Brudebilde av min farfar og farmor  top
-----
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
>
 

Her presenteres en oversikt over mine aner og andre slektninger. Slekten har i hovedsak tilknytning til Støren, Budal, Soknedal, Horg, Singsås og Strinda i Sør-Trøndelag, Hegra i Nord-Trøndelag og Tynset (Tylldalen) i Hedmark.

Det er lagt spesiell vekt på fjellbygda Budal, med en tilnærmet samlet oversikt over Budalsslekter fra ca. 1700 til et stykke inn på 1900-tallet. Dette var primært ment å være et supplement til den forrige bygdeboka for Budal (1989), som (i likhet med mange andre bygdebøker) inneholder en del feil og mangler. Men materialet kom også til nytte ved utarbeidelsen av den nye bygdeboka, "Bygda mellom fjella. Grend hus og slekt i Budalen" (Alf Eggset, 2006).

I arbeidet har jeg blant annet brukt kirkebøker for Støren prestegjeld.

Folketellinga 1801 for Budal er lagt ut som pdf-fil (åpnes med gratisprogrammet Acrobat Reader).

Folketellingene 1815 og 1825 for Budalen og 1815 for Støren er lagt ut i HTML-format.

Manntallet 1701 for Budal, Støren og Soknedal er avskrevet av Jan Ove Larsen, Soknedal.

Jeg er medlem av DIS-Norge (og DIS-Sør-Trøndelag) og bruker programmet The Master Genealogist for registrering og rapportering av slektsdata.
Likesinnede finner du i Slektsforskerbasen.

Ta gjerne kontakt på e-mail: dagfinn.refseth@gmail.com

-----
27.08.2008