Undervisning
Blackboard blir døden for karaktergivende øvinger
19. oktober 2016
0

I går var jeg på læringstreff på Dragvoll med tema tilbakemelding. Et av punktene på programmet var Blackboard og hvilke muligheter vi får for tilbakemelding når vi til neste år tar i bruk dette læringsstøttesystemet.

Mitt inntrykk var at Blackboard ser veldig bra ut og at det vil gi en betydelig enklere arbeidsflyt med tanke på å drive retting og tilbakemelding av øvinger og annet arbeid. I dag med It’s Learning må man nesten bero på å bruke Excel, papirnotater eller lignende på siden av hvis man for eksempel skal gi poeng på deloppgave. I Blackboard kan man gjøre alt inne i selve systemet.

Innledningsvis så virket alt å være fryd og gammen. Men så kom bomben. Evaluering i Blackboard skal kun gjøres hvis det er snakk om arbeider som skal vurderes som bestått og ikke bestått. Vi skal ikke under noen omstendigheter gjøre evalueringer via Blackboard som skal danne grunnlaget for sluttkarakteren i faget.

Problemet her er ikke Blackboard som system ikke takler dette som sådan, men at noen oppe i NTNU systemet har tatt et valg om at Blackboard ikke skal brukes slik. Jeg prøvde å få klarhet i hvorfor man hadde bestemt dette. De som var tilstede hadde dessverre noe begrenset kunnskap om dette. Det var delvis snakk om at det var fordi NTNU hadde valgt et annet system for sluttvurdering, Esperia eller noe slikt mener jeg det het, og delvis snakk om at juristene var skeptisk til datasikkerhet og mangelen på anonymisering og teknologene var usikre på om de kunne fikse.

Jeg tror ikke at det er helt spikret ennå hvordan det blir, men her på bruket har man en tendens til å gjøre systemvalg som gjør ting enklest mulig for de på toppen uten å ta hensyn til hva som vil fungere best ute i produksjonen. Så enden på visa her blir nok at man ender opp med å ha forbud mot noen form for karaktergivende og tellende innleveringer via Blackboard. Dette vil i realiteten være et forbud mot, og en dødsdom for, karaktergivende øvinger. Det kan hende man kan klare å jukse å til ved sjonglere mellom de to ulike systemene pluss pluss, men det blir tungvint i praksis til at folk kommer til å gidde.

Jeg burde nok forklart litt bedre her hvorfor jeg synes det er så forferdelig at NTNU med innføringen av Blackboard dreper mulighetene for karaktergivende øvinger. Men det krever enn litt lengre diskusjon av fordeler og ulemper med karaktergivende øvinger, noe som nok får bli et innlegg for den annen dag. Kortversjonen er at det får studentene til å jobbe hardere og legge ned mer arbeid underveis i semesteret.

About author

Frode Drevland

Andre innlegg

student_som_ikke_horer_etter

Studenter som ikke hører etter

I går var jeg på læringstreff på Dragvoll med ...

Les mer
plusdelta-05-10-16

Verdien av umiddelbar tilbakemelding til meg selv som foreleser

I går var jeg på læringstreff på Dragvoll med ...

Les mer
Gruppediskujson i forelensing

Utfordringer med gruppearbeid og -diskusjoner i forelesninger

I går var jeg på læringstreff på Dragvoll med ...

Les mer

There are 0 comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *