Oblig'er:

 
Nr Oppgave Frist:
1 Se eget dokument.   Onsdag 25/9-19 kl.11:00
2 Se eget dokument.   Onsdag 16/10-19 kl.11:00
3 Se eget dokument.   Onsdag 30/10-19 kl.11:00
4 Se eget dokument.   Onsdag 20/11-19 kl.11:00
 
 
Emnet inneholder tre obliger (dvs. tre av fire gjøres/være godkjent for å få gå opp til eksamen).
Men: Det anbefales meget sterkt, både faglig, progresjonsmessig og pedagogisk at man gjør alle fire.
For:  Alt om pekere vil kun være på den siste - og dette blir det helt sikkert på eksamen.
          Dessuten vil filhåndtering ikke være på noen av obligene, og dette blir det også helt sikkert på eksamen.
 
NB: Godkjente obliger fra det tidligere emnet IMT1031 teller dessverre ikke videre.
 

Viktige generelle regler:

 1. Høst:
  • Minst 3 av 4 obliger være godkjent for å kunne gå opp til eksamen. Alle disse løses individuelt.
 2. Vår:
  • Minst 2 av 3 obliger pluss en litt større prosjektoppgave være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.
   Obligene skal løses individuelt. På prosjektoppgaven kan man være 1-3 personer (men heller ikke flere).
    
 3. Leveringsfristen (kl.11.00 på innleveringsdatoen) overholdes for hver enkelt oblig.
  Normalt innleveres en pdf-fil elektronisk i Blackboard på/for hver oblig.
  Klart mangelfullt arbeid, ikke selvstendig eget arbeid eller innleveringsfrist som ikke overholdes regnes som ikke-levert.
  Dermed bruker man bort en av de obligene man ikke trenger å levere.

   
 4. Innleverings-, rette- og reinnleveringsprosessen er som følger:  
 5. NB   - Elektronisk innlevering:
   
 6. NB   - Løsing av obliger:

Tilbake til hjemmesiden for emnet.