Lensrekneskap 1606/07 for Sunnmøre.

Leidang og tiende

avskrift v. Ivar S. Ertesvåg,
Først lagt ut 15. mars 2004, sist endra 15. mars 2004.

Til historie/ættegransking    Heimesida

Hovudsida for lensrekneskapen (Sjå merknader om avskrifta der.)


Rekneskapen gjev opp leidang (i geite- og kalveskinn) frå kvar gard og korntiend frå kvar brukar.
Etterpå følgjer ostetiend oppgjeve for kvart sokn, tiende av laks og sild for heile lenet, og til slutt tiende av fisk for kvar skipreide.
I alle tilfelle er det kongen sin tredel av tienda som er rekneskapsført.

Før leidangen kjem rekneskap over Landskyld til Kruna og Stiftet og for Elgeseter gods etter skipreide.


(1C-4)
(fol.)
Kronens Leding och thiende Kornn 
Opebaarit aff forn^ne Sundmørssleenn


Wlstenn schibreidt

Wng Olluff Brandall ----\
th ------ \j M
Peder ibid     ----|
th ------ i\j F
Willoum ibid    ----| 
th ------ j F
Gulick ibid     ----|
th ------ \j M
Olluff Olsenn ibid ----/ ij G schind iij Ksch 
th ------ j F
Niels Haback ---- ij K
th ------ i\j F
Olluff Seuolsenn paa Hareid ----\
th ------ j M \j F
Enckenn ibid        ----|
th ------ iii\j Fr
Olluff Jonnsenn ibid    ----/ ij Gsch
th ------ ii\j Fr
Erick Offre ----\
th ------ j M
Peder ibid  ----/ iij G iiij Ksch
th ------ iii\j Fr
Aschell Pilschoug  ---- ij Ksch
th ------ j Fr
[12]

(1C-4)
Peder i Wogenn ----\
th ------ ii\j Fr
Jacob ibid   ----/ iiij Ksch
th ------ \j Fr
Atte Jornnes ----\
th ------ \j M
Rasmus ibid  ----/ ij Ksch
th ------ j F
Anders Krosshaffnn ---- iij Ksk
th ------ i\j Fr
Olluff Engeschoug ---- ij Ksk
th ------ \j Fr
Peder Danckesuig ---- ij K
th ------ 0
Las Aasse ---- j K
th ------ \j Fr
Ingebertt Lille Alme ---- j K
th ------ \j Fr
Enckenn ibid ---- j K
th ------ 0
Las Storalme ---- iij K
th ------ j Fr
Samund Lijd    ----\ 
th ------ \j M
Christoffer Lijd ----/ j G ij K
th ------ j Fr
[13]

Summa Foly
Giedschind ----- viij schind     [8]
Kalffschind ----- iij deger ij schind [32]
Haffre Kornn ----- x Meller j Frg.  [10 M 1 F]

(fol.)
Enckenn Lissetter ----\
th ------ i\j Fr
Helge ibid    ----/ j G ij K
th ------ \j M
Knud Offuerlijd ----\
th ------ \j M
Olluff ibid   ----|
th ------ \j M
Las ibid    ----/ j Gsch vj Ksch 
th ------ \j M
Niels Jørenndall ---- j G j Ksch
th ------ j M
Olluff Schor  ----\
th ------ \j Fr
Rasmus ibid   ----/ iij Kshc
th ------ \j Fr
Oluff Ulsetter  ----\
th ------ \j M
Knud ibid    ----/ j Gsch
th ------ \j M
Lauritz Quamme ----\
th ------ j Fr
Niels ibid   ----/ j Gsch j Ksch
th ------ \j Fr
Siffuert Snipsøer ----\
th ------ j Fr
Jonn ibid     ----/ j Gsch ij Ksch
th ------ j Fr
Anders Nødsetter ----\
th ------ \j M
Olluff ibid    ----|
th ------ j Fr
Hanns ibid    ----/ j Gsch
th ------ j Fr
[17]

(1C-5)
Jonn Inderhoug ---- iij Ksch
th ------ \j M
Poell i Morckenn ---- ij Ksch
th ------ \j Fr
Olluff Ytterhoffde ----\
th ------ ii\j Fr
Lauritzs ibid   ----/ j Gsch
th ------ ii\j Fr
Rasmus Nødsetter Husmand ---- j K
Thorre Røsetter  ----\
th ------ \j Fr
Olluff Olsenn ibid ----|
th ------ j Fr
Olluff ibid    ----/ viij Ksch
th ------ \j Fr
Olluff Merssetter ---- j K
th ------ 0
Olluff i Backenn ---- j K
th ------ \j Fr
Mogenns i Backenn ---- ij K
th ------ j Fr
Peder Kalhoell ---- iiij Ksch
th ------ ii\j Fr
Ingebrett Gierde ----\
th ------ ii\j Fr
Olluff ibid    ----/ iiij Ksch
th ------ ii\j Fr
[13+1H]

Summa Foly
Giedschind ----- \j deger iij schind [8] 
Kalffschind ----- iiij deger j schind [41]
Haffre Kornn ----- xj Meller \j Frg. [11 M 0,5 F]

(fol.)
Olluff Holstad ----\
th ------ \j M
Knud ibid    ----/ iiij Ksch
th ------ \j M
Amundt Grimbstad ----\
th ------ \j Fr
Knudt ibid    ----/ j G j K
th ------ j Fr
Enckenn ibid      ----\
th ------ ii\j Fr
Knudt Mogennsenn ibid ----/ j Gsch iij Ksch
th ------ ii\j Fr
Thorbiornn Biorstad  ---- j Gsch iij Ksch
th ------ j M j Fr
Jetmund Bøgsetter ----\
th ------ 0
Enckenn ibid    ----|
th ------ ii\j Fr
Jahannes ibid   ----/ j Gsch iij Ksch
th ------ ii\j Fr
Olluff Nebestad ----\
th ------ j Fr
Olluff ibid   ----/ iij K
th ------ j Fr
Niels Hammerstølle ---- ij K
th ------ i\j Fr
Niels Løffsetter ---- ij K
th ------ i\j Fr
Peder Kibierig ---- ij K
th ------ i\j Fr
Christoffer Filde ----\
th ------ j Fr
Rasmus ibid    ----|
th ------ i\j Fr
Jonn ibid     ----/ j Gsch j Ksch
th ------ \j Fr
[18]

(1C-6)
Olluff Molschre ---- iij Ksch
th ------ i\j Fr
Wilhelme Suaremb ---- ij Ksch
th ------ i\j Fr
Colbenn Ringstad ----\
th ------ 0
Olluff ibid    ----|
th ------ 0
Enckenn ibid   ----/ iiij Ksch
th ------ \j M
Olluff Hadall ----\
th ------ i\j Fr
Peder ibid   ----/ j G j K
th ------ i\j Fr
Niels Myrre    ----\
th ------ \j Fr
Rasmus ibid    ----|
th ------ \j Fr
Stor Rasmus ibid ----/ v Ksch
th ------ \j Fr
Olluff Haaem ----\
th ------ ii\j Fr
Erick ibid  ----/ iij Ksch
th ------ \j Fr
Olluff Jempt Haadall ---- j Gsch
th ------ \j M \j Fr
[13]

Summa Foly
Giedschind ----- \j deger ij schind  [7]
Kalffschind ----- iiij deger ij skind [42]
Haffre Kornn ----- xj Meller j Frg.  [11 M 1 F]

(fol.)
Rasmus Garnes ----\
th ------ ii\j Fr
Siffuertt ibid ----|
th ------ \j M
Knudt ibid   ----/ ij Gsch
th ------ j Fr
Knudt Husmand i Dragsund ---- j Ksch
Aslack Eidtzuog ----\
th ------ i\j Fr
Iffuer ibid   ----/ j Gsch
th ------ \j Fr
Mogenns i Demenn ----\
th ------ i\j Fr
Gulick ibid   ----|
th ------ iij Fr
Colbenn ibid   ----/ j Gsch ij Ksch
th ------ i\j Fr
For Stølle [husmann?, øydebruk?] ---- j Ksch
Oluff Gundersenn ibid ----\
th ------ iij Fr
Niels ibid      ----/ j Gsch j Ksch
th ------ i\j Fr
Ingebrett ibid ----\
th ------ \j M
Las ibid    ----/ ij K
th ------ \j M
[Ingebrett og Las høyrer til i Vågane, jf. 1603, 1609 og krongodslista ovanfor]
Enckenn Garsull ----\
th ------ \j M
Las ibid    ----|
th ------ \j M
Olluff ibid   ----/ j Gsch iij Ksch
th ------ \j M
Jørgenn Sundtzgottenn ----\
th ------ \j M
Enckenn ibid     ----/ iij Ksch
th ------ \j Fr
[17+1H+??]

(1D-1) 
Knud i Botnne ---- ij K
th ------ \j M
Clemmit Husmandt ibid ---- j K
Olluff Demesund ---- j G iij Ksch
th ------ iij Fr
Olluff Haugsund ----\
th ------ \j M
Serquit ibid  ----|
th ------ \j M
Simenn ibid   ----|
th ------ \j M
Einner ibid   ----/ j Gsch iiij Ksch
th ------ 0
Agge Søffdenes ----\
th ------ j M j F
Einer ibid   ----|
th ------ \j M
Thorre ibid   ----/ iij G j K
th ------ \j Fr
Las i Kløffuenn ---- j Ksch
th ------ j Fr
Amund Holsecker ---- ij Ksch
th ------ \j M
Knud Stølle     ----\
th ------ i\j Fr
Halduort Hoffsetter ----/ j Gsch j Ksch
th ------ ii\j Fr
[13+1H]

Summa Foly
Giedschind ----- j deger ij schind   [12]
Kalffschind ----- ii\j deger iij schind [28]
Haffre Kornn ----- xiiij Meller     [14 M]

(fol.)
Jonn ibid  ----\
th ------ i\j F
Olluff ibid ----/ j G ij K
th ------ \j M
Thorre Fieringenn ---- j K
th ------ \j Fr
Niels Wig  ----\
th ------ \j F
Olluff Wig ----|
th ------ \j M
Gunder ibid ----/ j G v K
th ------ 0
Enckenn Oxnes  ----\
th ------ \j Fr
Simenn ibid   ----|
th ------ \j Fr
Siffuert ibid  ----|
th ------ ii\j Fr
Knudt ibid    ----|
th ------ iij Fr
Rasmus ibid   ----|
th ------ \j M
Enckenn ibid   ----/ iiij Gsch ij Ksch
th ------ iij Fr
Rasmus Skede   ----\
th ------ j M
Siffuertt ibid  ----|
th ------ j M
Elling ibid   ----/ iij Gsch j Ksch
th ------ j M
Anders Wlstenn  ----\
th ------ ii\j Fr
Jonn ibid    ----|
th ------ iij Fr
Lauritzs ibid  ----/ j Gsch iij Ksch
th ------ iij Fr
[18]

(1D-2)
Hoffuert ibid ----\
th ------ \j M
Olluff ibid  ----/ j G ij K
th ------ \j M
Gutorum ibid      ----\
th ------ i\j Fr
Narffue ibid      ----|
th ------ \j M
Olluff Knudsenn ibid  ----|
th ------ j Fr
Anders Rasmussenn ibid ----/ ij Gsch iiij Ksch
th ------ j Fr
Iffuer Roppenn ----\
th ------ iij Fr
Stormandt ibid ----|
th ------ i\j Fr
Knud ibid   ----/ iij Gsch
th ------ j Fr
Siffuertt Roppenn Husmand --- j K
Erick Mitfløe ----\
th ------ iij Fr
Halduort ibid ----/ j Gsch ij Ksch
th ------ \j M
Olluff Ytterfløe ----\
th ------ i\j M
Niels ibid    ----|
th ------ i\j Fr
Stenner ibid   ----| 
th ------ i\j F
Jacob ibid    ----/ iiij Gsch
th ------ \j M
[15+1H]

Summa Foly
Giedschind ----- ij deger j schind   [21]
Kalffschind ----- ij deger iij schind  [23]
Haffre Kornn ----- xvij Meller i\j Frg. [17 M 1,5 F]

(fol.)
Marette i Hatleøenn ----\
th ------ \j Fr
Anna Encke ibid   ----| 
th ------ \j Fr
Beritte Encke ibid ----/ j Gsch j Ksch
th ------ \j Fr
Amund i Watøenn ----\
th ------ \j Fr
Knudt ibid    ----/ ij Ksch
th ------ j Fr
Olluff Suendsenn Sunde ---- ij Ksch
th ------ i\j Fr
Olluff Kierckebøenn ---- j K
th ------ \j Fr
Colbenn ibid ---- ij K
th ------ j Fr
Olluff Brebye ---- ij K
th ------ i\j Fr
Anders i Sullen ---- ij K
th ------ \j Fr
Olluff Husmannd ibid ---- j K
[10+1H]
[i alt Ulstein skipreide: 57 Gsk; 179 Ksk; 66 M]


Nerøe schibreidt

Enckenn Dybuigenn ---- j Gsch
th ------ iij Fr
Peder Dragsund ----\ 
th ------ i\j Fr
Amund ibid   ----/ j Gsch
th ------ j Fr
Las Myruog  ---- ij Ksch
th ------ j Fr
Henrick Øruog ---- j G ij Ksch
th ------ j M \j Fr
[5]

(1D-3)
Olluff Husmandt ibd ---- j Ksch
th ------ 0
Rasmus Thieruog ----\ 
th ------ j M j Fr
Steffenn ibid  ----/ j G ij K
th ------ ii\j Fr
Anders Skott paa Klongsøer ---- iij Ksch
th ------ iij Fr
Peder Rafftesetter ---- iij K
th ------ ii\j Fr
Gura Klongsøer ---- j K
th ------ 0
Thorstenn Husmand ibid ---- j K
Olluff Rafftenes ---- ij K
th ------ j Fr
Albrett Sanduig ---- j G
th ------ \j M
Diderick Moltunn ---- iij Ksch
th ------ 0
Loduig ibid ---- ij Ksch
th ------ \j Fr
Iffuer Moltunn Lensmand
Peder Sletteback ---- j Gsch
th ------ iij Fr
[10+2H+lensmann]

Summa Foly
Giedschind ----- \j deger ij schind  [7]
Kalffschind ----- iii\j deger     [35]
Haffre Kornn ----- \x Meller \j Fring [9,5 M 0,5 F]

(fol.)
Hanns Tharbierig ---- j Gsch
th ------ \j M
Jonn Loffsetter ----\ 
th ------ i\j Fr
Elling ibid   ----/ j G j K
th ------ i\j Fr
Olluff Hiede ----\ 
th ------ 0
Arnne ibid  ----| 
th ------ 0
Knudt ibid  ----/ j G j K
th ------ 0
Olluff Goeto ---- ij Ksch
th ------ iij Fr
Rasmus Nederstacksetter ---- j G
th ------ ii\j Fr
Mogenns ibid Husmand ---- j K
Willom Stacksetter ----\ 
th ------ i\j Fr
Gregoris ibid   ----/ j G j K
th ------ i\j Fr
Olluff Goete aff Hedall ---- ij Ksch
th ------ ii\j Fr
Knudt Hagsell ----\
th ------ i\j Fr
Arnne ibid  ----/ j G 
th ------ j Fr
Enckenn Gierde    ----\
th ------ j Fr
Arnne ibid      ----|
th ------ ii\j Fr
Olluff ibid     ----|
th ------ iij Fr
Peder Knudssenn ibid ----/ iij Gsch
th ------ i\j Fr
[17+1H]

(1D-4)
Ingebrett Sandanger ----\
th ------ j M
Peder ibid     ----|
th ------ \j M
Anna Encke ibid   ----/ ij G j K
th ------ \j Fr
Siffuert Myre Ødegaard ---- j K
th ------ \j Fr
Jetmund Husmand Sandanger ---- j K
Halduort i Hollenn ---- iij K
th ------ i\j Fr
Biornn Røsetter ----\
th ------ \j M
Enckenn ibd   ----/ j G ij K
th ------ \j M
Mogenns i Haige ---- ij Ksch
th ------ j Fr
Niels Søffre ----\
th ------ j Fr
Simenn ibid ----|
th ------ i\j Fr
Lauritz ibid ----/ j G iiij K
th ------ i\j Fr
Rasmus Hoffue ---- j Gsch
th ------ 0
Anders ibid ---- j G j K
th ------ \j M
[13+1H]

Summa Foly
Giedschind ----- i\j deger      [15]
Kalffschind ----- ij deger iij schind [23]
Haffre Kornn ----- xi\j Meller    [11,5 M]

(fol.)
Aschell ?..der(?) Hoffue [mf. uklar] ---- j Gsch
th ------ iij Fr
Olluff Inderhoffue ---- j G j Ksch
th ------ iij Fr
Enckenn Inderhoffue ----\
th ------ j Fr
Rassmus ibd     ----/ j Gsch ij Ksch
th ------ j Fr
Siffuert ibd ---- j G
th ------ \j M
Einner Wig ---- j G
th ------ \j M
Anders ibid ---- j G
th ------ iij Fr
Rasmus Settre  ----\
th ------ ii\j Fr
Jonn Inderbierig ----/ ij G
th ------ \j M
Enckenn Mitgaard ----\
th ------ 0
Olluff ibid   ----|
th ------ 0
Thorre ibid   ----|
th ------ \j M
Enckenn Settere ----|
th ------ 0
Thormou ibid   ----/ iij Gsch iiij Ksch
th ------ \j M
Jonn Mockelbostad ----\
th ------ i\j M
Olluff ibid    ----|
th ------ \j M
Iffuer ibid    ----|
th ------ ii\j Fr
Halduort ibid   ----/ v Gsch iiij Ksch
th ------ i\j M
[18]

(1D-5)
Gulick Sniedt Husmand ---- j Ksch
Endre Brøte Ødegaard ---- j Ksch
th ------ \j Fr
Stenner Holte ----\
th ------ ii\j Fr
Olluff ibid  ----/ j Gsch 
th ------ j Fr
Andor Bricke ---- ij Ksch
th ------ i\j Fr
Aslack Rodscher ---- j Ksch
th ------ \j Fr
Hanns Sellesetter ----\
th ------ ii\j Fr
Olluff ibid    ----/ j Gsch j Ksch
th ------ ii\j Fr
Olluff Skouge ----\
th ------ iij Fr
Erick ibid  ----/ j G j K
th ------ iij Fr
Mogenns Almestad ----\
th ------ iij Fr
Knud ibid    ----/ j Gsch ij Ksch
th ------ \j M
Anders i Wogenn ----\
th ------ iij Fr
Knud ibid    ----/ j Gsch
th ------ \j M
Pouell Knøt ---- ij Ksch
th ------ \j M
[14+1H]

Summa Foly
Giedschind ----- ij deger j schindt  [21]
Kalffschind ----- ij deger ij schind  [22]
Haffre Kornn ----- xvij Meller j Frig. [17 M 1 F]

(fol.)
Thorstenn ibd ---- ij Ksch
th ------ \j Fr
Lesmand Sanduig ----\
th ------ \j M
Olluff ibid   ----/ j G iij K
th ------ \j M
Jonn i Skorpenn ----\
th ------ ii\j Fr
Enckenn ibid  ----/ j G ij K
th ------ \j M
Aff Skorpesund Øddegaard ---- ij Ksch
th ------ \j Fr
Mogenns Husmand ibid ---- j K
Peder Kiebierig ----\
th ------ \j M
Suend ibid   ----/ j Gsch
th ------ \j M
Erick Offuer Koberstad ---- j Gsch
th ------ \j M
Pouell Qualsund ----\
th ------ iij Fr
Thorstenn ibid ----|
th ------ iij Fr
Siffuert ibid  ----/ iij Gsch
th ------ iij Fr
Elling Theige ----\
th ------ i\j Fr
Knud ibid   ----/ j Gsch j Ksch
th ------ \j M
Erick Nederlannd ---- j Gsch
th ------ ii\j Fr
[15+1H]

(1D-6)
Siffuert Qualsund ----\
th ------ \j M
Peder ibid    ----|
th ------ \j M
Siffuert ibid   ----/ iij Gsch
th ------ i\j Fr
Siffuert Mortennsenn ibd ----\
th ------ j Fr
Olluff ibid       ----|
th ------ iij Fr
Rasmus ibid       ----|
th ------ ii\j Fr
Anders ibd        ----/ iij G iiij Ksch
th ------ iij Fr
Anders Seuig ---- iiij Ksch
th ------ \j M
Peder Rimøenn ----\
th ------ iij Fr
Amund ibid  ----/ j Gsch iiij Ksch
th ------ ii\j Fr
Olluff Walsund ----\
th ------ i\j Fr
Knud ibid   ----|
th ------ j Fr
Peder ibid   ----/ j Gsch v Ksch
th ------ j Fr
[13]

