Lensrekneskap 1606/07 for Sunnmøre.

Landskyld

Landskyld, Kruna og Stiftet etter skipreide
Landskyld for Elgeseter gods etter skipreide

avskrift v. Ivar S. Ertesvåg,
Først lagt ut 15. mars 2004, sist endra 15. mars 2004.

Til historie/ættegransking    Heimesida

Hovudsida for lensrekneskapen (Sjå merknader om avskrifta der.) Dette er første delen av rekneskapen.


 

(1A-2)
Sundmørslehns Regenschab
Beregnitt fran Phillippi
Jacobi dag Anno j606 och
till samme Aarsdag igienn
Anno j607

Mønnten herudi beregnid som dhend førgieh.
4 mk eller 66 ss. till j gamble daller


Smør wegtenn

24 mareg ehr --- j pundh
 3 Pundh ehr --- j Løb

Kornn Maallidt
4 Fgr ehr ---- j Melle
16 Fgre eller \
4 Meller   / er --- j Tønde

10 Hudher eller schind er --- j deger 
 

(1A-3) 
(fol.)
Kronnens och Stigtenns Landschyldt aff Sundmørsslenn

Borgund Schibreidt

Knudt i Hedtzenn  ---- iij woge Fs
Jahannes ibid   ---- iij woge Fs
Enckenn och Olluff ibid  ---- iiij woge Fs
Olluff Halstennsenn ibid  ---- ij woger Fs
For Skarbøenn ---- ij pund Fs
Jonn Sleningenn  ---- j wog Fs
Peder Føllingenn  ---- \j wog Fs
Molduer Bruger Fougdenn
Gunder Gierde  ---- \j wog Fs
Lauritz ibid  ---- \j wog Fs
Olluff och Hagenn Slotzuig ---- j wog Fs
Lauritzs Amundssenn Soluog ---- j wog xvj mk Fs
Niels Siffuertsenn ibid ---- j wog xvj mk Fs
Peder Siffuertssenn ibid ---- j wog xvj mk Fs
Knud Jonnsenn Embelem  ---- \j wog Fs
Enckenn Konngshougenn ---- ij pund Fs
Anders Quarssnes ---- j pund vj mk Fs
Olluff Sleningnes ---- j pund Fs
Peder Flidtze ---- \j pund Fs
Peder och Niels Aspenn ---- ij pund Fs
Peder Møckelbostad   ---- ii\j wog Fs
Hanns Spilckenuignes  ---- \j wog Fs
Peder Hannssenn Spilckenuig ---- ii\j pund Fs
Wibrannt Lytkessenn Wdj Alsund
Wdj grunndeleige     ---- \j wog Fs

(1A-3)
Grøttenn Schibreidt

Størcker Wadsetter ----\
Rasmus ibid    ----/ i\j wog Fs
Størcker och Knud Thennefiord ---- vj woger Fs
Lauritzs Eidtzuog ---- iiij woge Fs
Niels Haar paa Slynngstad ---- ii\j woger Fs
Engebrett ibid   ---- ij woger Fs
Siffuertt i Haige  ---- ij pund Fs
Peder och Lauritz Kragsetter ---- i\j woger Fs
Simenn Arsetter  ----\
Alff Jonnsenn ibid ----/ j wog xvj mk Fs
Jahannes Engesetter ----\
Sierj Encke ibid  ----/ ij pund Fs
Olluff och Peder Wggedall ---- ii\j woger Fs
Jahannes Willomsenn Hannesund ---- \j wog Fs
Agge och Olluff Siøuig ---- iiij woger Fs
Thørkell Gamblemb ----\
Niels ibid    ----/ iiij woger Fs
Peder Biørnøenn ---- j wog Fs
Frederick Wldenn ---- iiij pund Fs
Olluff Rønnestad ---- ii\j woger Fs
Erick Blindemb ---- iiij woger Fs
Wng Olluff Olssenn Blindem ---- iiij woger Fs
Størker ibidem ---- ij woger Fs

Summa Foly

Fisch ----- \j ^ct xxij woger ij pd x mk [72 våger 2 pd 10 mk]

