Jeg vil helst se ren tekst i Apple Mail

Men Apple Mail vil helst vise HTML-delen av en MIME-struktur og mange har desverre feilkonfigurert epostklienten sin slik at den sender HTML. En kan vise ren tekst delen manuelt ved å velge «Vis» -> «Ren tekst-alternativ», (⌥⌘P) noe som er litt tungvindt i lengden. Heldigvis kan en stille inn Apple Mail til alltid vise ren tekst, som vist i tips fra macosxhints, «Force Mail to display plain text by default».

Dvs. legg til følgende vha. defaults(1) når Apple Mail ikke kjører:

defaults write com.apple.mail PreferPlainText -bool TRUE

Dessverre må en avslutte programmer når en redigerer valgfilene, siden de ellers vil bli overskrevet når programmet avslutter. Dette er en litt irriterende hvis en bruker samme hjemmekatalog på flere maskiner og programmet kjører på en annen maskin, eller en ønsker foreandre valgfilene vha. tredjepartsprogram. Dette er en begrensning i User Defaults.

Procmail og List-Id

Mailman og endel andre postlisteprogrammer støtter rfc2918, dvs at hver melding inneholder noe à la «List-Id: Den fine lista <list.example.org>» i meldingshodet.

Dette kan brukes i «.procmailrc» (eller «.procmailrc.inc») slik:


:0:
* ^List-Id.*list.example.org
listarch

En vil dermed fange opp blindkopi-meldinger («Bcc:») til lista.

En forbedring ville ha vært å lage ett generelt procmailfilter for lister som puttet lister med forskjellig List-id i hver sin postkasse. Må se på det senere.