Det personlige genom (MFEL4851)

En interaktiv tilnærming til kunnskap om gener og genomer!
 
"The $1000 Genome" er betegnelsen på en rekke prosjekter som tar sikte på å bringe kostnaden ved å bestemme den detaljerte oppbyggingen av arvematerialet til et menneske ned i maksimalt 1000 USD. Dette målet er ikke langt unna. Det betyr at det blir mulig for de fleste av oss å få informasjon om vårt eget arvemateriale, ofte omtalt som "det personlige genom" ("the personal genome"). Dette kan skape store endringer i vårt forhold til sykdom, diagnose og behandling. Det åpner også viktige perspektiver i forhold til etikk, individ, global helse, prioriteringer i helsevesenet, forskning.

GATTACAEn genombasert fremtid kan lett virke skremmende. Men virker det skremmende like mye fordi vi egentlig ikke skjønner det faglige grunnlaget? GATTACA er en film fra 1997 som beskriver et mulig fremtidsscenario der alle kan identifseres ut fra sitt DNA, og sykdomsfrie "designerbarn" er en realitet, men der mennesker som ikke er designet faller utenfor. Er dette ren science fiction, eller er et slik samfunn faktisk mulig?

En viktig utfordring vil være å spre kunnskap om gener, genteknologi og genomforskning på en slik måte at "det personlige genom" på sikt blir noe vi kan forholde oss til, og ikke bare et diffust begrep. Da må vi se kritisk på hvordan vi formidler grunnleggende kunnskap.

Konkret vil denne landsbyen se på hvordan vi kan gjøre kunnskapformidlingen interaktiv. Mange har har vært for eksempel på et vitensenter og testet fysiske fenomener som lydbølger og magnetisme. Er det mulig å få til noe lignende for genomforskning?

En intensiv landsby

Dette er en intensiv landsby som over 3 uker skal arbeide med ideer for interaktive opplevelser som gir kunnskap om gener og arv. Arbeidet vil skje i samarbeid med Vitensenteret i Trondheim.

Ønsket kompetanse

Flere typer kompetanse er relevant for denne landsbyen, inkludert molekylærbiologi, teknologi, medisin og pedagogikk. Listen med linker (se nedenfor) gir en pekepinn om retning for noen mulige prosjekter, og derved også hvilken kompetanse som kan være aktuell.

Fakta

Landsbyleder: Professor Finn Drabløs, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, epost finn.drablos@ntnu.no, tlf 72573333
Tidsrom: 10. til 28. januar 2011
Språk: Norsk

Noen utvalgte linker

Proteinsyntese med Lego (MIT Museum)
Celledeling med Lego (MIT Museum)
Proteinsyntese som dans (YouTube)
Ekstrahere DNA fra jordbær, intro (VCASMO) og forsøk (VCASMO)
Nano Legends (YouTube) (Kendall Hunt)
Spore (YouTube) (Wikipedia)
Genomspill (nature.ca)
Routes Game (Channel 4 Education)
Genetikk for ungdom (The GAMY Project) (sjekk "The Genetics Rap")
Genetikk-kunst (DNA Art, GeneticPhotos)

They Might Be Giants - Here Comes Science (se for eksempel Meet the Elements)
Film (Imagine Science Films, Magnetic Movie)

Vitensenteret
VilVite
Forskerfabrikken

GATTACA (Wikipedia) (IMDb)
Splice (Wikipedia) (IMDb)

Human genome (Wikipedia)
DNA sequencing (Wikipedia)
Genome sequencing (Wikipedia)

NTNU logo
Eksperter i Team - VÅREN 2011