2)|(dødf.) ||--|

#s.126
|126|1757|f.grat.lib.N |13.1|V|1|k|Ane Vigenæs|74 aar ||Vikeneset|
|126|1757|f.grat.lib.N |13.1|V|2|k|Kirsti Bottnen|1/2 aar ||Botnen-?|

#s.127-130 (ingen jordf.)

#s.131 (Hr. Hans Strøm)
|131|1757|1.s.e.på + 1.onsd |17.+13.4|V|1|m|Jørgen Rønestad|74 aar ||Rønnestad|
|131|1757|1.s.e.på + 1.onsd |17.+13.4|V|2|m|Ole Klep|67 aar ||Klepp|
|131|1757|1.s.e.på + 1.onsd |17.+13.4|V|3|k|Synve Bierchdal|8 dage ||Bjørkedal|

# I skrifta på dei følgjande sidene er det lett å mistolke 2-tala til 7-tal (alder)

#s.132 (Hr. Hans Strøm)
|132|1757|2.tysd.(e.på) |19.4|V|1|m|Knud Øxenøen|52 (aar) ||Yksnøy|
|132|1757|2.s.e.på |24.4|Ø|1|m|Nils Øy|74 (aar) ||Øy|

#s.133 (Hr. Per Nerem)
|133|1757|5.tysd.e.på |10.5|V|1|m|Anders Engesæd|82 (aar) ||Engeset-V|
|133|1757|5.tysd.e.på |10.5|V|2|k|Marte Langvatn|81 (aar) ||Langvatn|
|133|1757|5.tysd.e.på |10.5|V|3|m|Ole Sættre|22 aar ||Sætre-D|
|133|1757|5.tysd.e.på |10.5|V|4|m|Anders Ikornberg|53 aar ||Kornberg|
|133|1757|5.tysd.e.på |10.5|V|5|m|Arne Ikornberg|22 aar ||Kornberg|
|133|1757|5.tysd.e.på |10.5|V|6|m|Knud Sættre|20 aar ||Sætre-D|
|133|1757|5.tysd.e.på |10.5|V|7|m|Anders Haallen|65 aar ||Holen|
|133|1757|5.tysd.e.på |10.5|V|8|k|Giertru Gedevig|52 aar ||Geitvik|

#s.134 (Hr. Nerem)
|134|1757|5.s.e.på |15.5|V|1|m|Peder Gedevig|12 aar ||Geitvik|
|134|1757|5.s.e.på |15.5|V|2|k|Brite Gedevig|35 aar ||Geitvik|
|134|1757|5.s.e.på |15.5|V|3|k|Ane Skare|8 aar ||Skaret (v. Sunndal?)|
|134|1757|5.s.e.på |15.5|V|4|m|Halver Skare|51 aar ||Skaret (v. Sunndal?)|
|134|1757|5.s.e.på |15.5|V|5|m|Knud Gedevig|12 1/2 (aar) ||Geitvik|
|134|1757|5.s.e.på |15.5|V|6|m|Jan Gedevig|5 1/2 (aar) ||Geitvik|

#s.135-136 (ikkje gudstenester, berre born døypte andre stadar)

#s.137 (Her Jens Lund)
|137|1757|3.s.e.tr |26.6|Ø|1|m|Per Langstøl|78 (aar) ||Langstøyl|
|137|1757|3.s.e.tr |26.6|Ø|2|k|Sølvei Selbervig|80 (aar) ||Selbervik|
|137|1757|3.s.e.tr |26.6|Ø|3|k|Ingbor Berchnæs|84 (aar) ||Berknes|
|137|1757|3.s.e.tr |26.6|Ø|4|k|Synve Biørdal|76 (aar) ||Bjørdal|

#s.138 (Hr. Nils Astrup)
|138|1757|fest.visit.Mar |2.7|V|1|k|Lisbet Steensvig|37 (aar) ||Steinsvik|
|138|1757|fest.visit.Mar |2.7|V|2|k|Ingebor Heltne|9 uger ||Heltne|

