Informasjon om emnet:

All viktig ny informasjon/beskjeder, utover det som initielt ligger på denne hjemmesiden, vil bli kunngjort på forelesning og lagt ut i Blackboard.

 1. Emnets hjemmeside:
  Emnets hjemmeside er stort sett oppdatert, og vil forbli slik utover i semesteret.

 2.  
 3. Obligatoriske arbeider:
  Mer om alt dette er å finne her.

 4.  
 5. Forelesningene:
  Dette er onsdager (torsdager) og fredager, og de brukes stort sett til å gjennomgå nytt stoff.
  Dette gjøres primært vha. små og store programeksempler, støttet av læreboka.
  Opplegget angir til enhver tid aktuelle EKS_xx.c (i tilfelle du vil notere på en papirutskrift).
  Det er også mye hjelp å hente i video-seriene på denne siden, samt i læringsassistentene og emnelærer.

 6.  
 7. Ukeoppgaver og arbeid på datalaben:

 8.  
 9. Eksamen:
  Dette emnet er helt nytt i høst. Derfor finnes det dessverre ingen tidligere eksamensoppgaver (tekst og løsningsforslag) tilgjengelig.
  Men: Og: Tidligere hadde vi et noe lignende emne. Noen filer ifm. eksamen i det emnet er lagt ut på EKSAMEN.
  Mye er annerledes i dagens emne (bl.a. brukte vi C++, filhåndtering er annerledes, andre navnekonvensjoner, litt annen måte å kommentere på).
  Men også disse oppgavene gir litt indikasjon om dette emnets eksamen.

 10.  
 11. C/C++ -kompilator:
  Vi bruker primært Code::Blocks.   Hvordan installere, hvordan bruke og med linker til også her.

 12.  
 13. Emnelærers tilgjengelighet:
  Han er ihvertfall på skolen onsdag-fredag kl. 08.00++ - 15.30.
  Om han ikke har timer/møter, så er han som oftest å treffe på kontoret (A206) - evnt. prøv igjen om 10 minutter.

 14.  
 15. "Bli-kjent-mail":
  På den første forelesningen hadde emnelæreren en muntlig presentasjon av seg selv (evt. se under Personalia/CV og Hobbyer/Interesser/Kompetansehans eminente(?) hjemmeside). Han ønsker også å få vite noe om dere. Skriv derfor en email (ca. ett A4-ark) til ham ( ) og læringsassistentene dine.

  Brevet kan gjerne inneholde slikt som:
  • Navn, hjemsted (bosted før), alder
  • Gjort før kom hit til NTNU (skoler, jobbing, militæret).
  • Data: Bakgrunn, interesser/kompetanse
  • Hvorfor valgte du NTNU og studiet/utdanningen her?
  • Hva tror du blir spennende?
  • Hva tror du blir utfordringen/vanskelig?
  • Hvor tenker du utdanningen skal føre deg hen?
  • Hobbyer/interesser
  • Annet ..... (du har lyst til å meddele emnelærer/læringsassistentene)

 

Tilbake til hjemmesiden for emnet.