MarsEdit 2.1

Women workers install fixtures and assemblies to a tail fuselage section of a B-17 bomber at the Douglas Aircraft Company plant, Long Beach, Calif.)

no_known_restrictions The Library of Congress

Ny versjon av MarsEdit. Støtte for utkast (drafts) på tjeneren. Det funker vha. kategorihacks i WordPress eldre enn 2.5 så det blir virkelig fryd og gammen først når 2.5 kommer. Google Blogger/Blogspot støtter Atom Publishing Protocol og det vil derfor funke rett fra boksen for den. I praksis betyr det at det blir noe lettere å lage et utkast som noen andre kan fikle på, eller en lager et utkast i MarsEdit for så å gjøre det ferdig i webgrensenittet e.l.

MarsEdit har ellers gitt «tags» et litt penere grensnitt + endel småfiks.

WordPress 2.3

Oppgraderinga til WordPress skapte litt problemer med uendelig løkke av redirects som beskrevet i bl.a. WordPress#5017. Utkommentering av add_action('template_redirect', 'redirect_canonical'); i canonical.php løser problemet midlertidig for meg. Det kan være noe i vårt oppsett av webtjener/revers-proxy som utløser dette.