#s.139
|139|1757|5.s.e.tr |10.7|Ø|1|k|Marte Velle|62 (aar) ||Velle|

#s.140 (Hr.Strøm)
|140|1757|d.13.Lørdag (e.tr) |3.9|V|1|m|Knud Brune|46 (aar) ||Brune|
|140|1757|d.13.Lørdag (e.tr) |3.9|V|2|k|Britte Sættre|76 (aar) ||Sætre-D|
|140|1757|d.13.Lørdag (e.tr) |3.9|V|3|k|Marte Biørnesæd|26 (aar) ||Bjørneset|
|140|1757|d.13.Lørdag (e.tr) |3.9|V|4|k|Ingebor Morch|87 (aar) ||Mork-V|

#s.141 (Hr. Hans Høg)
|141|1757|15.s.e.tr |18.9|V|1|m|Ole Kleiven|76 (aar) ||Kleiva|
|141|1757|15.s.e.tr |18.9|V|2|m|Knud Furenæs|35 (aar) ||Furneset|
|141|1757|16.s.e.tr |25.9|Ø|1|m|Kolben Rebbestad|58 aar ||Rebbestad|
|141|1757|18.s.e.tr |9.10|V|1|k|Kari Vigenæs|84 (aar) ||Vikeneset|
|141|1757|18.s.e.tr |9.10|V|2|k|Eli Kalvatn|49 (aar) ||Kalvatn|

#s.142 (Hr.Jens Lund)
|142|1757|22.s.e.tr |6.11|V|1|m|Torbiør Brauten|76 (aar) ||?Fylsvik|

#s.143 (Hr. Peter Angel)
|143|1757|d.22.onsd. (onsd.e.22.s.e.tr) |9.11|Ø|1|m|Peder Moe|76 aar ||Mo|
|143|1757|d.22.onsd. (onsd.e.22.s.e.tr) |9.11|Ø|2|k|Canutte Moe|56 aar ||Mo|
|143|1757|3.s.adv |11.12|V|1|k|Mgrete(!) Berge|72 (aar) ||Berget (øv/ne?)|
|143|1757|3.s.adv |11.12|V|2|k|Ingebor Giære|73 (aar) ||Heltne (Gjerde)|
|143|1757|3.s.adv |11.12|V|3|k|Ane Høybache|55 (aar) ||Høybakken|
|143|1757|3.s.adv |11.12|V|4|m|Nils Eidem|52 (aar) ||Eidem|
|143|1757|3.s.adv |11.12|V|5|k|Pernile Aassen|14 uger ||Åsen-Sætreås?|

#s.144 (ikkje gudstenester, berre born døypte andre stadar)

#s.145
|145|1758|1.s.e.epiph |8.1|V|1|m|Torbiørn Pedersen Nødevig|55 (aar) ||Nautvik|
|145|1758|1.s.e.epiph |8.1|V|2|k|Brite Jonsd. Aasebøen; P.|22 (aar) ||Åsebø|
|145|1758|1.s.e.epiph |8.1|V|3|m|Thore Olsen Nøre Bierchedahl|3 uger ||Bjørkedal.N|

#s.146
# (øvst på sida, v T.Stub)
|146|1758|2.s.e.epiph |15.1|V|1|m|Anders Biørdal|75 (aar) ||Bjørdal|
# (Hr. Jens Lund)
|146|1758|f.pur.Mar |2.2|V|1|m|Hendrich Aassen|56 (aar) ||Åsen-?|
|146|1758|f.pur.Mar |2.2|V|2|k|Sølvei Qvangersnæs|52 (aar) ||Kvangardsnes|

#s.147 (ikkje gudstenester, berre barnedåp etter dato- nokre på gudstenestedagar)

#s.148 (ikkje jordf.)