Summa Foly
Giedschind ----- i\j deger ij schind  [17]
Kalffschind ----- ii\j deger iij schind [28]
Haffre Kornn ----- xiiij Meller \j Frig [14 M 0,5 F]

(fol.)
Knud Sannde ---- j G ij Ksch
th ------ i\j Fr
Enckenn Lenne ---- j G ij Ksch
th ------ i\j Fr
Olluff ibid ---- iij Ksch
th ------ \j Fr
Rassmus ibid ---- iij Ksch
th ------ \j Fr
Randj ibid ----\
th ------ \j Fr
Olluff ibid ----/ iiij Ksch
th ------ ii\j Fr
Enckenn Eigsund ----\
th ------ iij Fr
Anders Eigesund ----/ ij Gsch j Ksch
th ------ j M
Jacob Nerøe ---- ij Gsch j Ksch
th ------ i\j M
Saxe Husmand ibid ---- j K
Peder Flogsund ---- j Gsch
th ------ iij Fr
Clemmit Husmand ibid ---- j Ksch
Jahannes Paa Reite ---- iij Ksch
th ------ i\j Fr
Olluff Offuerbierig ----\
th ------ ii\j Fr
Knud ibid      ----| 
th ------ \j M
Lauritzs ibid    ----| 
th ------ ii\j Fr
Olluff Nederbierig ----/ ij Gsch
th ------ i\j Fr
[15+2H]

(1E-1)
Saxe Fosenuog ----\
th ------ i\j Fr
Anders ibid  ----/ j Gsch j Ksch
th ------ j Fr
Iffuer Wig ----\
th ------ i\j Fr
Knud ibid ----/ iiij Ksch
th ------ i\j Fr
Halstenn Eigissbøenn ---- iij Ksch
th ------ i\j Fr
Henrick Helmesetter ---- ij Ksch
th ------ i\j Fr
Olluff Møckelbostad ----\
th ------ iij Fr
Endre ibid     ----/ ij Gsch ij Ksch
th ------ iij Fr
Endre Espesetter ---- j Gsch
th ------ i\j Fr
Jacob Frøsseuog ---- ij Ksch
th ------ j Fr
Iffuer Frøstad ---- ij Gsch
th ------ iij Fr
Knud i Rørenn   ---- ij Ksch
th ------ \j Fr
Einer i Thoruigenn ----\
th ------ i\j Fr
Olluff ibid    ----/ j Gsch ij Ksch
th ------ j Fr
[14]

Summa Foly
Giedschind ----- i\j deger j schind    [16]
Kalffschind ----- iii\j deger iiij schind [39]
Haffre Kornn ----- xiiij Meller      [14 M]

(fol.)
Ellij Encke Bøe ----\
th ------ i\j Fr
Niels ibid   ----| 
th ------ i\j Fr
Olluff ibid   ----/ ij Gsch ij Ksch
th ------ j Fr
[3]
[i alt Nerøy skipreide:  77 Gsk; 136 Ksk; 65,5 M]


Wandeffuel schibreid

Knudt Bremgsinghoug ---- j Gsch
th ------ ii\j Fr
Olluff Hatleback ---- iij Ksch
th ------ j Fr
Knudt i Myrenn ---- ij Ksch
th ------ \j Fr
Arnne Stølle ---- ij Ksch
th ------ \j Fr
Knudt Quamme ---- j G ij K
th ------ \j M
Sindeued Quamme ----\
th ------ \j M
Arnne Quamme  ----/ j G iij K
th ------ \j M
Enckenn Ristesund ----\
th ------ i\j Fr
Olluff ibid    ----|
th ------ \j Fr
Robbert ibd    ----|
th ------ i\j Fr
Endre ibd     ----/ iiij Gsch
th ------ \j M
Olluff Kolnes ---- ij Ksch
th ------ j Fr
[12]

(1E-2)
Anders i Riste ----\
th ------ \j M
Enckenn ibid  ----/ j G ij K
th ------ \j Fr
Peder Skoer ---- iij Ksch
th ------ j Fr
Olluff ibid ---- iij Ksch
th ------ j Fr
Olluff Jennsenn ibid ---- iij Ksch
th ------ j Fr
Gulick Husmandt ibid ---- j K
Niels Kiend ---- ij Ksch
th ------ i\j Fr
Elling Sande ---- j G
th ------ \j M
Mickell ibd ---- j G
th ------ \j M
Peder ibd ---- ij G
th ------ i\j Fr
Rasmus Sundtzgottenn ---- j K
th ------ 0
Mogenns Bremsuar ---- iij Ksch
th ------ ii\j Fr
Anders Hellelandt ----\
th ------ \j M
Olluff ibd    ----/ vj Ksch
th ------ ii\j Fr
Halckild i Warenn ---- iij Ksch
th ------ j Fr
[14+1H]

Summa Foly
Giedschind ----- j deger iiij schind  [14]
Kalffschind ----- iiij deger iij schind [43]
Haffre Kornn ----- x Meller i\j Frg.  [10 M 1,5 F]

(fol.)
Olluff Woige ----\
th ------ iii\j Fr
Endre ibid  ----| 
th ------ ii\j Fr
Halduort ibid ----/ iij G iij K
th ------ 0
Olluff Nørsandt  ----\
th ------ i\j Fr
Olluff Olsenn ibid ----/ ij G
th ------ \j M
Peder Nørsandback ---- ij Ksch
th ------ i\j Fr
Niels i Waxen ----\
th ------ \j Fr
Jonn ibid   ----|
th ------ ii\j Fr
Mogenns ibid  ----/ ij G iiij Ksch
th ------ \j M
Olluff Olsenn Nubenn ----\
th ------ i\j Fr
Niels ibid      ----/ iij Ksch
th ------ j Fr
Olluff i Krogenn ---- ij Ksch
th ------ \j Fr
Amund Halle  ----\
th ------ i\j Fr
Jahannes ibid ----|
th ------ ii\j Fr
Knudt ibid  ----/ iij Gsch iij Ksch
th ------ iij Fr
Bart ibid  ----\
th ------ \j M
Stenner ibid ----/ j G ij Ksch
th ------ i\j Fr
[17]

(1E-3)
Knudt i Biørløcke ---- j Gsch
th ------ \j M
Anders Ytterbørløcke ---- j Gsch
th ------ \j M
Knudt Husmand ibid ---- j Ksch
Las Brandall ----\
th ------ i\j Fr
Knudt ibid  ----/ j G ij Ksch
th ------ j Fr
Anders Offuerlijd ----\
th ------ \j Fr
Elling ibid    ----/ j Gsch j Ksch
th ------ i\j Fr
Jetmund Arstøll ---- j Gsch
th ------ 0
Jonn Nederlijd ---- j G
th ------ 0
Thrund Krabestj ---- j Ksch
th ------ 0
Anders Arsetter ---- j G j Ksch
th ------ ii\j Fr
Mogenns Aremb ---- j G ij Ksch
th ------ \j M
Simenn Setteruig ---- iij Ksch
th ------ \j M
Niels Aremb ---- ij Ksch
th ------ \j Fr
[13+1H]

Summa Foly
Giedschind ----- i\j deger iiij schind [19]
Kalffschind ----- iij deger ij schind [32]
Haffre Kornn ----- xj Meller j Frg.  [11 M 1 F]

(fol.)
Enckenn Setteruig(?) ---- iij Ksch
th ------ j Fr
Enckenn Nyestølle ---- j Gsch
th ------ \j Fr
Olluff Kleffning   ----\
th ------ j Fr
Olluff Knudsenn ibid ----/ iij Ksch
th ------ j Fr
Simenn Kragsetter   ----\
th ------ iii\j Fr
Gregoris Kragsettback ----/ j G iiij K
th ------ i\j Fr
Knudt Pedersenn Habierig ---- j Ksch
th ------ \j Fr
Olluff ibid ----\
th ------ j Fr
Knudt ibid  ----|
th ------ 0
Anders ibid ----|
th ------ 0
Mogenns ibid ----/ j G j K
th ------ \j Fr
Boduort i Koppeuigenn ---- j Ksch
th ------ \j Fr
Haffuort Sanduig ----\
th ------ \j M
Olluff ibid   ----|
th ------ \j M
Jetmund ibid   ----/ j G j K
th ------ \j M
Rasmus Biewig ---- j Ksch
th ------ 0
Diderick Hals ---- j Ksch
th ------ \j Fr
[17]

(1E-4)
Jetmund Hammer  ----\
th ------ i\j Fr
Ragnell Rønnestad ----|
th ------ i\j Fr
Saxe ibid     ----|
th ------ 0
Knud ibid     ----/ iiij Ksch
th ------ i\j Fr
Anders Moluigenn ---- j Ksch
th ------ i\j Fr
Mogenns Kroguig ---- iij Ksch
th ------ i\j Fr
Elluff Krogedall ---- j Ksch
th ------ i\j Fr
Suendt Flouog  ---- j G j Ksch
th ------ iij Fr
Niels Brouig ----\
th ------ \j Fr
Jetmund ibid ----|
th ------ j Fr
Rassmus ibid ----/ iij Ksch
th ------ j Fr
Peder Seihoug ---- j G j Ksch
th ------ \j M
Lauritzs Hannes ----\
th ------ iij Fr
Knud ibid    ----/ j Gsch 
th ------ iij Fr
[14]

Summa Foly
Giedschind ----- \j Deger ij schind [7]
Kalffschind ----- iij Deger     [30]
HaffreKornn ----- x Meller      [10 M]

(fol.)
Iffuer Mockelbostad ---- j G ij Ksch
th ------ j M \j Fr
Knud Strandt ----\
th ------ \j M \j Fr
Peder ibid  ----/ j G
th ------ ij Fr
Otte Stranndt ----\
th ------ i\j Fr
Jetmund ibid ----/ ij Ksch
th ------ i\j Fr
Gregoris Strandt ----\
th ------ 0
Olluff ibid   ----/ j G j K
th ------ 0
Anders Fische ----\
th ------ i\j Fr
Olluff ibid  ----/ j G j K
th ------ \j Fr
Olluff Kolbennsenn ibd ---- j Ksch
th ------ \j Fr
Niels Reite ---- j Ksch 
th ------ j Fr
Olluff Knudssenn Arøe Lensmand
Peder ibid    ---- j Gsch
th ------ j M \j Fr
Olluff Haigerøst ----\
th ------ \j M
Anders ibid   ----/ j G j Ksch
th ------ \j Fr
Gutorum Fische    ----\
th ------ iij Fr
Olluff Knudssenn ibid ----/ iiij Ksch
th ------ \j Fr
[16+lensmann]

(1E-5)
Jonn Eide ----\
th ------ j M \j Fr
Amund ibid ----| 
th ------ j M \j Fr
Knud ibid ----/ iij Gsch iiij Ksch
th ------ j M \j Fr
Erick ibid ---- j Gsch
th ------ \j M
Jonn Thonun ---- ij Gsch iij Ksch
th ------ ij M 
Peder Nidter Tonum ----\
th ------ i\j M
Knud ibid     ----/ ij Gsch iij Ksch
th ------ ii\j Fr
Aslack Boe ----\
th ------ \j M
Ender ibid ----/ ij Gsch
th ------ \j M
Olluff Stranndt ----\
th ------ i\j Fr
Knud ibid    ----/ iij Ksch
th ------ i\j Fr
Arnne i Backenn ---- ij Ksch
th ------ j Fr
Olluff Skerffuenn ---- j G j Ksch
th ------ iij Fr
Peder ibid ---- j G ij Ksch
th ------ i\j M
[14]

Summa Foly
Giedschind ----- i\j deger iij schind [18]
Kalffschind ----- iij deger j schind  [31]
Haffre Kornn ----- xi\x Meller j Frg. [18,5 M 1 F]

(fol.)
Enckenn Widenes ----\
th ------ j M j Fr
Knud ibid    ----/ j G iij K
th ------ i\j Fr
Jetmund Sølte    ----\
th ------ \j M
Jetmund Olsenn ibid ----|
th ------ \j M
Bennt ibid     ----/ j G j Ksch
th ------ i\j Fr
Niels Lundehoug ----\
th ------ j Fr
Knudt ibid    ----/ iij Ksch
th ------ \j Fr
Østenn Hatleback ----\
th ------ \j M
Jonn ibid    ----/ iij Ksch
th ------ \j M
Anders Slotliid ---- ij Ksch
th ------ \j Fr
Olluff Mockelbostad ---- ij Ksch
th ------ 0
Jonn Hillebreck ---- j Ksch
th ------ \j M
Aslack Arestølle ---- ij Ksch
th ------ \j Fr
Effuind Dussund ---- ij Ksch
th ------ ii\j Fr
Knudt Nederbrecke ---- j G j Ksch
th ------ \j M \j Fr
Einer Eckerem ---- j G j Ksch
th ------ i\j M
Jetmund ibid ----\
th ------ iii\j Fr
Mogenns ibid ----/ j Gsch
th ------ ii\j Fr
[18]

(1E-6)
Olluff Pedersenn ibid ----\
th ------ \j F
Olluff ibid      ----/ j Gsch
th ------ \j F
Rasmus Hoffuenn  ----\
th ------ j F
Steffenn Mursetter ----/ j G
th ------ \j F
Gutorum Haltenes ---- ij Ksch
th ------ \j M
Einer Kragenes ----\
th ------ ii\j F
Bart ibid   ----/ ij G
th ------ \j M
Peder Wig  ----\
th ------ ii\j F
Olluff ibid ----/ iij Ksch
th ------ \j M
Knud Rød ---- j K
th ------ 0
Peder i Backenn ---- ij Ksch
th ------ \j M
Enckenn Wig ----\
th ------ \j M
Olluff ibd ----/ j G
th ------ \j M
Olluff Husmand ibd ---- j Ksch
[13+1H]

Summa Foly
Giedschindt ----- j Deger      [10]
Kalschinnd ----- iij Deger     [30]
Haffre Kornn ----- xiiij Meller j F [14 M 1 F]

(fol.)
Peder Slagsne s  ----\
th ------ i\j F
Anders ibid    ----|
th ------ j F
Berette Encke ibid ----|
th ------ \j M
Botell ibid    ----/ j G
th ------ \j M
Mickell Indertoruig ---- iij Ksch
th ------ \j M
Niels Thoruig ---- j G ij Ksch
th ------ 0
Isack Husmand ibd ---- j Ksch
Knudt paa Stølle ---- j Ksch
th ------ 0
Jahannes Aaemb  ----\
th ------ j M \j F
Iffuer ibid   ----|
th ------ \j M
Christoffer ibid ----|
th ------ j M
Peder ibid    ----|
th ------ \j M
Rassmus ibid   ----/ ij Gsch
th ------ \j F
Berette Løffuold ----\
th ------ \j M
Knudt ibid    ----|
th ------ \j M
Anders ibid   ----/ j Gsch
th ------ i\j F
Rassmus %ibid% Gussdall ----\
th ------ \j M
Olluff ibd       ----/ j Gsch j Ksch
th ------ i\j F
[17+1]

(2A-1) 
Bergette ibd  ----\
th ------ \j M
Mickell Gusdall ----/ j G j K
th ------ i\j F
Jacob Eckeremsetter ---- ij Ksch
th ------ i\j F
Jahannes Hellebostad ---- ij Ksch
th ------ i\j F
Rasmus Kroge ---- ij Ksch
th ------ i\j F
Lauritzs Aasse ---- ij Ksch
th ------ i\j F
Las Alkloff ----\
th ------ i\j F
Pouell ibd ----|
th ------ j F
Niels ibd  ----/ j G j K
th ------ j F
Effuend Dustøffle ----\
th ------ \j M
Arnne Karstenn  ----/ iij Ksch
th ------ 0
Peder Lenne ---- j Ksch
th ------ \j F
Olluff Hellebost ---- ij Ksch
th ------ 0
Pouell i Røstenn ---- j Ksch
th ------ j F
Herloff Setternes ---- j Ksch
th ------ \j F
Jørgenn Hahoff ---- j Ksch
th ------ \j F
[16]

Summa Foly
Giedschind ----- \j deger iij schind [8]
Kalschind ----- ii\j deger ij schind [27]
Haffre Kornn ----- xij Meller     [12 M]

(fol.)
Mogenns Grussøe ---- ij Ksch
th ------ \j M
Las Sundall ----\
th ------ j M \j Fr
Abbell ibid ----|
th ------ \j M
Olluff ibid ----/ j G ij Ksch
th ------ \j M
Anntonnis Øddegaard ---- ij Ksch
th ------ \j F
Enckenn Hals ---- j Gsch
th ------ 0
Aslack Thue    ----\
th ------ \j M
Jahannes ibd   ----|
th ------ ii\j F
Olluff ibid    ----|
th ------ ii\j F
W: Olluff ibid  ----|
th ------ ii\j F
Peder Olsenn ibid ----|
th ------ ii\j F
Rassmus Skriffuer ----|
th ------ \j M
Knud ibid     ----/ ij Gsch iij Ksch
th ------ \j M
Gunder i Krigenn ---- ij Ksch
th ------ ii\j F
[14]
[i alt Vanylven skipreide: 78 Gsk; 202 Ksk; 83 M]


Rødued skibreid

Rasmus paa Søffde ----\
th ------ ii\j F
Anders ibid    ----/ iij Ksch
th ------ \j F
Jenns ibid ----\
th ------ j F
Olluff ibid ----/ j Gsch
th ------ j F
Peder Quallen ---- j G j K
th ------ j M j Fr
[5]

(2A-2)
Knudt Armerøst ----\
th ------ \j M
Olluff ibid  ----/ j G j K
th ------ \j M
Pouell i Breuigenn ---- j Gsch
th ------ iij F
Jahannes Søffde ---- j G j Ksch
th ------ j M
Henrick Oruig ---- j G j Ksch
th ------ i\j F
Mickell ibid ---- j G j Ksch
th ------ \j M
Peder Slettestøffle ----\
th ------ 0
Størcker ibid    ----/ j Gsch 
th ------ i\j F
Olluff Lisetter ---- iij Ksch
th ------ ii\j F
Jørgenn Husmand ibd ---- j Ksch
Knud Thorsetter ----\
th ------ j F
Olluff ibid   ----|
th ------ j F
Olluff i Backenn ----|
th ------ j F
Lauritzs ibid  ----/ iij Ksch
th ------ \j F
Windtzenns Øxeuig ---- ij Ksch
th ------ \j F
Olluff Stonnes ---- j Ksch
th ------ \j F
Arne Schrede ---- j Ksch
th ------ \j F
[16+1H]

Summa Foly
Giedschind ----- j deger ij schind  [12]
Kalffschind ----- iij deger     [30]
HaffreKornn ----- xv\j Meller j Frg. [15,5 M 1 F]

(fol.)
Asbiørnn Skrede ----\
th ------ \j F
Knudt ibid    ----/ ij Ksch
th ------ \j F
Gulick ibid ---- ij Ksch
th ------ i\j F
Knudt i Koppenn ---- j Ksch
th ------ \j F
Olluff Wolnes ---- j G
th ------ i\j F
Olluff Jøtsack ----\
th ------ \j F
Lauritzs ibid ----/ j G j K
th ------ j F
Anders Sletteback ---- ij Ksch
th ------ \j F
Helge paa Klep ---- j Gsch
th ------ i\j F
Knudt i Moløenn ---- ij K
th ------ 0
Simenn Leckanger Lensmandt
Amund Leckangback ---- j G
th ------ \j M
Rasmus Leckangsetter ---- ij K
th ------ \j F
Gunder Nyckeremb ---- j G
th ------ j M
Niels Arssnes ----\
th ------ \j F
Lauritzs ibd ----/ iij Ksch
th ------ j F
Jetmund Seluog ---- ij Ksch
th ------ \j F
[16+lensmann]