(fol.)
Niels Olsenn Blimdem  ---- ij woger Fs
Lauritz ibid  ---- ij woger Fs
Olluff Børissenn ibid  ---- iiij woger Fs
Peder Arnnesenn ibid  ---- ij woger Fs
Olluff Olsenn ibid  ---- ij woger Fs
Rasmus ibid  ---- ij woger Fs
Elling Kierstad ---- iiij pund Fs
Rasmus Rouell  ---- iiij woger Fs
Erick ibid  ---- iiij woger Fs
Ronnde Lauritzs ibid  ---- iiij woger Fs
Olluff Pouelsenn ibid  ---- ij woger Fs
Ingebrett ibid  ---- ij woger Fs
Pouell ibid  ---- ij woger Fs
Bendigt Einersenn ibid  ---- ij woger Fs
Lauritzs Siffuertzenn ibid  ---- ij woger Fs
Olluff Lauritzenn ibid  ---- ij woger Fs


Watne Schibreidt

Lauritz Schulstad ---- j wog Fs
Pouell Flamb  ----\
Lauritz Flamb  ----/ ii\j woger Fs
Størcker Langnes   ---- iij woger \j pund Fs
Olluff Pedersenn ibid ---- iij woger \j pund Fs
Peder Olsenn Langued ---- j wog Fs
Rassmus ibid   ---- j wog Fs
Anders Och Gregoris Ragne ---- iiij pund Fs
Iffuer och Anders Nogued ---- iiij pund Fs
Lauritzs Fiertofft ---- iij woger ii\j pund Fs
Olluff Gundersenn Hellelannd ---- j wog xx mk Fs
Enckenn ibid    ---- j wog xx mk Fs

(1A-4)
Arnne Synnderlannd ---- j wog xx mk Fs
Jonn ibid ---- j wog xx mk Fs
Ingebrett Westaduig ---- i pund Fs i gres Leige 
Olluff Rodstrandt i gressleige  ---- i pund Fs
 

Walle Schibreidt

Jacob Yttereckornes ---- j wog Fs
Enckenn Imdereckornes ---- ij woger Fs
Olluff Jacobsenn Setter ----\
Thorre ibid       ----/ ii\j woger iiij mk Fs
Ingebrett Brunstad ----\
Olluff Olsenn ibid ----/ j wog Fs
Olluff Knudsenn ibid ----\
Siffuert ibid    ----/ j wog Fs
Olluff Pedersenn Wig    ----\
Olluff Thorstennssenn ibid ----/ v woger Fs
For Laxeuerpit ---- j wog Fs
Olluff Klockerhoug ---- j wog j pund Fs
Peder Offuerdall ---- ij woger ij pund Fs
Samund Grebestad ---- j pund Fs
Ingebrett Eidem ---- \j wog Fs
Iffuer Wester ----\
Arnne ibid  ----|
Enckenn ibid ----|
Peder ibid  ----/ v woger Fs
Olluff Skarbøenn ---- ij woger Fs
Olluff Siøholtstrannd ---- \j pund Fs

Summa Foly

Fisch ----- \j ^ct xxxix woger [89 våger]

(fol.)
Enckenn Stoffsetter  ----\
Knudt och Iffuer ibid ----/ ij woger j pund Fs
Benndigt och Jonn Klocksetter ---- j wog j pund Fs
Olluff Anderssenn Skoer ----\
Olluff ibid       ----/ i\j wog Fs
Enckenn och Peder Føllingenn ---- iiij pund Fs
Olluff Storføllingenn ---- ij woger Fs
Olluff Elluffsenn paa Skodenn  ---- ii\j pund Fs
Olluff ibid  ---- ii\j pund Fs
Olluff Pederssenn Bedtog ---- j pund Fs
Olluff Thøsse ---- i\j wog Fs
Atte och Olluff Abelsetter  ---- iiij pund Fs
Olluff Thøsse och Peder Offuerdall
aff Thøse Laxeuerp Lax     ---- iij quartien
Gisse Siøholt ---- \j wog Fs
Thorgels Brune ---- \j wog Fs
Peder Hilde ---- \j wog Fs
Knudt Suarteløg   ---- \j wog %Fs% Smør
Lauritz Storsanduig   ----\
Anders Henricksenn ibid ----/ j wog Fs
Enckenn Jordeschar ---- ii\j pund Fs


