N-bygget på NTNU i Gjøvik, ferdigstilles oktober 2017

Timelapse (oppdateres hver natt)