(2A-3)
Gulbranndt Haffuog ----\
th ------ ii\j Fr
Knudt ibid     ----/ ij Gsch
th ------ \j F
Rolloff Haffuog [husmann] ---- j K
Iffuer Eigsunnd ----\
th ------ j M
Gunnder ibid  ----/ iij Gsch
th ------ j M
Jonn Ødegard ----\
th ------ j F
Anders ibid ----/ ij Ksch
th ------ \j F
Colbenn Sunde ---- j G
th ------ i\j Fr
Anders Eckeremb ----\
th ------ \j Fr
Erick ibid   ----/ j G
th ------ j Fr
Peder Korssfurre ---- ij Ksch
th ------ j Fr
Erick Husmand ibid ---- j Ksch
Knud Sundenes ----\
th ------ i\j Fr
Peder ibid  ----/ ij G
th ------ i\j Fr
[12+2H]

Summa Foly
Giedschind ----- xiiij schind    [14]
Kalschind ----- ij deger iij schind [23]
Haffre Kornn ----- ix Meller    [9 M]

(fol.)
Siffuertt Risse ----\
th ------ i\j F
Jetmund Hoffde ----| 
th ------ i\j F
Peder Ennerback ----/ j G ij K
th ------ j F
Jonn Widall ---- j Gsch
th ------ \j M
Lauritz Lillerødued ---- j Gsch
th ------ ii\j F
Anders i Nackenn ---- j K
th ------ \j F
Siffuert Asse ---- j K
th ------ \j F
Niels Knardall ----\
th ------ ii\j F
Peder ibid   ----/ j Gsch
th ------ 0
Arnne Arschoug ----\
th ------ i\j F
Rassmus ibid  ----/ j Gsch
th ------ i\j F
Elling Rodued ----\
th ------ i\j M
Thomis ibid  ----| 
th ------ ii\j F
Zackarias ibid ----/ ij Gsch
th ------ ii\j F
Olluff Lysse ---- j K
th ------ \j F
Lauritz Hannes ----\
th ------ \j F
Enckenn ibid  ----/ j G
th ------ \j M
Ingull paa Medbøenn ----\
th ------ \j M
Olluff ibid     ----/ j Gsch j Ksch
th ------ i\j Fr
[19]

(2A-4)
Jonn Søffdenes ----\
th ------ \j F
Enckenn ibid  ----|
th ------ j F
Olluff ibid  ----/ j Gsch
th ------ j F
Erick Lillebøenn ----\
th ------ j F
Clemmit ibid ----/ ij Ksch
th ------ 0
Jahannes Grydedall ---- ij Ksch
th ------ \j F
Mogenns Weloff ----\
th ------ i\j F
Iffuer ibid  ----/ iij Ksch
th ------ j F
Lauge Eckeremb   ----\
th ------ \j M
Olluff Olsenn ibid ----/ j G
th ------ \j M
Olluff ibid ----\
th ------ j F
Jonn ibid  ----/ j G
th ------ ii\j F
Anders Brouold ----\
th ------ \j M
Olluff ibid  ----/ j Gsch iij Ksch
th ------ \j M
[14]

Summa Foly
Giedschind ----- j deger iij schind  [13]
Kalschind ----- i\j deger j schind   [16]
HaffreKornn ----- xii\j Meller \j Frg. [12,5 M 0,5 F]

(fol.)
Mogenns Landtzuerck ----\
th ------ ii\j F
Peder ibid     ----/ j G ij K
th ------ ii\j F
Olluff Ericksenn Nordall ----\
th ------ i\j M
Hanns ibid        ----| 
th ------ \j F
Peder ibid        ----/ ij G j K
th ------ ii\j F
Olluff Einerssenn Nordall ----\
th ------ j F
Clemmit ibid       ----| 
th ------ ii\j F
Anders ibid        ----| 
th ------ j F
Rasmus ibid        ----/ ij Gsch
th ------ ii\j F
Arnne Husmand ibd ---- j Ksch
Anders Hougeland ----\
th ------ i\j F
Thorbiørnn ibid ----/ j G ij Ksch
th ------ \j F
Clemmit Brite ibid ----\
th ------ \j F
Anders ibid    ----/ j Gsch
th ------ \j F
Anders Brituigenn ---- j Ksch
th ------ i\j F
Østenn Schor ----\
th ------ \j M
Jahannes ibid ----/ j G
th ------ \j M
Erick Inderschor ----\
th ------ ii\j F
Amund ibid    ----/ j G
th ------ i\j F
[18+1H]

(2A-5)
Iffuer Settre ----\
th ------ j Fr
Einer ibid  ----/ iij Ksch
th ------ j Fr
Arnne Opsall ----\
th ------ i\j F
Rasmus ibid ----| 
th ------ j Fr
Amund ibid  ----/ j Gsch
th ------ ii\j F
Reiger i Koppenn ----\
th ------ \j F
Enckenn Koppenn ----/ j G
th ------ \j F
Knud Wig        ----\
th ------ iij F
Olluff ibid       ----|
th ------ ii\j F
Enckenn ibid      ----|
th ------ \j M
Peder Halstennssenn ibd ----|
th ------ ii\j F
Peder Simenssenn ibid  ----|
th ------ iii\j F
Anders ibid       ----|
th ------ i\j F
Halstenn ibid      ----/ v Gsch ij Ksch
th ------ \j M
[14]

Summa Foly
Giedschind ----- i\j Deger j skind [16]
Kalschind ----- j deger ij skind  [12]
Haffre Kornn ----- x\v Meller j Frg [14,5 M 1 F][rett sum: 14,5 M 0,5 F]

(fol.)
Olluff Møckelbostad ----\
th ------ iii\j F
Pouell ibid     ----|
th ------ j Fr
Jahannes ibid    ----/ j G ij K
th ------ j Fr
Wng Mogenns Møckelbostad ----\
th ------ \j M
Olluff Mogennsenn ibid  ----|
th ------ j Fr
Knud ibid        ----|
th ------ iij F
Jonn Olsenn ibid     ----|
th ------ \j F
Mogenns Olsenn ibid   ----|
th ------ \j F
Olluff Elluffsenn ibid  ----/ iiij G
th ------ ij Fr
Pouell ibid      ----\
th ------ iij Fr
Jonn Arnnessenn ibid ----/ iiij Ksch
th ------ i\j F
Jonn ibid   ----\
th ------ \j M
Anders ibid  ----/ iiij Ksch
th ------ i\j F
Mogenns Søedall ----\
th ------ iij F
Jahannes ibid  ----/ j Gsch j Ksch
th ------ ii\j Fr
Olluff paa Lade ---- ij Ksch
th ------ i\j F
Olluff Thuerbierig ---- j Gsch 
th ------ \j M
Elling Bierig ---- j Ksch
th ------ \j F
[18]

(2A-6)
Anders Øddegaard ---- j Ksch
th ------ \j F
Jahannes Løffsetter ---- iij Ksch
th ------ \j F
Rassmus ibid ----\
th ------ \j F
Olluff ibid ----/ j Gsch
th ------ iij F
Thorstenn i Nackenn ---- j Ksch
th ------ j F
Rasmus Eidtze ----\
th ------ j M
Olluff ibid  ----| 
th ------ \j M
Enckenn ibid ----/ iiij Gsch j Ksch
th ------ j F
Olluff Kolgroff ---- ij Ksch
th ------ \j F
Olluff Øren ---- j G ij Ksch
th ------ j M \j F
Hanns Sandenes  ----\
th ------ ii\j F
Lauritzs ibid  ----|
th ------ i\j F
Erick ibid    ----|
th ------ 0
Thoris ibid   ----|
th ------ j F
Mogenns Sandenes ----|
th ------ i\j F
Peder ibid    ----/ iij Gsch v Ksch
th ------ \j M
[16]

Summa Foly
Giedschind ----- i\j deger j schind  [16]
Kalschind ----- ii\j deger iiij skind [29]
Haffre Kornn ----- x\v Meller     [14,5 M]

(fol.)
Clemmit Lijd ----\
th ------ i\j F
Amund ibid  ----/ j G
th ------ \j M
Enckenn Koppernes ----\
th ------ \j M
Olluff ibid    ----/ j G
th ------ j F
Lauritzs Thagsetter ----\
th ------ ii\j F
Quere ibid     ----|
th ------ j F
Anders ibid     ----/ j Gsch
th ------ j F
[7]


Wollens schibreidt

Nils Øxennøe ---- j Ksch
th ------ j F
Lauritz Berkenes ----\
th ------ i\j F
Enckenn ibid   ----/ j Gsch j Ksch
th ------ j F
Erick ibid ----\
th ------ j F
Knudt ibid ----/ j G ij K
th ------ i\j F
Peder Lijd    ----\
th ------ \j M
Enckenn ibid   ----|
th ------ j F
Knudt Inder Lijd ----/ j G viij Ksch
th ------ j M
Colbenn ibid ----\
th ------ j F
Enckenn ibid ----/ j K
th ------ \j F
[10]

(2B-1)
Clemmit Eidem ----\
th ------ i\j F
Olluff ibid  ----/ j G j Ksch
th ------ iij F
Jetmund ibid ----\
th ------ j F
Jonn ibid  ----/ j G j K
th ------ i\j F
Rasmus Bierckenes ----\
th ------ j M \j F
Enckenn ibid   ----/ j G vj K
th ------ i\j F
Aslack Eckeremb ----\
th ------ iij F
Christoffer ibid ----|
th ------ j F
Erick ibid    ----|
th ------ \j M
Clemmit ibid   ----/ ij G ij K
th ------ \j F
Lauritz Haschalle  ----\
th ------ i\j F
Knud Fremmerhachalle ----|
th ------ i\j F
Olluff ibid     ----/ ij Gsch
th ------ j F
[13]

Summa Foly
Giedschind ----- j Deger iij skindt  [13]
Kalffschind ----- ij deger iij skindt [23]
Haffre Kornn ----- xij Meller j Frg  [12 M 1 F]

(fol.)
Enckenn ibid ----\
th ------ j F
Iffuer ibid ----/ j Gsch
th ------ i\j F
Jonn Mork  ----\
th ------ i\j F
Effuind ibid ----/ j G
th ------ j F
Niels Lillemorck ---- ij Ksch
th ------ i\j F
Siffuert Lischall ---- ij Ksch
th ------ i\j F
Rasmus Eigsetter Lendsmand
Harild ibid   ---- j Gsch 
th ------ \j F
Knudt i Dallenn ---- j K
th ------ j F
Knud Ellingsenn Kleffue ---- j K
th ------ \j F
Suendt Klep  ----\
th ------ iij F
Enckenn ibid ----|
th ------ i\j F
Siffuert ibid ----/ j Gsch iij Ksch
th ------ 0
Jacob Klocker ibid ----\
th ------ 0
Niels Engsetter  ----|
th ------ iij F
Gure Encke ibid  ----|
th ------ j F
Las ibid      ----/ j Gsch
th ------ i\j F
Olluff ibid ---- j Ksch
th ------ \j F
[17+lensmann]

(2B-2)
Suendt Heltenne ----\
th ------ i\j F
Suend ibid   ----|
th ------ i\j F
Amund ibid   ----/ iij Ksch
th ------ i\j F
Thomis Husmandt ibd ---- j Ksch
Jonn Rotuatenn ----\
th ------ iij F
Niels ibid   ----|
th ------ ii\j F
Olluff ibid  ----/ j G
th ------ ii\j F
Knudt Bratebierig ---- ij Ksch
th ------ i\j F
Brøgnell Klep ----\
th ------ ii\j F
Effuend ibid ----|
th ------ ii\j F
Henrick ibid ----|
th ------ i\j F
Colbenn ibid ----/ j Gsch ij Ksch
th ------ \j F
Knudt Fremmer Haschalle ---- j Ksch
th ------ j F
[12+1H]

Summa Foly
Giedschind ----- \j Deger ij skindt  [7]
Kalschind ----- i\j deger iiij skindt [19]
Haffre Kornn ----- x\j Meller \j Frg [10,5 M 0,5 F]

(fol.)
Erlanndt Nederlannd ---- j Ksch
th ------ 0
Thidemandt ibid ---- ij Ksch
th ------ \j M
Enckenn Hougenn ---- ij Ksch
th ------ \j M
Colbenn Wasbotenn ----\
th ------ iij F
Olluff ibid    ----|
th ------ ii\j F
Boduort ibid   ----/ j Gsch 
th ------ j F
Jacob Jennsenn Rotsetter  ---- ij Gsch
th ------ ii\j M
Anders Øren   ---- j Gsch ij Ksch
th ------ j M \j F
Erick Geffuenes ---- j K
th ------ \j F
Jacob Hamborsetter ---- j G j K
th ------ iij F
Rassmus Husmand ibid ---- j Ksch
Simenn Wadstenn ----\
th ------ i\j F
Peder ibid   ----|
th ------ \j F
Rassmus ibid  ----/ iij Ksch
th ------ \j F
Enckenn Eruig ---- ij Ksch
th ------ 0
Steffenn Furnes ---- j Ksch
th ------ \j F
Knudt Aass ---- ij Ksch
th ------ i\j F
[16+1H]

(2B-3)
Jonn Reite  ----\
th ------ 0
Enckenn ibid ----/ j G
th ------ j F
Olluff Hiortaffuell ----\
th ------ iij F
Wng Olluff ibd   ----/ j G ij K
th ------ \j M
Jonn Hundenes ---- iij K
th ------ ii\j F
Erick Wllelandt ---- j G j K
th ------ i\j M
Jetmund Seluig ---- iij Ksch
th ------ i\j F
Wilhelme Suaremb   ----\
th ------ i\j F
Willoum Nielsenn ibid ----/ ij K
th ------ j F
Jahannes Ørstad ----\
th ------ iij F
Knudt ibid   ----/ ij G
th ------ ii\j F
Olluff Gieduig ----\
th ------ j F
Wng Olluff ibid ----/ ij K
th ------ j F
[13]

Summa Foly
Giedschind ----- j Deger      [10]
Kalschind ----- iij deger ij skindt [32][rett sum: 31 K]
Haffre Kornn ----- x\v Meller j Frg [14,5 M 1 F]

(fol.)
Jonn Husmandt ibid ---- j Ksch
Knudt paa Leite ----\
th ------ \j F
Jonn Forre   ----/ j Gsch j Ksch
th ------ iij F
Peder Orssnes ---- j Ksch
th ------ \j F
Olluff Hildeback ---- j Ksch
th ------ \j F
Samund Ness ----\
th ------ \j F
Mortenn Ness ----|
th ------ \j M
Olluff ibid ----/ j G ij Ksch
th ------ ii\j F
Olluff Languatenn ----\
th ------ ii\j F
Niels ibid    ----|
th ------ ij F
Las ibid     ----/ ij Gsch
th ------ \j M
Hanns paa Mannenn ----\
th ------ \j F
Suend Eidem    ----|
th ------ \j F
Niels ibid    ----/ iij Ksch
th ------ \j F
Jonn Kaluatenn ----\
th ------ i\j F
Mickell ibid  ----|
th ------ i\j F
Jonn ibid   ----/ j Gsch
th ------ i\j F
[16+1H]

(2B-4)
Olluff Jonnssenn ibid ----\
th ------ j F
Olluff Olsenn ibid  ----|
th ------ 0
Olluff Sørkaluatenn  ----/ j G j K
th ------ ii\j F
Olluff Oussdall  ---- ij Ksch
th ------ j F
Botell Ielde  ---- j Ksch
th ------ \j F
Suendt Langenes  ---- j Ksch
th ------ \j F
Knudt Gierssdall ----\
th ------ \j F
Amundt ibid   ----/ ij Ksch
th ------ \j F
Olluff Eigisbierig ---- ij Ksch
th ------ i\j F
Mogenns Magnesetter  ---- j K
th ------ \j F
Jetmund Sundall ----\
th ------ \j M
Jonn ibid    ----|
th ------ \j M
Gunder ibid   ----|
th ------ i\j F
Iffuer ibid   ----/ j G j K
th ------ ii\j F
[14]

Summa Foly
Giedschind ----- \j Deger ij skindt [7]
Kalschind ----- ij deger      [20]
Haffre Kornn ----- \x Meller j Frg [9,5 M 1 F][rett sum: 9,5 M 0,5 F]

(fol.)
Bodourt Follenn ----\
th ------ i\j F
Olluff ibid   ----/ iij Ksch
th ------ i\j F
Knud Aas ---- j K
th ------ \j F
Rasmus Reite ---- j K
th ------ 0
Jonn ibid ---- j K
th ------ 0
Lauritz Halsuig ---- ij K
th ------ \j F
Olluff Løndall ----\
th ------ 0
Pouell Løndall ----/ iiij K
th ------ 0
Knud Schinduig ----\
th ------ i\j F
Knudt ibid   ----/ j G
th ------ i\j F
Salmonn Botenn Hussmand ---- j K
Jonn Botenn ---- j K
th ------ i\j F
Suend Slotelijd ---- ij K
th ------ \j F
Salmonn i Follenn ---- j G
th ------ \j M
Anders Suartehammer ---- ij K
th ------ \j F
Halduort i Hauige ---- j G
th ------ \j M
Aatte Wige ----\
th ------ i\j F
Anders ibid ----/ j G j K
th ------ i\j F
[17+1H]

(2B-5)
Jonn Inderhødall ----\
th ------ i\j F
Rasmus ibid   ----/ j Gsch 
th ------ \j F
Olluff Hødalsdall ----\
th ------ i\j F
Olluff ibid    ----/ j Gsch 
th ------ \j F
Gulick i Rossenn ---- j K
th ------ \j F
Pouell Ytterhødall ----\
th ------ i\j F
Olluff ibid    ----/ j Gsch 
th ------ j F
Pouell Hødalsnes ---- j K
th ------ \j F
Jahannes ibid ---- j K
th ------ 0
Enckenn Biørnesetter ----\
th ------ \j F
Wng Ingebret ibid  ----|
th ------ i\j F
Enckenn ibid     ----|
th ------ j F
Wng Olluff ibid   ----|
th ------ j F
Jonn ibid      ----|
th ------ j F
Las ibid       ----/ ij Gsch 
th ------ \j F
[15]

Summa Foly
Giedschind ----- \j Deger iiij skind [9]
Kalschind ----- ij deger j skindt   [21][rett sum: 22]
Haffre Kornn ----- vij Meller i\j Frg [7 M 1,5 F]

(fol.)
Pouell i Botenn ---- ij K
th ------ \j F
Olluff Follisuig ---- ij K
th ------ ii\j F
Simenn Nørbierckedall ----\
th ------ j F
Enckenn ibid     ----|
th ------ j F
Las ibid       ----|
th ------ j F
Engebrett ibid    ----/ iij Gsch
th ------ ii\j F
Olluff Hellesetter ----\
th ------ \j M
Amund ibid     ----/ j G ij Ksch
th ------ \j M
Jetmund Løffsetter ----\
th ------ i\j F
Endre ibid     ----/ j G j K
th ------ i\j F
Enckenn Esseflot ---- ij Ksch
th ------ \j F
Pouell Bierckedall ----\
th ------ \j M
Saxe ibid     ----|
th ------ \j M
Steffenn ibid   ----/ iij Gsch j Ksch
th ------ \j M
Knudt Kille   ----\
th ------ \j F
Christoffer ibid ----|
th ------ \j F
Las ibid     ----|
th ------ \j F
Olluff ibid   ----/ ij Gsch ij Ksch
th ------ \j F
[18]

(2B-6)
Knud Strømme ----\
th ------ \j F
Rasmus ibid ----|
th ------ \j F
Niels ibid  ----/ ij G ij K
th ------ \j F
Jonn paa Mick ----\
th ------ i\j F
Isack ibid  ----/ j G
th ------ j F
Lauritz %ibid% Assgang (eller: Affgang) ---- j K
th ------ \j F
Knudt Kroxuig ----\
th ------ i\j F
Enckenn ibid ----/ j G 
th ------ j F
Jonn Øddegaardt ---- j K
th ------ 0
Gunder Folkestad ----\
th ------ i\j F
Niels ibid    ----/ j G ij K
th ------ i\j F
Olluff Holle ---- ij K
th ------ 0
Iffuer Aassebøe ---- ij K
th ------ \j F
[13]

Summa Foly
Giedschind ----- i\j Deger       [15]
Kalschind ----- ij deger ij skind   [22]
Haffre Kornn ----- viij Meller iij Frg [8 M 3 F][rett sum:8 M 2,5 F]

