Tag Archives: HTML5

Test av MathML direkte i WordPress

Denne blogteksten i har jeg lagt inn samme MathML som i [jeg har brukt tidligere]http://folk.ntnu.no/aslakr/2008/04/bug-in-firefox-3-b5-when-showing-mathml/), men denne gangen plassert den rett i teksten istedenfor å bruke <object>. Det betyr at den nok ikke vil vises i selve bloggen siden denne ikke er XHTML, men vil kanskje funke i http://planet.idi.ntnu.no/ som i større grad kan garantere […]

Vektorgrafikk og matematiske formler i HTML

De har klart å få inn MathML og SVG i nåværende (6. april) fortslag til HTML5

video og audio i HTML5

I det som sannsynligvis vil få navnet HTML 5 har man introdusert elementene