rsync-3.0.0

Rsync 3.0.0 ble sluppet 1. mars. I tillegg til en ny protokoll som skal være raskere og bruke endel mindre minne, så er det kanskje følgende to/tre ting som er nyttig:

  • Added the --acls (-A) option to preserve Access Control Lists.This is an improved version of the prior patch that was available, and it even supports OS X ACLs. If you need to have backward compatibility with old, ACL-patched versions of rsync, apply the acls.diff file from the patches dir.

  • Added the --xattrs (-X) option to preserve extended attributes. This is an improved version of the prior patch that was available, and it even supports OS X xattrs (which includes their resource fork data). If you need to have backward compatibility with old, xattr-patched versions of rsync, apply the xattrs.diff file from the patches dir.

  • Added the --fake-super option that allows a non-super user to preserve all attributes of a file by using a special extended-attribute idiom. It even supports the storing of foreign ACL data on your backup server. There is also an analogous “fake super” parameter for an rsync daemon.

Hvis det funker så betyr det at rsync kan brukes til sync av innholdet fra f.eks. Mac OS X eller andre OS som bruker «extended attributes» og ACL. Hvis «fake super» funker så vil en og kunne gjøre rsync fra f.eks. Mac OS X til en UFS-disk e.l. Jeg vet ikke om rsync støtter Microsoft NTFS sin Alternate Data Streams (ADS) eller ACL. Må få testet dette de nærmeste dagen.

Rsync 3.0.0 ligger i MacPorts.

Procmail og List-Id

Mailman og endel andre postlisteprogrammer støtter rfc2918, dvs at hver melding inneholder noe à la «List-Id: Den fine lista <list.example.org>» i meldingshodet.

Dette kan brukes i «.procmailrc» (eller «.procmailrc.inc») slik:


:0:
* ^List-Id.*list.example.org
listarch

En vil dermed fange opp blindkopi-meldinger («Bcc:») til lista.

En forbedring ville ha vært å lage ett generelt procmailfilter for lister som puttet lister med forskjellig List-id i hver sin postkasse. Må se på det senere.