Undervisning
Utfordringer med gruppearbeid og -diskusjoner i forelesninger
30. september 2016
0
Gruppediskujson i forelensing

Som nevnt i forrige innlegg så hadde avsluttet jeg forelesningen på mandagen denne uken med en praktisk oppgave der studenten skulle jobbe i grupper med en faktisk case og av bruk CBA-metoden som jeg vi hadde gjennomgått i løpet av timen. Dette trigget meg til å filosofere litt over utfordringer med å ha gruppearbeid og -diskusjoner som en del av forelesningstimene, og det er spesielt tre jeg vil trekke frem.

Utfordring 1 – Infrastruktur

Undervisningsinfrastrukturen på NTNU er ikke akkurat tilrettelagt for interaktivitet. I hvert fall ikke utover at man skal kunne avbryte foreleserens monolog med et og annet spørsmål. Den fungerer greit nok for summing med sidemann, men straks man skal ha større grupper så blir det et problem. Enten så bli man sittende på en rad bortover med begrensende muligheter til å kommunisere fra ende til ende, ellers så bli halvparten av gruppemedlemmene sittende ubehagelig snudd bakover. Begge konfigurasjonene gjør at enkelte av gruppemedlemmene ikke vil få fullgod oversikt over eventuelle artefakter (spillbrett, figurer, skjema etc.)  som benyttes.

Jeg prøver å kjøre mye spill og simuleringer til tross for at auditoriene ikke alltid er egnet for dette. Men det gir sterke begrensinger på hvilke øvelser jeg kan kjøre og jeg har lagt merke til at studentene er ikke like aktive eller ivrige som når de får sitte rundt et bord.

Når jobber visstnok NTNU med noe pilotprosjekt med rom som er bedre egnet for denne type undervisning, så vi får håpe situasjonen blir bedre i fremtida. Alternativet mitt i mellomtiden er å enten skaffe til veie annet rom enn det vanlige auditoriumet for enkeltforelesninger, eller bare rett og slett kutte ut de øvelsene jeg egentlig vil kjøre.

Utfordring 2 – Passive studenter

Min erfaring er at enkelte studenter har en tendens til å være veldig seg passive i gruppesammenheng og man må gjøre en del aktive tiltak for å få med alle. Første bud er å ikke ha for store grupper. Min erfaring er at hvis man har mer enn fire studenter på en gruppe, så er man nærmest garantert at minst en av de kommer til å forholde seg passive. Derfor legger jeg vanlig ikke opp til grupper større enn fore. Unntaket er hvis man rollespill eller lignende der de ulike gruppedeltakerne skal tildeles ulike roller og man er avhengige av at alle bidrar aktivt for at gruppen som helhet skal kunne gjøre noe.

Selv med et makstak på fire så hender det at enkelt gruppemedlemmer forholder seg passive. Her er nok løsningen å gå inn og aktivt fasilitere gruppen og dra de passive medlemmene inn diskusjonen. Dette tror jeg nok dessverre at jeg ikke er god nok til, og er noe jeg må være mer oppmerksom på fremover. Det samme gjelder forøvrig ved gruppeforming når det er snakk ad-hoc grupper for diskusjoner. Her blir det ofte slik at de som sitter keitete til, altså at det ikke er bare å snu seg rundt for å danne en gruppe, ofte bare blir sittende alene og se i veggen. Her burde jeg nok absolutt bli flinkere til å kommandere de til løft på ræva og flytte seg litt.

Utfordring  3 – Studenter som går underveis

Hvis studenten synes jeg holder en kjedelig forelesning eller mener de har bedre ting å ta seg til så synes jeg vanligvis at det er helt uproblematisk at de stikker avgårde midt i en forelesning. Men det provoserer og irriterer meg når de stikker av etter begynt på en gruppediskusjon eller -oppgave. Det er å vise lite respekt for sine medstudenter. Spesielt er dette problematisk når det er snakk om spill eller rollespill der det er lagt opp til at man skal ha et visst antall deltakere med hver sine roller.

Her tror jeg at løsningen vil være å si ifra om hvor lang tid noe tar før jeg deler inn og grupper, og be de som ikke kan eller vil være tilstede hele tiden om å melde fra på det tidspunktet slik at jeg kan dele basert på hvor mange som faktisk vil være det hele veien.

About author

Frode Drevland

Andre innlegg

blackboard-death

Blackboard blir døden for karaktergivende øvinger

Som nevnt i forrige innlegg så hadde avsluttet je...

Les mer
student_som_ikke_horer_etter

Studenter som ikke hører etter

Som nevnt i forrige innlegg så hadde avsluttet je...

Les mer
plusdelta-05-10-16

Verdien av umiddelbar tilbakemelding til meg selv som foreleser

Som nevnt i forrige innlegg så hadde avsluttet je...

Les mer

There are 0 comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *