Courses

that Gerard Doorman has taught

 

 

TET4135 – Energy System Planning and Operation (2007-2013)

Level: 3rd year in 5-year Energy and Environmental Engineering Program

            1st year in 2-year International Master Program in Electric Power Engineering

Spring semester

 

The course gives an introduction to the formulation and solution of central problems within technical-economic-environmental planning and operation of stationary energy supply systems, both electrical and thermal. Based on a set of given technical possibilities, the course gives a methodical basis for optimization of solutions, and investigation of technical, economic and environmental consequences when meeting the demand for electrical and thermal energy.

 

Contents:

Framework for energy planning. Framework conditions such as legislation, international obligations etc. Technical-economic-environmental description of different processes for transport, conversion and consumption of energy. Energy and heat planning. Local energy planning. Optimal operation of power production, among others hydro power. The water value method. An introduction to optimal expansion planning of energy systems.

 

Course Material: Compendium (click here for contents)

 

 

TET4185 – Power Markets, Resource and Environment (2013-)

Level: 4th year in 5-year Energy and Environmental Engineering Program

Spring semester

 

Description of power markets with emphasise on the Norwegian/Nordic solution. System operation, tariffs and congestion management. Optimal power flow. Different models for energy and power market analysis. Risk management. Generation planning and trade in an open market. Consideration for recourses and the environment.

 

Course Material: Ivar Wangensteen, Power System Economics, the Nordic Electricity Market, 2nd edition (click here for contents)

 

 

 

TET4515/ELK15 – Hydro Power Scheduling (2006-)

Level: 5th year, specialization course

Autumn semester

 

Content: The Norwegian power system is an integrated part of a common Nordic system with about 50 % hydro, close to 50 % thermal and nuclear power and an increasing share of renewable production. The Nordic system has strong interconnections with the UCTE system on the European continent. The subject deals with scheduling methods for the various operational planning phases (long, mid and short term) in this system, with focus on hydro production. An introduction is given to central scheduling models like EMPS and EOPS for the long and mid term as well as SHOP for the short term optimization problem.

 

Course Material: Compendium (click here for contents)

 

 

ET8209 – Methods for Power Production Scheduling (2006-)

Level: PhD

The course is given every second year, next time fall 2013.

 

The course teaches generation scheduling in mixed hydro-thermal power systems. An important theme is hydro production scheduling, basic and more advanced methods and challenges in a restructured power system. Theory for thermal power scheduling and unit commitment. The course includes the dominating methods in Norway today, but also introduce approaches from economics and from other countries.

 

Course Material: Various papers and parts from textbooks.

 

 

ET8208 –Power Market Theory (2006-2013)

(together with Ivar Wangensteen)

Level: PhD

The course is given every second year, next time fall 2014.

 

Security of supply and vulnerability Security of supply, specifically related to incentives for investment in generation, but also transmission, is an unsolved challenge in today's power markets. The course will discuss the background of the problem and introduce presently implemented and proposed solutions. Transmission pricing including constraint handling Various methods for transmission pricing and transmission constraint handling are presented and analyzed. Focus on flow-based market splitting, which is an evolution and generalization of the price area model used in Norway. Transit through other control areas. Market power. Alternative models for analysis of market power in power markets. Market power in relation to transmission constraints. How is market power measured, what can be done to reduce or avoid market power. International practice and experience. Ancillary services Handling of ancillary services in various power markets. Demand flexibility Present power markets are mostly one-sided: producers are active market participants, while consumers are more or less passive. This has a number of negative effects, and development of a more flexible demand side will result in substantial improvements. Background, opportunities and developments.

 

Course Material: Various papers and parts from textbooks.

 

 

ET6003 – Produksjonsplanlegging i vannkraftbaserte system (2006-2014)

(in Norwegian)

Level: Etter- og Videreutdanning

Hvert eller annet hvert år, avhengig av interesse og ressurser

 

 

Kurset gir en bred innføring i både planleggingsfilosofi, ulike beregningsmetoder og deres anvendelsesområder og bruk av de ulike metodene i operativ planlegging.

 

Metodenes styrke og svakheter og erfaringer fra praktisk bruk av dem vil bli presentert og diskutert. Kurset vil også legge stor vekt på modelleringsmessige sider og beskrive med eksempler betydningen av modellering samt kvalitet på inngangsdata til de ulike modellene. Planlegging i vannskraftbaserte system må utføres for lange tidshorisonter (opptil 5 år) og det er vanlig å bruke ulike modeller for ulke tidshorisonter. Resultater fra langsiktige strategimodeller brukes derfor som rammebetingelse for modeller med større detaljeringsgrad og kortere tidshorisont. Konsistens mellom modeller og kunnskap om begrensninger er viktig for forståelsen av analyseresultatene.

 

Undervisningsform

  • Forelesninger og øvinger
  • Deler av kurset blir forelest av eksperter fra SINTEF Energiforskning
  • Samlingene er obligatoriske

 

 

 

BACK to Gerard Doorman’s Homepage