Avatar

Morten Omholt Alver

Førsteamanuensis
Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU

Trondheim. Norge

morten.alver@ntnu.no

+47 95150321Forslag til prosjektoppgaver høsten 2019

Oppgaver innenfor modellering og prediksjon av havdynamikk

Oppgavene innenfor dette området baserer seg på havmodellen SINMOD som er utviklet ved SINTEF.

Eggrobot: Klassifisering og fjerning av død øyerogn (m/Torfinn Solvang, SINTEF Ocean)

Sopp er et problem på øyerogn av laksefisk og sprer seg i raskt mellom rognkorn dersom de infiserte ikke blir fjernet raskt nok. I denne oppgaven skal det utvikles en robot som benytter maskinsyn for klassifisering av infisert / døde rognkorn. Robotarmen er utstyrt med et kamera og en utsugingsenhet. Denne monteres over klekkebakken, og robotarmen flytter seg rundt til hele arealet er scannet. Rognkorn av dårlig kvalitet identifiseres, posisjonsbetemmes og suges ut av roboten.

Eggrobot

Robot for automatisk utsett og høsting av tare

Eksisterende prosesser og metoder for dyrking av makroalger er industrielt underutviklet og arbeidsintensive, og det er her et stort behov for teknologiutvikling og automatisering. Det har ved SINTEF gjennom prosjektet MACROSEA blitt beskrevet et modulært konsept for taredyrking kalt SPOKe (se video her, nederst på siden). Det trengs videre utvikling og utredning, både teoretisk og ved praktisk testing, av SPOKe.

Denne oppgaven viderefører arbeidet gjort i en masteroppgave våren 2019, hvor det har blitt bygd en nedskalert prototype av SPOKe-konseptet, utstyrt med motorer og styresystem, for testing av et robotdesign for utsett av tau med tare.

Oppgaver innenfor YNGELSENS-prosjektet

YNGELSENS-prosjektet dreier seg om ny teknologi for den landbaserte fasen i lakseoppdrett. I prosjektet skal det utvikles nye, kamerabaserte sensorer for å overvåke og parameterisere (tallfeste) fiskeatferd og knytte atferd opp mot regulering og optimalisering av utfôring.