Dale Schibreidt

Arnne Florenn ---- j wog Fs
Olluff Offuerbostad  ----\
Olluff Thorssenn ibid ----/ i\j wog Fs
Halduort Offuerbostad ---- j pund Fs
Sebiørnn Mou ----\
Jacob ibid  ----/ \j pund Smør
Halduort Thadbierig ---- j wog Fs
Halduort Sellebotenn ---- xviij mk Smør
Ingebrett Linge ---- \j wog Fs
Olluff Longaas ---- \j pund Fs

(1A-5)
Simenn Andersenn Wrj ---- ij pund Smør
Niels ibid ---- ij pundt Smør
Biørge Almestad ----\
Knudt ibid   ----/ j wog Smør
Thomis Hielme ----\
Thorstenn ibid ----/ j wog Smør
Christoffer Søerhilme ---- ii\j pund Fs
Gulick Waxuig ---- j pund Fs
Knudt Sølberschor ---- ij pund Fs
Iffuer och Halduort Sølberschor ---- j wog Fs
Enckenn paa Hoffue ----\
Ragnell ibid    ----/ j pund Smør
Thorbiørnn Inderhoffue ---- j wog Fs
Olluff Settere ---- ij pund Fs
Niels och Enckenn Kaste ---- \j wog Fs
Pouell i Wssuigenn ---- ij pund Fs
Thorre Dalle ----\
Otte ibid   ----|
Anders ibid  ----|
Halduort ibid ----/ ij woger Fs
Olluff Hollomhals ---- j pund Smør
Haffuort paa Gierde ---- j pund Smør
Elling Ytterdalle  ---- ij woger Fs
Peder Knudssenn paa Hammerhilde ---- j wog Fs

Summa Foly

Fisch ----- xxxi\j woger j pd [31,5 våger 1 pd]
Smør ----- v woger \j pd vj mk [5 våger 0,5 pd 6 mk]
Lax ----- iij Fring.      [3 fjerdingar = 3/4 tønne]

(fol.)
Knudt Fremmerhilde ---- ij pund Fs
Peder Jonnsenn Hilde ----\
Knudt ibid      ----/ i\j wog Fs
Antonnis Haruedrag ---- j pund Smør
Giøe Encke Flidall    ----\
Olluf Halckelsenn Flidall ----/ j wog Fs
Siffuert paa Bierig ---- iiij pundt Fs
Anders paa Kaste i gressleige ---- j pundt Fs
Knudt Arsetter ---- \j wog Smør
Arnne Olsenn Settere ---- \j wog Smør
Niels Weigbierig ----\
Iffuer ibid   ----/ ij woger j pund Fs
Jahannes Løffuold   ----\
Arnne och Elling ibid ----/ j wog Fs
Olluff Rønnebierig ---- j wog Fs
Jahannes ibid  ---- j wog Fs
Enckenn ibid      ----\
Peder Thorstensenn ibid ----/ j wog Fs
Olluff Killestj ----\
Jahannes ibid  ----/ j wog Fs
Olluff Oxuigenn ---- iij woger Fs
Peder Lillerønebierig  ---- xvj mk Smør
Knudt Thorstennsenn Hessegierde ---- iiij pund Fs
Knud Skarbierig ---- ii\j pundt Fs
Pouell Hellissem     ----\
Serquit och Siffuert ibid ----/ ij pundt Fs
Helge paa Drage  ---- j wog Smør
Jonn ock Knudt Rørsetter ---- ij pundt Smør
Halckild Rørenn ---- j wog Smør
Olluff Wig   ---- \j wog Fs
Thorstenn och Jonn Arsetter ---- i\j wog Fs

