Tag Archives: epost

Gmail og IMAP

Gmail skal nå vistnok kunne brukes via IMAP. Jeg ser ikke den funksjonalitet for min konto enda, men det kommer vel i løpet av dagen. Hvordan de virtuelle postboksene er implementert, ikke minst for meldinger som har flere etiketter og dermed vil havne i flere virtuelle postkasser, vil det være interessant å se.

Jeg vil helst se ren tekst i Apple Mail

Men Apple Mail vil helst vise HTML-delen av en MIME-struktur og mange har desverre feilkonfigurert epostklienten sin slik at den sender HTML. En kan vise ren tekst delen manuelt ved å velge «Vis» -> «Ren tekst-alternativ», (⌥⌘P) noe som er litt tungvindt i lengden. Heldigvis kan en stille inn Apple Mail til alltid vise ren […]

Procmail og List-Id

Mailman og endel andre postlisteprogrammer støtter rfc2918, dvs at hver melding inneholder noe à la «List-Id: Den fine lista <list.example.org>» i meldingshodet. Dette kan brukes i «.procmailrc» (eller «.procmailrc.inc») slik: :0: * ^List-Id.*list.example.org listarch En vil dermed fange opp blindkopi-meldinger («Bcc:») til lista. En forbedring ville ha vært å lage ett generelt procmailfilter for lister […]