MarsEdit 2.1

Women workers install fixtures and assemblies to a tail fuselage section of a B-17 bomber at the Douglas Aircraft Company plant, Long Beach, Calif.)

no_known_restrictions The Library of Congress

Ny versjon av MarsEdit. Støtte for utkast (drafts) på tjeneren. Det funker vha. kategorihacks i WordPress eldre enn 2.5 så det blir virkelig fryd og gammen først når 2.5 kommer. Google Blogger/Blogspot støtter Atom Publishing Protocol og det vil derfor funke rett fra boksen for den. I praksis betyr det at det blir noe lettere å lage et utkast som noen andre kan fikle på, eller en lager et utkast i MarsEdit for så å gjøre det ferdig i webgrensenittet e.l.

MarsEdit har ellers gitt «tags» et litt penere grensnitt + endel småfiks.