(fol.)
Knudt Reite ---- j K
th ------ \j F
Iffuer Aassebøenn ---- j K
th ------ \j F
Gulick Kongsuold ---- ij K
th ------ j F
Olluff Ytterfolckestad ----\
th ------ i\j F
Lauritz ibid      ----|
th ------ i\j F
Knudt ibid       ----|
th ------ i\j F
Rasmus ibid      ----/ ij G j K
th ------ j F
Hogenn Sollem ---- ij Ksch
th ------ j F
Olluff Knudssenn Lønndall ----\
th ------ i\j F
Ingebret ibid       ----/ iij K
th ------ 0
Knudt Rønnestad ----\
th ------ i\j F
Mortenn ibid  ----|
th ------ j F
Ingebret ibid  ----/ j G
th ------ i\j F
Niels Eckennbierig ----\
th ------ \j F
Endre ibid     ----/ iij K
th ------ \j F
Olluff Nøduig   ----\
th ------ \j F
Olluff Olsenn ibid ----/ iij K
th ------ \j F
[17]

(2C-1)
Mortenn Inderuig ---- ij Ksch
th ------ i\j F
Halduort Stranndt ---- j Ksch
th ------ \j F
Olluff Røssetuig ----\
th ------ i\j F
Wng Olluff ibid ----/ j G 
th ------ i\j F
Niels Dalle  ----\
th ------ j F
Jahannes ibid ----|
th ------ j F
Aslack ibid  ----/ ij G iij K
th ------ j F
Pouell Lijdt ---- j K
th ------ 0
Hanns Lillebøe ---- j G ij K
th ------ iij F
Olluff Ragnelsetter ---- ij K
th ------ \j F
Jahannes Bierckestøll ---- j Ksch
th ------ j F
Peder Brune ----\
th ------ j F
Suendt ibid ----|
th ------ j F
Endre ibid ----/ j G ij K
th ------ j F
[14]

Summa Foly
Giedschind ----- \j Deger iij skindt  [8]
Kalschind ----- iij deger        [30]
Haffre Kornn ----- vii\j Meller i\j Frg [7,5 M 1,5 F]


(fol.)
Wernick Husmand Brune ---- j K
Christoffer Dalle ---- j G ij K
th ------ i\j F
Las Essesetter ----\
th ------ i\j F
Halduort ibid ----/ iij Ksch
th ------ j F
Botell Øddegaard ---- j K
th ------ 0
Mogenns Stiensuig ----\
th ------ ij M
Peder ibd     ----|
th ------ iij F
Olluff ibid    ----/ iiij G
th ------ ii\j F
Thorstenn Wasbotenn ---- j G j K
th ------ \j M
Knudt Amelfod    ----\
th ------ i\j F
Iffuer Amelfodtzdall ----|
th ------ i\j F
Jahannes ibd     ----|
th ------ \j F
Olluff ibd      ----/ ij G
th ------ j F
Rasmus Ytter Amelfodtzdall ----\
th ------ i\j F
Jacob ibd         ----/ iij K
th ------ i\j F
Olluff Mørstølle ----\
th ------ ij F
Olluff Olsenn ibd ----/ ij K
th ------ j F
[16+1H]

(2C-2) 
Arnne Arnes  ----\
th ------ \j M
Knudt ibid   ----|
th ------ \j F
Arnne Jonnsenn ----/ j G iij K
th ------ 0
Knud Løngnes ----\
th ------ ii\j F
Las ibid   ----/ j G j K
th ------ 0
Rasmus Leuig    ----\
th ------ j F
Rasmus Kalsenn ibid ----/ j G j K
th ------ \j F
Hanns Husmandt ibid ---- j K
Pouell Lillebøe ----\
th ------ ij F
Størker ibid  ----/ j G ij K
th ------ 0
Rassmus Løngnes ---- j K
th ------ 0
Rassmus Inderdragløs ---- j Giedschind
th ------ \j F
Olluff Reite ---- ij Ksch
th ------ \j F
Erick ibid ---- iij Ksch
th ------ 0
[13+1H]

Summa Foly
Giedschind ----- j Deger iij skindt [13]
Kalschind ----- ii\j deger ij skindt [27]
Haffre Kornn ----- \x Meller i\j Frg [9,5 M 1,5 F]

(fol.)
Rasmus Reite ----\
th ------ \j F
Knudt ibid  ----/ j G
th ------ \j F
Boduort Dragløs ---- j G ij K
th ------ \j M
Jonn Wig ---- j K
th ------ \j F
Rassmus Ytterdragløs ----\
th ------ ii\j F
Thorbiørnn ibid   ----|
th ------ iii\j F
Olluff ibid     ----/ j G ij K
th ------ iii\j F
Mickell Skrubenes ---- j Ksch
th ------ 0
Pouell ibid ---- j Ksch
th ------ 0
Reiger Quangernes ---- j G j Ksch
th ------ i\j F
Suend Settere   ----\
th ------ iij F
Erick ibid    ----|
th ------ j F
Olluff Goute ibid ----|
th ------ iii\j F
Goute ibid    ----/ iij Gsch iij Ksch
th ------ \j F
Jonn Aas  ----\
th ------ \j M
Olluff ibid ----/ j G j K
th ------ \j M
Olluff Olsenn Gierde ---- j K
th ------ \j F
[17]

(2C-3) 
Olluff Lønndall ---- j K
th ------ \j F
Olluff Hoell ---- j K
th ------ j F
Mortenn Nackenn ---- j G
th ------ i\j F
Olluff Offuerhaa ---- iij K
th ------ \j F
Olluff Nackenn ---- j K
th ------ 0
Olluff Fitenn ----\
th ------ i\j F
Enckenn ibid ----|
th ------ 0
Reiger ibid  ----/ v Ksch
th ------ i\j F
Knudt Husmand Gieduig ---- j Ksch
Enckenn Wllestad ---- j G
th ------ j M
Jonn ibid ---- ij K
th ------ j F
Knudt ibid---- j G j K
th ------ j M
Las ibid ---- ij Ksch
th ------ j F
[12+1H]

Summa Foly
Giedschind ----- j Deger j skindt   [11]
Kalschind ----- iij deger       [30]
Haffre Kornn ----- x\j Meller i\j Frg [10,5 M 1,5 F]

(fol.)
Peder Thoruigenn ---- iij K
th ------ i\j F
Knudt Stige ---- ij K
th ------ \j F
Diderick Giøssdall ---- ij K
th ------ \j F
Otte Thilsetter ---- iij K
th ------ \j F
Siffuert i Backenn ---- iij K
th ------ i\j F
Jonn Høstøffle ---- ij K
th ------ \j F
Olluff i Koppenn ---- ij K
th ------ ij F
Rassmus Welsuig ---- j G
th ------ ii\j F
Las Pedersenn ibid ---- ij K
th ------ 0
Jonn Førde Hussmand ---- j K
[9+1H]


Ørstien schibreidt

Otte Thilsetter ---- j Ksch
th ------ \j M
Thønnis Ersdall ---- j Ksch
th ------ i\j F
Olluff ibid ---- j Ksch
th ------ \j Fr
Jonn Willichsenn Barstad ----\
th ------ \j M
Aagatte ibid       ----|
th ------ \j F
Olluff Pedersenn ibid  ----|
th ------ \j F
Eidis ibd        ----/ iij Ksch
th ------ \j F
[7]

(2C-4)
Samundt ibid      ----\
th ------ iij F
Olluff Jonnsenn ibid  ----|
th ------ i\j F
Karenn Encke ibid   ----|
th ------ j F
Olluff Arnnessenn ibid ----|
th ------ ii\j F
Siffuert ibid     ----/ j G v K
th ------ i\j F
Olluff Haffuortsenn Melbøe ----\
th ------ ii\j Fr
Erick ibid         ----/ j G
th ------ ii\j Fr
Siffuert Husmandt ibid ---- j K
Niels Husmandt ibid ---- j K
Peder Lønnge ----\
th ------ \j M
Enckenn ibid ----|
th ------ ii\j F
Rassmus ibid ----/ j G iij K
th ------ \j M
Knudt Matzdall ----\
th ------ \j M
Finndt ibid   ----/ iiij K
th ------ \j M
[12+2H]

Summa Foly
Giedschindt ----- iiij Skind [4]
Kalschinnd ----- iiij Deger [40]
Haffre Kornn ----- x\j Meller [10,5 M]

(fol.)
Peder Nøruartaffell  ----\
th ------ j M
Iffuer ibid      ----|
th ------ j F
Iffuer Pedersenn ibid ----|
th ------ iij F
Olluff Iffuersenn ibid ----|
th ------ iij F
Amund Olsennn ibid   ----|
th ------ j F
Knudt ibid       ----/ ij G ix Ksch
th ------ j F
Oluff Ødegaard Kongsbackenn [Husmann] ---- j Ksch
Olluff Pederssenn ibid ---- j Ksch
th ------ j F
Rassmus Arschoug ----\
th ------ ii\j F
Halstenn ibid  ----/ j G
th ------ j F
Olluff Strandt ---- j K
th ------ \j F
Knudt Settere ----\
th ------ i\j M
Niels ibid  ----/ ij G
th ------ \j M
Oluff Jetmundsenn Ødegaardt ---- ij Ksch
th ------ j F
Amundt Siffuertsenn Backenn ---- ij Ksch
th ------ j F
Mortenn Arsetter ----\
th ------ i\j F
Bernt ibid    ----|
th ------ i\j F
Olluff ibid   ----|
th ------ \j M \j F
Wng Olluff ibid ----/ vij K
th ------ \j F
[18+1H]

(2C-5)
Olluff Brusse  ----\
th ------ \j M
Asbiørnn Skrede ----|
th ------ \j F
Gutorum ibid  ----|
th ------ j F
Anders ibid   ----|
th ------ 0
Niels ibid   ----/ ij Gsch
th ------ \j F
Rasmus i Quienn ---- j K
th ------ 0
Peder Busetter ----\
th ------ \j M
Olluff ibid   ----/ iij Ksch
th ------ j F
Rasmus Ødegaard ---- j Ksch
th ------ 0
Hanns Søruartaffell ----\
th ------ \j M
Enckenn ibid    ----/ iij Ksk
th ------ \j M
Thorre ibid ---- j G ij Ksch
th ------ \j F
Jonn Øddegaardt ---- j K
th ------ \j F
Olluff Heigehild ---- ij Ksch
th ------ 0
[14]

Summa Foly
Giedschind ----- \j Deger iij Skinde [8]
Kalschind ----- iii\j Deger j Skind [36]
Haffre Kornn ----- xi\j Meller    [11,5 M]

(fol.)
Hanns Øddegaard ---- j K
th ------ \j F
Knudt Floscher ----\
th ------ ii\j F
Torre ibid   ----/ j G j Ksk
th ------ 0
Ingebrett Biørnndall ---- iij K
th ------ \j F
Randmoer Rianes ---- ij K
th ------ 0
Olluff Greffuig ---- j G j K
th ------ \j F
Jonn Lidall ---- j Gsch
th ------ 0
Anders ibid ----\
th ------ 0
Jetmund ibid ----/ j G ij K
th ------ j F
Knudt ibid ----\
th ------ j F
Pouell ibid ----/ iij K
th ------ j F
Enckenn Haffuold ----\
th ------ i\j F
Rasmus ibid   ----/ j G ij K
th ------ 0
Knudt Hals      ----\
th ------ \j M
Lauritz ibid     ----|
th ------ 0
Knudt Iffuersenn ibid ----/ j G iij K
th ------ \j M
Olluff Sanduig ---- j G
th ------ ii\j F
[17]

(2C-6)
Olluff Einnerback ---- j Ksch
th ------ \j F
Narffue Linnes  ----\
th ------ i\j F
Jonn ibid    ----/ ij G
th ------ ii\j F
Iffuer Lystadt ----\
th ------ j M \j F
Endre ibid   ----|
th ------ \j M 
Suendt ibid   ----/ ij G ij K
th ------ \j M \j F
Iffuer Opsall  ---- j G
th ------ iii\j F
Karj Querenn ---- j K
th ------ 0
Siffuert i Haige ----\
th ------ i\j F
Lauritzs ibid  ----/ j G
th ------ i\j F
Ingebrett Settere ----\
th ------ j F
Enckenn ibid    ----|
th ------ \j F
Rasmus ibid    ----|
th ------ i\j F
Arnne ibid     ----/ ij G
th ------ i\j F
[14]

Summa Foly
Giedschindt ----- i\j Deger     [15]
Kalschind ----- ij Deger ij Skind  [22]
Hafffre Kornn ----- \x Meller i\j Frg [9,5 M 1,5 F]

(fol.)
Olluff Morck     ----\
th ------ i\j F
Iffuer ibid      ----|
th ------ \j F
Helge ibid      ----|
th ------ i\j F
Jonn Clemendsenn ibid ----/ vij Ksch
th ------ i\j F
Olluff Wenneuold ----\
th ------ \j M
Las ibid     ----/ j G ij K
th ------ i\j F
Olluff Husmand ibid ---- j K
Knudt Wig    ----\
th ------ iij F
Størcker ibid  ----|
th ------ ii\j F
Rasmus ibid   ----|
th ------ \j M \j F
Wng Knudt ibid ----|
th ------ \j M 
Størcker ibid  ----/ iij G iij K
th ------ ii\j F
Olluff Welde  ----\
th ------ ii\j F
Steffenn ibid  ----/ j G ij K
th ------ ii\j F
Mogenns ibid     ----\
th ------ iij F
Olluff ibid     ----|
th ------ \j M 
Jahannes ibid    ----|
th ------ j F
Jahannes Olsenn ibid ----|
th ------ j F
Otte ibid      ----/ iij G iiij K
th ------ \j M
[18+1H]

(2D-1)
Olluff Engsetter ----\
th ------ \j M
Olluff Engsetter ----|
th ------ \j M
Størcker ibid   ----|
th ------ j F
Peder Olsenn ibid ----/ ij G j K
th ------ j F
Anders i Nubenn ----\
th ------ j F
Siffuert ibid  ----/ j G
th ------ j F
Olluff Halduortsenn Mou ----\
th ------ iij F
Enckenn ibid      ----|
th ------ i\j F
Engebrett ibid     ----|
th ------ i\j F
Knudt ibid       ----/ ij G iiij Ksk
th ------ \j M
Jetmund Mou       ----\
th ------ \j M
Rassmus ibid       ----|
th ------ \j M
Knudt Siffuertssenn ibid ----|
th ------ \j M
Rasmus ibid       ----/ vij Ksk
th ------ \j M
[14]

Summa Foly
Giedschind ----- j Deger iij Skinde [13]
Kalschindt ----- iij Deger j Skind  [31]
Haffre Kornn ----- x\v Meller j Frg  [14,5 M 1 F]

(fol.)
Colbiørnn ibid ----\
th ------ iij F
Thorre ibid   ----/ ij G iij K
th ------ ii\j F
Knudt Fidebreck ----\
th ------ \j M
Amund ibid   ----|
th ------ \j M
Jonn ibid    ----|
th ------ i\j F
Rassmus ibid  ----/ j G ij K
th ------ i\j F
Siffuert Bronegotenn ----\
th ------ j F
Enckenn ibid     ----|
th ------ \j F
Ingebret ibid    ----|
th ------ i\j F
Olluff ibid     ----|
th ------ i\j F
Biørge ibid     ----/ j G
th ------ i\j F
Erick ibid Husmandt ---- j K
Iffuer Brouold  ---- ij Ksch
th ------ i\j F
Arnne Biorstad ---- j G j K
th ------ iii\j F
Lauritzs ibid  ---- ij Ksch
th ------ i\j F
Enckenn Barstadt ---- ij Ksch
th ------ i\j F
Jonn Rebestad ----\
th ------ iij F
Rassmus ibid  ----|
th ------ 0
Enckenn ibid  ----/ j Gsch ij Ksch
th ------ iii\j F
[18+1H]

(2D-2)
Olluff Follisdall ----\
th ------ \j M
Halduort ibid   ----|
th ------ \j F
Gunder ibid    ----|
th ------ \j F
Jacob ibid    ----/ j G j K
th ------ \j F
Lauritz Arsetter ---- ij Ksch
th ------ i\j F
Colbiørnn Kiølaas ---- ij Ksch
th ------ \j F
Jetmund Øe  ----\
th ------ i\j F
Knudt ibid  ----|
th ------ i\j F
Finndt ibid ----|
th ------ i\j F
Mickell ibid ----/ j G iij K
th ------ \j F
Halckild Møckelbostad ----\
th ------ iij F
Olluff ibid      ----|
th ------ i\j F
Enckenn ibid     ----|
th ------ i\j F
Ingebrett ibid    ----|
th ------ \j F
Peder ibid      ----/ ij G ij K
th ------ i\j F
[15]

Summa Foly
Giedschind ----- j Deger        [10]
Kalschind ----- ii\j Deger       [25]
Haffre Kornn ----- xii\j Meller i\j Frg [12,5 M 1,5 F]

(fol.)
Ingebrett Husmandt ibid ---- j Ksch
Olluff Folckestadt ----\
th ------ iii\j F
Simenn ibid    ----|
th ------ ii\j F
Rasmus ibid    ----/ iij G ij K
th ------ j F
Olluff paa Reite ----\
th ------ \j M
Anders Aamb   ----|
th ------ \j M
Arnne ibid    ----|
th ------ ii\j F
Peder ibid    ----|
th ------ \j M
Halduort ibid  ----/ ij G vij Ksch
th ------ \j F
Olluff Aamb      ----\
th ------ j F
Elling ibid      ----|
th ------ j F
Saxe ibid       ----|
th ------ \j M
Peder Iffuerssenn ibid ----|
th ------ j F
Knudt ibid       ----|
th ------ \j F
Knudt ibid       ----/ ij Gsch j Ksch
th ------ i\j F
Lauritzs Brødsetter ----\
th ------ i\j F
Enckenn ibid    ----|
th ------ j F
Jetmundt ibid    ----|
th ------ j F
Mortenn ibid    ----/ j Gsch ij Ksch
th ------ j F
[18+1H]

(2D-3)
Stenner Hoffdenack ----\
th ------ iij F
Peder ibid     ----/ iij Ksch
th ------ \j F
Iffuer Biordall     ----\
th ------ iij F
Knudt ibid       ----|
th ------ i\j F
Olluff ibid       ----|
th ------ iij F
Olluff Gudfastsenn ibid ----|
th ------ \j F
Jetmundt ibid      ----/ ij G j K
th ------ i\j F
Amundt Husmandt ibid ---- j Ksch
Elling Watne  ----\
th ------ \j M
Gulick ibid   ----|
th ------ \j M \j F
Elluff ibid   ----/ j G vj K
th ------ j M
Rasmus Kleffning ----\
th ------ \j M
Suendt ibid    ----/ j G j K
th ------ \j M
Otte Hoffue  ----\
th ------ \j F
Jetmund ibid ----/ iij K
th ------ \j M
[14+1H]

Summa Foly
Giedschindt ----- j Deger ij Skindt   [12]
Kalffschinde ----- ii\j Deger iij Skindt [28]
Haffre Kornn ----- xiij Meller i\j Frg [13 M 1,5 F][rett sum: 13 M 3,5 F]

(2D-4)
Jetmundt Sparstoffell ---- ij K
th ------ i\j F
Jonn paa Nos ---- ij K
th ------ \j F
Jonn Meell    ----\
th ------ iij F
Jonn Olsenn ibid ----|
th ------ iij F
Enckenn ibid   ----|
th ------ \j M
Thorbiørn ibid  ----/ ij G 
th ------ \j M
Erick Aasse  ----\
th ------ i\j F
Olluff ibid  ----|
th ------ iij F
Arnne ibid   ----|
th ------ i\j F
Elling ibid  ----|
th ------ j F
Lauritzs ibid ----/ iij Gschind 
th ------ i\j F
Erick paa Rødstad ---- j Ksch
th ------ 0
Jonn ibid ---- iij Ksch
th ------ j F
Niels Sanduig ---- j Ksch
th ------ 0
Rasmus Rørstad ---- ij Ksch
th ------ j F
Josep Hoffue   ----\
th ------ \j F
Knudt Olsenn ibid ----|
th ------ iij F
Knudt ibid    ----/ ij G j Ksch
th ------ \j M
[18]

(2D-4)
Enckenn Aasse ----\
th ------ \j F
Magdelin ibid ----/ j K
th ------ \j F
Jetmund Hammer ---- j K
th ------ \j F
Rasmus Hoffue    ----\
th ------ ii\j F
Knudt ibid      ----|
th ------ \j M
Niels Helissenn ibid ----|
th ------ \j M
Saxe ibid      ----|
th ------ \j M
Gunder ibid     ----/ iij G iij K
th ------ \j M \j F
Jahannes ibid [Husmann] ---- j Ksch
Alttledt Dyrnes  ----\
th ------ i\j F
Olluff ibid    ----|
th ------ \j F
Knudt ibid     ----|
th ------ \j M
Anders ibid    ----/ ij G iij K
th ------ \j M
Amund Selberuig ---- ij Ksch
th ------ i\j F
[13+1H]