(1B-1)
Sundeffell

Anders Thrundestad ----\
Olluff ibid    ----/ \j wog Smør
Olluff och Lauritz Killestad ---- \j wog Smør
Enckenn paa Rørstadt ---- xviij mk Smør
Olluff paa Øe ---- ii\j pund Smør
Hagenn Frøsse ---- ii\j pund Smør
Niels och Serquit ibid ---- ij pund viij mk Smør
Siffuertt och Arnne ibid ---- ij pund viij mk Smør
Olluff Jonnsenn Peder Jonnsenn ibid ----\
Endre Jonnsenn och Jonn ibid    ----/ ij pund viij mk Smør
Olluff Halduortssenn ibid  ---- \j wog Smør
Halduort ibid  ---- j wog Smør
Jonn Smoge    ---- j pund Smør
Peder Lauritzenn Frøsedall ----\
Enckenn ibid        ----/ j pund Smør
Olluff Odell ---- ij pund Smør


Jørgennfiord Schibreidt

Lauritzs i Myrsetter ----\
Olluff ibid     ----/ j wog Fs
Steffenn Widall ----\
Las ibid    ----/ iij woger Fs
Knudt och Enckenn Lerennt ---- ij pund viij mk Smør

Summa Foly

Fisch ----- xxiiij woger  [24 våger]
Smør ----- xiij woge vj mk [13 våger 6 mk]

(fol.)
Knud Sellereit Ødegaard ---- xx mk Smør
Siffuert Ackere ----\
Simenn ibid   ----/ i\j wog j pund Fs
Jetmund Rørstad ---- ij pund vj mk Smør
Størcker Findenes   ----\
Enckenn och Peder ibd ----/ ii\j wog Fs, \j pund Smør
Jetmund Sebye ----\
Peder ibid   ----/ ij woger Fs
Hanns Smed paa Mollobenn ---- ij pund Fs
Laxeuerpit leiger Ødde


Ørstiens Schibreidt

Peder Løinge ---- j wog Fs
Rasmus ibd ---- j wog Fs
Enckenn ibd ---- j wog Fs
Erick paa Melbøenn ----\
Olluff ibid    ----/ ij wog Fs
Finndt Matzdall ----\
Knud ibd    ----/ ij woger Fs
Peder Nøruartaffell ---- \j wog Fs
Aff Laxeuerpit  ---- j wog Fs
Olluff paa Backe ---- \j pund Fs
Knud Settere ----\
Niels ibd  ----/ ij pund Fs
Aff Floscher Laxeuerp ---- \j Th^ne Lax
Mogenns i Quienn ----\
Rasmus ibd    ----/ \j wog Fs
Thorre Søruartaffell ---- iij woger Fs
Olluff Heigefild ---- j wog Fs
Thorre Floscher ----\
Knud ibd    ----/ ij woger j pund Fs

(1B-2)
Ingebrett Thoresenn Biørnndall ---- i\j wog Fs
Jetmund paa Moue  ---- iii\j pund Fs
Knud Och Amund Fidebreck   ----\
Rasmus och Jonn Knudssenn ibd ----/ iij woger Fs
Ingebrett Och Olluf Bronegottenn ---- j wog Fs
Siffuertt och Biørge ibid ---- j wog Fs
Wng Rasmus Rebestad ----\
Enckenn Sindeued  ----|
John ibd      ----/ iij woger Fs
Halduortt paa Aamb ---- j pund Fs
Rasmus Kleffning ----\
Elling ibd    ----/ ii\j pund Fs
Jetmund Sparstøffle ---- \j wog Fs
Jonn paa Nosenn ---- j wog Fs
Jonn Lauritzenn Meell   ----\
Jonn Olsenn ibd      ----|
Mogenns ibd        ----|
Thorbiørnn Mogennsenn ibd ----/ iiij woger Fs
Erick paa Aass       ----\
Olluf Pouelsenn ibd     ----|
Arne Elling och Lauritz ibd ----/ vj woge Fs

Summa Foly

Fisch ----- xLvi\j woger [46,5 våger]
Smør ----- j wog xiiij mk [1 våg 14 mk]
Lax ----- \j th^ne    [0,5 tønne] 

(fol.)
Rasmus Søremb ----\
Anders ibid  ----/ ii\j woger Fs
Jonn paa Røste ---- j pund vj mk Fs
Niels Sanduig ----j pund Fs


