ntnu Norges teknisk-
naturvitenskapelige universitet
NTNU
Institutt for fysikk

FY2045/TFY4250 Kvantemekanikk I/
Høsten 2012


Pensumlitteratur:

(i) P. C. Hemmer: Kvantemekanikk (Tapir 2005).
(ii) B.H. Bransden & C.J. Joachain, Quantum Mechanics, og
(iii) D. J. Griffiths, Introduction to quantum mechanics.


Pensumliste (curriculum):

Faglærer:


Øvingslærer:


Referansegruppe:


Forelesningstid og -sted:


Foreløpig timeplan for TFY4250 og FY2045 (se unntak nedenfor)
  Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag
08:15-09:00          
09:15-10:00          
10:15-11:00     Forelesning
R8
   
11:15-12:00        
12:15-13:00   Forelesning
R7
  Veiledning
R8
 
13:15-14:00      
14:15-15:00          
15:15-16:00          
16:15-17:00          
17:15-18:00          
18:15-19:00          


Forutsetninger: Grunnleggende kunnskaper i kvantefysikk (gjennom FY1006/TFY4215 Innføring i kvantefysikk eller tilsvarende), og også i mekanikk, bølgelære og elektromagnetisme.


Øvingsopplegget:
Øvinger høsten 2012:


Eksamen 20. desember 2012, kl 15 -19 (skriftlig)
Hjelpemidler til eksamen (C):
Enkel kalkulator (HP 30S),
Rottmann: Matematisk formelsamling (norsk eller tysk utgave),
Øgrim og Lian: Størrelser og enheter i fysikk og teknikk, eller
Lian og Angell: Fysiske størrelser og enheter.
Gamle eksamensoppgaver i TFY4250 Atom- og molekylfysikk/FY2045 Kvantemekanikk (2003 --)
Gamle eksamensoppgaver i FY2045 Kvantefysikk (Tidligere: Innføring i kvantemekanikk)


Gamle eksamensoppgaver i Atom- og molekylfysikk


Spørretime tirsdag 18. desember, kl 10.15 - 12 i auditorium R2.