Summa Foly
Giedschind ----- j Deger ij Skindt [12]
Kalschind ----- ij Deger iij Skind [23]
Haffre Kornn ----- xij Meller    [12 M]

(fol.) 
Annders Søremb Lennsmanndt
Rasmus ibid ---- iij Ksch
th ------ iij F
Olluff Stennes   ----\
th ------ i\j M
Peder Ytterstennes ----|
th ------ j F
Anders ibid     ----/ ij G iiij Ksch
th ------ i\j F
[4+lensmann]


Grøtten schibreidt

Bendigt Klocksetter ----\
th ------ iij F
Jonn ibid      ----/ iij K
th ------ ii\j F
Størcher Wadsetter ----\
th ------ i\j F
Rassmus ibid    ----/ iij K
th ------ j M \j F
Storcker Thennefiord Lennsmand
Las Eidtzuigenn ----\
th ------ i\j M
Jonn ibid    ----/ viij K
th ------ j M
Ellennde Husmand ibid ---- j Ksch
Niels Haar paa Slyngstad ----\
th ------ ii\j M
Diderick ibid       ----/ j G j K
th ------ 0
Jonn Husmand ibid ---- j K
Peder Kragsetter ----\
th ------ ii\j F
Las ibid     ----/ iij Ksch
th ------ 0
[10+2H+lensmann]

(2D-5)
Ingebrett Lilleslyngstad ---- j G
th ------ \j M
Siffuert Haige ---- ij K
th ------ iij F
Alff Arsetter ----\
th ------ \j M
Simenn ibid  ----/ j G
th ------ \j M
Jahannes Engsetter ----\
th ------ \j M
Enckenn ibid    ----/ iij Ksch
th ------ \j M
Peder Husmand ibid ---- j K
Olluff Bartsenn Wggedall ----\
th ------ \j M
Peder ibid        ----/ iij Ksch
th ------ \j M
Jahannes Hannesund ---- j Ksch
th ------ \j F
Olluff Jennsenn Siøuig ----\
th ------ ij M
Agge Jennsenn ibid   ----/ iiij Gsch
th ------ ij M
Olluff Husmand ibid ---- j Ksch
Anders ibid [husmann] ---- j Ksch
Thørckell Gamblem ----\
th ------ i\j M
Niels ibid    ----/ ij Gsch
th ------ j M
Olluff Husmandt ibid ---- j Ksch
[14+3H]

Summa Foly
Giedschind ----- j Deger j Skindt  [11]
Kalschind ----- iiij Deger      [40]
Haffre Kornn ----- xxij Meller j Frg. [22 M 1 F]

(fol.)
Enckenn Biørnøenn ---- ij Ksch
th ------ \j M
Jesper Husmandt ---- j Ksch
Marette Wldenn ---- j K
th ------ ij F
Olluff Wldenn ---- j G ij K
th ------ ii\j F
Thorre ibid  ----\
th ------ \j M
Gutorum ibid ----/ j G iij Ksch
th ------ j F
Frederick ibid ---- j G ij K
th ------ ii\j F
Anders Ackere ----\
th ------ i\j M
Knud ibid   ----|
th ------ j F
Elluff ibid  ----/ iij G vj K
th ------ iii\j F
Mortenn Husmand ibid ---- j Ksch
Aslack Oxnes ----\
th ------ j M \j F
Niels ibid  ----/ ij Gsch viij Ksch
th ------ j M \j F
Gunder ibid Husmand ---- j K
Knudt Husmand ibid ---- j K
Elling Kierstad ----\
th ------ ii\j F
Enckenn ibid  ----|
th ------ \j M
Halduort ibid  ----/ iij Gsch viij Ksch
th ------ ii\j F
Anbiørnn Husmandt ibid ---- j K
Las Hussmandt ibid ---- j K
Knudt Husmandt ibid ---- j K
[14+7H]

(2D-6) 
Rassmus Farstadt ---- j G iij Ksch
th ------ j M
Olluff ibid Husmand ---- j Ksch
Rasmus Rouell ---- ij G
th ------ j M \j F
Erick ibid ---- ij G
th ------ j M
Olluff Pouelssenn och Olluff Lauritzenn ---- ij G
th ------ i\j F
Lauritz Siffuertssenn ibid ---- j G
th ------ \j M
Pouell ibid ---- j G
th ------ \j M
Bendigt ibid ---- j G
th ------ \j M
Ingebrett ibid Lensmandt
Lauritz Amundssenn ibid ---- ij G
th ------ \j M
Olluff Rønnestadt ---- j G j Ksch
th ------ ii\j F
Størcher Hussmandt ibid ---- j K
Siffuert Røruig ----\
th ------ ii\j F
Jonn ibid    ----/ ij G j K
th ------ ii\j F
Wng Olluff ibid ---- j K
th ------ 0
Erick Blindemb ---- ij G
th ------ ii\j F
[13(14)+2H+lensmann]

Summa Foly
Giedschind ----- ii\j Deger iij Skindt [28]
Kalschind ----- \v Deger ij Skindt   [47]
Haffre Kornn ----- xvii\j Meller \j Frg. [17,5 M 0,5 F]

(fol.)
Wng Olluff Olsenn ibid ---- ij Gsch
th ------ j M \j F
Olluff Brøgnelsenn ibid ---- j G
th ------ \j M
Rassmus Engelsenn ibid ---- j G
th ------ j F
Lauritz Olsenn ibid ---- j G
th ------ i\j F
Størcker ibid ----\
th ------ i\j F
Peder ibid  ----/ ij G
th ------ \j M
Niels Olsenn ibid ---- j G
th ------ i\j F
Olluff Biørgesenn ibid ---- ij G
th ------ j M
Anbiørnn Synnes ----\
th ------ i\j F
Niels ibid   ----/ ij G j K
th ------ \j M
Søffrenn Husmand ibid ---- j K
Jonn Anderssenn Haremb ---- j K
th ------ \j F
[10+2H]


Wattne schibreidt

Iffuer Pouelssenn Flamb ----\
th ------ i\j M
Enckenn ibid      ----/ ij G 
th ------ j M \j F
Pouell ibid  ----\
th ------ ii\j F
Lauritzs ibid ----/ j G ij Ksch
th ------ \j M
Knudt Husmandt ibid ---- j K
Arnne Husmandt ibid ---- j K
Thamis Husmand ibid ---- j K
[4+3H]

(2E-1)
Knudt Siffuertssenn Flamb ---- ij G
th ------ i\j F
Otte Husmand ibid ---- j K
Størcher Langued Lennsmandt
Enckenn ibid    ----\
th ------ j M \j F
Peder Olsenn ibid ----|
th ------ ii\j F
Rassmus ibid    ----/ iij G iiij K
th ------ ii\j F
Peder Husmand ibid ---- j K
Størcker Bierig ----\
th ------ \j F
Peder ibid   ----/ j G iij K
th ------ \j F
Enckenn Ragne ---- iiij K
th ------ \j M
Anders ibid ---- j G
th ------ 0
Olluff Aruig ---- j K
th ------ 0
Ingebret ibid ---- j K
th ------ 0
Gregoris Ragene ---- iiij K
th ------ ii\j F
[11+2H+lensmann]

Summa Foly
Giedschind ----- ij Deger ij Schind  [22]
Kalschind ----- ii\j Deger ij Schindt [27]
Haffre Kornn ----- xiij Meller i\j Frg. [13 M 1,5 F]

(fol.)
Iffuer Noguedt ----\
th ------ ii\j F
Anders ibid  ----/ iij Ksch
th ------ \j M
Elling Husmand ibid ---- j Ksch
Lauritzs Fiertofft ---- j G xj Ksch
th ------ iij M
For Wollenn [husmann?, øydebruk?] ---- j K
Thorre Fiertofft ---- j G iiij Ksch
th ------ iij F
Jonn Husmand ibid ---- j K
Olluff Jonnssenn Husmand ibid ---- j K
Olluff Drønnesund ----\
th ------ j F
Thorstenn ibid  ----|
th ------ i\j F
Anders ibid    ----|
th ------ i\j F
Jonn ibid     ----/ xij Ksch
th ------ i\j F
Olluff Bierckeuold ---- ij Ksch
th ------ \j F
Stor Lauritz Wester ---- ij Ksch
th ------ iii\j F
Arnne ibid ---- j G
th ------ iij F
Olluff ibid ---- ij Ksch
th ------ \j M
Jonn ibid ---- ij Ksch
th ------ j F
Las Langsetter ----\
th ------ iij F
Jetmund ibid  ----/ iij Ksch
th ------ 0
Elling i Thennøenn ---- ij Ksch
th ------ \j F
Mogenns Husmand ibid ---- j Ksch
[16+4H+??]

(2E-2)
Bendigt Hoffsetter ---- j G j K
th ------ \j M
Anders Wllestadt ---- iiij K
th ------ j M
Rassmus ibid ---- ij K
th ------ \j M
Jonn Jetmundsenn Watne ---- j G ij K
th ------ vj F
Olluff Jonnsenn ibid ---- j G j K
th ------ \j M
Anders ibid ----\
th ------ i\j F
Olluff ibid ----|
th ------ \j M
Peder ibid ----/ j G j K
th ------ i\j F
Knudt Husmandt ibid ---- j K
Gunder Øddegaard ---- iij K
th ------ iii\j F
Mogenns Ødegaard ---- ij Ksch
th ------ j F
Olluff Grødt ---- iiij Ksch
th ------ \j M
Pouell Erteuog ---- iij Ksch
th ------ j F
[12+1H]

Summa Foly
Giedschind ----- \j Deger ij Schindt [7]
Kalschind ----- vij Deger ij Skindt  [72]
Haffre Kornn ----- xvi\j Meller j Frg. [16,5 M 1 F]

(fol.)
Aagge ibid ---- j Ksch
th ------ 0
Mogenns ibid ---- ij Ksch
th ------ 0
Peder ibid ---- ij Ksch
th ------ j M
Peder Schoer ----\
th ------ iij F
Iffuer ibid ----/ j Gsch
th ------ \j M
Knud Husmandt ibid ---- j Kalsch
Olluff Hellelandt ----\
th ------ i\j F
Rasmus ibid    ----|
th ------ i\j F
Enckenn ibid   ----/ j G iij Ksch
th ------ iij F
Las Schulestadt ---- ij Ksch
th ------ \j M
Olluff Hauig ----\
th ------ j F
Ragnell ibid ----/ iij K
th ------ \j F
Arnne Syndelannd ----\
th ------ iij F
Jonn ibid    ----/ vj K
th ------ iij F
Ingebret Husmand ibid ---- j K
Stenner Husmand ibid ---- j K
Iffuer Aluestad ----\
th ------ \j M
Rassmus ibid  ----/ vj K
th ------ \j M
Olluff Husmand ibid ---- j K
[15+4H]

(2E-3) 
Jonn Hildere ----\
th ------ iij F
Engebret ibid ----|
th ------ \j F
Olluff ibid  ----/ viij Ksch
th ------ \j M
Anders Myrrenn Ødegaardt ---- j Ksch
th ------ \j F
Olluff Koninge ---- ij Ksch
th ------ \j F
[5]


Borgund schibreidt

Enckenn Ratuig ---- iij K
th ------ 0
Peder Hatlenn ---- ij K
th ------ ii\j F
Las Settere ---- j K
th ------ 0
Las Gierde  ----\
th ------ i\j F
Gunder Gierde ----/ ij K
th ------ j F
Peder Hannssenn Spilckeuig ---- j G j K
th ------ 0
Hanns Thomissnes ---- j Ksch
th ------ 0
Knudt Blindenes ----\
th ------ i\j F
Simenn ibid   ----/ iij K
th ------ j F
[9]

Summa Foly
Giedschind ----- iij Skindt     [3]
Kalschind ----- v Deger iij Skind  [53]
Haffre Kornn ----- x\j Meller \j Frg. [10,5 M 0,5 F]

(fol.)
Peder ibid ----\
th ------ \j M j F
Iffuer ibid ----/ iij K
th ------ \j M j F
Erick ibid  ----\
th ------ ii\j F
Størcker ibid ----/ j G
th ------ \j M
Las Breuig ---- j K
th ------ \j F
Jonn Weigsund ---- j G
th ------ iii\j F
Enckenn Flissnes ----\
th ------ \j M
Jonn ibid    ----/ iij Ksch
th ------ \j F
Jetmund Fuschesetter ---- iij K
th ------ i\j F
Knudt Eckenaas ---- j G j K
th ------ iij F
Rassmus Rysseuold ----\
th ------ j M \j F
Elling ibid    ----/ iij Ksch
th ------ ii\j F
Olluff Embelem ----\
th ------ i\j F
Knudt ibid   ----|
th ------ j M \j F
Rasmus ibid  ----|
th ------ ii\j F
Olluff ibid  ----|
th ------ j F
Inguld ibid  ----/ j G vj Ksch
th ------ \j M
Pouell i Wogenn ---- j G
th ------ \j F
[18]

(2E-4)
Jonn Nedergotten ---- j G
th ------ \j M
Knudt Husmandt ---- j K
Erick Oustremb ----\
th ------ \j F
Enckenn ibid  ----/ vj K
th ------ \j M
Olluff Husmand ibid ---- j K
Endre Axellenn ----\
th ------ \j M
Olluff ibid  ----/ iiij Ksch
th ------ \j M
Clemmit Magerholoum ----\
th ------ \j M
Peder ibid     ----/ iij K
th ------ \j M
Jenns Hatlenn ---- j K
th ------ \j F
Anders Quarsnes---- ij G
th ------ j M
Jahannes Husmand ibid ---- j K
Knudt Kongshoug ---- j K
th ------ i\j F
Iffuer Weigbust ----\
th ------ ii\j F
Knudt ibid   ----|
th ------ i\j F
Høiger ibid   ----/ j G v K
th ------ i\j F
[13+3H]

Summa Foly
Giedschind ----- \j Deger iiij Schind [9]
Kalschindt ----- iiij Deger iij Schind [43]
Haffre Kornn ----- xvj Meller \j Frg.  [16 M 0,5 F]

(fol.)
Hanns Husmand ibid ---- j K
Peder paa Reite ---- j K
th ------ \j F
Halduort Æide ----\
th ------ ii\j F
Olluff ibid  ----/ vj K
th ------ iij F
Jonn Lieruog ---- ij Ksch
th ------ 0
Anders Sunde ----\
th ------ ii\j F
Iffuer ibid ----|
th ------ \j F
Elluff ibid ----/ j G iij K
th ------ ii\j F
Ellende Sunde ---- j K
th ------ \j F
Niels Soluog Lensmand
Peder ibid  ----\
th ------ i\j M
Lauritz ibid ----/ vj K
th ------ j M i\j F
Jonn Galteuog ----\
th ------ ii\j F
Niels ibid  ----/ iij Ksch
th ------ 0
Rassmus Wig ---- ij Ksch
th ------ \j F
Amund Eckeremb   ----\
th ------ iii\j F
Bergete Encke ibid ----|
th ------ ii\j F
Rassmus ibid    ----/ ij G
th ------ ii\j F
Ingebrett Baadenes ---- j K
th ------ \j F
[17+1H+lensmann]

(2E-5)
Ingebrett Hille ---- ij K
th ------ \j F
Peder Røerstadt ----\
th ------ \j M
Haffuort ibid  ----/ j G ij K
th ------ \j M
Peder Dybuigenn ---- ij K
th ------ \j M
Jonn Husmand ibid ---- j K
Olluff Husmand ibid ---- j K
Jonn Wognes [Husmann?] ---- j K
Olluff Woge ---- iij K
th ------ ii\j F
Olluff Thørloff ---- j G j K
th ------ i\j M
Molduer Bruger Fougdenn
Las Killingsetter ---- ij K
th ------ j F
Peder Flidtze ---- j G j K
th ------ j M
Olluff Husmand ---- j K
Knudt i Hedtzenn ----\
th ------ i\j M
Jahannes ibid  ----|
th ------ j M
Biørnn ibid   ----/ iij G j K
th ------ \j M
[11+4H+fut]

Summa Foly
Giedschindt ----- \j Deger iiij Skind  [9]
Kalschindt ----- iiij Deger iiij Schind [44]
Haffre Kornn ----- xvj Meller iii\j Frg. [16 M 3,5 F]

(fol.)
Anders Olsenn Husmandt ibid ---- j K
Anders Husmand ibid ---- j K
Olluff Halstennssenn ibid ----\
th ------ j M \j F
Siffuert ibid       ----|
th ------ j M \j F
Enckenn ibid       ----/ iij G j K
th ------ j M \j F
Jonn Skarbøenn ----\
th ------ i\j F
Peder ibid   ----|
th ------ i\j F
Pouell ibid  ----/ vj K
th ------ ii\j F
Peder Aspenn ----\
th ------ j F
Niels ibid  ----/ ij K
th ------ j F
Jonn Wolsdall ---- ij K
th ------ \j M
Ingebrett Lillenorffue ----\
th ------ ii\j F
Anders ibid      ----/ j G
th ------ \j M
Anders Stornorffue ----\
th ------ \j M \j F
Olluff ibid    ----/ ij G ij K
th ------ ii\j F
Jonn Slendingenn ---- ij K
th ------ i\j F
Randmou Norffue ----\
th ------ j M \j F
Enckenn ibid  ----|
th ------ \j M
Arnne ibid   ----/ j G iij K
th ------ ii\j F
[17+2H]

(2E-6)
Biørnn Snedicker Husmandt ---- j K
Mogenns Hoff ----\
th ------ j M \j F
Olluff ibid ----/ ij G
th ------ j M \j F
Knudt paa Nes ----\
th ------ ii\j F
Anders ibid  ----/ j G ij K
th ------ ii\j F
Bertell Hoffseidt ----\
th ------ i\j F
Størcker ibid   ----/ ij K
th ------ i\j F
Ingebret Grimbstad ---- ij K
th ------ i\j F
Iffuer Grødbostad ----\
th ------ \j M
Knudt ibid    ----|
th ------ \j M
Hanns ibid    ----/ vj K
th ------ \j M
Hagenn Slodtzuig ----\
th ------ ii\j F
Olluff ibid   ----/ ij K
th ------ iij F
[12+1H]

Summa Foly
Giedschindt ----- j Deger       [10]
Kalschind ----- iii\j Deger      [35]
Haffre Kornn ----- xviij Meller j Frg. [18 M 1 F]

(fol.)
Ingebret Møckelbostad ---- ij G ij K
th ------ i\j M \j F
Peder ibid ---- j G j K
th ------ i\j M \j F
Iffuer Husmand ibid ---- j K
Jacob Spere ----\
th ------ iii\j F
Enckenn ibid ----|
th ------ i\j F
Alffue ibid ----/ j G iij K
th ------ i\j F
Jacob Skott i Wig ----\
th ------ ij F
Jahannes ibid   ----|
th ------ j F
Kalff ibid    ----|
th ------ j F
Anders ibid    ----/ vj K
th ------ \j F
Jahannes i Haige ---- ij Ksch
th ------ i\j F
Knudt Husmand ibid ---- j K
Olluff Bierig ----\
th ------ i\j F
Peder ibid  ----/ iij K
th ------ i\j F
Anders Husmand ibid ---- j K
Otte Stacke  ----\
th ------ i\j F
Thorre ibid  ----|
th ------ j F
Størcker ibid ----/ iij K
th ------ j F
[15+3H]

(3A-1) 
Anders Rotte ---- j K
th ------ \j F
Søffrenn Thafftesund ----\
th ------ i\j F
Størker ibid     ----/ ij K
th ------ \j F
Knud Aluig ---- ij K
th ------ i\j F
Jacob Ølssuig   ---- j G
th ------ j M \j F
Erick Giedstj ---- ij K
th ------ \j F
Jenns i Nackenn ----\
th ------ i\j F
Helge ibid   ----/ iij Ksch
th ------ j F
Las Mogholle ---- ij K
th ------ j F
Olluff Walstranndt ---- ij K
th ------ \j M
Knud Randmossenn Gudøenn ----\
th ------ i\j F
Clemmit ibid       ----|
th ------ i\j F
Olluff Bartsenn ibid   ----|
th ------ i\j F
Knud ibid        ----/ iij G ij K
th ------ i\j F
[14]