#s.149 (Hr. Høeg)
|149|1758|2.s.e.på |9.4|V|1|m|Jacob Kronsvig|36 (aar) ||Krumsvik|
|149|1758|3.fred.e.på |14.4|Ø|1|k|Barbra Øy|40 (aar) ||Øy|
|149|1758|3.s.e.på |16.4|V|1|u|Torbiøn Botnens 2 børn (1)|-- ||Botnen,Vassbotn?|
|149|1758|3.s.e.på |16.4|V|2|u|Torbiøn Botnens 2 børn (2)|-- ||Botnen,Vassbotn?|
|149|1758|3.s.e.på |16.4|V|3|u|Rasmus Lødvigs 2 børn (1)|-- ||Løvik|
|149|1758|3.s.e.på |16.4|V|4|u|Rasmus Lødvigs 2 børn (2)|-- ||Løvik|
|149|1758|3.s.e.på |16.4|V|1|u|Halver Sydvigs barn|-- ||Syvik|

#s.150 (Hr. Jens Lund)
|150|1758|kr.hf |4.5|V|1|k|Magrete Botnen|86 (aar) ||Botnen-?|
|150|1758|kr.hf |4.5|V|2|m|Peder Eidem|95 (aar) ||Eidem|
|150|1758|kr.hf |4.5|V|3|m|Hans Lillebøe|76 (aar) ||Lillebø-?|
|150|1758|6.s.e.på |7.5|Ø|1|k|Britte Sandvig|47 (aar) ||Sandvik|

#s.151
|151|1758|2.pi.d |15.5|Ø|1|m|Eling Lienæs|13 aar ||Lianes|
|151|1758|2.pi.d |15.5|Ø|2|m|Hans Lienæs|11 aar ||Lianes|
|151|1758|2.pi.d |15.5|Ø|3|k|Ingebor Selbervig|2 dage ||Selbervik|
|151|1758|2.pi.d |15.5|Ø|4|k|Siri Stølen|42 aar ||Årflot|
|151|1758|[udatert] |.6|V|1|m|Erich Langvatn|83 (aar) ||Langvatn|
|151|1758|[udatert] |.6|V|2|k|Ane I. Lid|34 (aar) ||Lid (y/i?)|
|151|1758|[udatert] |.6|V|3|m|Knud Hatlen|13 uger ||Aksnessæter|

#s.152
|152|1758|jonsokd. |24.6|Ø|1|m|Peder Knudsen Opsal|15 aar ||Oppsal|

#s.153 (Hr. Von Cappelen)
|153|1758|7.s.e.tr |9.7|V|1|m|Ole Diirnæs|68 (aar) ||Digernes|
|153|1758|8.s.e.tr |16.7|V|1|m|Elias Botnen|59 (aar) ||Botnen|

#s.154
# (Hr. Høeg)
|154|1758|10.s.e.tr |30.7|V|1|k|Siiri Berge|71 aar ||Berget (øv/ne?)|
|154|1758|10.s.e.tr |30.7|V|2|k|Ablone Vige|70 (aar) ||Vikane-?|
# (Hr. Jens Lund)
|154|1758|12.s.e.tr |13.8|Ø|1|m|Arne Folstad|79 (aar) 6 uger ||Follestad|
|154|1758|12.s.e.tr |13.8|Ø|2|k|Britte Stølen|47 (aar) ||Årflot|

#s.155 (Ny sokneprest Morten Meyer)
|155|1758|13.s.e.tr |20.8|V|1|u|Jon Leites Barn uten liv|(dødf.) ||Leite|

#s.156 (ingen jordf.)

#s.157 (ingen jordf.)

#s.158 (høgre del manglar; fol 158a, med jordf.)

#s.159 (manglar; fol. 158b-159a)

#s.160 (= fol.160a; venstre del, fol.159b, manglar, m dagfesting)
# oppstrekinga viser 7 tenester;
# aktuelle dagar (9) er 26.s.e.tr [19.11] 27.s.e.tr [26.11] 1/2/3/4.s.adv [3/10/17/24.12] 1/2/3.juled [25/26/27.12]
# Det er innførsler for 2 av desse dagane, dvs:
|160|1758|truleg 1.s.adv |truleg 3.12|V|1|k|Malene Biørnesæt|27 1/2 aar ||Bjørneset|
|160|1758|truleg 1.s.adv |truleg 3.12|V|2|k|Anne Nødevig|9 uger ||Nautvik|
|160|1758|truleg 1.s.adv |truleg 3.12|V|3|m|Rasmus Løsets barn|2 dage ||Løset|