Wollens Schibreidt

Gurj Encke Engsetter ----\
Niels ibid      ----|
Lauritzs ibid    ----/ j wog Smør
Jacob Jennsenn Øren ---- ij pund Fs
Her Peder Halckilsuig ---- ii\j woge Fs
Jonn Willomsenn Kaluatenn ----\
Olluff ibid        ----/ j wog j pund Smør
Rassmus Wagstenn   ----\
Simenn Knudsenn ibid ----|
Peder Olsenn ibid  ----/ iiij pund Fs
Jonn paa Mick ----\
Isack ibid  ----/ iiij pund Fs
Arnne Axnes ---- j pund Smør
Stienner Furnes ---- \j wog Fs
Lauritz Lillemorck ---- ij pund Fs


Rødued Schibreidt

Simenn Leckanger ---- ij woger j pund Fs
Rasmus Leckanngsetter ---- j wog Fs
Amund Leckangback ---- iiij pund Fs
Olluff Wollnes ---- iiij pund Fs
Knud Lauertzenn i Lobbenn ---- \j wog Fs

(1B-3)
Peder Krossfure ---- j wog Fs
Peder Sundenes ----\
Knud ibid   ----/ iii\j woger Fs
Siffuertt paa Risse ---- j wog Fs
Jetmund paa Hoffd ---- ii\j pund Fs
Peder paa Enneback ---- ii\j pund Fs
Jonn Widall ---- i\j wog Fs
Aff enn lidenn Ødegardt ---- \j wog Fs
Elling Rødued ----\
Zackarias ibid ----|
Thønnes ibid  ----/ ij pund iiij mk Fs
Jahannes och Østenn Schor ---- iiij pund Fs
Olluff Eckeremb    ----\
Olluff Amundsenn ibid ----/ ij pund Fs
Olluff Kobbernes ----\
Knud ibid    ----/ iiij pund Fs
Rasmus och Anders Yttersøffde ---- ii\j pund Fs
Arnne Arschoug ---- j pund Fs
Rasmus ibid ---- xvj mk Fs
Hanns i Søffdehollom i grundeleige ---- j pund Fs
Lauritzs Nielsenn paa Yttersøffde ---- j pund Fs


Wandeffell Schibreidt

Knudt Stranndt ----\
Peder ibd   ----/ i\j wog Fs

Summa Foly
Fisk ----- xxxiii\j woger ij mk [33,5 våger 2 mk]
Smør ----- ii\j woger \j pund  [2,5 våger 0,5 pd]

(fol.)
Jonn Thonum ---- \j wog Fs
Aslack Arøstølle ---- ij pund Smør
Olluff Mockelbostad ---- ij pund Smør
Jetmund Isacksenn Sølte ----\
Jetmund Olssenn ibid  ----|
Benndt ibid       ----/ ij woger ij pund Fs
Knud Lundehoug ---- j pund Smør
Niels ibid ---- ij pund Fs
Jonn Hattlebreck ----\
Østenn ibid   ----/ i\j wog Fs
Sindeued Jonnsdatter Quamme ---- \j wog Fs
Knud Nederbrecke ---- j wog j pund Fs
Effuind Iffuerssenn Offuerbrecke ---- ii\j pund Fs
Knud Vigernes ---- j pund Fs
Enckenn ibd ---- j wog Fs
Olluff Amundssen paa Holte ---- j pund Fs
Anders paa Holte ---- ii\j pund Fs
Endre Thorckelsenn Woige ---- ij woger Fs
Anders Hellelannd ----\
Olluff ibid    ----/ j wog Fs
Knud Bremsinghoug ---- ij woger Fs
Amund Holte ---- j pund vj mk Fs
Amund och Jahannes Halle ---- ii\j pund Fs
Knud Pedersenn Bensnes ---- ij pund Fs
Olluff Habierig  ---- j wog Fs
Mogenns Jonnsen ibid ---- \j wog Fs
Einer Habierig    ----\
Anders Nielsenn ibd ----/ j wog Fs
Rasmus paa Brøtte ---- ij pund Fs

