Undervisning
Learning-by-doing i forelesning
21. september 2016
0

Nå på mandag holdt jeg forelesning som, i hovedsak dreide seg om Choosing by Advantages (CBA), en beslutningstakingsmetodikk som er svært velegnet for beslutninger der det er mer enn en beslutningsvariabel å ta hensyn til, som jo gjelder for de fleste beslutninger vi tar i byggeprosjekt.

CBA er metodologi som i min erfaring krever learning-by-doing for å gå grep på. Jeg har tidligere forelest en del før jeg har satt studenten til å gjøre noe, men jeg har kommet frem til at dette er rimelig poengløst. Det blir for abstrakt og studenten klarer ikke å fange opp noe særlig før de faktisk setter seg ned og jobber seg gjennom en beslutning med bruk av metoden. Derfor er det lite forelesning i tradisjonell monologisk forstand nå jeg har CBA som tema.

Oppbygning av forelesning

Jeg starte med å si noen få ord om CBA som metode deretter presenterer jeg dem med en beslutning de skal ta som er det banalt enkle å velge mellom tre typer yoghurt. Valget av beslutningsobjekt her var rett og slett basert på finne noe der jeg kunne klemme alle relevante produktopplysninger inn på et A4-ark som de får utdelt (figur 1). De får også utdelt et CBA skjema for utfylling (figur 2).

Yoghurt data

Figur 1: Yoghurt data

CBA metoden har sju steg. Jeg foreleser et og et steg og lar de så gjøre det i praksis med yoghurt-beslutningen. Før vi kjører i gang så gir jeg de veldig klar på at de ikke må prøve seg på å gjøre mer enn det jeg har forklart. Det er en del konseptuelle ting ved CBA som er vanskelig å forstå til å begynne med og hvis man bare raser av gårde så er man garantert og gjøre feil. Dette er også grunnen til at jeg kjører steg for steg. Jeg vil forsikre meg om at alle har forstått hvert steg før vi går videre. For å gjøre dette så går jeg rundt i auditoriet og observerer mens studentene jobber.

CBA skjema

Figur 2: CBA skjema

Etter at vi har kommet gjennom alle stegene i yoghurtbeslutningen så setter jeg dem i grupper og lar dem jobbe med en faktisk case. Når de er ferdig med dette kjører jeg litt diskusjon omkring hvilke erfaringer de har gjort seg og hvilke fallgruver det kan være når man benytter CBA. Min erfaring har vært at de fleste studentene etter forelesning har bra kontroll på CBA som metodikk.

Effektivitet

Totalt sett mener jeg at dette er en veldig effektiv tilnærming for å lære CBA. Når jeg selv lærte metodikken for et par siden var det på en heldags workshop. Og da ble det fortalt at det var en kjempekomprimert tilnærming og at man vanligvis kjørte minst to-dagers workshop på dette.

Fordelen med denne type tilnærming

Det er som nevnt en del ting ved CBA som er konseptuelt vanskelig å få fatt med. Jeg anser det som en stor fordel å umiddelbart kunne korrigere studentens forståelse i en innlæringssituasjon. Det mer tradisjonelle alternativet kunne vært at jeg hadde forelest om CBA, gitt studentene øvingsoppgaver på, og deretter rettet og gitt de tilbakemelding på det. Problemet er det er flere steder man kan trå feil med CBA og det ville krevd flere runder med oppgaver og tilbakemelding for å oppnå samme forståelsen som de får i løpet av en slik interaktiv forelesning.

Anvendbarhet og veien videre

Jeg tror at en slik tilnærming med fordel kan benyttes på mange områder, spesielt der det er snakk om å trene inn noe form for ferdigheter som krever en viss konseptuell forståelse. For eksempel tror jeg at mye av den regningsbaserte undervisningen kunne fra fordel av et slikt opplegg. Jeg har svært lite regning i eget fag for øyeblikket. Men det lille jeg har, stort sett knyttet til Little’s lov skal jeg definitivt prøve en slik tilnærming på ved neste anledning.

About author

Frode Drevland

Andre innlegg

blackboard-death

Blackboard blir døden for karaktergivende øvinger

Nå på mandag holdt jeg forelesning som, i hoveds...

Les mer
student_som_ikke_horer_etter

Studenter som ikke hører etter

Nå på mandag holdt jeg forelesning som, i hoveds...

Les mer
plusdelta-05-10-16

Verdien av umiddelbar tilbakemelding til meg selv som foreleser

Nå på mandag holdt jeg forelesning som, i hoveds...

Les mer

There are 0 comments

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *