Avatar

Morten Omholt Alver

Førsteamanuensis
Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU

Trondheim. Norge

morten.alver@ntnu.no

+47 95150321Bakgrunn og aktiviteter

Havmodellering


Matematisk modellering av biologiske systemer


Havbruksteknologi