(1B-4)
Olluff Sannduig ----\
Hoffuartt ibd  ----|
Jetmund ibd   ----/ ii\j wog Fs
Enckenn Halse ---- ij pund Fs
Killebreck legger Ødde, Dog dett
bruges till Setter Stølle aff Jonn
paa Hattlebreck ---- xxij mk Smør


Nerøe Schibreidt

Jacob Simennssenn Nerøe ---- ij woger Fs
Olluff Gierisuig    ----\
Enckenn och Peder ibid ----|
Knud ibid       ----/ v woger j pund Fs
Hanns paa Thadbierig ---- j pund vj mk Fs
Thorstenn Qualsund ---- j wog ij pund Fs
Siffuertt Qualsund ---- j wog ij pund Fs
Pouell Olsenn Qualsund ---- j wog ij pund Fs
Jonn i Schorpenn ----\
Jetmund ibd   ----/ iiij pund Fs
Peder Iffuersenn Rafftesetter ---- iiij pund Fs
Diderick Moltunn ---- iiij pund Fs
Loduig ibd ---- ij pund Fs
Iffuer Moltunn ---- ij pund Fs
Thorstenn Knøt ---- ij pund Fs

Summa Foly
Fisk ----- xLii\j woger     [42,5 våger]
Smør ----- i\j woger j pund x mk [1,5 våger 1 pund 10 mk]

(fol.)
Pouell ibd ---- \j wog Fs
Peder Schaning Flouer ---- \j wog Fs
Olluff Andebøe ---- j pund Fs
Jørgenn Rundsøe ---- j pund Fs
Knud Lauritzenn paa Theige ----\
Elling Knudsenn ibid    ----/ ii\j woger Fs
Karenn Stackesunnd ---- j pund Fs
Ingebrett Andersenn paa Sandanger i
grussleige aff enn querenn i Gierissuig ---- j pund Fs
Jahannes paa Rodsetter i querenn leige
Wdj Gierisuig             ---- j pund Fs


Wlsteinn Schibreidt

Olluff Ytterfløe  ---- ii\j woger Fs
Niels ibid ----\
Stenner ibd ----/ ii\j woger Fs
Halduort Mitfløe ---- i\j woger Fs
Erick ibid ---- i\j woger Fs
Anders Wlstenn ----\
Jonn ibid   ----|
Lauritzs ibid ----/ iij woger Fs
Mickell Wlstenn ----\
Gutorum ibid  ----/ j wog Fs
Siffuert Skede    ----\
Elling ibd      ----|
Rasmus Pedersenn ibid ----/ v\j woge Fs
Rasmus Mogennsenn Oxnes ----\
Ingeborig Oxnes     ----/ ii\j woge Fs
Thorbiornn Biørstad ---- \j wog Fs
Peder Liuog ----\
Jacob ibid ----/ ij woge Fs
Aff j quernestedt ---- j pund Fs

(1B-5)
Aschell Pilschoug ---- j pund vj mk Fs
Anders Krosshaffnn ---- ii\j pund Fs
Peder Staall ---- j pund Fs
Lauritzs Lundegaard ---- \j wog Fs
Niels Hammerstølle ---- j wog Fs
Jonn Filde    ----\
Christoffer Filde ----/ j wog Fs
Olluff Molschre ---- i\j wog Fs
Wilhelme Suaremb ---- ii\j pund Fs
Peder Pedersenn Haadall ---- iiij pund Fs
Olluff Pedersenn ibid ---- ii\j pund Fs
Niels Myrre ---- j wog Fs
Olluff Gunder Ytterdemenn ----\
Niels ibid        ----/ j wog Fs
Gunder Ytterdemenn ----\
Gulick ibd     ----|
Colbenn ibid    ----/ ii\j woger Fs
Gulick Stølle  ---- ij pund Fs
Siffuertt Haselløe ---- ij pund Fs
Amund och Peder Watøenn ---- j wog Fs
Olluff i Demesund  ---- \j wog Fs
Engebrett i Voge  ---- j wog Fs
Lauritzs paa Hoffde ---- j wog Fs
Olluff ibid  ---- j wog Fs
Jonn Hoffdenack  ---- iiij pund Fs
Pouell Hoffdebierig ---- \j wog Fs
Jahannes Olsenn Bøgsetter ----\
Jetmund ibid       ----/ ij woger j pund Fs