#s.161
|161|1759|epiph |6.1|Ø|1|m|Jon Nachen|60 aar ||Hovdenakk|
|161|1759|epiph |6.1|Ø|2|m|Iwer Aasen|78 aar ||Åsen-Ø|
|161|1759|epiph |6.1|Ø|3|k|Anne Moe|67 aar ||Mo|
|161|1759|epiph |6.1|Ø|4|k|Johanne Sørem|9 1/2 aar ||Sørheim|
|161|1759|epiph |6.1|Ø|5|m|Jacob Kaalaas|18 aar ||Kolås|
|161|1759|epiph |6.1|Ø|6|m|Kolben Kaalaas|9 uger ||Kolås|
|161|1759|epiph |6.1|Ø|7|k|Synneve Folstad|2 aar ||Follestad|
|161|1759|epiph |6.1|Ø|8|k|Synneve Brunegaat|1 aar ||Brungot|

#s.162 (ingen jordf.)

#s.163
|163|1759|f.pur.Mar |2.2|V|1|m|Amund Mech|71 aar ||Mek|
|163|1759|f.pur.Mar |2.2|V|2|k|Kari Wadsteen|58 aar ||Vadstein|
|163|1759|f.pur.Mar |2.2|V|3|m|Anders Mech|58 1/2 aar ||Mek|
|163|1759|f.pur.Mar |2.2|V|4|k|Steen Anne Rødvatn|8 dage ||Rotevatn|
|163|1759|f.pur.Mar |2.2|V|5|m|Jon Ærvig|14 dage ||Ervik|

#s.164 (høgre del -fol.164a - m jordf. manglar)
# frå s.quinq (fastela.s.) [25.2]

#s.165 (fol. 164b -165a) manglar

#s.166 (fol. 166a) venstre del (fol. 165b) med dagfesting manglar
|166|1759|(truleg 2.s.e.på) |truleg 29.4|Ø|1|m|Elling Aam|90 aar ||Åm|
|166|1759|(truleg 2.s.e.på) |truleg 29.4|Ø|2|k|Marthe Breche|84 aar ||Brekke|
|166|1759|(truleg 2.s.e.på) |truleg 29.4|Ø|3|m|Lars Brautesæt|18 aar ||Brautaset|
|166|1759|(truleg 2.s.e.på) |truleg 29.4|Ø|4|k|Marthe Brautesæt|1/2 (aar) ||Brautaset|
|166|1759|(truleg 2.s.e.på) |truleg 29.4|Ø|5|k|Anne Meele|7 (aar) ||Mele|
|166|1759|(truleg 2.s.e.på) |truleg 29.4|Ø|6|k|Johanne Nachen|12 dage ||Hovdenakk|
|166|1759|(truleg 2.s.e.på) |truleg 29.4|Ø|7|m|Ole Yter Hofde|8 dage ||Hovden.Y|
|166|1759|(truleg 2.s.e.på) |truleg 29.4|Ø|8|k|Kari Hovole|1 aar ||Håvoll|
|166|1759|(truleg 2.s.e.på) |truleg 29.4|Ø|9|m|Siur Hovole|1/2 aar ||Hovden|

#s.167
|167|1759|3.s.e.på |6.5|V|1|m|Peder Haaskolle|80 aar ||Håskoll|
|167|1759|3.s.e.på |6.5|V|2|m|Knud Ærvig|64 aar ||Ervik|
|167|1759|3.s.e.på |6.5|V|3|k|Lisbet Morch|4 aar ||Mork-V|
|167|1759|3.s.e.på |6.5|V|4|k|Ingeborg Lieden|16 1/2 aar ||Lida (fr/ne?)|
|167|1759|3.s.e.på |6.5|V|5|m|Anders Berge|8 dage ||Berget (øv/ne?)|
|167|1759|3.s.e.på |6.5|V|6|m|Ole Haaschole|27 uger ||Håskoll|
|167|1759|3.s.e.på |6.5|V|7|k|Masi Egsæt|1/2 aar 11 uger ||Ekset|
|167|1759|4.s.e.på |13.5|Ø|1|m|Rasmus Hauen|54 aar ||Haugen-Ø|
|167|1759|kr.hf |24.5|V|1|k|Britte Lillebøe|31 aar ||Lillebø-?|
|167|1759|kr.hf |24.5|V|2|k|Britte Ekrem|58 aar ||Eikrem|
|167|1759|kr.hf |24.5|V|3|m|Niels Wichene|28 aar ||?Rossetvik|

#s.168
|168|1759|1.s.e.tr |17.6|Ø|1|m|Anders Sætre|9 uger ||Sætre-Ø|
|168|1759|1.s.e.tr |17.6|Ø|2|m|Peder Sætre|1 aar ||Sætre-Ø|
|168|1759|1.s.e.tr |17.6|Ø|3|m|Anders Føldalen|1/2 aar ||Fyldal|
|168|1759|1.s.e.tr |17.6|Ø|4|k|Maren Welle|1 1/2 aar ||Velle|
|168|1759|1.s.e.tr |17.6|Ø|5|m|Ole Aam|19 uger ||Åm|
|168|1759|3.s.e.tr |1.7|Ø|1|k|Anne Brautesæt|77 aar ||Brautaset|

#s.169
|169|1759|8.s.e.tr |5.8|V|1|m|Claus Rødsæt|2 1/2 aar ||Rotset|
|169|1759|9.s.e.tr |12.8|Ø|1|k|Randi Brautesæt|35 aar ||Brautaset|
|169|1759|9.s.e.tr |12.8|Ø|2|k|Marthe Bougen|18 uger ||Osborg|
|169|1759|9.s.e.tr |12.8|Ø|3|m|Knud Føldals barn|8 uger ||Fyldal|
# nr.4-7 høyrer til i Volda, truleg til neste teneste (10.s.e.tr)
|169|1759|9.s.e.tr |12.8|Ø|4|m|Ole Drabløs|90 aar |nr.4-7 høyrer til i Volda, truleg til neste teneste (10.s.e.tr)|Dravlaus|
|169|1759|9.s.e.tr |12.8|Ø|5|m|Lars Klep|2 aar ||Klepp|
|169|1759|9.s.e.tr |12.8|Ø|6|k|Synneve Øygaard|5 1/2 aar ||Øygard|
|169|1759|9.s.e.tr |12.8|Ø|7|k|Britte Strøme|11 uger ||Straume|
|169|1759|10.s.e.tr |19.8|V|1|m|Ingebrect Heltne|5 uger ||Heltne|
|169|1759|10.s.e.tr |19.8|V|2|m|Iver Nødevig|14 dage ||Nautvik|
|169|1759|10.s.e.tr |19.8|V|3|m|Poul Engesæt|14 uger ||Engeset-V|

#s.170
|170|1759|14.s.e.tr |16.9|Ø|1|m|Salmund Moe|37 aar ||Mo|
|170|1759|14.s.e.tr |16.9|Ø|2|m|Anders Lienæs|31 1/2 aar ||Lianes|
|170|1759|14.s.e.tr |16.9|Ø|3|m|Knud Brautesæts barn|7 uger ||Brautaset|
|170|1759|14.s.e.tr |16.9|Ø|4|m|Anders Morchs barn|17 uger ||Mork-Ø|
|170|1759|Fest.Mich |29.9|V|1|k|Synneve Engesæt|89 aar ||Engeset-V|
|170|1759|Fest.Mich |29.9|V|2|k|Anne Haascholle|83 aar ||Håskoll|
|170|1759|Fest.Mich |29.9|V|3|m|Ole Botnen|85 aar ||Botnen-?|
|170|1759|Fest.Mich |29.9|V|4|k|Kari Dalsbakke|39 aar ||Dale.Y|
|170|1759|Fest.Mich |29.9|V|5|k|Siri Aaselied|2 aar ||Åslid|
|170|1759|Fest.Mich |29.9|V|6|m|Ole Berchvig|17 uger ||Berkvik|
|170|1759|Fest.Mich |29.9|V|7|m|Ole Rødevatn|2 dage ||Rotevatn|

