Velkommen til NTNU Geoteknikks side over studentprosjektforslag
Welcome to NTNU Geotech’s page for student project proposals

Her vil du finne en rekke forslag som du kan melde din interesse for. Du kan gjennomføre prosjekt for høsten med tanke på at det skal videreføres i en hovedoppgave (Master oppgave) om våren, eller du kan gjøre prosjektet som et separat studium og bytte til noe annet du finner interessant for masteroppgaven. Det er satt opp kontaktpersoner for alle prosjektoppgavene, ta gjerne kontakt med oss ved NTNU for en prat om det som er aktuelt for deg før du kontakter eksterne partnere. NB! Du må melde interesse ved å angi navn og din NTNU-email-adresse.

Normalt vil en student ved geoteknikk om høsten i siste studieår ha følgende fagpakke:
 • TBA4510 Geoteknikk fordypningsprosjekt (7,5 SP) eller TBA 4511 Geoteknikk fordypningsprosjekt (15 SP) for valg ved studier på Svalbard
  Merk at det er disse prosjektene som vises i denne databasen
 • TBA4116 Geoteknikk VK (videregående kurs)
 • Et kompletterende emne som du kan velge for å fylle ut fagpakken din
 • Et komplementært emne (et ikke-teknisk emne)


The proposed subjects can be a single standing project for the fall only or be a pre-study leading to a main study in a MSc thesis during the following spring. Please contact us here at NTNU and discuss various options before you contact external partners/advisors listed in the table. NOTE! You have to list your interest in a project by specifying your name and NTNU-email-address.

Normally a «geotech» student will have course combination like this:
 • TBA4510 Geotechnical Engineering, Specialization project (7,5 SP) or TBA4511 Geotechnical Engineering, Specialization project (15 SP) for those who choose a study at UNIS, Longyearbyen, Spitsbergen
  Note that this database lists projects for this course
 • TBA4116 Geotechnical Engineering, Advanced Course
 • A «kompletterende» course at your choice to make your course combination more complete
 • A complementary course (non-technical course)

A PDF version of the database is also available.