Summa Foly
Fisk ----- \j^ct \j wog i\j pund vj mk [50,5 våger 1,5 pd 6 mk]

(fol.)
Niels Løffsetter ---- ii\j pund Fs
Aff j querenn leige i Lierwog ---- j pund Fs


Øddegaarder i Wale Schibreidt

Olluff Langnes ---- j pund Fs i gresleige
Christenn Langschibholloum ---- \j wog Fs
Christenn Reite ---- j pund Smør
Peder Ragne  ---- \j wog Fs
Olluff Biornuig ---- j pund Fs
Engebrett Abbeluold ---- ij pund Fs


Øddegaarder i Dale Schibreid

Lauritzs Yttereckornes ---- \j pund Smør
Olluff Olsenn Ackernes ---- \j pund Smør
Barbra Mitgaard Encke ---- \j pund Smør
Rasmus Jacobsenn Lillekorssnes i
gressleige          ---- \j pund Smør
Rasmus Ingebresenn paa Settere i
gressleige          ---- \j pund Smør
Niels Dalhus ---- i\j pund Smør
Niels Storaas ---- j pund Smør
Knud Eckeremb Øe ---- j wog Fs
Halckild Hestehoffue ---- \j wog Fs
Peder Werpisdall ---- xiiij mk Smør
Ingebrett ibid ---- \j pund Smør
Peder Kniffsflott ---- \j pund Smør
Thorstenn Gierde ---- j pund Smør
Erick Jonnssenn i Wren i 
gressleige       ---- \j pund Smør
Iffuer Inderschottenn ---- \j pund Smør
Elling Sletteuold ---- \j pund Smør
Olluff Skod ---- j pund Smør
Erick Myrsetter ---- j pund Smør

(1B-6)
Iffuer ibid ----\
Enckenn ibid ----/ j pund Smør
Elling Skortenes ---- \j pund Smør
Knud ibid ---- \j pund Smør
Gutorum Furnes ---- \j pund Smør
Haffuort Lilleaas  ---- j pund Smør
Olluff Hallomhals ---- j pund Smør
Lauritzs Herdall ---- xvj mk Smør
Thorre Herdall ---- \j pund Smør
Ingeborig Encke Oplandschedall ---- j pund Smør
Olluff Oplandtzdall ---- \j pund Smør
Thorstenn Stennerssenn paa
Inderackernes       ---- \j pund Smør
Rasmus Lunes ---- \j pund Smør
Olluff Hesseflot ---- \j pund Smør
Peder Sølteuig ---- \j pund Smør


Øddegaarder i Ørsten Schibreidt

Peder Hatleback ---- j pund Fs
Jonn Salterøe ---- \j pund Fs
Hans paa Remme ---- \j pund Fs

Øddegaarder i Wollens Schibreidt

Peder Engsetter ---- j pund Fs
Lauritzs Auffgang ---- j pund Fs
Arnne Axnessetter  ---- j pund Fs

Summa Foly
Fisch ----- vi\j woger \j pund [6,5 våger 0,5 pd]
Smør ----- vij woger vj mk   [7 våger 6 mk]

(fol.)
Øddegaarder i Wandeffel Schibreid

Jonn Sølte ---- ii\j pund Fs
Jonn Einerhoug ---- j pund Fs
Knudt Pedersenn Berssnes ---- ij pund Fs

Øddegaarder i Rødued Schibreidt

Olluff Jonnsenn aff Wolnes i
gressleige         ---- xviij mk Smør

Summa Lateris
Fisch ----- i\j wog j pund [1,5 våger 1 pd]
Smør ----- xviij mk [18 mk]


(1C-1)
Summa Summarum Paa
for^ne Kronens och Stigtens Land-
schyld aff Sundmørsslenn

Fisch ----- iii\j^ct xL\x Woger \j pd vj mk [399,5 våger 0,5 pd 6 mk]
Smør ----- xxxi\j wog       [31,5 våger]
Lax ---- j Th^ne j Fring     [1 tønne 1 fjerding = 1 1/4 tønne]

