Archive for: september 2016

Undervisning
Utfordringer med gruppearbeid og -diskusjoner i forelesninger
30. september 2016
0
Utfordringer med gruppearbeid og -diskusjoner i forelesninger
Som nevnt i forrige innlegg så hadde avsluttet jeg forelesningen på mandagen denne uken med en praktisk oppgave der studenten skulle jobbe i grupper med en faktisk case og av bruk CBA-metoden som jeg vi hadde gjennomgått i løpet av timen. Dette trigget meg til å filosofere litt over utfordringer med å ha gruppearbeid og […]
Undervisning
Learning-by-doing i forelesning
21. september 2016
0
Nå på mandag holdt jeg forelesning som, i hovedsak dreide seg om Choosing by Advantages (CBA), en beslutningstakingsmetodikk som er svært velegnet for beslutninger der det er mer enn en beslutningsvariabel å ta hensyn til, som jo gjelder for de fleste beslutninger vi tar i byggeprosjekt. CBA er metodologi som i min erfaring krever learning-by-doing […]