Summa Foly
Giedschind ----- \j Deger iij Skindt  [8]
Kalschind ----- iii\j Deger iiij Skindt [39]
Haffre Kornn ----- xiij Meller \j Frg. [13 M 0,5 F]

(fol.)
Enckenn Wolstranndt ----\
th ------ \j M
Jetmund ibid    ----|
th ------ 0
Olluff ibid     ----/ vij K
th ------ \j F
Niels Blindenes Husmand ---- j K
[3+1H]


Dale schibreidt

Gulick Waxuig ---- j G iij K
th ------ ii\j F
Anders ibid ---- j G ij K
th ------ ii\j F
Anders ibid Husmand ---- j K
Amund Reite ---- iij K
th ------ ii\j F
Steffenn Solijd Husmand ---- j K
Mickell Solijd ---- j G 
th ------ 0
Christoffer ibid ---- ij K
th ------ i\j F
Knudt Halle ---- j K
th ------ i\j F
Olluff Halle ---- ij K
th ------ \j F
Ingebrett Settere ---- j K
th ------ j F
Thorre Offuer Uissetter ----\
th ------ iij F
Knud ibid        ----/ iij K
th ------ \j F
Halstenn Filde ---- j K
th ------ \j F
[11+2H]

(3A-2)
Niels Wisetter   ----\
th ------ iii\j F
Jenns Nederuissetter ----/ j G j K
th ------ ii\j F
Olluff Hilde ---- ij K
th ------ i\j F
Las Settere ---- j K
th ------ j F
Arnne Wisetter Husmand ---- j K
Arnne Florenn ---- ij K
th ------ 0
Niels Gierde ---- ij K
th ------ iii\j F
Elling Lijd ---- j K
th ------ i\j F
Enckenn Offrdyrckornn ----\
th ------ ii\j F
Olluff ibid      ----/ iij K
th ------ ii\j F
Olluff Øddegaard ---- j K
th ------ j F
Arnne NederdyrKornn ----- ij K
th ------ iij F
Rasmus Setternae ---- j K
th ------ \j F
Mogenns Wennij ---- j G
th ------ i\j M \j F
Peder ibid ---- j G j K
th ------ 0
[14+1H]

Summa Foly
Giedschind ----- \j Deger j Skind [6]
Kalschind ----- \v Deger j Skind [46]
Haffre Kornn ----- xij Meller   [12 M]

(fol.)
Olluff Thorstennssenn Offrbostad ----\
th ------ ii\j F
Olluff ibid           ----|
th ------ \j M
Olluff Pedersenn ibid      ----/ ij G j K
th ------ ii\j F
Siffuert Husmand ibid ---- j K
th ------ 0
Knudt Rossedall ---- ij K
th ------ i\j F
Olluff Holte ----\
th ------ iii\j F
Peder ibid  ----/ iij K
th ------ ii\j F
Knud Støremb ----\
th ------ iii\j F
Biørge ibid  ----/ j G ij K
th ------ j M
Sebøenn Mou ----\
th ------ iij F
Jacob ibid ----|
th ------ iii\j F
Anders ibid ----/ j G
th ------ i\j F
Knudt Jøsseuold ----\
th ------ ii\j F
Stenner ibid  ----/ iij Ksch
th ------ iij F
Las Staffdall ----\
th ------ ii\j F
Mogenns ibid ----/ v Ksch
th ------ ii\j F
Halduort Thadbierig ---- ij K
th ------ ii\j F
Jahannes i Lienn ---- ij K
th ------ \j F
[17+1H]

(3A-3)
Niels Alnes ---- ij K
th ------ \j M
Rasmus Olsenn Sellebotenn ----\
th ------ i\j F
Rasmus Rasmussenn ibid   ----/ ij K
th ------ j F
Peder paa Wad ---- ij K
th ------ i\j F
Thorre Husmand ibid ---- j K
Alff Løffsetter ---- iij K
th ------ iij F
Søffrenn paa Øe ---- ij K
th ------ i\j F
Erland Røsetter ---- j G ij K
th ------ iij F
Knudt Eckerem ---- ij K
th ------ \j M
Enckenn Stoffseng ---- j G
th ------ j M
Rasmus Lijd ----\
th ------ i\j F
Enckenn ibid ----|
th ------ iii\j F
Las ibid   ----|
th ------ iii\j F
Olluff ibid ----/ j G vj K
th ------ j F
[13+1H]

Summa Foly
Giedschindt ----- \j Deger ij Schindt   [7]
Kalschindt ----- iiij Deger iij Skindt   [43] 
Haffre Kornn ----- xvii\j Meller ii\j Frg. [17,5 M 2,5 F]

(fol.)
Olluff Ringsetter ----\
th ------ i\j F
Thorre ibid    ----/ ij K
th ------ ii\j F
Stenner Annasack ----\
th ------ ii\j F
Karll ibid    ----/ iij K
th ------ i\j F
Anders Ødegaardt ---- j K
th ------ \j F
Otte Kleffbierig ---- j K
th ------ \j F
Enckenn Groff ---- j K
th ------ \j F
Knudt Offuera ----\
th ------ iii\j F
Olluff ibid  ----|
th ------ iij F
Peder ibid  ----|
th ------ \j M
Knudt ibid  ----/ iij G 
th ------ \j M
Anders Husmand ibid ---- j K
Jonn Smoge ---- ij K
th ------ i\j F
Olluff i Fildett ---- ij K
th ------ 0
Erick i Fildett ---- j K
th ------ 0
Clemmit Opsag ----\
th ------ ii\j F
Peder ibid  ----/ j G iij K
th ------ \j F
Knudt ibid Husmand ---- j K
[16+2H]

(3A-4)
Jahannes Settere ---- j K
th ------ 0
Matias Hellesylt ----\
th ------ i\j F
Enckenn ibid   ----/ ij K
th ------ i\j F
Knudt Lyann ---- ij K
th ------ ii\j F
Jonn Neder Lyann ---- ij K
th ------ ii\j F
Peder Hammerenn ---- j K
th ------ 0
Thorstenn Ackernes ----\
th ------ 0
Knud ibid     ----/ ij K
th ------ \j F
Olluff Lyuig ---- j K
th ------ 0
Olluff Ytterackernes ---- j K
th ------ 0
Knud ibid ---- j K
th ------ 0
Las Stacke ---- j K
th ------ \j F
Arnne ibid ---- j K
th ------ \j F
Arnne Selleflot ---- j K
th ------ \j F
Jacob Mitgaard ---- ij K
th ------ \j M
Østenn Østergaard ---- j K
th ------ ij F
Gutorum Furnes ---- j K
th ------ \j F
[17]

Summa Foly
Giedschindt ----- iiij Skind      [4]
Kalschindt ----- iii\j Deger iij Skindt [38]
Haffre Kornn ----- \x Meller j Frg   [9,5 M 1 F]

(fol.)
Elling Oxuig ---- ij G 
th ------ i\j M
Olluff Oxuig ---- j G iij K
th ------ ij M \j F
Wng Olluf Husmand ibid ---- j Ksch
Olluff Wig ---- j Ksch
th ------ ii\j F
Knudt Hessegierde ---- iij K
th ------ j M
Knudt Skorffue ---- ij K
th ------ \j M
Siffuert Hellesemb ----\
th ------ iii\j F
Pouell ibid    ----|
th ------ j M \j F
Anders ibid    ----|
th ------ \j M
Serquit ibid    ----/ x K
th ------ iii\j F
Peder Haige ----\
th ------ j M
Bart ibid  ----/ j G
th ------ ii\j F
Ingebrett Ousse ----\
th ------ ii\j F
Olluff ibid   ----/ ij K
th ------ \j M
Niels Barstj ---- j K
th ------ ii\j F
Halstenn Fremmerhus ---- iij K
th ------ iij F
Helge paa Drage ----\
th ------ \j M
Ingebrett ibid ----/ iij K
th ------ i\j F
[17+1H]

(3A-5)
Ingebrett Suede ----\
th ------ iij F
Ingebrett ibid ----|
th ------ ii\j F
Niels ibid   ----|
th ------ j M
Erick ibid   ----/ j G ij K
th ------ j M \j F
Elling Haborstadt ----\
th ------ iii\j F
Enckenn ibid   ----|
th ------ j M \j F
Knudt ibid    ----|
th ------ ii\j F
Olluff ibid    ----/ vj K
th ------ \j F
Enckenn Hellestad     ----\
th ------ iij F
Thorre ibid        ----|
th ------ ii\j F
Steffenn Hellebostad   ----|
th ------ \j M
Olluff ibid        ----|
th ------ iij F
Olluff Fremmerhellebostad ----/ j G iij K
th ------ iij F
[13]

Summa Foly
Giedschind ----- \j Deger j Schindt   [6]
Kalschindt ----- iiij Deger       [40]
Haffre Kornn ----- xxiii\j Meller j Frg. [23,5 M 1 F]

(fol.)
Thorstenn Gierde ---- j K
th ------ iij F
Knudt Røsetter ----\
th ------ iii\j F
Jonn ibid   ----/ ij K
th ------ \j M
Olluff Ferelstad   ----\
th ------ i\j F
Olluff Knudsenn ibid ----|
th ------ i\j F
Las ibid       ----/ j G
th ------ \j M
Thorstenn Fremmerferelstad ----\
th ------ i\j F
Olluff ibid        ----| 
th ------ i\j F
Jonn ibid         ----/ j G
th ------ j F
Peder Offueruold ----\
th ------ ii\j F
Rasmus ibid   ----|
th ------ \j M
Olluff ibid   ----/ j G j K
th ------ 0
Halckild Rørenn ----\
th ------ iij F
Anders ibid   ----/ ij K
th ------ i\j F
Olluff Emedall    ----\
th ------ j F
Enckenn ibid     ----|
th ------ ii\j F
Peder Knudssenn ibid ----/ iij Ksch
th ------ \j M
[17]

(3A-6)
Elling Øddegaard ---- j K
th ------ j F
Knudt Hussmand ibid ---- j K
Peder Øye  ----\
th ------ i\j F
Bendigt ibid ----/ ij Ksch
th ------ i\j F
Niels Mockelbost ----\
th ------ i\j M
Olluff ibid   ----/ j G
th ------ ii\j F
Enckenn Ouss ---- j K
th ------ j F
Ingebrett Engesetter ----\
th ------ i\j F
Jenns ibid      ----|
th ------ \j M
Ingebrett ibid    ----/ iiij K
th ------ \j F
Arnne Bierig ---- j K
th ------ j F
Olluff Lijd ---- ij K
th ------ ii\j F
Olluff Fursetter ----\
th ------ i\j M
Jonn ibid    ----|
th ------ i\j M
Hanns ibid    ----/ iij K
th ------ j F
[14+1H]

Summa Foly
Giedschindt ----- iiij Skindt     [4]
Kalschindt ----- ij Deger iiij Skindt [24]
Haffre Kornn ----- xvi\j Meller    [16,5 M]

(fol.)
Lauritz Bierig ----\
th ------ 0
Erick ibid   ----|
th ------ i\j F
Thorre ibid  ----/ iij Ksch
th ------ \j M
Peder Langelow ----\
th ------ i\j M \j F
Erling ibid  ----|
th ------ iij F
Salmund ibid  ----|
th ------ ii\j F
Jonn ibid   ----|
th ------ j M \j F
Las ibid    ----/ j G xiij Ksch
th ------ ii\j F
Iffuer Hilde ----\
th ------ \j F
Jonn ibid   ----|
th ------ j F
Gregoris ibid ----/ iij Ksch
th ------ j F
Siffuert Ringstadt Lennsmand
Amundt Ringstad ---- iiij K
th ------ ij M
Thorre ibid ---- ij K
th ------ j M \j F
Peder Slyngstadt ----\
th ------ j M
Enckenn ibid   ----/ iij Ksch
th ------ \j M
Jahannes Fousse ----\
th ------ iij F
Knudt ibid   ----/ iij Ksch
th ------ iii\j F
[17+lensmann]

(3B-1)
Olluff Wedhammer ---- iij K
th ------ iij F
Erick Øddegaard ---- j K
th ------ 0
Elling Nederschortenes ----\
th ------ 0
Knudt ibid       ----/ ij K
th ------ 0
Jonn Mitgaardt ---- j K
th ------ 0
Iffuer Schotenn ---- j K
th ------ 0
Olluff Ytterschotenn ---- j K
th ------ \j F
Olluff Hollomhals ---- j Ksch
th ------ i\j F
Elling Linge  ----\
th ------ i\j M
Halduort Linge ----/ j G ij K
th ------ j M \j F
Olluff Aas ---- iij K
th ------ j M j F
Simenn Wrj ----\
th ------ j M
Niels ibid ----/ j G j K
th ------ iij F
[13]

Summa Foly
Giedschindt ----- iij Schindt    [3]
Kalschind ----- \v Deger ij Schindt [47]
Haffre Kornn ----- xix Meller i\j Fr [19 M 1,5 F]

(fol.)
Olluff Widall ----\
th ------ iii\j F
Las ibid   ----/ j G
th ------ iii\j F
Knudt ibid  ----\
th ------ iii\j F
Enckenn ibid ----|
th ------ j M
Peder ibid  ----|
th ------ i\j F
Søffrenn ibid ----/ j G iij K
th ------ \j M
Jacob Møckelbostad ----\
th ------ iij F
Mogenns ibid    ----|
th ------ iii\j F
Amund ibid     ----/ j G iij K
th ------ iij F
Elling Amundsenn Aasse ----\
th ------ j M
Endre ibid       ----|
th ------ iii\j F
Elling ibid      ----/ j G iij K
th ------ iij F
Olluff Knudsenn Gierde  ----\
th ------ i\j M
Elling Pedersenn ibid   ----|
th ------ ii\j F
Olluff Thorstennsenn ibid ----|
th ------ iij F
Enckenn ibid       ----/ j G j K
th ------ 0
Olluff Øddegaard ---- j K
th ------ \j F
[17]

(3B-2)
Lauritz paa Grøning ---- j K
th ------ iij F
Knudt ibid ---- j K
th ------ \j M
Biørge Alstad ----\
th ------ j M \j F
Knud ibid   ----/ iij Ksch
th ------ i\j F
Erick ibid Husmand ---- j K
Knudt Husmand ibid ---- j K
Olluff Støremb ----\
th ------ j F
Jonn ibid   ----/ ij Ksch
th ------ iij F
Erick Myrrenn ---- j K
th ------ \j M
Peder Hollenn ----\
th ------ iii\j F
Elling ibid  ----|
th ------ iij F
Thorstenn ibid ----/ j G ij K
th ------ 0
Christoffer Heigebottenn ---- ij K
th ------ ii\j F
Jacob Hilme Husmand ---- j K
[11+3H]

Summa Foly
Giedschind ----- \j Deger j Schind  [6]
Kalschindt ----- ii\j Deger j Schind [26]
Haffre Kornn ----- xix Meller     [19 M]

(fol.)
Thorstenn Hilme ----\
th ------ iij F
Thamis ibid   ----/ j G
th ------ \j M
Jonn Biørstad  ----\
th ------ ii\j F
Lauritz Biørstad ----/ j G
th ------ i\j F
Jonn Døffuigenn ----\
th ------ j M
Peder ibid   ----/ j G j K
th ------ iii\j F
Bendigt ibid  ----\
th ------ iii\j F
Elluff ibid   ----|
th ------ j M
Wnng Peder ibid ----/ viij K
th ------ j M
Peder Ytterlienn ----\
th ------ j F
Mortenn ibid   ----/ iij K
th ------ ij F
Knudt Sølberschor ----\
th ------ iij F
Iffuer ibid    ----|
th ------ j F
Halduort ibid   ----/ iij K
th ------ \j F
Peder Wigenn ---- j K
th ------ \j F
Enckenn Hoffuenn ----\
th ------ j F
Niels ibid    ----/ ij Ksch
th ------ \j F
[17]

(3B-3)
Thorbiørnn Kiøgemester ---- iij K
th ------ iij F
Olluff Settere ---- ij K
th ------ \j M
Olluff Nederhus ---- j K
th ------ \j F
Niels Korssnes ---- j K
th ------ i\j F
Rasmus Aluig ---- j K
th ------ 0
Niels Kaste ----\
th ------ i\j F
Enckenn ibid ----/ ij K
th ------ i\j F
Pouell Wduig ---- ij K
th ------ ii\j F
Olluff Husmand ibid ---- j K
Thorre Dalle ----\
th ------ i\j M
Otte ibid  ----/ v K
th ------ iii\j F
Lauritz ibid ---- ij K
th ------ iii\j F
Elling ibid ---- j G
th ------ i\j M
[12+1H]

Summa Foly
Giedschindt ----- iiij Schindt     [4]
Kalschindt ----- iii\j Deger iij Skindt [38]
Haffre Kornn ----- xvij Meller j Frg.  [17 M 1 F]
 
(fol.)
Anders ibid  ----\
th ------ j M \j F
Halduort ibid ----/ j G
th ------ i\j F
Anders Engsetter ----\
th ------ ij M j F
Iffuer ibid   ----|
th ------ iii\j F
Serquit ibid   ----/ iiij K
th ------ iii\j F
Niels Dalhus ---- ij K
th ------ j M \j F
Peder Relling ----\
th ------ ij M
Anders ibid  ----|
th ------ ij M
Mortenn ibid ----|
th ------ iij F
Knudt ibid  ----/ j G iij K
th ------ iij F
Elling Hellebostad ----\
th ------ j M
Bertell ibid    ----/ j G 
th ------ iii\j F
Lauritz Lilleaas ---- j K
th ------ i\j F
Niels Storaas ----\
th ------ ii\j F
Elling ibid  ----|
th ------ j M
Peder ibid  ----|
th ------ j M
Knud ibid   ----/ vij K
th ------ ii\j F
Peder Hemmerhilde ---- ij K
th ------ iii\j F
[18]

(3B-4)
Peder Mithilde ----\
th ------ j M \j F
Knudt ibid   ----/ iiij Ksch
th ------ i\j F
Knudt Fremmerhilde ---- ij K
th ------ i\j F
Niels Weigbierig ----\
th ------ j M \j F
Iffuer ibid   ----/ j G iij K
th ------ j M \j F
Halduort Kleffuenn ---- ij K
th ------ j M \j F
Olluff Husmand ibid ---- j K
Jahannes Løffuold ----\
th ------ i\j M
Elling ibid    ----|
th ------ i\j F
Arnne ibid    ----/ iij K
th ------ i\j F
Thorstenn Arsetter ----\
th ------ iij F
Jonn ibid     ----/ iij K
th ------ \j M
Anders Eide ---- j G
th ------ i\j F
[12+1H]

Summa Foly
Giedschind ----- \j Deger         [5]
Kalschindt ----- iii\j Deger ij Skindt  [37] 
Haffre Kornn ----- xxvii\j Meller \j Frg. [27,5 M 0,5 F]

(fol.)
Erick ibid    ----\
th ------ 0
Enckenn ibid   ----|
th ------ i\j F
Eldre Encke ibid ----/ iiij K
th ------ i\j M
Siffuert Indereide ----\
th ------ j M \j F
Enckenn ibid    ----/ j G
th ------ j M \j F
Peder Skersetter   ----\
th ------ iii\j F
Peder Pederssenn ibid ----/ ij K
th ------ iii\j F
Siffuert Bierig ---- iij K
th ------ j M
Rasmus Husmand ibid ---- j K
Lauritz Herdall ---- j K
th ------ \j F
Knudt Øye ---- ij K
th ------ iii\j F
Jahannes Rindbierg ----\
th ------ iij F
Olluff ibid    ----|
th ------ iij F
Eldre ibid     ----|
th ------ iij F
Peder ibid     ----/ j G iij K
th ------ \j F
Halduort Øddegaard ---- ij K
th ------ i\j F
Halckild Hestehoff ---- j K
th ------ \j F
Olluff Killjstj ----\
th ------ i\j F
Jahannes ibid  ----/ iij K
th ------ j F
[18+1H]

(3B-5)
Pedr Werpisdall ---- j K
th ------ i\j F
Bennt Settere ----\
th ------ \j F
Arnne ibid  ----/ ij K
th ------ \j F
Knudt Arsetter ---- ij K
th ------ i\j F
Peder Møll ---- j Gsch
th ------ \j M
Olluff Grannde ----\
th ------ ii\j F
Hørsche Ødegard ----/ iij K
th ------ \j F
Peder Marack ----\
th ------ iij F
Olluff ibid ----/ j G iij K
th ------ ii\j F
Siffuert Hombelomb ---- iij K
th ------ \j M
Arnne Wennj ---- ij K
th ------ \j M
Clemmit ibid ---- ij K
th ------ \j M
Enckenn Settere ---- j K
th ------ 0
[13]

Summa Foly
Giedschind ----- iiij Schind      [4]
Kalschindt ----- iiij Deger j Skindt  [41]
Haffre Kornn ----- xvi\j Meller \j Frg. [16,5 M 0,5 F]

(fol.)
Olluff Hombelom      ----\
th ------ i\j F
Stienner Siffuertsenn ibid ----|
th ------ \j M
Enckenn ibid        ----/ j G j K
th ------ i\j F
Giøe Encke Flisdall ----\
th ------ ii\j F
Olluff ibid     ----/ ij K
th ------ i\j F
Enckenn Oplandschedall ----\
th ------ j F
Olluff ibid      ----/ j K
th ------ \j F
Halckild Gieruad ----\
th ------ ii\j F
Amund ibid    ----/ j G j K
th ------ j F
Ingerj Encke ibid ----\
th ------ ii\j F
Elling ibid    ----/ j G j K
th ------ \j F
Peder Kniffsflot ---- j K
th ------ \j F
Anntonnis Horuedrag ---- j K
th ------ \j M
Peder Sylteuig ---- j K
th ------ 0
Boduort Krossbreck ----\
th ------ \j M i\j F
Anntonnis ibid   ----/ ij G
th ------ \j M
Peder Aasse ---- ij K
th ------ \j F
Rasmus Lunes ---- j Ksch
th ------ 0
[18]

(3B-6)
Olluff Stadum Lennsmand
Ingebret ibid ---- iij K
th ------ j M \j F
Jahannes Hellebost ----\
th ------ ii\j F
Rasmus ibid    ----|
th ------ \j M
Jenns Hellebostadt ----|
th ------ j M
Mogenns ibid    ----/ ij G
th ------ \j F
Peder Thorsenn ibid ----\
th ------ 0
Olluff ibid     ----/ iij K
th ------ ii\j F
Gunder Hoffue ----\
th ------ \j M \j F
Peder ibid  ----|
th ------ iii\j F
Anders ibid  ----/ j G iiij K
th ------ i\j M
Arnne Storsteenn ----\
th ------ \j M
Las ibid     ----/ j G j K
th ------ i\j F
[12+lensmann]

Summa Foly
Giedschind ----- \j Deger iiij Schindt [9]
Kalschind ----- ij Deger iij Schindt  [23]
Haffre Kornn ----- xiiij Meller j Frg. [14 M 1 F]

(fol.)
Steffenn Hellesemb ----\
th ------ i\j M
Olluff ibid    ----/ ij G j K
th ------ i\j M
Halduort Frøsse   ----\
th ------ i\j M
Olluff ibid     ----|
th ------ iii\j F
Siffuert ibid    ----|
th ------ iij F
Serquit ibid     ----|
th ------ iij F
Arnne ibid      ----|
th ------ iij F
Hagenn ibid     ----|
th ------ i\j M
Niels ibid      ----|
th ------ iii\j F
Jonn ibid      ----|
th ------ i\j F
Peder ibid      ----|
th ------ \j F
Olluff Jonnsenn ibid ----|
th ------ \j M
Endre Jonnsenn ibid ----/ ij G vj K
th ------ \j M
Enckenn Frøssedall ----\
th ------ \j F
Peder ibid     ----/ j K
th ------ \j F
Rasmus Paar ---- iij Ksch
th ------ j M \j F
[16]

(3C-1) 
Anders Holle ----\
th ------ ii\j F
Elling ibid  ----|
th ------ ii\j F
Halckild ibid ----|
th ------ ii\j F
Erick ibid  ----/ ij G ij K
th ------ ii\j F
Erland Biørdall ----\
th ------ iij F
Jahannes ibid  ----|
th ------ i\j F
Rasmus ibid   ----|
th ------ \j M
Elling ibid   ----/ viij K
th ------ \j M
Colbenn Rørhus ---- ij K
th ------ \j M
Anders Thrundestad ----\
th ------ ii\j F
Olluff ibid    ----/ ij K
th ------ ii\j F
Olluff Killestij ----\
th ------ \j M
Lauritzs ibid  ----/ ij K
th ------ \j F
[13]

Summa Foly
Giedschindt ----- \j Deger j Schindt  [6]
Kalschindt ----- ii\j Deger ij Schindt [27]
Haffre Kornn ----- x\x Meller i\j Fr  [19,5 M 1,5 F]

(fol.)
Anders Lillebøe ---- j K
th ------ i\j F
Arne Fibelstad ---- ij K
th ------ i\j F
Olluff i Hoffuenn ---- iij K
th ------ j F
Iffuer Settere ---- ij K
th ------ i\j F
Rassmus Thrygestad ----\
th ------ i\j F
Knudt ibid     ----/ j G ij K
th ------ i\j F
Olluff Langelannd ---- j G
th ------ iij F
Frederick ibid ----\
th ------ ii\j F
Knudt ibid   ----/ iij K
th ------ ii\j F
Rassmus Lilleringdall ---- ij K
th ------ i\j F
Knudt Ringdall ----\
th ------ \j M
Anders ibid  ----/ iij K
th ------ 0
[12]


Walle schibreidt

Peder Blackstad ----\
th ------ j F
Olluff ibid   ----|
th ------ \j F
Enckenn ibid  ----/ j G
th ------ \j M
Rasmus Iordenes ---- j G
th ------ \j M
[4]

(3C-2)
Jacob Yttereckornes ---- iij K
th ------ ii\j F
Enckenn Indereckornes ---- j G
th ------ i\j M
Jacob Hussmandt ibid ---- j K
th ------ 0 M
Enckenn Indereckornes ---- j G
th ------ i\j M
Peder Hilde ----\
th ------ i\j F
Amund ibid ----/ ij K
th ------ 0
Thorre Settere ----\
th ------ ii\j F
Enckenn ibid  ----/ j G iij K
th ------ ii\j F
Knudt Brøgnelsenn ----\
th ------ \j M
Knudt ibid    ----|
th ------ i\j F
Las ibid     ----/ iiij K
th ------ j F
Enckenn Erstadt ----\
th ------ j M
Olluff ibid   ----/ j G j K
th ------ i\j F
[12+1H]

Summa Foly
Giedschindt ----- \j Dege iij Sch   [8]
Kalschindt ----- iij Dege ij Sch   [32]
Haffre Kornn ----- xiiij Meller \j Fr [14 M 0,5 F]

(fol.)
Jørgenn Rigsem ----\
th ------ ii\j F
Jacob ibid   ----|
th ------ ii\j F
Peder ibid   ----/ j G iiij K
th ------ ii\j F
Halduort Strømsemb ----\
th ------ ii\j F
Lauritzs ibid   ----|
th ------ ii\j F
Iffuer ibid    ----|
th ------ ii\j F
Olluff ibid    ----/ j G ij K
th ------ ii\j F
Stor Olluff Fitenn ----\
th ------ iij F
Niels ibid     ----|
th ------ i\j F
Wng Olluff ibid  ----|
th ------ i\j F
Peder ibid     ----/ vj K
th ------ \j M \j F
Ingebret Brunstad ----\
th ------ i\j M
Olluff ibid    ----|
th ------ ii\j F
Olluff Olsenn ibid ----|
th ------ \j M
Siffuert ibid   ----|
th ------ \j M
Pouell ibid    ----| 
th ------ ii\j F
Enckenn ibid    ----|
th ------ j M \j F
Knudt ibid     ----/ j G x K
th ------ i\j F
[18]

(3C-3)
Olluff Thandestad ---- ij K
th ------ iij F
Elling ibid  ----\
th ------ ii\j F
Olluff ibid  ----|
th ------ \j M
Engebret ibid ----/ j G j K
th ------ ii\j F
Peder ibid     ----\
th ------ j M j F
Olluff Olsenn ibid ----/ iij K
th ------ \j M
Olluff Husmand ibid ---- j K
Jacob Welde  ----\
th ------ i\j M
Olluff ibid  ----|
th ------ ii\j F
Ingebrett ibid ----|
th ------ iij F
Lauritz ibid  ----|
th ------ \j F
Gulick ibid  ----/ j G ij Ksch
th ------ ii\j F
Enckenn Dragløss ----\
th ------ j M \j F
Jonn ibid    ----/ j Gsch
th ------ ii\j F
Olluff Husmand ibid ---- j K
[13+2H]

Summa Foly
Giedschindt ----- \j Deger j Schind  [6]
Kalffschindt ----- iij Deger ij Schind [32]
Haffre Kornn ----- xxj Meller i\j Frg. [21 M 1,5 F]

(fol.)
Olluff Colbennsenn ibid ----\
th ------ iiij F
Haffuort ibid      ----/ ix Ksch
th ------ ii\j F
Helge Strømme ----\
th ------ i\j M
Olluff ibid  ----|
th ------ ii\j F
Knudt ibid  ----/ vj K
th ------ iij F
Olluff Sifuertsenn Indertandestad ---- ij K
th ------ ij F
Ingebret ibid ----\
th ------ iij F
Elling ibid  ----|
th ------ j F
Niels ibid  ----|
th ------ i\j F
Olluff ibid  ----/ vj K
th ------ \j F
Olluff Yttertandestad ---- ij K
th ------ \j M
Rasmus Thydenes ---- vij Ksch
th ------ iij F
Siffuert ibid ----\
th ------ \j M
Lauritzs ibid ----|
th ------ \j M
Enckenn ibid ----|
th ------ i\j F
Samund ibid  ----/ ix Ksch
th ------ j F
Jørgenn Blindem ----\
th ------ j M j F
Knudt ibid   ----/ iiij Ksch
th ------ j M
[18]

(3C-4)
Olluff Wig        ----\
th ------ j M j F
Olluff Thorstennsenn ibid ----/ j G viij K
th ------ j M j F
Enckenn Klockerhoug ---- iij Ksch
th ------ ii\j F
Pouell Husmandt ibid ---- j K
Peder Øddegaardt ---- j K
th ------ 0
Amund Offraa     ----\
th ------ i\j M \j F
Knudt Iffuersenn ibid ----|
th ------ i\j F
Lauritzs ibid     ----|
th ------ \j M
Peder ibid      ----|
th ------ i\j F
Knudt Olsenn ibid   ----|
th ------ i\j F
Peder Olsenn ibid   ----|
th ------ \j F
Thorre ibid      ----/ ij G ix K
th ------ i\j F
Peder Husmand ibid ---- j K
Olluff Husmand ibid ---- j K
Niels Hougsetter ---- j G j K
th ------ ii\j F
[12+3H]

Summa Foly
Giedschindt ----- iiij Schindt    [4]
Kalffschindt ----- vij Deger     [70]
Haffre Kornn ----- xix Meller \j Frg. [19 M 0,5 F]

(fol.)
Olluff Kiempeholle ----\
th ------ i\j F
Lauritz ibid    ----/ ij Ksch
th ------ i\j F
Peder Offuerdall ---- vj K
th ------ iij M
Frederick Lysseholle ----\
th ------ \j M
Olluff ibid     ----|
th ------ i\j F
Erlanndt ibid    ----|
th ------ i\j F
Peder ibid      ----/ v Ksch
th ------ i\j F
Ingebrett Eidem ----\
th ------ j M
Olluff ibid   ----/ j G iiij K
th ------ j M
Iffuer Grebostad ----\
th ------ ij M \j F
Olluff ibid   ----|
th ------ i\j F
Peder ibid    ----|
th ------ \j M
Samund ibid   ----/ ij G viij K
th ------ \j M
Olluff Brite ---- j K
th ------ \j F
Thorre Ytterfosche ---- j G j Ksch
th ------ ii\j F
Knud ibid ---- j G j K
th ------ ii\j F
Peder Arnes ---- iij Ksch
th ------ \j M
Las Storssanduig ----\
th ------ \j F
Olluff ibid   ----/ ij Ksch
th ------ \j F
[19]

(3C-5)
Jonn Furschor  ----\
th ------ \j F
Olluff Biørnuig ----/ ij K
th ------ 0
Las Rørnes ---- j K
th ------ \j F
Enckenn Welte ---- j K
th ------ 0
Erlandt Nedersøeuig ---- ij K
th ------ \j M
Halstenn Siøuig ----\
th ------ \j M
Lauritz ibid  ----/ iiij K
th ------ i\j F
Olluff Husmand ibid ---- j K
Jonn Løffuold och Samund ibid ----\
th ------ j M j F
Siffuert ibid         ----/ ij K
th ------ i\j F
Clemmit Klock ----\
th ------ ii\j F
Niels ibid  ----|
th ------ iij F
Jonn ibid   ----|
th ------ \j M
Jetmund ibid ----/ j G v K
th ------ \j M
[13(14)+1H]

Summa Foly
Giedschindt ----- \j Deger j Schind  [6]
Kalschindt ----- v Deger j Skind    [51]
Haffre Kornn ----- xi\x Meller \j Frg. [18,5 M 0,5 F]
 
(fol.)
Enckenn Melsetter    ----\
th ------ iij F
Jahannes ibid      ----|
th ------ i\j F
Jahannes ibid      ----|
th ------ \j M
Jahannes Andersenn ibid ----|
th ------ j M
Las ibid        ----/ j G v K
th ------ j F
Knudt Lackedall ---- ij K
th ------ i\j F
Anders Løffsetter ----\
th ------ iij F
Olluff ibid    ----/ iij K
th ------ iij F
Knudt Krogenn ---- ij Ksch
th ------ \j M
Thorgels Suinsetter ----\
th ------ \j M
Niels ibid     ----|
th ------ i\j F
Enckenn ibid    ----/ iij K
th ------ j F
Halstenn Ramstad ----\
th ------ ii\j M
Erick ibid    ----/ iiij K
th ------ i\j M
For Fossenuog [husmann?, øydebruk?] ---- j K
Las Husmand ibid ---- j K
Gutorum ibid ----\
th ------ i\j F
Mogenns ibid ----/ vj K
th ------ \j M
[16+1H+??]

(3C-6)
Thorstenn Ødegaard ---- j Ksch
th ------ 0
Enckenn Wester ----\
th ------ i\j M
Arnne ibid   ----|
th ------ j M
Peder ibid   ----|
th ------ \j M
Iffuer ibid  ----/ ij G iiij K
th ------ iij F
Enckenn Jordeschor ---- ij K
th ------ \j M
Las Husmandt ibid ---- j K
th ------ 0
Olluff Skarbøenn ---- j G
th ------ iij F
Windtzenns Windsetter ---- j G
th ------ ii\j F
Lauritz Nederuold ----\
th ------ i\j F
Elluff ibid    ----/ iij K
th ------ i\j F
Niels Offueruold   ----\
th ------ i\j F
Niels Jacobssenn ibid ----|
th ------ i\j F
Hanns ibid      ----/ iij Ksch
th ------ \j F
[13+1H]

Summa Foly
Giedschindt ----- \j Deger       [5]
Kalschind ----- iiij Deger j Schind   [41] 
Haffre Kornn ----- xviij Meller ij Frg. [18 M 2 F]

(fol.)
Jenns Welgiermou ----\
th ------ j M \j F
Størker ibid   ----/ iiij K
th ------ j M \j F
Størcker ibid ----\
th ------ ii\j F
Las ibid   ----/ ij K
th ------ iij F
Clemmit paa Lande ----\
th ------ iij F
Jonn ibid     ----|
th ------ \j M
Anders ibid    ----|
th ------ i\j F
Haffuort ibid   ----|
th ------ ii\j F
Arnne ibid    ----|
th ------ \j F
Ingebrett ibid  ----|
th ------ i\j F
Thorstenn ibid  ----/ x K
th ------ i\j F
Knud Husmand ibid ---- j K
Peder Offuerland ----\
th ------ \j M \j F
Bart ibid    ----|
th ------ \j M j F
Iffuer ibid   ----/ j G ij K
th ------ i\j F
Jacob Eige Ødegaard ---- j K
th ------ \j F
Haffuart Apeluold ---- j K
th ------ \j F
[16+1H]

(3D-1)
Olluff Siøholt    ----\
th ------ \j M
Enckenn ibid     ----|
th ------ iii\j F
Erick ibid      ----|
th ------ ii\j F
Olluff Jacobsenn ibid ----|
th ------ iij F
Peder ibid      ----|
th ------ j F
Siffuert ibid     ----|
th ------ \j M
Niels ibid      ----/ j G xiiij K
th ------ \j F
Jetmundt Solnedall ----\
th ------ \j M
Jonn ibid     ----/ iiij K
th ------ \j M
Olluff Jacobsenn Biørnnbrick ---- ij Ksch
th ------ 0
Arnne Lijd  ----\
th ------ j M \j F
Ingebret ibid ----|
th ------ j M \j F
Størcker ibid ----|
th ------ j M
Peder ibid  ----/ j G viij K
th ------ \j M
[14]

Summa Foly
Giedschindt ----- iij Schind     [3]
Kalschindt ----- iiij Deger ix Schind [49]
Haffre Kornn ----- xvij Meller j Frg. [17 M 1 F][rett sum: 17 M 0,5 F]

(fol.)
Olluff Siøholtstrand ---- iij K
th ------ iii\j F
Ingebret Abeluold ---- ij K
th ------ j F
Otte Abbelsetter ---- j K
th ------ i\j F
Olluff ibid Lensmandt
Olluff Thøsse ---- iij K
th ------ \j M
Christenn Langschibhollom ---- j K
th ------ 0
Knudt Suarteløg ---- ij K
th ------ i\j F
Las Wig ---- ij K
th ------ 0
Niels Gudmonsetter ---- ij K
th ------ \j M
Olluff Husmand ibid ---- j K
th ------ 0
Størcker Hessebierig ----\
th ------ i\j F
Peder ibid      ----/ iij K
th ------ j F
Thorre Nødsetter ---- ij K
th ------ i\j F
Olluff Honingdall ----\
th ------ \j M \j F
Størcker ibid   ----|
th ------ \j M
Enckenn ibid   ----/ j G j K
th ------ 0
Jonn Nederglomsetter ---- ij K
th ------ \j M
Olluff Glomsetter ----\
th ------ \j M
Amund ibid    ----/ j G j K
th ------ i\j F
[17+1H+lensmann]

(3D-2)
Knudt Hesteuig ---- ij K
th ------ i\j F
Knudt Walle ----\
th ------ \j M
Niels ibid ----/ j G
th ------ ij F
Siffuert Husmand ibid ---- j K
th ------ 0
Olluff Haemb ----\
th ------ iij F
Jacob ibid  ----|
th ------ \j M
Jonn ibid  ----/ j G iiij K
th ------ i\j F
Folleuog [øydebruk?, husmann?] ---- j K
Olluff Induig ---- ij K
th ------ iij F
Olluff Wduig ---- ij K
th ------ i\j F
Thamis Nattuig ---- j K
th ------ \j F
Knud Brusdall ---- j G iiij K
th ------ i\j M \j F
Siffuert Sletteback ---- ij K
th ------ \j M
Enckenn Requamb ----\
th ------ j F
Thomis ibid   ----|
th ------ \j F
Iffuer ibid   ----/ j G j K
th ------ ii\j F
[14+1H+??]