#s.171
|171|1759|19.s.e.tr |21.10|Ø|1|m|Ole Krøvelen|77 aar ||Krøvel|
|171|1759|19.s.e.tr |21.10|Ø|2|k|Malene Riaanæs|44 aar ||Rjånes|
|171|1759|19.s.e.tr |21.10|Ø|3|m|Ole Nachene|83 aar ||Hovdenakk|
|171|1759|19.s.e.tr |21.10|Ø|4|m|Erich Biørnesæt|60 aar |Abs.priv. 14.s.e.tr [16.9]|Bjørneset|
|171|1759|19.s.e.tr |21.10|Ø|5|k|Britte Reite|-- ||Reite-?|
|171|1759|19.s.e.tr |21.10|Ø|6|k|Kristi Folden|12 1/2 (aar) ||?Løfolla|
|171|1759|20.s.e.tr |28.10|V|1|m|Jacob Dyvig|1 aar ||Djuvik|
|171|1759|20.s.e.tr |28.10|V|2|m|Anders Ulvestads barn|-- ||Ulvestad|

#s.172 (ikkje jordf.)

#s.173
|173|1759|1.s.adv |2.12|Ø|1|m|Ole Hougen|53 aar ||Haugen-Ø|
# nr.2-3 (evt også 1) er frå Volda og høyrer truleg til neste teneste (2.s.adv)
|173|1759|1.s.adv |2.12|Ø|2|m|Zacharias Brune|89 1/2 aar |nr.2-3 (evt også 1) er frå Volda og høyrer truleg til neste teneste (2.s.|Brune|
|173|1759|1.s.adv |2.12|Ø|3|k|Ingeborg Welsvig|72 aar ||Velsvik|
|173|1759|2.s.adv |9.12|V|1|k|Eli Ulvestad|35 aar ||Ulvestad|
|173|1759|2.s.adv |9.12|V|2|m|Torbiørn Hatlens barn|8 dage ||Aksnessæter|
|173|1759|2.s.adv |9.12|V|3|m|Ole Nødevigs barn|8 dage ||Nautvik|
|173|1759|2.s.adv |9.12|V|4|m|Iver Qvangersnæs|13 dage ||Kvangardsnes|
|173|1759|2.s.adv |9.12|V|5|k|Kari Helsæt|8 dage ||Helset|
|173|1759|3.s.adv |16.12|Ø|1|m|Peder Moe|56 aar ||Mo|
|173|1759|3.s.adv |16.12|Ø|2|m|Peder Biørdal|91 aar ||Bjørdal|
|173|1759|3.s.adv |16.12|Ø|3|k|Maren Melle|74 aar ||Mele|
|173|1760|Fest.Circ (n.å.d) |1.1|V|1|m|Lars Dalens barn|8 dage ||?Høydalsdal|

#s.174
|174|1760|2.s.e.epiph |20.1|V|1|m|Jon Aasebøe|68 aar ||Åsebø|
|174|1760|2.s.e.epiph |20.1|V|2|m|Svend Folchestad|36 aar ||Folkestad|
|174|1760|2.s.e.epiph |20.1|V|3|k|Agathe Høybakke|41 aar ||Høybakken|
|174|1760|2.s.e.epiph |20.1|V|4|k|Marthe Ulvestad|83 aar ||Ulvestad|
|174|1760|2.s.e.epiph |20.1|V|5|m|Peder Løndals barn|2 dage ||Løndal-?|
|174|1760|s.sept |3.2|Ø|1|m|Jacob Hagen|88 aar ||Hagen|
|174|1760|s.sept |3.2|Ø|2|k|Kari Biørdal|36 aar ||Bjørdal|
|174|1760|s.sept |3.2|Ø|3|m|Ole Biørdals barn|3 uger ||Bjørdal|
|174|1760|s.quinq (fastela.s.) |17.2|V|1|m|Peder Rønnestad|38 aar ||Rønnestad|
|174|1760|s.quinq (fastela.s.) |17.2|V|2|m|Christen Bierchedal|73 aar ||Bjørkedal|
|174|1760|s.quinq (fastela.s.) |17.2|V|3|m|Stener Rødevatn|9 dage ||Rotevatn|
|174|1760|s.quinq (fastela.s.) |17.2|V|4|k|Olave Welsvig|8 dage ||Velsvik|