[venstre marg:]
Fraa Philippi 1602
till Anno jo 1603 beløff
iii\j ^ct xxxvij woger \j pd [Fisk]
xxx\j wog j pund [Smør]
j tønde j frgh  [Laks]

For^ne summa findis lige saa wdi hoss-
liggende Sundmørs Leens Regenschabff
och Extrachtt till Indtegtt


(fol.)
Kronens Landschyld aff Elseters
Guodtz:

Borgund schibreid

Samund Aasse ---- j wog Fs

Grøten schibreid

Marette Wldenn ---- iiij pund Fs
Thorre ibid ---- iiij pund Fs

Jørgennfiordt schibreid

Anders och Peder Kursetter ---- ij woger Fs

Dale schibreid

Halckild paa Gieruad ---- j wog Fs

Watne schibered

Peder Stiennsenn paa Skor ---- iiij pund Fs
Iffuer ibid ---- ij pund Fs

Wollen schibreid

Rasmus Eigsetter ---- ii\j wogr Fs
Jonn Morck ---- \j wog Fs
Jacob Rottsetter ---- v woger Fs
Siffuert Lischar ---- \j wog Fs
Niels Lillemorck ---- \j wog Fs
Knud Brattebierig ---- ij pund Fs
Jonn Rottuatenn ----\
Olluff ibid   ----|
Niels ibid   ----/ i\j wog Fs
Effuind Morck ---- xx mk Smør

(1C-2)
Enckenn Hougenn ---- ij pund Fs
Colbenn Wassbottenn ----\
Boduort ibid    ----|
Olluff ibid     ----/ ij woger Fs
Erick Greffuenes ---- \j wog Fs
Boduort Drageløs ---- j wog Fs
Pouell paa Øddegaardenn ---- j pund Fs
Knudt paa Folckestad ----\
Olluff ibid     ----|
Rassmus ibid     ----/ j wog Fs
Iffuer oaa Aassebøe ---- j pund Fs
Rasmus paa Nordall ---- xviij mk Smør
Gulick Kongsuold ---- \j wog Fs
Iffuer Aas ---- xvj mk Fs
[24]

Wandeffuel schibered

Amund Eide ---- j wog Fs
Knud ibid ---- j wog Fs
Jonn ibid ---- j wog Fs
Lauritz Sundall ---- j pund iij mk Smør
Olluff ibid ---- xiiij mk Smør
Abbell Sundall ---- xiiij mk Smør
Ørgia Hahoug ---- viij mk Smør
Erick Lidenneide ---- ii\j pund Fs

Summa Foly
Fisch ----- xxx woge \j pund iiij mk [30 våger 0,5 pd 4 mk]
Smør ----- iiij pundt v mk      [4pd 5 mk]


(fol.)
Mogenns paa Grusse ---- xvj mk Smør
Herloff Setternes ---- \j pund Smør
Jetmund Hals ---- j pund Smør
Anntonnis i Krogenn ---- xvj mk Smør
Aff Skors Laxeuerp ---- ij dr

Summa Lateris

Pending ----- ij dr [2 dr]
Smør ----- ii\j pund viij mk [2,5 pd 8 mk]

[ingen i Ørsta, Ulstein, Rovde eller Nærøy]

(1C-3)

Summa Summarum Paa
Kronnens Landschyld aff
Elseter Guodtz

Pending ----- ij dr [2 dr]
Fisch ----- xxx woger \j pd iiij mk  [30 våger 0,5 pd 4 mk]
Smør ----- ij woger j pund j mk    [2 våger 1 pd 1 mk]


[i venstre marg:]
Fraa Philippi Jacobi
1602 till ad 1603
ehr her aff oppeboren
i\j degher iij giedschind
iij deger iiij Kalschind


Findes lige saa udi Hossliggende Sundmørs
Regenschabff och Extrachtt i Fraa Philippi
Jacobi dag Ao 1606 till Anno 1607
Etter denne lista kjem Leidang og tiende

Hovudsida for lensrekneskapen