Summa Foly
Giedschindt ----- \j Deger j Schindt [6]
Kalschind ----- \v Deger j Skindt   [46]
Haffre Kornn ----- xiii\j Meller j Fr [13,5 M 1 F]

(fol.)
Jahannes Øddegaard ---- j K
th ------ 0
Olluff Stoffsetter ----\
th ------ iii\j F
Knud ibid     ----/ j G j K
th ------ i\j F
Olluff Oxeschar ---- j G
th ------ i\j M
Peder Storhoug ---- ij G ij K
th ------ ij M \j F
Arnne paa Nes ----\
th ------ j M \j F
Olluff ibid  ----/ iij K
th ------ j M \j F
Olluff Skar       ----\ 
th ------ ii\j F
Olluff Halduortsenn ibid ----|
th ------ ii\j F
Knud Betog        ----/ v K
th ------ \j M
Ingebret Stige ---- j K
th ------ i\j F
Iffuer Erstad      ----\
th ------ iij F
Iffuer Gutorumssenn ibid ----/ j G
th ------ ii\j F
Simenn Indereckernes ----\
th ------ \j M
Einer ibid      ----|
th ------ \j M
Encken ibid     ----/ j G ij K
th ------ i\j F
Niels Engsetter ----\
th ------ j M
Knud ibid    ----/ iij Ksch
th ------ iii\j F
[18]

(3D-3) 
Peder Lillføllingenn ---- iij K
th ------ iij F
Olluff Langnes ---- j K
th ------ \j F
Olluff Storføllingenn ---- j G
th ------ iii\j F
Olluff Husmand ibid ---- j K
Ingebrett Brune ---- j K
th ------ \j F
Christenn Reite ---- ij K
th ------ \j M
Iffuer Inderschode   ----\
th ------ \j M
Knud ibid        ----|
th ------ \j M \j F
Iffuer ibid       ----|
th ------ \j F
Jahannes ibid      ----|
th ------ j F
Iffuer Hachanssenn ibid ----/ ij G 
th ------ j F
Enckenn Ytterschode ----\
th ------ j F
Olluff ibid     ----|
th ------ iij F
Knud ibid      ----/ ij G 
th ------ iij F
[13+1H]

Summa Foly
Giedschind ----- j Deger j Skindt   [11]
Kalffschind ----- ii\j Deger j Schind [26]
Haffre Kornn ----- x\x Meller j Frg. [19,5 M 1 F]

(fol.)
Peder Bierig ----\
th ------ i\j F
Knudt Backe ----/ iij K
th ------ j F
Biørenn i Guduigenn ---- ij K
th ------ i\j F
Olluff Skodenn Lensmand
Iffuer Woige ---- ij K
th ------ i\j F
Niels Lijd ---- j K
th ------ \j F
Peder Abeluig ---- j G
th ------ iii\j F
[6+lensmann]


Jørgennfiord schibreidt

Christoffer Thusuigenn ---- j K
th ------ j F
Rasmus Ødegaard ---- j K
th ------ 0
Olluff Thue ---- iij K
th ------ iij F
Rasmus Suarteback ---- ij K
th ------ \j M
Olluff Hatlemørck ---- j K
th ------ \j M
Peder Kursetter ----\
th ------ iij F
Anders ibid   ----/ iij K
th ------ iij F
Olluff Husmand ibid ---- j K
Enckenn Gierde ---- ij K
th ------ i\j F
Las Myresetter ----\
th ------ \j M
Niels Olsenn  ----/ iiij K
th ------ \j M
[10+1H]

(3D-4)
Marette Enckenn Hoffuenn ---- iij Ksch
th ------ ii\j F
Størcker Hundeuig ---- j G ij K
th ------ j M \j F
Hanns Husmand ibid ---- j Ksch
Endre ibid ----\
th ------ \j M
Olluff ibid ----/ j G j K
th ------ \j M
Elling i Hunduig ----\
th ------ ij M
Jetmund ibid   ----/ ij G j K
th ------ j M
Anders Strandebøe ---- j K
th ------ \j F
Hanns Smed Mollobenn ---- j K
th ------ 0
Henrick Nes  ----\
th ------ \j F
Størcker ibid ----/ ij K
th ------ 0
Anders Indertranndall ---- j G j K
th ------ \j M
[11+1H]

Summa Foly
Giedschind ----- \j Deger j Schindt   [6]
Kalschindt ----- iii\j Deger iiij Skind [39]
Haffre Kornn ----- xiii\j Meller j Frg. [13,5 M 1 F]

(fol.)
Enckenn Rødning ---- iij Ksch
th ------ i\j F
Peder Husmandt ibid ---- j Ksch
Samund Leckenes ---- ij K
th ------ i\j F
Knudt Wrcke ----\
th ------ ii\j F
Erick ibid ----/ iij Ksch
th ------ i\j F
Peder ibid ----\
th ------ ii\j F
Anders ibid ----/ iij Ksch
th ------ \j M
Stenner Gierde ---- iij Ksch
Thiende ------ \j M
Amund Wrcke af Gierde Ødegardt ---- j Ksch
Amund Inderurcke ----\
th ------ ii\j F
Anders ibid   ----/ j Gsch
th ------ iij F
Kield Klock ---- ij Ksch
th ------ ii\j F
Peder Hanndløcke ----\
th ------ i\j F
Jettmund ibid  ----|
th ------ i\j F
Christoffer ibid ----/ iij Ksch
th ------ j F
Peder Modued ----\
th ------ i\j F
Endre ibid  ----/ ij Ksch
th ------ j F
[15+1H+øydegard]

(3D-5)
Knudt Anundsenn Øye  ----\
th ------ ij F
Jonn ibid       ----|
th ------ ii\j F
Olluff Knudssenn ibid ----|
th ------ j F
Amundt ibid      ----|
th ------ \j F
Peder Iffuersenn   ----/ j G vj K
th ------ \j M
Mogenns Skillestad ----\
thiende ------ ii\j F
Olluff ibid    ----/ iij Ksch
th ------ \j M
Jep ibid     ----\
th ------ i\j F
Niels ibid    ----|
th ------ i\j F
Enckenn Schulstad ----/ iiij Ksch
th ------ ii\j F
Olluff Noranger ----\
th ------ j M
Jonn ibid    ----/ j G iij Ksch
th ------ \j F
[12]

Summa Foly
Giedschindt ----- iij Schindt      [3]
Kalschind ----- iii\j Deger iiij Skindt [39]
Haffre Kornn ----- xii\j Meller \j Fr  [12,5 M 0,5 F]

(fol.)
Jetmundt ibid     ----\
th ------ iii\j F
Olluff Ellingsenn ibid ----/ vij Ksch
th ------ \j M
Knudt Husmand Frølandt ---- j Ksch
Gulick Stennes ----\
th ------ i\j F
Olluff ibid  ----/ iij Ksch
th ------ i\j F
Olluff Husmand ibid ---- j Ksch
Steffenn Widall ----\
th ------ ii\j F
Las ibid    ----/ vj Ksch
th ------ \j M
Knudt Sellereit ---- ij Ksch
th ------ ii\j F
Knudt Leite ----\
th ------ ii\j F
Enckenn ibid ----/ vij Ksch
th ------ ii\j F
Siffuert Ackern ----\
th ------ iij F
Simenn ibid   ----/ j G j K
th ------ ii\j F
Enckenn Biercke ---- v Ksch
th ------ j M \j F
Olluff ibid ----\
th ------ j M \j F
Endre ibid ----|
th ------ ii\j F
Olluff ibid ----/ j G vj K
th ------ i\j F
[15+2H]

(3D-6)
Halduort Rørstadt ----\
th ------ ii\j F
Jetmund ibid   ----|
th ------ \j M
Jetmund ibid   ----/ ij G ij Ksch
th ------ ii\j F
Olluff Schiastadt ----\
th ------ iij F
Enckenn ibid   ----|
th ------ i\j F
Peder ibid    ----/ j G ij K
th ------ j F
Rassmus Morckenn ----\
th ------ j F
Mortenn ibid   ----|
th ------ j F
Knudt ibid    ----/ j G j K
th ------ j F
Olluff Settere ---- iij Ksch
th ------ \j M
Størcker Findenes ----\
th ------ iij F
Peder ibid    ----|
th ------ ii\j F
Enckenn ibid   ----/ ij G 
th ------ \j F
[13]

Summa Foly
Giedschindt ----- \j Deger iij Schindt [8]
Kalschind ----- \v Deger ij Schindt  [47]
Haffre Kornn ----- xv\j Meller \j Frg. [15,5 M 0,5 F]

(fol.)
Enckenn Skoer ---- ij K
th ------ i\j F
Peder Husstad  ----\
th ------ ii\j F
Knudt ibid   ----/ j G
th ------ ii\j F
Olluff Husmandt ---- j Ksch
Olluff Moug   ----\
th ------ ii\j F
Peder ibid   ----|
th ------ \j M
Siffuertt ibid ----|
th ------ \j F
Olluff ibid   ----|
th ------ i\j F
Ingebret ibid  ----/ vij Ksch
th ------ i\j F
Amund Quistad ----\
th ------ i\j F
Enckenn ibid  ----/ iiij Ksch
th ------ j F
Peder ibid   ----\
th ------ \j M
Ingebrett ibid ----|
th ------ i\j F
Gudfast ibid  ----|
th ------ ii\j F
Enckenn ibid  ----|
th ------ i\j F
Iffuer ibid  ----/ viij Ksch
th ------ iij F
Olluff Hustad ----\
th ------ ii\j F
Knudt ibid  ----/ j G ij K
th ------ ii\j F
[17+1H]

(3E-1)
Las Arssetter  ----\
th ------ i\j F
Hanns ibid    ----|
th ------ i\j F
Olluff Pouelsenn ----|
th ------ i\j F
Thorre ibid   ----/ vj Ksch
th ------ 0
Rassmus Gierde ---- ij K
th ------ i\j F
Peder Throgsetter ----\
th ------ iij F
Niels ibid    ----/ iiij Ksch
th ------ iij F
Elling paa Hougenn ---- j K
th ------ ii\j F
Endre Regedall ----\
th ------ ii\j F
Siffuert ibid ----|
th ------ ii\j F
Enckenn ibid  ----|
th ------ i\j F
Jonn ibid   ----/ j G iiij Ksch
th ------ i\j F
Arne Axellenn ----\
th ------ \j F
Amundt ibid  ----/ ij Ksch
th ------ \j F
[14]

Summa Foly
Giedschindt ----- iij Schindt      [3]
Kalschindt ----- iiij Deger iij Schindt [43]
Haffre Kornn ----- xiiij Meller     [14 M]

(fol.)
Iffuer Husmandt ibid ---- j Ksch
Gudfast Slettedall ----\
th ------ i\j F
Mogenns ibid    ----|
th ------ i\j F
Arnne ibid     ----/ iiij Ksch
th ------ \j M
Olluff Lijdt ---- j Ksch
th ------ \j F
Niels Æide ---- ij Ksch
th ------ i\j F
Lauritz Wabelsetter ----\
th ------ \j M \j F
Olluff ibid     ----|
th ------ \j M
Størcker ibid    ----/ j G j K
th ------ ii\j F
Simenn Welde ----\
th ------ \j M
Anders ibid ----|
th ------ \j M
Jonn ibid  ----/ j G ij K 
th ------ \j M
Peder Stacke   ----\
th ------ iij F
Knudt ibid    ----|
th ------ \j M
Las ibid     ----|
th ------ i\j F
Christoffer ibid ----/ vj K
th ------ \j M
Encken Ødegaardt ---- j Ksch
th ------ \j M
Peder Frølanndt ----\
th ------ j M
Olluff ibid   ----/ iiij K
th ------ iij F
[18+1H]

(3E-2)
Lauritz Holle ---- ij Ksch
th ------ \j F
Iffuer Arschoug ----\
th ------ i\j F
Ingebrett ibid ----/ iij Ksch
th ------ i\j F
Effuind Risse   ----\
th ------ \j M
Erick ibid     ----|
th ------ \j F
Olluff ibid    ----|
th ------ \j F
Olluff Olsenn ibid ----|
th ------ \j F
Peder ibid     ----/ j G v K
th ------ iii\j F
Peder Sebye       ----\
th ------ iij F
Olluff Colbennssenn ibid ----/ v K
th ------ iij F
Jetmund ibid Lensmand [L. skrive over ---]
Mortenn Standall ----\
th ------ i\j M
Olluff ibid   ----/ j G iij Ksch
th ------ iij F
Amund Standall ---- iiij Ksch
th ------ j M \j F
Aff hødall i Frelsse ---- j Ksch
[13+lensmann+??]

Summa Foly
Giedschind ----- iiij Schindt      [4]
Kalschindt ----- \v Deger        [45]
Haffre Kornn ----- xvi\j Meller i\j Frg. [16,5 M 1,5 F]

(fol.)
Peder Ytter Arssnes ----\
th ------ j F
Knudt ibid     ----|
th ------ j F
Enckenn ibid    ----/ iij Ksch
th ------ 0
Thorris Klobenes ---- j Ksch
th ------ \j F
Las Salterøe ----\
th ------ \j F
Pouell ibid ----/ iij Ksch
th ------ 0
Peder Ørenn ----\
th ------ j F
Erick ibid ----/ iiij Ksch
th ------ j F
Enckenn Scharbøenn ----\
th ------ j F
Pouell ibid    ----/ iij Ksch
th ------ j F
Knudt Husmandt ibid ---- j Ksch
Amund Øe Husmand ---- j Ksch
Olluff Hussmand ibid ---- j Ksch
Henrick ibid ----\
th ------ \j M
Enckenn ibid ----/ j G
th ------ \j M
Peder Stoffsetter ----\
th ------ i\j F
Knudt ibid    ----/ ij Ksch
th ------ \j F
[17]

(3E-3)
Olluff Ytterstandall ----\
th ------ i\j F
Knudt ibid      ----|
th ------ i\j F
Jonn ibid      ----|
th ------ \j F
Olluff ibid     ----/ iiij Ksch
th ------ j F
Salmund Ødegaard ---- ij Ksch
th ------ 0
Rassmus Stennes ---- j Ksch
th ------ 0
Enckenn Esspesetter ---- j Ksch
th ------ \j F
Jonn Arssnes ----\
th ------ 0
Størcker ibid ----/ ij Ksch
th ------ 0
[9]

Summa Foly
Giedschindt ----- j Schindt [1]
Kalschind ----- ii\j Deger iiij Schind [29]
Haffre Kornn ----- \v Meller [4,5 M]


(fol.)

Summarum paa for^ne
Kronnens Leding och Thiende
Kornn aff for^ne Sundmørsslehne
Beløber Sig

Giedschindt ------- \j ^ct xix deger j schind    [691]
Kalschind ------- ij ^ct xLvj deg 4 sch       [2464]
Haffre Kornn ------- ii\j ^ct vij Th^r i\j M j Frg. [257 Tr 1,5 M 1 F]


[delsum-summane er rette]
[For kalveskinn: to feil delsummar (+/- 1 skinn) opphevar kvarandre]
[For korn: fem feil delsummar opphevar kvarandre: 4*0,5 F for mykje, 2 F for lite]


Regnit iiij Meller i huer Thønde
Och iiij fieringer i Huer Melle

[v.marg:]
Fraa Anno 1602
till Anno 1603 beløff
sig tiendenn(?)
Lxxi\j deg iij schind [G]
ij ^ct xxvj deg iiij schind [K]
i\j ^ct xxx Thr iiij Fgr

[h.marg:]
Thenne For^ne Sum-
marrum paa Kron-
nens Leding och tiende
Korrnn findes Lige
saa udj hossliggende
Sundmørs regsb 
till Indtegtt fraa
Philippi 1606 till 
Philippi 1607.

(3E-4)
Kronnens Thiende Ouste aff
Sundmørsslehnn

Ørschoug sogenn
Ouste ---- j wog j pund vj mk
Offra sogenn
Ouste ---- i\j wog vj mk
Strand sogenn
Ouste ---- i\j wog j pundt
Stordals sogenn
Ouste ---- ii\j pund
Nordals sogenn
Ouste ---- ij woger
Sundeffle sogenn
Ouste ---- i\j woger
Gireranger sogenn
Ouste ---- ii\j pundt
Wollens Sogenn
Ouste ---- iiij woger xviij mk
Jørgennfiord sogenn
Ouste ---- iii\j woger
Ørstenn sogenn
Ouste ---- iii\j woger
Wandeffell Sogenn
Ouste ---- ij woger vj mk
Herøe Sogenn
Ouste ---- j wog xj mk

(fol.)
Rødued Sogenn
Ouste ---- iiij pund
Hareidt Sogenn
Ouste ---- j wog \j pund
Wigerenn Sogenn
Ouste ---- iii\j pund vj mk
Wlstenn Sogenn
Ouste ---- j wog xiij mk
Søffde Sogenn
Ouste ---- ii\j pund vj mk
Borgund Sogenn
Ouste ---- i\j wog 
Haram Sogenn
Ouste ---- ij pund vj mk
Watne Sogenn
Ouste ---- ii\j pund
Skode sogenn
Ouste ---- j wog vj mk

Summarum Paa for^ne
Thiende Ouste ere

Ouste ---- xxx\v woger [34,5 våger]

[venstre marg:]
Fra Philippi Ao
1602 till 1603
beløff xxxvij woger
x(?) mk oste

[h. marg:]
Findes Lige saa thill
Indtegtt vdi hossliggende
Sundmøers regsb och
Extracht fra Philippi
1606 till 1607


(3E-5)
Her effter følger huis Laxe thiende samvt
Sild och Fish. Som meninge Almog Paa Sundmør
Wdgiffuer, effter som fischerit dertill gaaer, Thog naar
ingienn fisch er, giffuer de ingienn Thiende. Och Opberis
Som effter følger. Aff huer Thønde Raa Lax, j wog
Raa Lax, huer femtende Stamp Sild. Och naar de
icke fangis Thill femten Stamper giffuer de intidt, 
Aff Thørfisch huer thiende Thall fisch.

Naar denne for^ne Thiende er faldenn Och Opeborenn
Schifftis denn wdj 3 Parter,
Huor aff Konn: Mayt Bekommer --- i
Prestenn ----------------------- 2
Kierckenn Thnndt --------------- 3. 

Thiende Lax och thiende Sild som er
Oppeborit i for^ne Sundmørssleenn

Lax ----- j Frg   [1/4 tønne]
Sild ----- iiij Th^e [4 tønner]

[v. marg:]
Fraa Philippi 1602
till Philippi Ao 1603
beløbff
ij wogh j pdt x m [Lax]
ix tøndr Sild

[h. marg:]
Er lige saa thill Indtegtt
vdi hossliggende Sundmøris
regb. och Ecxtrachtt Fraa
Philippi 1606 till 1607

(fol.)
Thiende fisch som Wdi dette Aar falden 
Er Wdi for^ne Sundmørsslehenn

Rødued Schibreidt
Fisch ---- i\j wog j pund
Ørsten Schibreidt 
Fisch ---- ij woger
Wlstens Schibreidt
Fisch ---- xi\j woger j pundt
Wollen Schibreid
Fisch ---- iij woger
Wandeffel Schibreid
Fisch ---- iij woger \j pund
Gryttenn Schibreid
Fisch ---- vij woger ij pundt
Borgund Schibreid
Fisch ---- xvj woger \j pundt
Wattne Schibreid
Fisch ---- ij woger j pundt
Walle Schibreid
Fisch ---- v woger
Nerø Schibreid
Fisch ---- iiij woger ij pundt
Dale Schibreid
Fisch ---- vii\j woger j pundt
Jørenfiord Schibreid
Fisch ---- iiij woger


Summarum paa for^ne Fische Thiende
Fisch ---- \j ^ct x\x woger [69,5 våger]

[v. marg:]
Fraa Philippi 1602 
till Aarsdag 1603 beløff
lx\x wog ij pd viij mk

[h. marg:]
Er lige saa thil Indtegtt
førtt vdi Sundmøeris regb.
fraa Philippi 1606 till 1607


(3E-6)
Summa Summarum Paa Aldt
for^ne Konn: Maytz Landschyld, Leding
Kornn thiende, Oustethiende, fischethiende,
Lax tiende, och thiende Sildt Som er faldenn
Wdi dette Aar Paa for^ne Sundmør aff
Kronens, Stigtens och Elsetters guodtz
Fraa Phillippi Jacobi Dag Anno j606
Och till Aarsdagenn igien Anno j607
Beløber sig,

Pendinge ----- ij dr                [2 dr]
Fisch  ----- \v ^ct xL\x Woge j pd x mk     [499,5 våger 1 pd 10 mk]
[rett sum: 499 våger 1 pd 10 mk]
Smør   ----- xxxiii\j woger j pd j mk      [33,5 våger 1 pd 1 mk]
Lax   ----- i\j Th^ne              [1,5 tunne]
Sild   ----- iiij Th^ner             [4 tunner]
Giedschindt  ----- \j ^ct xix deger j schind     [691 skinn]
Kalschindt  ----- ij ^ct xLvj deger iiij schind   [2464 skinn]
Haffre Kornn ----- ij ^ct Lvij Th^r i\j Meller j frg. [257 Tr 1,5 M 1 F]
Ouste     ----- xxx\v woger            [34,5 våger]

(fol.)Neste del av rekneskapen er Bygselavgifter ( Gardfesting, førstebygsel for kvar bygslar etter skipreide Tredje års bygsel for kvar bygslar etter skipreide)

Hovudsida for lensrekneskapen