#s.175
|175|1760|lætare (midfaste) (4.s.f) |16.3|V|1|k|Mette Førde|77 aar ||Fyrde|
|175|1760|lætare (midfaste) (4.s.f) |16.3|V|2|u|Svend Aarsnæses barn|-- ||Orsnes|

#s.176 (fol.175b, høgre del, fol.176a, m. jordfesting manglar

#s. 177 (venstre del (fol.176b) manglar, m. dagfesting)
||1760|(truleg 2.s.e.tr) |truleg 15.6|Ø|1|k|Ragnild Osse|60 aar ||Ose|
||1760|(truleg 2.s.e.tr) |truleg 15.6|Ø|2|m|Lars Bougen|25 aar ||Osborg|
||1760|(truleg 2.s.e.tr) |truleg 15.6|Ø|3|k|Marthe Melle|32 aar ||Mele|
||1760|(truleg 3.s.e.tr) |truleg 22.6|V|1|m|Jacob Vichene|62 aar ||Vikane-?|
||1760|(truleg 3.s.e.tr) |truleg 22.6|V|2|m|Peder Aarsæt|88 aar ||Årset-V|
||1760|(truleg 3.s.e.tr) |truleg 22.6|V|3|k|Marthe Ekornberg|72 aar ||Kornberg|
||1760|(truleg 3.s.e.tr) |truleg 22.6|V|4|m|Torgier Folden|67 aar ||Folla (?Sunndals-)|
||1760|(truleg 3.s.e.tr) |truleg 22.6|V|5|m|Rasmus Sætre|8 dage ||Sætre-D|

#s.178
|178|1760|9.s.e.tr |3.8|Ø|1|m|Ole Biørdal|86 aar ||Bjørdal|
|178|1760|9.s.e.tr |3.8|Ø|2|k|Hilde Nuben|84 aar ||Nupen|
|178|1760|9.s.e.tr |3.8|Ø|3|m|Ole Brautesæt|8 aar ||Brautaset|
|178|1760|10.s.e.tr |10.8|V|1|m|Anders Selvigen|82 1/2 aar ||Selvik|
|178|1760|10.s.e.tr |10.8|V|2|m|Stener Wichene|8 dage ||?Rossetvik|
|178|1760|10.s.e.tr |10.8|V|3|k|Canute Lillebøe|10 uger ||Lillebø-?|
|178|1760|11.s.e.tr |17.8|Ø|1|k|Anne Opsahl|54 aar ||Oppsal|
|178|1760|11.s.e.tr |17.8|Ø|2|m|Simon Welle|8 dage ||Velle|

#s.179 (fol.178b; høgre del, fol.179a m. jordfesting manglar)

#s.180 (fol.180a; venstre side, fol.179b, manglar, m dagsetjing)
|180|1760|truleg 18.s.e.tr |truleg 5.10|V|1|m|Hans Rue|4 timer ||--??|
|180|1760|truleg 20.s.e.tr |truleg 19.10|V|1|m|Ole Næs|67 aar ||Nes|
|180|1760|truleg 20.s.e.tr |truleg 19.10|V|2|k|Kari Mech|78 aar ||Mek|
|180|1760|truleg 20.s.e.tr |truleg 19.10|V|3|k|Inger Espenachen|62 (aar) ||Espenakk|
|180|1760|truleg 20.s.e.tr |truleg 19.10|V|4|k|Ragnild Løsæth|4 uger ||Løset|

#s.181 (fol.180b; høgre side fol.181a manglar, m. jordfesting)

#fol.181 manglar (siste ark)

#Neste bok byrjar med advent 1760.