Tag Archives: ldap.ntnu.no

ldap.ntnu.no og Adressebok

En kan bruke Apples Adressebok (Address Book) for å søke etter navn, epostadresser og telefon for NTNU. Hvis en har satt opp dette tidligere så må en endre søkebasen fra «o=NTNU,c=no» til «dc=NTNU,dc=NO» siden ITEA har forandret søkebasen.